T.C.
HATAY VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
SAYI : 26634441/220.01
KONU: Ottoman Otel AVM Kapasite Artışı
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZM. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İlgi : Bakanlığımızın ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün 22.08.2014 tarih ve
000045/220.01/13691 sayılı yazısı.
İlgi yazı ile Hatay İli Merkez İlçesi Sultanlı Köyü, 97 Nolu Parsel Mevkii'nde Güntır
Uluslararası Taşımacılık İnşTurz ve Tic A.Ş. tarafından yapılması planlanan Ottoman Avm
Kapasite Artışı projesi hakkında, ÇED Yönetmeliği EK-III' de yer alan ÇED Genel Formatı
çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliği'nin 8.
Maddesi gereğince ÇED süreci başlatılmış olup, söz konusu projenin halka duyurulması, halkın
süreç ile ilgili bilgileri alabilmesi ve projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerinin Valiliğimize (Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Bakanlığımıza iletilmesi, ayrıca ilgi (b) yazı ile aynı yönetmeliğinin 9.
maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, faaliyet hakkında bilgilendirmek, görüş
ve önerilerini almak amacıyla 12.09.2014 tarihinde halkın katılımı toplantısı yapılması istenmektedir.
Bu kapsamda faaliyet hakkında, yöre halkını bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak
amacıyla 12.09.2014 Cuma günü saat 10:00’da Ottoman Otel’ in Toplantı Salonunda halkın katılımı
toplantısı yapılacaktır.
Bu bağlamda, ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince, faaliyet hakkında bilgilendirmek,
görüş ve önerilerini almak amacıyla yapılacak toplantının gününü ve yerini yöre halkına bildirmek ve
toplantıya kalıtımlarını sağlamak amacıyla Müdürlüğümüzün internet sayfasından duyuru yapılması
hususunda;
Gereğini rica ederim.
Kadir ÖZER
Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yrd. V.
EKLER
:
- Duyuru Metni (1 sayfa)
Adres: Atatürk Cad. Antakya/HATAY
Tel: (0326) 216 0606 Faks: (0326) 213 7124
Bilgi İçin: Müh: D.BİRCAN
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
DUYURU
İlimiz Hatay İli Merkez İlçesi Sultanlı Köyü, 97 Nolu Parsel Mevkii'nde Güntır
Uluslararası Taşımacılık İnşTurz ve Tic A.Ş. tarafından yapılması planlanan Ottoman Avm
Kapasite Artışı projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Yönetmeliği’nin 9. maddesi gereğince
aşağıda belirtilen saat ve mahalde, halkı proje hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş
ve önerilerini almak üzere “ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacaktır.
İlgilenenlere duyurulur.
Toplantı Tarihi
Toplantı Saati
Toplantı Yeri
: 12.09.2014
: 10:00
: Ottoman Otel Toplantı Salonu
Antakya/HATAY
Raporu Hazırlayan Kuruluş : Hatay Çevre Müh. Hizm. Tic.San.Ltd. Şti.
Adres
: M.Kemal Mh.İ.Karaoğlanoğu Cad. No:198,Kat:2,
İskenderun/ HATAY
Tel
: 0326 614 05 89
Adres: Atatürk Cad. Antakya/HATAY
Tel: (0326) 216 0606 Faks: (0326) 213 7124
Bilgi İçin: Müh: D.BİRCAN
Download

Ek Dosya - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı