TR
İçindekiler
1
Editör
2
Bank Alpinum – Liechtenstein’daki özel bankanız
4
Danışmanlık konseptimiz
6
Mal varlıkları ve değerli kâğıtlar için bireysel çözümler
10
Liechtenstein – En küçük bölgede geleneksellik ve yenilik
12
Bize ulaşacağınız yer
Editör
LIECHTENSTEIN VE BU ÜLKEDE BULUNAN BANKALAR, kamu bilinci içerisinde birbirleri ile sıkıca irtibat halindedir. Liberal bir ekonomi hukuku, sağlam bölgesel koşullar ve bankacılık gizliliği yatırımcılara etkin
bir katma değer esasını sağlamaktadır; bu katma değer, bankacılık ve
toplumun hukuksal yapısı ile birleştirilerek birlikte yürütülmektedir.
Ancak geçmişte kalan hatalı gelişmeler, çevrede bu imkânlara ait sorumlulukların ne kadar fazla olduğunu göstermektedir. Bağımsız karar
ve danışmanlık yetkilerine esas olan serbestlik, müşterilerin menfaatleri icabı bu sorumluluğun yerine getirilmesi için önemli bir unsur teşkil eder.
Bank Alpinum bankası, Liechtenstein’da sayıları az olan bağımsız özel
bankalardan biridir ve bu da bizim kararlı ticari bir prensibimizdir.
Gerek danışmanlık hizmetlerinde ve gerekse ürünlerde öncelikle müşterilerimizin menfaatleri ön planda tutulur. Elde edilen değerleri korumak ve uzun vadede geliştirmek bizlerin görevidir. Danışmanlık ekibimiz bu görevi ifa ile yükümlüdür, insanlar için deneyimlerini,
hassasiyetlerini ve danışmanlık konseptimiz çerçevesinde kendinden
emin bir şekilde karar verme yeteneklerini birleştirir. Hedefleri de müşterilerimizin Liechtenstein bölgesinde bütün potansiyellerden istifade
etmelerini sağlamaktır. Bizim ölçü değerlerimiz, hizmetlerimizin fevkalade olmasını sağlamaktadır. Bu prensiplerimiz bizleri yönlendirmektedir ve bizim ölçülerimizi kapsamaktadır.
Wolfgang Seeger
Yönetim Kurulu Başkanı
Bank Alpinum –
Liechtenstein’daki özel bankanız
BAĞIMSIZLIK – MÜŞTERİ MENFAATLERİ ÖN PLANDA GELİR Deneyimli
bankacılar, avukatlar ve şirketler tarafından kurulan Bank Alpinum bankası, mal varlığı bulunan özel müşteriler ve şirketler ile bunların ailelerine yardımcı olmayı, bunları yaparken de kendi mal varlıklarının
garanti altına alınmasında ve geliştirilmesindeki hedeflerini gerçekleştirmeyi görev bilmektedir. Bağımsızlık şu anlama gelmektedir: Bizler
çok büyük bir finans grubunun bir parçası değiliz ve bu surette üst seviyedeki şirketlerin hedeflerine bağımlı değiliz. Bizim eylemimiz, sadece müşterilerimiz için başarıya yöneliktir.
KİŞİSEL DANIŞMANLIK İÇİN İLERİYİ GÖREBİLEN BİR YAPI ŞEKLİ Hiçbir
finans hizmeti, özel bankacılık hizmetleri gibi müşteriler ile kişisel ilişkilerde bulunmaktan daha iyi değildir. Bu ilişki, müşteri ve danışmanı
arasındaki güven ve ortaklık anlayışı ile yaşamaya devam eder. Bank
Alpinum Bankasında sizin menfaatlerinizi, yetkili, deneyimli, ciddi ve
ayrıntılı bir şekilde dikkate alan ve koruyan danışmanlar bulacaksınız.
Bu danışmanlar, ileriyi görebilen bir yapıda görevlerini yerine getirmektedir. Bu surette proseslerimiz ve karar aşamalarımız kısa ve özdür –
karar aşamasındaki önemli kriterler, işimizin kalitesini ve verimliliğini
kapsamaktadır.
ORYANTASYONUMUZ ÜRÜNLERE OLMAYIP HEDEFLERE YÖNELİKTİR Bu
nedenle sizlere bütünüyle bir hizmet yelpazesi sunmaktayız ve bu hizmet yelpazesi zamana uygun stratejik bir mal varlığı planlamasını
gerekli kılar. Bunu yaparken de en iyi şekilde sizlerin bireysel hedeflerinize uygun çözümler üretmek bizim işimizdir. Danışmanlık hizmetlerimiz belirli ürünlere yönelik olmayıp, sadece bu hedefleri kapsamaktadır.
MÜKEMMEL BİR PARTNER AĞI Şayet Liechtenstein finans bölgesine profesyonelce bir geçiş yapmak istiyorsanız ve aynı zamanda önemli derecede
bireysel himaye arıyorsanız, bizler sizin için doğru partneriz. Ünlü avukatlar, yedieminler ve şirketlerden oluşan profesyonel ve kişilere yönelik bir partner ağına sahip bulunmaktayız. Spesifik hedefler için mükemmel çözümler üretmek üzere bu ekibimiz taleplerinize göre görev
başındadır.
Danışmanlık konseptimiz
BİLGİ VE HİSSETME YETENEĞİ Müşterilerimiz bize genelde çözümleri uzun süreli perspektif gerektiren ve danışmanlardan ileri düzeyde yetki ve bilgi talep eden başvurularla gelmektedir. Bank Alpinum Bankasında deneyimli finans uzmanları bulacaksınız ve bu uzmanlar sadece birinci
sınıf mesleki yetenek ve kaliteleri ile kalmayıp, aynı zamanda zengin
bir deneyim birikimine sahiptir. Uzun süre üst düzey pozisyonlarda
yapılan çalışmalardan elde edilen bu deneyim, müşkülpesent müşteriler için danışmanlık hizmetlerinde son derece gerekli olmaktadır.
Danışmanlarımız bugün şirketlerin ve özel müşterilerin çok yönlü taleplerini iyi bilmektedir.
KİŞİSEL ÖNEM VE İLERİYİ GÖRME Mali konularda kalifiye danışmanlık hizmetleri, müşterilerin menfaatleri, çıkış noktaları ve ihtiyaçları için çok yönlü bir anlayış gerektirmektedir. Bunun için mesleki Know-how yeterli
olmayıp, ileri düzeyde kişisel olgunluk ve doğrudan mesleki sahada yaygın ilgi yelpazesi ve Bank Alpinum Bankasının sahip olduğu kişilik profili ve müşterilerinin devamlı başarıları için gayret gösteren danışmanlar ve yönetim personeli gereklidir.
TEK ELDEN BÜTÜNSEL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Finans ürün ve hizmetlerinin ileri düzeyde uzmanlaştığı bir dünyada deneyimli bir profesyonel, bütün sahalarda aynı oranda deneyimli olamaz. Bu nedenle danışmanlarımız müşterilerin menfaatleri icabı bankamız dahilinde bütün
kaynak ve yetkileri kullanmaktadır. Yetkili ve güvenilir harici partnerlerle ekip çalışması, kısa yoldan verimli proseslerle her zaman en ileri
düzeyde hizmet ve başarıyı garanti etmektedir.
AİLE OFİSİ Şirketler ve ailelerin mal varlıkları genelde çok yönlü yatırım şekillerine ve değerli kâğıtlara bağlıdır. Böyle yaygın ve çeşitli mal varlıklarını
başarılı bir şekilde yönetmek, çeşitli sahalara ait üstün perspektif ve yetkileri gerektirmektedir. Partnerlerimiz ile yakın bir işbirliği yapılması
suretiyle, şirketler ve ailelerin mal varlıklarını bir çatı altında toplayarak bilinçlendirmek ve Aile Ofisi için hizmetlerimizi sunmak istemekteyiz.
Mal varlıkları ve değerli kâğıtlar için
bireysel çözümler
MAL VARLIKLARININ YAPISALLAŞTIRILMASI VE FİNANS PLANLAMASI
Aile mal varlıklarının, şirketler gibi açık seçik ve sağlam bir şekilde dikkate alınması gerekir. Duygu ve heyecanlar bakış açısını bulandırmakta ve genelde yanlış kararlar verilmesine neden olmaktadır. Bu nedenle mal varlığı organizasyonunda bağımsız ve deneyimli uzman kişilerle
diyalog halinde bulunmak önemlidir.
Danışmanlık çalışmalarımızı, müşterimizin ticari ve özel mal varlığı değerlerinin kapsamlı analizi ve değerlendirilmesi ile başlatmaktayız.
Müşteri ile birlikte müştereken yatırım hedeflerini tanımlamak ve bu anlamda en iyi çözümleri üretmek amacı ile aldığımız sonuçları kullanıyoruz.
Buradan çıkan bütün yatırım kararları, bu verilere yönelik olup, zamanlama, masraf ve performansa dönüştürülmektedir.
TEREKE PLANLAMASI Aile mal varlıkları, genelde yaşam boyunca uzun uğraş
sonucu, hatta jenerasyonlar boyunca süren ve elde edilen varlıklardır.
Bu mal varlıklarını korumak ve gelecekteki jenerasyonlara devretmek
tereke planlamasının stratejik hedefidir. Bu bağlamda yasal ve vergi hukuku ile ilgili konuların da dikkate alınması gerekir. Müşterilerimiz için
tereke planlaması, önemli derecede dikkat, profesyonel Know-how ve
deneyim gerektirir.
BİREYSEL PORTFÖY ORGANİZASYONU Kişisel istekleriniz ve ihtiyaçlarınız bireysel bir portföy organizasyonunun ağırlık noktasını teşkil eder.
Danışmanlarımız sürekli olarak yatırım ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri izler ve tahvillerinizin hedefe uygun bir şekilde değerlendirilmesi amacı ile bu bağlamda yapılan değişiklikleri kullanır.
YATIRIM DANIŞMANLIĞI Bank Alpinum Bankası yatırım kararlarını bizim önerilerimiz esasına göre vermek isteyen özel yatırımcılar için ideal bir bilgi platformu sunmaktadır. Bağımsız danışman olarak yatırım tavsiyelerimiz sadece daha önceden tanımlanan hedeflere yöneliktir.
Mal varlıkları ve değerli kâğıtlar için
bireysel çözümler
BAŞARILI FİNANS STRATEJİSİ Ölçülü bir finans stratejisinin geliştirilmesi, müşterilerimizin kişisel durumlarına ilişkin ayrıntılı bir şekilde analiz yapılmasını gerekli kılar. Bunun haricinde yatırım yelpazesi, faiz beklentisi
ve riskler, en iyi şekilde yatırım kararları verebilmek için önemli faktörleri oluşturur. Deneyimlerimiz şunları göstermektedir: Her zaman devamlılık ve çevrede değişikliğe karşı gösterilen doğru tepki arasında dengeyi bulan finans stratejisi başarılı olmuştur.
VAKIFLARIN VE ŞİRKETLERİN KURULUŞU VE YÖNETİMİ Uluslararası düzeyde alt yapısı bulunan özel mal varlıklarının yönetimi için yediemin
şirketleri, vakıflar ve yapısal şirketler genelde mükemmel çözümler getirmektedir. Bu konu ile ilgili olarak ünlü yediemin şirketleri ve hukuk
bürolarının bilgisine başvurmaktayız ve bu kuruluşlarla uzun yıllardan
beri irtibat halindeyiz.
Müşterilerimiz Liechtenstein dahilinde veya haricinde şirket, tröst veya
vakıf sahibi olduğu takdirde, danışmanlarımız uluslararası düzeydeki deneyim portföylerine istinaden yetki ve hizmetlerini müşterilerimizin ticari işlerinin istifadesine sunma durumundadır. Bu husus bünyemizde
dünya çapındaki avukatlar, yediemin ve mali müşavirler grubumuz için
de geçerlidir.
RİSK ORGANİZASYONU VE MALİ MÜŞAVİRLİK Özel mal varlıkları, şirketler
ve kurumlarda olduğu gibi çeşitli risklere ve yükümlülüklere tabidir.
Fazla miktarda olan mal varlığı değerlerinde çevrede risk ve yükümlülüklerden doğan hataların sonuçları da ağır olur.
Yönetici ekibimiz finans ve sigorta ürünlerinin portföyünü iyi bilmektedir, kendileri bu portföyle azami derecede farklılık gösteren risk profilleri için bireysel çözümler üretmekte ve geliştirmektedir. Vergi konularında ve hukuki konularda müşterilerimizin güvenilir danışmanları
ile memnuniyetle işbirliği yapmaktayız. En iyi vergi stratejilerini geliştirmek ve uygulamak amacı ile uluslararası düzeyde uzmanlardan oluşan grubumuzdan istifade etme imkânları da mevcuttur.
Liechtenstein
En küçük bölgede
geleneksellik ve yenilik
Liechtenstein ülkesi yatırımcılara ve şirketlere mükemmel bölgesel
koşullar sağlamaktadır. Geleneksellik bilinci, istikrar ve güven unsurlarının siyasal ve ekonomik açıdan gelişmeler kaydetmesinin
yanı sıra, ülke çağdaşlık ve rekabetçi yeteneği ile ön plana çıkmaktadır.
EKONOMİK İSTİKRAR Liechtenstein Prensliği, içinde bulunduğu merkezi coğrafi durumu ve Avrupa ekonomi bölgesine yakınlığı itibarıyla serbest
mal, hizmet ve sermaye ticaretine bağlıdır. Para birimi İsviçre Frankı
olan Liechtenstein dünyanın en istikrarlı para birimine sahiptir. Buna
ilaveten bidayetten itibaren devlet bütçesinin hiçbir şekilde borcu yoktur. Şirketler ve sermaye yatırımcıları, cazip vergi oranlarından, en
çağdaş infra strüktürden, verimli ve güvenilir yönetimden ve liberal bir
ekonomi hukukundan istifade etmektedir. Bütün bunlar, dünyada çok
az devletin sunabileceği mükemmel koşullardır.
CAZİP VERGİLER, TAM GÜVEN Liechtenstein bölgesinin merkezi finans gücü,
toplum için ileri düzeyde bir himaye olup, banka müşterileri gizliliği
esas alınmaktadır. Bu şekilde avukatlar, yedieminler ve bankalar için
mesleki gizlilik, uzun zamandan beri Liechtenstein hukuk düzeninin sabit bir parçasıdır.
DİKKATLİ OLMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Liechtenstein’da mali işlere ait geleneksel sağduyunun kötü amaçlı kullanılmasını engellemek amacı ile 1996 yılında kara para aklama mücadelesi çerçevesinde uluslararası düzeyde kabul görmüş standartlar getirilmiştir.
EN İYİ ŞEKİLDE MÜLKİYETİ KORUMA DURUMU Bütün bu faktörlerin ilişkilendirilmesi, Liechtenstein’ı kaliteli ve cazip bir ekonomi ve finans bölgesi durumuna getirmiştir. Bu da önde gelen rating acentalarının düzenli olarak rating yapmalarını sağlamaktadır. Sermaye yatırımcıları
gelecekte de Liechtenstein bölgesinin birinci sınıf kalitesini dikkate alabilirler.
İRTİBAT ADRESİ:
Bank Alpinum AG
Städtle 17 · Postfach 1528 · FL-9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein (Liechtenstein Prensliği)
Telefon +423 - 239 62 11 · Faks +423 - 239 62 21
[email protected] · www.bankalpinum.com
P2
A13 / E43
Vaduz
P1 Marktplatz-Garage P1
Äulestrasse
Sevelen
Kirchgasse
Heiligkreuz
A13 / E43
Post
Städtle
Le
tt
s
tra
28
Beckagässli
R
h at
ga aus ss e
ss
e
A
st lte
ra nb
ss a
e ch
-
28
se
as
ng
rre
He
Schaan
Buchs
Hotel Real
P2 Kunstmuseum
Städtle 17 · Postfach 1528 · FL-9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein (Liechtenstein Prensliği)
Telefon +423 - 239 62 11 · Faks +423 - 239 62 21
[email protected] · www.bankalpinum.com
Download

İçindekiler - Bank Alpinum AG