ARABULUCULUK EĞİTİMİ – EKİM 2014 HAFTA SONU PROGRAMI
Saat
10:30-11:20
11:30-12:20
13:20-14:10
14:10-15:00
15:00-15:50
16:00-16:50
Türk
Hukukunda
Arabuluculuk I
– Yard. Doç. Dr.
Evren Koç
Türk
Hukukunda
Arabuluculuk II
– Yard. Doç. Dr.
Seda Özmumcu
İletişim
Becerileri ve
Beden Dili –
Doç. Dr. Yıldız
Dilek Ertürk
Türk
Hukukunda
Arabuluculuk I
– Yard. Doç. Dr.
Evren Koç
Türk
Hukukunda
Arabuluculuk II
– Yard. Doç. Dr.
Seda Özmumcu
İletişim
Becerileri ve
Beden Dili –
Doç. Dr. Yıldız
Dilek Ertürk
Türk Hukukunda
Arabuluculuk I –
Yard. Doç. Dr.
Evren Koç
Türk
Hukukunda
Arabuluculuk I –
Yard. Doç. Dr.
Evren Koç
Arabuluculuk
İlkeleri ve
Süreci-Prof. Dr.
İbrahim Kaya
Türk
Hukukunda
Arabuluculuk II
– Yard. Doç. Dr.
Seda Özmumcu
Arabuluculuk
İlkeleri ve
Süreci-Prof. Dr.
İbrahim Kaya
Türk
Hukukunda
Arabuluculuk II
– Yard. Doç. Dr.
Seda Özmumcu
İletişim
Becerileri ve
Beden Dili –
Doç. Dr. Yıldız
Dilek Ertürk
Psikoloji ve
Sosyal PsikolojiDoç. Dr. Yıldız
Dilek Ertürk
Psikoloji ve
Sosyal PsikolojiDoç. Dr. Yıldız
Dilek Ertürk
Psikoloji ve
Sosyal
Psikoloji-Doç.
Dr. Yıldız Dilek
Ertürk
Uyuşmazlık
Analizi- Av.Arb. Sevde
Keçer Korkmaz
Arabuluculuk
Senaryoları IIDoç. Dr. Yıldız
Dilek Ertürk
Arabuluculuk
Senaryoları IIDoç. Dr. Yıldız
Dilek Ertürk
Arabuluculuk
Senaryoları IIDoç. Dr. Yıldız
Dilek Ertürk
Arabuluculuk
Senaryoları IDoç. Dr. Yıldız
Dilek Ertürk
Uyuşmazlık
Çözümü
YöntemleriProf. Dr.
İbrahim Kaya
Arabuluculuk
Etik KurallarıProf. Dr.
Yasemin Işıktaç
Arabuluculuk
Taktik
Pratikleri-Prof.
Dr. Yasemin
Işıktaç
Müzakere
YöntemleriProf. Dr. Birsen
Hekimoğlu
Uyuşmazlık
Analizi ve
Sorun ÇözmeAv.-Arb. Sevde
Keçer Korkmaz
Uyuşmazlık
Çözümü
YöntemleriProf. Dr.
İbrahim Kaya
Arabuluculuk
Etik KurallarıProf. Dr.
Yasemin Işıktaç
Arabuluculuk
Taktik
Pratikleri-Prof.
Dr. Yasemin
Işıktaç
Müzakere
YöntemleriProf. Dr. Birsen
Hekimoğlu
Uyuşmazlık
Analizi ve Sorun
Çözme-Av. –Arb.
Sevde Keçer
Korkmaz
Uyuşmazlık
Çözümü
Yöntemleri-Prof.
Dr. İbrahim Kaya
Uyuşmazlık
Analizi ve Sorun
Çözme-Av.-Arb.
Sevde Keçer
Korkmaz
Arabuluculuk
Senaryoları
Analizi-Prof. Dr.
İbrahim Kaya
Uyuşmazlık
Analizi ve Sorun
Çözme-Av.-Arb.
Sevde Keçer
Korkmaz
Arabuluculuk
Senaryoları
Analizi-Prof. Dr.
İbrahim Kaya
Arabuluculuk
Etik KurallarıProf. Dr.
Yasemin Işıktaç
Arabuluculuk
Taktik PratikleriProf. Dr.
Yasemin Işıktaç
Arabuluculuk
Etik KurallarıProf. Dr.
Yasemin Işıktaç
Arabuluculuk
Taktikleri –Prof.
Dr. Yasemin
Işıktaç
Arabuluculuk
Taktikleri –Prof.
Dr. Yasemin
Işıktaç
Arabuluculuk
Taktikleri –Prof.
Dr. Yasemin
Işıktaç
Müzakere
Yöntemleri-Prof.
Dr. Birsen
Hekimoğlu
Toplantı
Yönetimi- Prof.
Dr. Seyhun
Doğan
Toplantı
Yönetimi- Prof.
Dr. Seyhun
Doğan
Müzakere
Yöntemleri
Pratikleri-Prof.
Dr. Birsen
Hekimoğlu
Uyuşmazlık
Analizi ve Sorun
Çözme-Av.-Arb.
Sevde Keçer
Korkmaz
Müzakere
Yöntemleri
Pratikleri-Prof.
Dr. Birsen
Hekimoğlu
Müzakere
Pratikleri-Av.Arb. Sevde
Keçer Korkmaz
Gün
27 Eylül Cts
28 Eylül Pazar
11 Ekim Cts
12 Ekim Pzr
18 Ekim Cts
19 Ekim Pzr
25 Ekim Cts
26 Ekim Pzr
1 Kasım Cts
2 Kasım Pzr
Arabuluculuk
İlkeleri ve
Süreci-Prof. Dr.
İbrahim Kaya
Uyuşmazlık
Analizi ve Sorun
Çözme-Av.-Arb.
Sevde Keçer
Korkmaz
Arabuluculuk
Senaryoları IDoç. Dr. Yıldız
Dilek Ertürk
Müzakere
Pratikleri-Av.Arb. Sevde
Keçer Korkmaz
Download

ARABULUCULUK EĞİTİMİ – EKİM 2014 HAFTA SONU PROGRAMI