TRUPER 3600 EU - OF‹S YARDIMCINIZ
• Dakikada tek yön 62 sayfa tarama h›z› (200 dpi)
• 8 bit grayscale ve 24 bit renkli tarama
• VRS 4.1 Otomatik Düzeltme program›
Fiyat : 1180 € + KDV
SPEKTRUM 8140 - PROFESYONEL ÇÖZÜMLER
• Dakikada tek yön 140 sayfa tarama h›z› (300 dpi)
• 600dpi kadar Optik çözünürlük
• VRS 4.1 Otomatik Düzeltme program›
Fiyat : 8650 € + KDV
ATS-US 2000 AB BANTLAMA MAK‹NASI
• Ultrasonik Yap›şt›rma tekniği ile hem kağ›t hemde
plastik malzeme ile çal›şma
• Dakikada 30 adede kadar bantlama
• 360 mm x 260 mm ölçülerine kadar ürünleri
bantlama
• Bant Ölçüsü: 30 mm
Fiyat : 8950 € + KDV
DS35 Masaüstü Zarflama Çözümleri
• Yüksek H›zda Zarflama Yapabilme
(1350 adet / saat)
• 5 Adede kadar sayfay› katlama
• Dokunmatik Renkli Kullan›m Arayüzü
• DL ve C5 zarflar› işleyebilme
Fiyat : 2600 € + KDV
DS 63 MASAÜSTÜ ZARFLAMA MAK‹NASI
• 2200 Adet / Saat Zarflama kapasitesi
• 25 farkl› işin haf›zada tutulmas›
• Renkli Dokunmatik Ekran ile kullan›c› dostu
Fiyat : 5250 € + KDV
IJ40 POSTA ÜCRET ÖDEME S‹STEMLER‹
• Dakikada 45 Adet mektup işleyebilme
• Hassas terazi yard›m› ile otomatik ücret tespiti
• Telefon Hatt› üzerinden Uzaktan Kredi Yükleme özelliği
• 1 Kartuş ile 30.000 adet posta damgalayabilme
Fiyat : 1850 € + KDV
Download

özel fırsatlar