KURULUM
1
Not
Cihazn Balanmas
Lütfen router ayarlar için yanlzca kablolu a balantsn kullannz.
Eer kullanmakta olduunuz bir modem varsa, lütfen balantsn kesiniz,
Modem router mevcut cihaznzn yerini alacaktr.
Bilgisayarnz, bir Ethernet
kablosuyla Router üzerindeki
etiketli Portlardan birine
balaynz.
Bir telefon kablosu kullanarak
Splitter duvar jakna balaynz,
ardndan dier bir kablo ile
Routernzn LINE portunu ve
Splittern MODEM portunu
birbirine balaynz, yine dier
bir kablo ile Splittern PHONE
portunu da telefona balaynz.
Not Eer telefon ihtiyac yoksa duvar jakna Routernzn LINE portunu direkt
olarak balaynz.
1
Birlikte gelen Güç Adaptörünü
Routernzn arkasndaki Güç
giriine ve dier ucunu da
standart bir elektrik prizine
balaynz.
Tüm a cihazlarnz açnz ve Routern üzerindeki LEDlerin aadaki
diyagramda gösterildii gibi normal bir biçimde yanp yanmadn kontrol
ediniz.
Güç: Sabit
ADSL: Sabit veya yanp sönüyor
WLAN: Sabit veya yanp sönüyor
LAN: Eleen porta bal cihaz var ise Sabit
Not Eer LEDler doru bir biçimde yanmyorsa, lütfen tüm kablo soketlerinin
(güç adaptörü, telefon hatt ve Ethernet kablosu) cihaznzla düzgün bir
ekilde bal olduunu kontrol ediniz. Telefon hatt doru baland halde,
ADSL LEDi yanp söndükten sonra hiç bir ekilde yanmyorsa, internet
balantnzn etkin olup olmadn örenmek için ISP'niz ile balantya
geçiniz.
2
2
Cihazn Yaplandrlmas
Not TP-LINK; cihaz ayarlar için Windows letim Sistemine sahip
kullanclarn,Ürün CD'si ile kurulum yapmalarn tavsiye etmektedir. Ürün
CD'sini çaltramyan Mac OS\Linux\Windows\Android\iOS kullanclar, Web
Tabanl Hzl Kurulum Sihirbazn kullanarak cihaz ayarlarn yapmak için
Ekler bölümüne bakabilir.
CD'yi Kullannz
Birlikte verilen CD'yi CD-ROM
sürücünüze yerletirin.
Kurulum Sihirbaz bilgisayar
ekrannzda otomatik olarak
açlacaktr.
Ürün modelinizi seçin ve
Kurulumu Balat'a
tklayn.
3
Ardndan, bir flash video açlacak
ve cihazlarnz nasl
balayacanz gösterecektir. Bu
admdan sonra, Kolay Kurulum
Yardmcs balayacaktr.
LER'a tklayn ve
yaplandrmay tamamlayana
kadar talimatlar adm adm
izleyin.
imdi yaplandrma tamamland. Lütfen Adm 3 'deki “nternet Balantsn
Snama”ya geçin.
3
Internet Balantsn Snama
Modem Routernzn temel ayarlar tamamlanmtr. Web taraycnz açarak,
balantnz kontrol etmek üzere birkaç web sayfasna girii deneyiniz, örnein:
http://www.tp-link.com
http://www.google.com
Eer yukarda belirtilen web sayfalar eriilebiliyorsa, bu Routernzn baarl bir
ekilde yaplandrldn gösterir, artk nternetin keyfini çkartabilirsiniz. Eer
web sayfalar eriilemiyorsa lütfen T4'e göz atn. (Sorun Giderme klavuzunda
nternete eriemiyorsam ne yapmalym? Bölümü).
Not Gelimi ayarlar hakknda bilgi almak için, Ürün CD'sinde bulunan
Kullanm Klavuzuna baknz.
Not Yukardaki yaplandrmalarn sadece bir kez ayarlanmalar gerekir. Eer
yerel anzdaki (LAN) dier bilgisayarlarn da nternete erimesini
istiyorsanz, istediiniz bilgisayar dorudan ADSL Routera balaynz.
Eer eklediiniz bilgisayar internete balanamyorsa, lütfen o bilgisayar
T3'e bakarak ayarlaynz. (Sorun Giderme klavuzundaki Web tabanl
yaplandrma sayfasna eriemiyorsam ne yapmalym? bölümü.)
4
Sorun Giderme
T1. Routern yaplandrmasn nasl fabrika varsaylan ayarlarna geri
alabilirim?
Modem Routernz açk iken ine
veya benzeri bir cihaz ile arka
paneldeki RESET dümesine
8-10 saniye aras basl tutunuz.
8-10 saniye boyunca basnz.
Not Router sfrlandnda, mevcut yaplandrma ayarlar kaybolacak ve
Router yeniden yaplandrmanz gerekecektir.
T2. Parolam bilmiyorsam ya da unuttuysam ne yapmalym?
1)
Routern yaplandrmasn yeniden fabrika varsaylan ayarlarna getiriniz.
Bunu nasl yapacanz bilmiyorsanz, lütfen T1 bölümüne göz atnz.
2)
Varsaylan kullanc ad ve parolasn giriniz: admin, admin.
3)
QIG'nin önceki admlarndaki talimatlar takip ederek Router bir kez daha
yaplandrmaya çalnz.
T3. Web tabanl yaplandrma sayfasna giremiyorsam ne yapabilirim?
1)
Bilgisayarnzn IP Adresini yaplandrnz.
Windows 7 OS çin
Balat > Denetim Masas'na
gidiniz, yandaki sayfay
göreceksiniz.
A durumunu ve görevlerini
görüntüle'ye basnz.
5
Badatrc ayarlarn
deitirin'e basnz.
Local Area Connection'na
sa click yapnz.
Özellikler'e basnz.
Internet Protokolü Sürüm 4
(TCP/IPv4) 'e çift tklaynz.
6
Otomatik olarak bir IP
adresi al seçimini yapnz.
DNS sunucu adresini otomatik
olarak al seçimini yapnz.
Tamam'a basnz.
Windows Vista OS çin
Balat > Ayarlar > Denetim
Masas'na gidiniz, yandaki
sayfay göreceksiniz.
A durumu ve görevlerini
görüntüle'ye basnz.
Durumu görüntüle'ye
basnz.
7
Özellikler'e tklaynz.
Internet Protokolü Sürüm 4
(TCP/IPv4) 'e çift tklaynz.
8
Otomatik olarak bir IP
adresi al seçeneine
tklaynz.
DNS sunucu adresini otomatik
olarak al seçeneine tklaynz.
Tamam'a basnz.
Windows XP OS çin
Balat > Denetim Masas'na
gidiniz, yandaki sayfay
göreceksiniz.
A ve Internet
Balantlar'na tklaynz.
9
A Balantlar'na
tklaynz.
Local Area Connection 'na
sa tklaynz.
Özellikler'e tklaynz.
Internet Protocol (TCP/IP)
çift tklaynz.
10
Otomatik olarak bir IP
adresi al seçimini yapnz.
DNS sunucu adresini otomatik
olarak al seçimini yapnz.
Tamam'a tklaynz.
Tamam'a tklaynz.
11
2)
IE Taraycnz yaplandrnz.
IE taraycnz açnz, Araçlar
sekmesine tklaynz, u ekran
göreceksiniz.
Internet Seçenekleri'ni
tklaynz.
Asla balant numaras
çevirme ögesini seçiniz.
Tamam'a tklaynz.
Yukardaki ayarlar yaplandrdktan sonra yeniden Web tabanl yaplandrma
sayfasna balanmay deneyiniz. Yaplandrma sayfasna halen eriemiyorsanz,
lütfen Routernz fabrika ayarlarna geri alnz ve bu QIG içerisindeki talimatlar
izleyerek Router yeniden yaplandrnz. Problem devam ediyorsa lütfen Teknik
Destek bölümümüzle balantya geçiniz.
12
T4. nternete eriemiyorsam ne yapmalym?
1) Telefon hatt, Ethernet kablolar ve güç adaptörü de dahil tüm balantlarn
doru bir ekilde yapldndan emin olunuz.
2) Modem Routernzn web yönetim arayüzüne giri yapabilip yapamadnz
kontrol ediniz. Giri yapabiliyor iseniz, aadaki admlar takip ediniz. Giri
yaplamyorsa, T3 ksmnda belirtilen ekilde PC'nizi yaplandrnz ve Internet
eriiminizi kontrol ediniz. Problemin devam halinde, bir sonraki aamya
geçiniz.
3) nternete halen eriemiyorsanz, lütfen Routernz fabrika ayarlarna geri
alnz ve bu QIG içerisindeki talimatlar izleyerek Router yeniden
yaplandrnz.
4) Problem halen devam ediyorsa lütfen Teknik Destek bölümümüzle balantya
geçiniz.
Not Sorun Giderme ve Teknik Destek hakknda daha fazla bilgi için lütfen
Teknik Destek Web Sayfamz ziyaret ediniz:
http://www.tp-link.com.tr/Support/
13
Ek
Ürün CD'sini Çaltramayan Mac OS\Linux\Windows\Android/iOS
Kullanclar için Kurulum
Login
Web taraycnz açnz ve
adres çubuuna 192.168.1.1
yazarak Enter'a basnz.
Bir diyalog kutusu sizden Kullanc
ad ve Parola isteyecektir.
Varsaylan deerleri giriniz ve
Tamam'a tklaynz.
Kullanc ad: admin
Parola: admin
Tamam'a tklayn.
Not Eer bir diyalog kutusu görüntülenmezse, lütfen Sorun Giderme
klavuzundaki T3'e baknz, ayrca T2 ifrenizi unutmanz durumunda size
baz ipuçlar verecektir.
Baarl bir ekilde oturum açtktan
sonra web yönetimi sayfas
görüntülenecektir.
Hzl Kurulum'a tklayn.
14
nternet Parametreleri Yaplandrmas
Yandaki sayfa görüntülenecektir.
SHRBAZI ÇALITIR'a tklayn.
LER'ye tklaynz.
Açlr listeden bulunduunuz
konuma uygun Saat Dilimi'ni
seçiniz.
LER'ye tklaynz.
ISP'niz tarafndan verilen Balant
Tipi'nü seçiniz.
Eer PPPoE/PPPoA seçimini
yaptysanz, lütfen A maddesine
ilerleyiniz;
Eer Dinamik IP seçimini
yaptysanz, lütfen B maddesine
ilerleyiniz;
Eer Statik IP seçimini yaptysanz,
lütfen C maddesine ilerleyiniz;
Eer Köprü Modu seçimini
yaptysanz, lütfen D maddesine
ilerleyiniz.
LER'ye tklaynz.
Not Bu modda çok sayda bilgisayarn nternet eriimi paylamasna izin
verilmediinden, köprü modu tavsiye edilmez.
15
A.
PPPoE/PPPoA çin Yaplandrma
Yandaki sayfa görüntülenecektir.
ISP'niz tarafndan salanan
PPPoE/PPPoA bilgisini
giriniz.
LER'ye tklaynz.
Not
B.
VPI, VCI ve Balant Türü, ADSL Kullanc ad ve ifrenizi bilmiyorsanz,
lütfen bu bilgileri edinmek üzere ISP'niz ile balantya geçiniz.
Dinamik IP çin Yaplandrma
Yandaki sayfa görüntülenecektir.
ISP'niz tarafndan salanan
dinamik balant'y seçiniz.
LER'ye tklaynz.
C.
Statik IP çin Yaplandrma
Yandaki sayfa görüntülenecektir.
ISP'niz tarafndan salanan
Statik IP bilgisini manuel
olarak giriniz.
LER'ye tklaynz.
16
D.
Köprü Modu çin Yaplandrma
Yandaki sayfa görüntülenecektir.
ISP'niz tarafndan salanan
Köprü bilgisini giriniz.
LER'ye tklaynz.
Yukardaki yaplandrmay tamamladktan sonra, lütfen
Yaplandrma bölümüne ilerleyin.
Kablosuz Ayarlar
Kablosuz Ayarlar Yaplandrma
Yandaki sayfa görüntülenecektir.
Varsaylan ayar koruyunuz: Etkin.
Eriim Noktasn (kablosuz a)
devre d brakmak istiyorsanz,
lütfen Devre D seçiniz.
Kablosuz anz için benzersiz ve
kolay anmsayacanz bir ad
seçiniz. Ayrca cihaza etki
etmeyecek ekilde varsaylan
ayarlarnz da koruyabilirsiniz.
Bir Dorulama Türü seçiniz.
Bir ifreleme seçiniz.
8-63 karakter arasnda bir
Güvenlik Anahtar giriniz.
LER'ye tklaynz.
Not
Kablosuz güvenlii varsaylan olarak Devre D ayarndadr. Güvenlik
ayarlar (ifreleme) için bir Kimlik Dorulama Türü seçmeniz tavsiye
edilir. Dorulama türleri arasndan en üçlü ifreleme WPA2-PSK önerilir.
Yukardaki yaplandrmay tamamladktan sonra, lütfen
Tamamland bölümüne ilerleyiniz.
17
Hzl Kurulum
Hzl Kurulum Tamamland
Devam etmek için, u sayfa
görüntülenecektir.
LER'ye tklaynz.
KAPAT'a tklaynz.
imdi, Modem Router yaplandrld ve yeniden balatlyor. Lütfen yeniden
balatma ilemi esnasnda Modem Router kapatmaynz.
18
Güvenlik Bilgileri
z
Cihazn açma/kapama dümesi varsa, bu cihaz açma/kapama ilemi için
kullanlabilecek yollardan biridir. Açma/Kapama dümesi olmayan ürünler
için, cihaz kapatmak için güç adaptor ile balantsnn kesilmesi
gerekmektedir. Balants kesilen cihaz yeniden takldnda çalr
durumda olmaldr.
z
Cihazn içini açmaya veya tamir etmeye çalmaynz, zira yüksek voltaj ve
dier risklere maruz kalabilirsiniz. Kapal bir ürünün veya ürün aksesuarnn
yetkili olmayan kiilerce açlmas önerilmez ve bu ilem cihaz garanti d
brakacaktr. Ürününüz hakknda servis hizmeti için, lütfen bizlerle irtibata
geçiniz.
z
Ürünü sv ortamlarn yaknnda çaltrmaynz.
TP-LINK 3 Yllk Limitli Ürün Garantisi
Yanlz TP-LINK Marka Ürünler için
BU GARANT SZE ÇETL KANUN HAKLAR SALAR, AYRICA YEREL
UYGULAMALARDA (ÜLKE/EYALET) BÖLGE BAZINDA FARKLI HAKLARA DA
SAHP OLUNABLR
ISBU GARANT BELGES VE YAPTIRIMLAR TAMAMEN ÖZELDR VE YEREL
KANUNLARIN BELRTT ÖLÇÜLER ÇERÇEVESNDE DER GARANT
BELGELER VEYA YAPTIRIMLARIN YERNE GEÇEMKTEDR.
TP-LINK, original kutu içerisinde yer alan TP-LINK markasna haiz donanm
ürününün, TP-LINK klavuzlarnda belirtildii ekilde normal kullanm durumunda
son kullancnn satn ald tarihten itibaren 3 yl boyunca içilik veya kullanlan
parçalar sebebiyle arzalanmayacan taahhüt eder.
Öngörülen Kullanm Ömrü: 5 yl
19
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD
Declaration of conformity (English)
Company: TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
We declare under our own responsibility that for the following equipment:
Product Description: Wireless Router
Model:TL-WR1043ND/TL-WR1042ND/TL-WR941ND/TL-WR940N/TL-WR843ND/TL-WR842ND/TL-WR841ND/
TL-WR841N/TL-WR841HP/TL-WR840N/TL-WR743ND/TL-WR741ND/TL-WR740N/TL-WR720N/TL-WR702N/
TL-WR700N/TL-WR543G/TL-MR3420/TL-MR3220/TL-MR3020/TL-MR3040/TL-MR5350
Product Description: Wireless Dual Band Router
Model: TL-WDR7500/TL-WDR4900/TL-WDR4300/TL-WDR3600/TL-WDR3500/TL-WR2543ND
Product Description: Wireless Adapter
Model:TL-WN951N/TL-WN821N/TL-WN821NC/TL-WN822N/TL-WN851N/TL-WN861N/TL-WN881ND/
TL-WN823N/TL-WN751ND/TL-WN721N/TL-WN721NC/TL-WN722N/TL-WN722NC/TL-WN723N/TL-WN727N/
TL-WN781ND/TL-WN7200ND/TL-WN725N/TL-WN851ND
Product Description: Wireless Dual Band Adapter
Model: TL-WDN4800/TL-WDN4200/TL-WDN3800/TL-WDN3200/TL-WDN6300
Product Description: Wireless Access Point
Model:TL-WA901ND/TL-WA801ND/TL-WA701ND/TL-WA830RE/TL-WA730RE/TL-WA5110G/TL-WA7110ND/
TL-WA8110ND/TL-WA5210G/TL-WA7210N/TL-WA7510N/TL-WA8520N/TL-WA8220N/TL-WA8210N/
TL-WA8510N/TL-WA3164EA/TL-WA750RE/TL-WA855RE/TL-WA850RE
Product Description: Wireless Powerline Adapter
Model: TL-WPA271/TL-WPA281/TL-WPA2220/TL-WPA4220/TL-WPA4440
Product Description: Wireless IP Camera
Model: TL-SC3171G/TL-SC3430N/TL-SC3230N/TL-SC4171G
Product Description: Wireless Print Server
Model: TL-WPS510U
Product Description: Wireless Modem Router
Model:TD854W/TD864W/TD851W/TD-VG3631/TD-VG3611/TD-VG3531/TD-VG3511/TD-W9970/TD-W9980/
TD-W8901G/TD-W8901N/TD-W8901GB/TD-W8950ND/TD-W8951ND/TD-W8960N/TD-W8961ND/TD-W8962ND/
TD-W8961NB/TD-W8101G/TD-W8151N/TD-W8970/TD-W8980/TD-W8968/TD-W8990/TD-W8952ND
Product Description: 3G Modem
Model: MA180/MA260
The above products satisfy all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council
Directives:
Directives 1999/5/EC, 1999/519/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EU
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN300328
EN301893 (applicable for dual band products)
EN301489-1 & EN301489-17
EN55022:2010
EN55024:2010 (not applicable for wireless adapter)
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008
EN50412-2-1:2005 (applicable for powerline adapter)
EN301503 & EN301908 (applicable for 3G modem)
The following CE mark is added to the equipment or the packaging.
or
Person is responsible for marking this declaration:
Yang Hongliang
Product Manager of International Business
Date: 2013
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
Building 24(floors 1,3,4,5) and 28(floors1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd,
Nanshan, Shenzhen,China
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD
Uygunluk Beyannamesi (Türkçe)
: Kablosuz Router
Model:TL-WR1043ND/TL-WR1042ND/TL-WR941ND/TL-WR940N/TL-WR843ND/TL-WR842ND/TL-WR841ND/
TL-WR841N/TL-WR841HP/TL-WR840N/TL-WR743ND/TL-WR741ND/TL-WR740N/TL-WR720N/TL-WR702N/
TL-WR700N/TL-WR543G/TL-MR3420/TL-MR3220/TL-MR3020/TL-MR3040/TL-MR5350
: Kablosuz Dual Bant Router
Model: TL-WDR7500/TL-WDR4900/TL-WDR4300/TL-WDR3600/TL-WDR3500/TL-WR2543ND
: Kablosuz Adaptör
Model:TL-WN951N/TL-WN821N/TL-WN821NC/TL-WN822N/TL-WN851N/TL-WN861N/TL-WN881ND/
TL-WN823N/TL-WN751ND/TL-WN721N/TL-WN721NC/TL-WN722N/TL-WN722NC/TL-WN723N/TL-WN727N/
TL-WN781ND/TL-WN7200ND/TL-WN725N/TL-WN851ND
: Kablosuz Dual Bant Adaptör
Model: TL-WDN4800/TL-WDN4200/TL-WDN3800/TL-WDN3200/TL-WDN6300
: Kablosuz Access Point
Model:TL-WA901ND/TL-WA801ND/TL-WA701ND/TL-WA830RE/TL-WA730RE/TL-WA5110G/TL-WA7110ND/
TL-WA8110ND/TL-WA5210G/TL-WA7210N/TL-WA7510N/TL-WA8520N/TL-WA8220N/TL-WA8210N/
TL-WA8510N/TL-WA3164EA/TL-WA750RE/TL-WA850RE/TL-WA850RE
: Kablosuz Powerline Adaptör
Model: TL-WPA271/TL-WPA281/TL-WPA2220/TL-WPA4220/TL-WPA4440
: Kablosuz IP Kamera
Model: TL-SC3171G/TL-SC3430N/TL-SC4171G
: Kablosuz Print Server
Model: TL-WPS510U
: Kablosuz Modem Router
Model: TD854W/TD864W/TD851W/TD-VG3631/TD-VG3611/TD-VG3531/TD-VG3511/TD-W9970/TD-W9980/
TD-W8901G/TD-W8901N/TD-W8901GB/TD-W8950ND/TD-W8951ND/TD-W8960N/TD-W8961ND/TD-W8962ND/
TD-W8961NB/TD-W8101G/TD-W8151N/TD-W8970/TD-W8980/TD-W8968/TD-W8990/TD-W8952ND
: 3G Modem
Model: MA180/MA260
Directives 1999/5/EC, 1999/519/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EU
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN300328
EN301489-1 & EN301489-17
EN55022:2010
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008
ir)
veya
Yang Hongliang
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
Building 24(floors 1,3,4,5) and 28(floors1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd,
Nanshan, Shenzhen,China
Teknik Destek
„
Sorun giderme konusunda daha fazla yardm için u adresi ziyaret
ediniz:
http://www.tp-link.com.tr/support/faq/
„
En güncel aygt yazlm, sürücü, donanm ve kullanm rehberi için:
http://www.tp-link.com.tr/support/download/
„
Teknik destek konusundaki dier her soru ve talebiniz için aadaki
detaylar yardmyla bize ulanz:
Global
Tel: +86 755 26504400
E-posta: [email protected]
Hizmet saatleri: haftann 7 günü 24 saat
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
Building 24 (floors 1, 3, 4, 5), and 28 (floors 1-4), Central Science and
Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China
Türkiye
Tel: 0850 72 444 88 (Türkçe Servis)
E-posta: [email protected]
Servis süresi: 9:00 AM - 9:00 PM, Haftann yedi günü
Download

Her yıl 200 kişi töre ve namus cinayeti kurbanı