ARA SINAV NOT GİRİŞİ AŞAMALARI
Not İşlemleri klasörü altındaki Not
Girişi modülü seçilir.
Şekil 1
Ara sınav Notu girilecek olan ders, NOT GİRİŞ
butonuna tıklanarak açılır.
Şekil 2
1) Ara Sınav Notları bu alanlara girilir.
Sınava girmemiş öğrenci için 0 (sıfır)
notu girilir.
Şekil 3
2) Notlar
girildikten
sonra
Hesapla/Sayfayı Kaydet butonu
tıklanarak geçici kayıt yapılır.
Arasınav Kesin Kaydet yapılana
kadar notlar üzerinde düzeltme
işlemi yapılabilir.
Öğrencinin Devam/ Devamsız
durumları bu açılır kutudan ayarlanır. Bu
durumdaki öğrencilerin Nihai notu final
sınavlarından sonra NA olarak sistem
tarafından atanır.
Şekil 4
Lisans ve Yükseklisans programları için ara
sınavların Nihai Nota katkısı %40 olacak
şekilde sistem tarafından otomatik olarak
atanır. Eğer bu oran ders sorumlusu
tarafından değiştirilmek istenirse,
Yüzde Limit Girişi
butonu tıklanarak düzeltme işlemi yapılır.
Aşağıdaki şekilde bu oranın nasıl
değiştirileceği anlatılmıştır.
Değiştirmek istemeyen öğretim görevlilerin
herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.
Not: Önlisans programlarında bu oran yönetmelik
gereği %30 olarak belirlenmiş olup değiştirilmesi
mümkün değildir.
Şekil 5
YIL İÇİ NOTLARI TOPLAMININ NİHAİ NOTA
ETKİ ORANIN DEĞİŞTİRİLMESİ:
butonu tıklandıktan
sonra yandaki ekran açılır ve istenen oran bu
alana yazılarak KAYDET butonu ile kaydedilip
bu sayfa kapatılır.
Girilen oranların nihai nota katkısını
güncellenmesi için (Şekil 3’ te anlatılan)
butonu mutlaka
kullanılmalıdır.
Not: Lisans ve Yükseklisans programları için ara
sınav etkinliklerinin nihai nota katkısı %40 olan
dersler için bu ekranda herhangi bir düzenleme
yapılmasına gerek yoktur.
Şekil 6
butonu
tıklandığı zaman girilen notlar kesinlenmiş
olur ve tekrar düzeltme işlemi yapılamaz.
Yapılmak istenirse;
www.oidb.ibu.edu.tr/ilan/formlar/notiptaliformu.pdf
yada
www.oidb.ibu.edu.tr/ilan/formlar/notiptaliformu.docx
adresindeki form doldurularak Rektörlük
Öğrenci İşlerine Fax olarak gönderilir.
Şekil 7
Download

ARA SINAV NOT GİRİŞİ AŞAMALARI Şekil 1 Not İşlemleri klasörü