“ARI Çekirdek İnovasyon Atölyesi” projesi, İTÜ ve ARI Teknokent ’in yanı sıra tüm ARI Çekirdek
İştirakçileri (küçük ve orta ölçekli maddi/manevi destekçiler) ve tüm ARI Çekirdek Ana İştirakçileri
(büyük ölçekli maddi/manevi destekçiler) tarafından desteklenerek 2012 yılında hayata geçirilmiştir.
İTÜ’nün girişimcilik ekosistemi olarak tamamen sosyal sorumluluk çerçevesi altında faaliyet gösteren
ARI Çekirdek, “Ancak kendi teknolojisini üretebilen ülkeler bağımsız olabilir” ilkesinden hareketle,
kendi teknolojisini geliştirebilen, inovasyon ve Ar-Ge kültürüne sahip girişimci nesiller yetiştirecek ve
projelerini hayata geçirmelerini sağlayarak istihdam yaratacak bir platform oluşturmayı
amaçlamaktadır.
İTÜ ve ARI Teknokent tarafından ARI Çekirdek Projesi oluşturulurken; teknoloji tabanlı yenilikçi
fikirlerin hayata geçirilebilmesi ve ekonomik değere dönülebilmesi için ARI Çekirdek; Merkez, Kamp
ve Yarışma olarak üç aşamalı tek bir platform olarak hayata geçirilmektedir.
ARI Çekirdek’;
•
Genç girişimcilerin Ar-Ge projelerini geliştirebilecekleri ortak laboratuvar, toplantı, çalışma
alanlarının ve ofis alanlarının yer aldığı bir Merkez’i,
•
Merkez’de girişimcilere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulan bir Kamp sürecini,
•
Eğitim ve ürün geliştirme sonrası başarılı projelerin, fon/finansal desteklere erişimini sağlama
ve ARI Teknokent’te girişimci firma olarak altyapı ve üstyapı olanaklarından, vergi indirim ve
muafiyetlerinden faydalanma, ücretsiz ofislerde şirketleşme imkânlarını sunan Yarışma sürecini, tek
platformda toplayan bir sosyal sorumluluk projesidir.
MERKEZ
Girişimcilerin ihtiyacı olan ofis- atölye- seminer salonu- toplantı salonu- mutfak gibi alanları içindeki
tüm gerekli donanımlarıyla ücretsiz olarak sunan fiziki alandır. İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme
Bölgesi ARI 3 binası içerisinde yer alır (800 m2). Seminer salonu, toplantı salonu, Ekrem Elginkan
Laboratuvarı, İnovasyon ve dinlenme alanlarını da bünyesinde barından ARI Çekirdek Merkezi Ön
Kuluçka ve Kuluçka olarak iki ayrı bölümden oluşur.
Ön Kuluçka Merkezi, ARI Çekirdek’e kabul edilen girişimci grupların fikir veya projelerini hayata
geçirebilmeleri için tüm fiziksel olanaklara sahip olabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Merkez
içerisindeki tüm mekânlar ve projelerini geliştirirken kullanacakları olanaklar girişimci gruplar için
ücretsizdir.
Kuluçka Merkezi; Ön-Kuluçka aşamasını başarıyla tamamlayan ve gerek ödül, gerek yatırım aracılığıyla
elde ettiği finansman kaynaklarıyla şirket kurmuş girişimci gruplara 1 yıl ücretsiz sunulan ofis
alanlarını içermektedir.
KAMP
ARI Çekirdek’e kabul edilen girişimci grupların eğitim aldıkları ve başarılı girişimci şirketler olmaları
yolunda ihtiyaç duyacakları tüm eğitim, akıl hocalığı ve koçluk desteklerini de kapsayan süreci
tanımlar. ARI Çekirdek Kamp; girişimci grupların eğitim ve etüt (ürün geliştirme) dönemlerini ve
başarılı birer girişimci şirket olmaları yolunda ihtiyaç duyacakları tüm danışmanlık, koçluk, mentorluk
desteklerini de kapsayan süreci tanımlamaktadır. Kampa katılacak girişimci gruplar kamp döneminin
ortalama 4 ayında girişimcilik eğitimleri alırlar. Kamp Dönemi eğitim saatleri hafta içi akşam ve hafta
sonları olmak üzere, herkesin katılabileceği zamanlarda planlanmıştır. Kamp Dönemi boyunca gruplar
Merkez’in fiziksel olanaklarını kullanmanın yanı sıra Türkiye’nin en değerli sanayi insanları ve öğretim
üyelerinden Koç/ Eğitmen/ Akıl Hocalığı desteklerini almaktadırlar.
YARIŞMA
ARI Çekirdek’e kabul edilip, Merkezin olanaklarından faydalanan, Kamp süreci boyunca eğitim ve
danışmanlık desteklerini de alarak projesini geliştirmiş ve şirketleşme aşamasına gelmiş başarılı
projeleri finanse etmek amacıyla düzenlenir. ARI Çekirdek süreci, girişimci gruplar tarafından
hazırlanan İş Planlarının (ve varsa prototiplerin) jüri ve yatırımcılara sunumu ile noktalanır. Ödüle
layık bulunan gruplar, ARI Çekirdek’teki faaliyetlerini, kurdukları şirketleri aracılığıyla artık tüzel kişi
olarak sürdürürler.
ARI Çekirdek Yarışma; Merkez imkânlarını kullanan, Kamp sürecindeki desteklerden faydalanan ve
şirketleşme aşamasına gelmiş başarılı girişimcilerin projelerini hayata geçirmek amacıyla her yıl
düzenlenecektir. ARI Çekirdek Yarışma aracılığıyla girişimciler hem önceden belirlenmiş Ödülleri
almaya hak kazanarak, hem de finaldeki yatırımcılardan yatırım almaya hak kazanarak projelerine
finansman sağlama ve ARI Teknokent’te 1 yıl ücretsiz ofis sahibi olma fırsatına erişebilmektedirler.
Yarışma sonucunda kurulan şirketler 1 yıl süreyle ortak kullanım alanlarından faydalanmalarını, ARI
Teknokent girişimci firmalarına sunulan imkânları kullanmalarını ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi
mevzuatı sayesinde vergi indirim ve muafiyetlerinden yararlanmaktadırlar.
Çekirdek Proje ile ulusal kalkınmanın ve küresel rekabetin anahtarı olan “girişimcilik, inovasyon ve ArGe kültürü” nün genç nesillere aşılanması ve buna bağlı olarak yurtdışına beyin göçünün azalması,
uzun vadede amaçların sürdürülebilirliğini sağlayan bir çıktı olarak tespit edilmiştir.
Bir yıl içinde 500 proje fikrinin üretilmesi, 46 girişimcinin (17 ekip) ciddi bir eğitim ve ürün geliştirme
sürecinden geçmesi, 7 projeye ofis tahsis edilmesi, 4 girişimcinin maddi ödül alması, patent
başvurularının yapılması projenin elle tutulur çıktılarındandır.
Dolayısıyla “ARI Çekirdek Projesi”; İTÜ, ARI Teknokent, tüm ARI Çekirdek İştirakçileri (küçük ve orta
ölçekli maddi/manevi destekçiler) ve tüm ARI Çekirdek Ana İştirakçileri (büyük ölçekli maddi/manevi
destekçiler) tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık geleceğine ithaf edilen bir armağandır.
2014 yılı ARI Çekirdek Takviminde Genel Kategori’nin yanında dünyada hızla yaygınlaşan ve gelecek
için stratejik önem ifade eden “Bulut Bilişim” için ayrı bir kategori oluşturulmaktadır. ARI Çekirdek’e
her sektörden başvuru yapılabilmekle beraber, 2014 yılı kapsamında özellikle Bulut Bilişim alanında
proje geliştiren girişimcilerin başvuruları için özel çağrıda bulunularak “Bulut Bizden” kategorisi
hayata geçirilmektedir.
“FİKİR SİZDEN, BULUT BİZDEN”
ARI Çekirdek Bulut Bilişim’e Özel İş Planı ve Kurumsal İş Yazılımı
Geliştirme Yarışması
Tanım
Genç girişimciler arasında düzenlenecek yarışmamız, işletmeleri Bulut Bilişim’le tanıştırmayı
hedefleyen, Bulut Bilişim’e özel iş planı hazırlama ve kurumsal iş yazılımı geliştirme yarışmasıdır.
Yarışma başında sunulan iş planının, yarışma sonuçlandığı gün itibari ile ticarileşme sürecine
girebildiği bugüne kadar düzenlenmiş ilk yarışma olacaktır. Ayrıca birden fazla üniversitenin,
geleceğin Bulut Bilişim girişimcilerine aktif destek sunduğu bir yarışma olması da dikkat çekicidir.
Yarışmanın Özellikleri
-
Yarışma süresince finale kalan ekipler;
o
-
-
-
Arı Çekirdek, Paydaş Üniversiteler ve Çözüm Ortakları tarafından verilen iş ve yazılım
geliştirme eğitimleri ile bilgi donanımlarını üst seviyeye çıkarma fırsatı elde edecektir
Dereceye giren ekipler;
o
Kendi geliştirdikleri iş uygulamalarının telif haklarını elde edecek, yarışmanın
tamamlanması ile birlikte sponsor bulut platformları üzerinden ürünlerini müşterilerine
sunmaya hak kazanacaklardır
o
Yarışma sonucunda para ödülü kazanacak ve bu sayede kendi firmalarını kurabilecekleri
girişim sermayesine kavuşmuş olacaklardır. Firma kuruluşunun hemen ardından ihtiyaç
duyacakları çalışma ofisleri, mali müşavirlik ve muhasebe hizmetleri sponsor firmalar
tarafından 12 ay süre ile ücretsiz olarak sağlanacaktır. Bu sayede, yarının güçlü yazılım
firmaları olma yolunda önemli bir başlangıç ivmesi yakalayacaklardır.
Dereceye giren iş uygulamaları;
o
Sponsor bulut veri merkezi tarafından 12 ay süre ile altyapı maliyetleri konusunda
destekleneceklerdir
o
Güçlerinin birleştirecek, sponsor pazaryeri platformu üzerinden, bir arada müşterisine
sunularak çok daha geniş kitlelere ulaşabilecektir. Bu durum potansiyel müşteriler için
çeşitlilik, seçim alternatifi ve rekabet olanağı demek olacaktır.
Yarışmamızda, yeni nesil programlama yöntemlerinden biri olan, bulut ve mobil uygulamaların
hızlı ve kolay geliştirilmesine olanak tanıyan bir uygulama geliştirme platformu (imonacloud.com)
kullanılacaktır. Yarışma süresince eğitimlerinin verileceği bulut tabanlı yazılım geliştirme
platformunun en önemli özelliği, genç girişimcilerin, bulut bilişime özel mobil ve web bazlı güçlü
iş yazılımlarını, geleneksel yazılım geliştirme yöntemlerine göre çok daha kolay ve hızlı
geliştirebilmesi ve sunduğu pazaryeri ile ürünlerin ticarileşmesini olanaklı kılmasıdır.
Neden Bulut Bilişim?
Servis olarak Yazılım (SaaS) pazarı 2012 yılında $16 milyar büyüklükte iken ve 2015’de $22.1 milyara
büyümesi beklenmektedir (Gartner, 2012). Servis olarak yazılım pazarı Amerika’da 9, Batı Avrupa’da 3
milyar dolar iken, Türkiye’de sadece on milyon dolarlar seviyesindedir ve büyük bir gelişme
potansiyeline sahiptir.
Bulut Bilişim’in ülke ekonomisine (GSMH, yeni iş yaratma) katkısı önemli seviyelerde olduğu
akademik çalışmalarda gösterilmiştir (Etro, 2011). Orta vadede EU ülkelerine 1 milyon yeni iş yaratma
potansiyeli olduğu gösterilmiştir (IDC Araştırması, 2012).
KOBİ'ler için Bulut Bilişim
KOBİ’ler Türkiye’de şirketlerin %99’unu, istihdamın %77’sini oluşturmakta, ancak Türkiye
ekonomisine katkıları %26 dolayları ile sınırlı kalmaktadır. Türkiye’de işletmelerin Bilgi Teknolojileri
kullanım seviyesinin hem yönetim hem de operasyonel destek noktasında istenilen seviyede olmadığı
akademik araştırmalarda ortaya konulmuştur (Wright et al. 2012; Sultan, 2011; Kutlu ve Ozturan,
2008).
Türkiye’nin büyümesi için KOBİ’lerin daha verimli, çevik ve inovatif olmaları gerekmektedir. Bu da
ancak işletmelerin teknolojiyi daha fazla kullanabilmeleri ile mümkün olacaktır. Bulut Bilişim
kullandığın kadar ödeme modelini ortaya koyması ve de ön yatırım maliyeti yaratmıyor olması ile
ciddi bir maliyet avantajı sağlamaktadır. Ayrıca, işletmeler için teknolojiye daha kolay ve internetin
olduğu her yerden ve mobil cihazlarda erişim olanağı sunması ile geleceğin verimli, ekonomiye daha
çok katma değer yaratan KOBİ’lerine ulaşabilmek için önemli bir araçtır.
Vizyon
Yarışmanın vizyonu, Türkiye’nin genç ve dinamik girişimcileriyle birlikte, Bulut Bilişim altyapısı
üzerinden dünyanın her coğrafyasına ulaşabilecek servis olarak yazılım üreticisi konumuna
gelmesidir.
Amaç
1. İşletmelerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte, katma değeri yüksek, uygun çözümler
geliştirmeye teşvik etmek.
2. Genç yazılım geliştirici adaylarını Bulut Bilişim’le tanıştırmak
3. Girişimcilik ekosistemine üniversitelerin aktif katılımını özendirmek.
4. Akademi-Sanayi işbirliğini Bulut Bilişim bağlamında artırarak güçlendirmek.
Kurullar ve Paydaşlar
1. Yürütücü Kurul
Kurul üyeleri yarışma sürecinin belirlenmesi, koordinasyonu, eğitim planı oluşturulması, proje
kabul ve değerlendirmenin yönetilmesi, tanıtım yönlendirmesi sağlar.
Üyeler:






Doç. Dr. Mehmet N. Aydın, Kadir Has Üniversitesi
Yard. Doç.Dr. Tolga OVATMAN, İTÜ
Yard. Doç.Dr. Egemen ÖZDEN, Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Birgül KUTLU, Boğaziçi Üniversitesi
Arzu ERYILMAZ, İTÜ Teknokent
Bahadır ÖDEVCİ, imonacloud.com
2. Danışma Kurulu
 Üniversitelerin ve şirketlerin üst yöneticileri yarışma danışma kurulunda yer alır.
 Danışma kurulu üyesi konuyla ilgili öğretim üyesi ve kıdemli yöneticiyi yarışmaya
üniversite desteği kapsamında yürütücü kurul veya değerlendirme kurulu üyeliği için
görevlendirmesini yapar.
3. Proje Değerlendirme Kurulu ve Sorumlulukları
 Yürütme Kurulu tarafından, danışma kurulu üyesi yönlendirmesi ile Üniversite
öğretim üyeleri ve Sanayi den temsilcilerin ilgili uzmanlık ve deneyimleri dikkate
alınarak oluşturulur.
 Değerlendirme yöntem ve sürecine ilişkin görüş ve öneri de bulunur.
Süreç ve Takvim
ARI Çekirdek yarışma süreç ve takvimi ile paralel olacaktır.
(http://www.aricekirdek.com.tr/web/index.php/sayfalar/goster/61)
Eğitim Planı
Proje ön elemede başarılı olan proje takımı iki aşamalı eğitim sürecine dahil olur. Her iki aşama da
amaç, iş geliştirme (girişimcilik, strateji, finans, pazarlama, ürün geliştirme, v.b.) ve teknik (Bulut
Bilişim, çevik yöntem, nesne odaklı yaklaşım, veri tabanı teknolojileri, v.b.) bağlamda gerekli seviyede
bilgi ve becerinin sağlanmasıdır. Eğitim Planı yürütme kurulu tarafında oluşturulup, Arı Çekirdek
Eğitim Planıyla paralel olarak üniversite ve sanayiden uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir. Proje
takımları kazandıkları bilgi ve beceriler ile proje ara ve nihai raporu oluştururlar.
Katılım Koşulları
Arı Çekirdek yarışma başvuru kriterleri uygulanacaktır
(http://www.aricekirdek.com.tr/web/index.php/sayfalar/goster/60).
Ödüller ve Sponsorlar
1. İş Geliştirme için Finansal Destek (dereceye girenlere şirket kurulması süreci dahilinde
sunulacak destek)
2. Paydaş Üniversite Desteği (aşağıda detaylı bilgi verilmiştir)
3. Çözüm Ortakları Desteği (Ek X’de sunulmuştur)
Paydaş Üniversiteler:
1) Üniversite'nin logosu, verdiği destek itibari ile yarışma materyallerinde kullanılır.
2) Üst yöneticiler (Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü Müdürü) yarışma danışma kurulunda yer
alır.
3) Danışma Kurulu üyesi olarak ilgili öğretim üyesinin yarışmaya üniversite desteği bağlamında
görevlendirmesini yapar.
4) Öğretim üyesi uzmanlık alanı kapsamında gerekli olursa eğitim konusunda destek sunar.
5) İlgili öğretim üyesi üniversite içinde yarışmanın tanıtılması koordinasyonunu yapar.
6) İlgili öğretim üyesi yürütücü kuruluna görüş ve öneriler kapsamında katkı yapar.
Paydaş Üniversiteler-Taslak (alfabetik)
Üniversite
Bahçeşehir Üniversitesi
Bilgi Üniversitesi
İletişim
Yard.Doç.Dr. Egemen
Özden
Yard.Doç.Dr. Bedir
Tekinerdoğan
------
Son Durum
Olumlu
Sonuçlandı
Haber
bekliyoruz
Olumsuz
Boğaziçi Üniversitesi
Prof.Dr. Birgül Kutlu
Gebze Yüksek Teknoloji
Üniversitesi
Hüsnü Özyeğin
Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Olumlu
Sonuçlandı
Olumsuz
Yard. Doç. Dr. İsmail Arı
Olumlu
Yard. Doç. Dr. Muhammed
Ali Aydın
Yard.Doç.Dr. Tolga
Ovatman
Prof.Dr. Nuri Başoğlu
Olumlu
Sonuçlandı
Olumlu
Sonuçlandı
?
Prof.Dr. Alp Kut
Olumlu
Doç.Dr. Mehmet Aydin
Bilkent Üniversitesi
İstanbul Teknik
Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji
Üniversitesi
İzmir Dokuz Eylül
Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Koç Üniversitesi
--------
Olumlu
Sonuçlandı
Olumsuz
Marmara Üniversitesi
Prof.Dr. Haldun Akpınar
Olumsuz
Ortadoğu Teknik
Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Olumsuz
Yard.Doç.Dr. Umut
Ekmekçi/Kutlu Kazancı
Amaç Hoca
Olumlu
?
Download

Dokümanı indir. - Türkiye Bilişim Vakfı