Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kursun Adı
Ders Saati Sayısı
Planlanan Kurs Başl. Tarihi
Kursun İçeriği
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Temel Eğitim, 40 saat + Laboratuvar kullanımı, 40 saat)
40 saat
3 Kasım 2014/ Pazartesi, Salı 18:30-20:30
Arc Map info kullanımı, Spatial ve 3D analiz olmak üzere üç başlık altında yürütülecektir.
CBS’nin temelleri, Uzaktan Algılamanın temelleri, Dijital Görüntü İşleme, CBS
Programlamaya Giriş, İleri Coğrafi Bilgi Sistemleri, CBS Mekansal Modelleme ve Analiz,
Uzaktan Algılama ve Uygulamaları, Mekansal İstatistik, Çevresel Değerlendirme ve
Yönetimi, CBS’nin Doğal Kaynaklara Uygulaması, Spatial Analyst Fonksiyonları ve
Kullanımı, 3D Analyst Fonksiyonları ve Kullanımı ders içeriğindeki alt başlıkları
oluşturmaktadır. Kullanıcıların CBS programını kullanması, spatial ve 3D analizleri
yapabilmesi hedeflenmektedir.
Program
Saat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ders İçeriği
CBS’nin temelleri
CBS Programlamaya Giriş
CBS Programlama Geliştirme
CBS Programlama Geliştirme
CBS Programlama Geliştirme
CBS Programlama Geliştirme
İleri Coğrafi Bilgi Sistemleri
CBS Mekansal Modelleme ve Analiz
CBS Mekansal Modelleme ve Analiz
CBS Mekansal Modelleme ve Analiz
CBS Mekansal Modelleme ve Analiz
Uzaktan Algılama ve Uygulamaları
Uzaktan Algılama ve Uygulamaları
Mekansal İstatistik
Mekansal İstatistik
CBS’nin Doğal Kaynaklara Uygulaması
CBS’nin Doğal Kaynaklara Uygulaması
CBS Spatial Analiz Giriş
(SpatialAnaliz
AnalizFonksiyonları
Modülü)
Spatial
Spatial Analiyst Toolbar
Saat
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Ders İçeriği
Mesafe ve Yoğunluk Analizleri
İnterpolasyon(İnterpolation)
Yüzey Analizleri (Surface Analysis)
Eğitim (Slope) Haritası Oluşturma
Bakı ve Kabartma Haritası Oluşturma
Görünürlük Analizi ve Sayısal Yükseklik Modelleri
Spatial Analiz Veri Dönüşüm Fonksiyonları
Raster Verileri Yeniden Sınıflandırma
Mekansal Analiz için Ek Araçların Eklenmesi
Spatial Analyst Araçları ile Model Builder Uygulamaları
3D Analiz Modülü ve Fonksiyonları
TIN modelleri
Yüzey Analizleri (3D)
Eğitim, Bakı, Kabartma Haritası Oluşturma
Veri Dönüşüm Fonksiyonları
Arc Scene'de Üç Boyutlu Veri Görüntüleme
3D Araçları ile Model Builder Uygulamaları
Model Builder İle TIN Oluşturma
Veri tabanı Uygulamaları
Uygulamalı Değerlendirme
İLETİŞİM
Adres: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kötekli Yerleşkesi
(Teknoloji Fakültesi Binasi 4. Kat), Muğla, TÜRKİYE
Web: www.cbs.mu.edu.tr
E-mail: [email protected]
Telefon: +90 252 211 5595
Download

Cbs - Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Uzaktan Algılama Uygulama