MODÜL BİLGİ SAYFASI
: MAKİNE TEKNOLOJİSİ
: NX İLE TASLAK MODELLEME
:
: 40/16
:
:Bu model uygulamalı olarak bilgisayar laboratuvarında
işlenecektir.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap,
grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel
öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
ALAN
MODÜL
KODU
SÜRE
ÖN KOŞUL
AÇIKLAMA
GENEL AMAÇ
: Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile öğrenci
bilgisayar destekli tasarım ortamında 3D modelleme için;
2D modelleme ile dinamik ortamda parametrik olarak veya
2D taslak-eskiz modelleme ile düzlem tanımlayıp, taslak
mantığı ile nesnelere ilişki ve parametreler tanımlayarak tel
kafes Modelleme yapabilecektir.
:
AMAÇLAR
Kursiyer
1. 2D modellemeyi dinamik ortamda (x,y,z ortamında)
yapabilecektir.
2. 2D modellemeyi taslak-eskiz ortamda (x,y ortamında)
yapabilecektir.
İÇERİK
:
A. 2D MODELLEME
1. Genel Tanıtım
a. Ara yüz Tanıtımı
b. Toolbar’lar hakkında genel bilgiler
c. Toolbar ve İkon düzenlemeleri
d. Resource Bar tanıtılması
e. Menülere genel bakış
2. Budama ve uzatma seçenekleri,
3. Display İkonu ile nesnelere renk, katman ve çizgi sitili özelliklerin
atanması
4. Class Selection ile nesnelerin özelliklerine göre seçilmesi
5. Blank ile katman özelliklerinin tanımlanması ve katmanların kullanım
şekilleri
6. Delete İkonu ile nesnelerin silinmesi
7. Seçim araç çubuğu ve özellikleri
8. Line ve arc komutlarının ve yöntemlerinin öğretilmesi
9. Text nesnelere yazı eklenmesi
10. Point ve Point Set ile nesnelere noktalar eklenmesi
11. Curve Chamfer ile nesnelere pah kırılması
12. Rectangle ile dik dörtgen çizilmesi
13. Polygon ile çok genler çizilmesi
14. Elipse, Parabola, Hyperbola, Conic komutlarının öğretilmesi
15. Helix, Law Curve Komutlarının öğretilmesi
16. Curveler üzerinde yapılan operasyonlar, Offset curve, Bridge curve
Komutlarının öğretilmesi
17. Simplify curve ile eğrilerin en küçük geometrilere dönüştürülmesi
18. Join curve ile nesneleri birleştirmek
19. Project curve ile curveleri nesnelerin üzerine yansıtmak
20. Combined Projection ile nesnelerin uzayda ara kesitlerinin alınması
21. Intersection curve ile nesnelerin kesişme curvelerinin oluşturulması
22. Extract curve ile nesneler üzerinden kenarlarının çıkartılması
23. Offset in face ile nesnelerin üzerinden yüzeyler çıkarmak
24. Wrap/Unwrap ile çizgileri nesneler üzerine sarmak ve nesneler
üzerindeki çizgilerin düzlemlere açılması
25. Vector constructor menüsü
B. 2D TASLAK - ESKİZ MODELLEME
1. Taslak modelleme - Eskiz Modelleme
2. Skecth arayüzünün tanıtılması
3. Skecth içinde model oluşturmak
4. Nesnelere ilişkilerin atanması
5. 2D çizimin parametrelerinin atanması
6. İlişkilerin ve ölçülerin edit edilmesi
7. Skecth içinde yapılan operasyonlar
8. Mirror Curve ile aynalama yapmak
9. Offset Curves ile nesneleri ötelemek
10. Edit Defining String
11. Add Existing Curves
12. Project komutlarının öğretilmesi
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.
A. 2D MODELLEME
1. Programın ara yüzünü tanıyabilir ve gerekli ayarları yapar.
2. Display İkonu ile nesnelere renk, katman ve çizgi sitili özelliklerin atar.
3. Class Selection ile nesnelerin özelliklerine göre seçer.
4. Blank ile katman özelliklerinin kullanır.
5. Delete, line- arc, text Point, curve chamfer, rectangle , polygon,
elipse, parabola, hyperbola, conic komutlarını kullanır.
6. Helix, law curve, Simplify, join, project curve, Combined
Projection,intersection curve Extract curve, offset in face
Wrap/Unwrap komutlarını kullanır.
7. Vector constructor menüsünü kullanır.
B. 2D TASLAK – ESKİZ MODELLEME
1. Taslak modelleme - Eskiz Modelleme mantığını anlayabilir ve skecth
ara yüzünü tanır.
2. Skecth içinde model oluşturur.
3. Nesnelere ilişkiler ve 2D çizimin parametrelerinin atar.
4. İlişkilerin ve ölçülerin edit edebilir ve skecth içinde yapılan
operasyonları kullanır.
5. Mirror curve, offset curves, edit defining String, add existing curves,
Project komutlarını kullanır.
1
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: MAKİNE TEKNOLOJİSİ
MODÜL
: NX İLE KATI MODELLEME
KODU
:
SÜRE
: 40/16
ÖN KOŞUL
:
AÇIKLAMA
:Uygulamalı olarak Bilgisayar laboratuvarında işlenecektir.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap,
grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel
öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile öğrenci bilgisayar
destekli tasarım ortamında 3D katı modelleme yapabilecek
ve yapılmış olan katı modelleri düzenleyebilecektir.
AMAÇLAR
:
Kursiyer
1. 3D ortamda katı modelleme yapabilecektir.
2. 3D ortamda oluşturulan katı modelleri düzenleyebilecektir.
İÇERİK
:
A. KATI MODELLEME
1. WCS’ler ile çalışmak
2. Save yöntemlerinin öğrenilmesi ve kullanım pratiğinin kazandırılması
3. Part Navigator özelliklerinin öğrenilmesi
4. Ara yüzün Tanıtılması
5. Toolbar ve ikonları düzenlemek
6. Block – cylinder – cone – sphere komutlarının öğretilmesi
7. Extrude body komutu ile yükselterek katı oluşturmak
8. Revolved body komutu ile döndürerek katı oluşturmak
9. Transform menüsünü kullanarak nesneleri taşımak, döndürmek ve
kopyalamak
10. Sweep along guide komutu ile profilleri bir yolda süpürerek katı
oluşturmak
11. Hole komutu ile nesneler üzerinde delikler açmak
12. Boss komutu ile nesneler üzerinde silindirik çıkıntılar oluşturmak
13. Pocket, pad, slot, growe, dart komutlarını kullanarak nesneler
üzerinde değişken formlu çıkıntı girinti ve kanallar açmak
14. Extract Geometry komutu ile nesneler üzerinden yüzeyler çıkartmak
ve nesneleri klonlamak.
15. Sheet From Curves, Bounded Plane, Thicken Sheet komutlarının
öğretilmesi.
16. Datum Plane ve Datum Axis - Unite – subtract – intersect - Taper –
body taper komutlarının öğretilmesi.
17. Edge blend ve edge chamfer komutları ile nesnelerin köşelerine pah
kırmak yada yuvarlamak
18. Shell komutu ile nesnelere et kalınlığı vermek
19. Thread komutu ile vida açmak.
20. Ofset face – scale body – emboss sheet, trim body – split body, Face
blend - soft blend komutlarının öğretilmesi.
2
B. KATI MODELLERİN DÜZENLENMESİ
1. Sew komutu ile nesneleri dikmek veya yüzeyleri katıya dönüştürmek
2. Edit Feature Toolbar’ı; Edit Feature, Edit Rollback, Edit Positioning,
Move Feature, Reorder Feature komutlarının öğretilmesi.
3. Layer’lar la çalışmak
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.
A. KATI MODELLEME
1. WCS’ler ile çalışır.
2. Dosya açma, kapama, kaydetme ve kayıtlı dosyada değişiklik yapar.
3. Part Navigator özelliklerinin kullanır.
4. Ara yüzün tanıyabilir ve toolbar ve ikonları düzenler.
5. Block – cylinder – cone – sphere komutlarının kullanır.
6. extrude body, revolved body, sweep along guide komutlarını kullanır.
7. Transform menüsünü kullanır.
8. Hole, boss, pocket, pad, slot, growe, dart komutlarını kullanır.
9. Extract Geometry, sheet From Curves, Bounded Plane, Thicken
Sheet komutlarını kullanır.
10. Datum plane ve datum Axis,Unite, subtract, intersect, taper, body
taper komutlarını kullanır.
11. Edge blend, edge chamfer, shell, thread,ofset face, scale body,
emboss sheet, trim body, split body, face blend - soft blend
komutlarının kullanır.
B. KATI MODELLERİN DÜZENLENMESİ
1. Sew komutu ile nesneleri dikebilir veya yüzeyleri katıya dönüştürür.
2. edit feature toolbar’ı; edit feature, edit rollback, edit positioning, move
feature, reorder feature komutlarının kullanır.
3. Layer’lar la çalışır.
3
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: MAKİNE TEKNOLOJİSİ
MODÜL
: NX İLE YÜZEY MODELLEME
KODU
:
SÜRE
: 40/16
ÖN KOŞUL
:
AÇIKLAMA
:Uygulamalı olarak Bilgisayar laboratuvarında işlenecektir.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap,
grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel
öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile öğrenci bilgisayar
destekli tasarım ortamında 3D yüzey modelleme yapabilecek
ve yapılmış olan katı modelleri düzenleyebilecektir.
AMAÇLAR
:
Kursiyer
1. 3D ortamda yüzey modelleme yapabilecektir.
2. 3D ortamda oluşturulan yüzey modelleri düzenleyebilecektir.
İÇERİK
:
A. YÜZEY MODELLEME
1. Surface toolbar’ı hakkında genel bilgiler vermek
2. Toolbar ve ikonları düzenlemek
3. Yüzey modelleme ile katı modellemenin genel farklılıklarını öğrenmek
4. Spline oluşturma spline’ın derece mantığı ve yöntemlerini öğrenmek
5. Ruled komutu ile yüzey oluşturmak.
6. Ruled ile yapılan yüzeyin edit etmek
7. Through Curves ikonu ile yüzey oluşturmak
8. Through Curves ile ruled arasındaki farkı öğrenmek
9. Through Curve Mesh ikonu ile yüzey oluşturmak
10. Through Curve Mesh, Ruled, Through Curves komutları arasındaki
farkları öğrenmek
11. Through Curve Mesh menüsündeki Emphasis ve Tolerance değerini
öğrenmek
12. Through Curve Mesh menüsündeki Primary ve Cross String’lerin edit
işlemlerini öğrenmek
13. Yüzeylerde Reflection Analizi yapmak
14. Swept komutu ile yüzeyler oluşturmak
15. Alignment Method ve Section Location özelliklerini ve Scale Laterally,
Uniformly seçeneklerini öğrenmek
16. Bridge komutu ile yüzey oluşturmak
17. Bridge komutu ile yapılan yüzeyleri edit etmek
18. N-Sided Surface komutu ile yüzeyler oluşturmak
19. Transition komutu ile yüzeyler oluşturmak
20. Law Extension ile dinamik olarak açılı yüzey oluşturmak
21. Offset Surface komutu ile yüzeylere ofset vermek
22. Silhouete flange, Rough Ofset komutu ile yüzeylerin kaba ofsetinin
alınmasını öğrenmek
4
23. Quilt ile yüzey oluşturulmak
24. Global Shaping ile yüzey oluşturmak
B. YÜZEY MODELLERİN DÜZENLENMESİ
1. Trimmed Sheet ile yüzeylerin kesmek
2. Trim and Extend komutu ile yüzeylerin uzatılması ve kesilmesi
işlemlerini öğrenmek
3. Ribbon builder, filet surface, midsurface komutlarının öğrenmek
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.
A. YÜZEY MODELLEME (SURFACE MODELING)
1. Surface toolbar’ı kullanabilecek ve düzenler.
2. Yüzey modelleme ile katı modellemenin genel farklılıklarını anlar.
3. Spline, ruled, through curves, through curve mesh komutlarını
kullanır.
4. Yüzeylerde Reflection Analizi yapar.
5. Bridge, N-Sided surface, transition, law extension, offset Surface,
silhouete flange, Rough Ofset, quilt, global Shaping komutlarını
kullanır.
B. YÜZEY MODELLERİN DÜZENLENMESİ
1. Trimmed Sheet ve trim and extend komutlarını kullanır.
2. Ribbon builder, filet surface, mid surface komutlarını kullanır.
5
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: MAKİNE TEKNOLOJİSİ
MODÜL
: NX İLE DİREKT MODELLLEME
KODU
:
SÜRE
: 40/8
ÖN KOŞUL
:
AÇIKLAMA
:Uygulamalı olarak Bilgisayar laboratuvarında işlenecektir.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap,
grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel
öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile öğrenci bilgisayar
destekli
tasarım
ortamında,başka
programlarda
oluşturulmuş
modelleri
import
modelleri
üzerinde
parametreler tanımlayarak yeniden modellemeyi yada
düzenlemeyi ve Bilgisayar ortamında kendi programında
oluşturulmuş 3D Katı ve Yüzey üzerinde parametreyi
bozmadan
yeni
tanımlar
(parametreler)
eklemeyi
yapabilecektir.
AMAÇLAR
:
Kursiyer
1. Direkt modelleme ile parametrik olamayan nesnelere parametreler
atayabilecektir.
2. Direkt modelleme ile yüzeyleri düzenleyebilecektir.
İÇERİK
:
A. DİREKT MODELLLEME İLE NESNELERE PARAMETRE ATANMASI
1. Direkt Modeling Toolbar’ı tanır; Move face, pull face, Ofset region,
replace face, resize blend, resize face, copy face komutlarının
kuyllanmak.
2. Make coplanar, linear dimension, shell body, group face , cross
section, local scale, komutlarını kullanmak.
B. DİREKT MODELLLEME İLE YÜZEYLERİN DÜZENLENMESİ
1. Edit Surface Toolbar’ı; Move Defining Point, Move Pole, Enlarge,
Isoprametric Trim komutlarınıkullanmak.
2. Edit
Surface
Toolbar’ı;
Move
Defining
Point,Move
Pole,Enlarge,İsoprametric Trim komutlarını kullanmak.
3. Divide, Edit Sheet Boundry, Change Degree, Change Stiffness,
Change Edge, Reverse Normal, Copy Feature-Paste komutlarını
kullanmak.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.
A. DİREKT MODELLLEME (SYNCHRONOUS MODELİNG)
6
1. Direkt Modeling (Synchronous Modelling) Toolbar’ı; Move face, pull
face, Ofset region, replace face, resize blend, resize face, copy face
komutlarını kullanır.
2. Make coplanar, linear dimension, shell body, group face , cross
section, local scale komutlarını kullanır.
B. DİREKT MODELLLEME İLE YÜZEYLERİN DÜZENLENMESİ
1. Edit Surface Toolbar’ı; Move Defining Point,Move Pole, Enlarge,
Isoprametric, Trim komutlarını kullanır.
3. Edit Surface Toolbar’ı; Move Defining Point,Move
Pole,Enlarge,İsoprametric Trim komutlarını kullanır.
4. Divide, edit sheet boundry, change degree, change stiffness, change
edge, reverse normal, copy feature-paste komutlarını kullanır.
7
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: MAKİNE TEKNOLOJİSİ
MODÜL
: NX İLE MONTAJ MODELLEME
KODU
:
SÜRE
: 40/8
ÖN KOŞUL
:
AÇIKLAMA
:Uygulamalı olarak Bilgisayar laboratuvarında işlenecektir.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap,
grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel
öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile öğrenci bilgisayar
destekli tasarım ortamında, montaj modellemeyi yapabilecek
ve montajların patlamış görüntülerini oluşturabilecektir.
AMAÇLAR
:
Kursiyer
1. Bilgisayar ortamında parçaların montajını yapabilecektir.
2. Bilgisayar ortamında yapılmış olan montajların patlamış görüntülerini
yapabilecektir
İÇERİK
:
A. MONTAJ MODELLEME
1. Montaj Çalışması, Montaj yapmanın genel mantığı. Component,
Assemblies, Sub-Assemblies terimlerinin açıklanması. Assemblies
Navigator kullanımı ve yorumlanmayı öğrenmek
2. Work part, Make displayed part geçişleri ve bu geçişler sırarsında
Part Navigatorun kullanımı. Add Existing Component ile montaja
bileşen eklemek
3. Create New Component ile yeni bileşen oluşturma.Create Component
Array ile bileşen çoğaltma işlemlerini öğrenmek
4. Mate Component ile bileşenlere mate atanmak
5. Reposition Component ile montajdaki bileşenlerin yerini değiştirmek
B. PATLAMIŞ GÖRÜNTÜ OLUŞTURMA
1. Exploded Views ile montajda patlatılmış görüntü alma ve bu görünüş
üzerindeki işlemler yapmak
2. Wave Geometry Linker ile montaj seviyesinde link alıp yeni component
oluşturma işlemleri. Montaj yaparken Attributes atamak Check
Clearence ile bileşenler arası açıklık analizi. Simple Interference ile
girişim bölgesini elde etme. Part family ile parça ailesi oluşturmak
8
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.
A. MONTAJ MODELLEME (ASSEMBLY MODELING)
1. Montaj Çalışması (Assemblies); Montaj yapmanın genel mantığı.
Component, Assemblies, Sub-Assemblies terimlerini açıklar.
Assemblies Navigator kullanımı ve yorumlar.
2. Work part, Make displayed part geçişleri ve bu geçişler sırarsında
Part Navigatorun kullanımı. Add Existing Component ile montaja
bileşen ekler.
3. Create New Component ile yeni bileşen oluşturma. Create
Component Array ile bileşen çoğaltma işlemlerini kullanır.
4. Mate Component ile bileşenlere mate atar.
5. Reposition Component ile montajdaki bileşenlerin yerini değiştirir.
B. PATLAMIŞ GÖRÜNTÜ OLUŞTURMA
1. Exploded Views ile montajda patlatılmış görüntü alma ve bu görünüş
üzerindeki işlemler yapar.
2. Wave Geometry Linker ile montaj seviyesinde link alıp yeni
component oluşturur. Montaj yaparken Attributes atar.
3. Check Clearence ile bileşenler arası açıklık analizi.Simple Interference
ile girişim bölgesini elde eder.Part family ile parça ailesi oluşturur.
9
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: MAKİNE TEKNOLOJİSİ
MODÜL
: NX İLE TEKNİK RESİM OLUŞTURMA
KODU
:
SÜRE
: 40/8
ÖN KOŞUL
:
AÇIKLAMA
:Uygulamalı olarak Bilgisayar laboratuvarında işlenecektir.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap,
grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel
öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Kursiyer bu modül ile uygun ortam sağlandığında bilgisayar
ortamında teknik resim oluşturmayı öğrenecektir..
AMAÇLAR
:
Kursiyer
1. Bilgisayar ortamında yapılan 3D modellerin teknik resimlerini
oluşturabilecektir.
2. Oluşturulan teknik resmin çıktı ayarlarını yapıp, çıktısını alabilecektir.
İÇERİK
:
A. TEKNİK RESİM OLUŞTURMA
1. Drafting arayüzünün tanıtılması.
2. Görünüş çıkartma ve edit etmek
3. Detay ve kesit görünüşleri çıkartmak
4. Annotation Editor ile yazı oluşturmak
5. Dimensions ile ölçülendirme yapmak
6. Tabular Note ile tablo oluşturmak
7. Drafting Edit işlemleri yapmak
8. Drafting Annotation Menüsünü öğrenmek
9. Drafting Preferences Menüsünü öğrenmek
10. Yapılan teknik resimleri değişik formatlarda kaydetmek
11. Drafting’de parça listesi oluşturmak
12. Verilen Attributes’lere göre malzeme listesi atanmakve otomatik
balonlamayı öğrenmek
B. OLUŞTURULAN TEKNİK RESMİN ÇIKTISININ ALINMASI
1. Printer ve plot ayarlarının yapılmasını öğrenmek
2. Yapılan tasarımların ve teknik resimlerin çıktılarının alınmasını
öğrenmek
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.
A. TEKNİK RESİM OLUŞTURMA
1. Drafting arayüzünü kullanır.
10
2. Görünüş çıkartma ve edit eder.
3. Detay ve kesit görünüşleri çıkartır.
4. Annotation Editor ile yazı oluşturur.
5. Dimensions ile ölçülendirme yapar
6. Tabular Note ile tablo oluşturur.
7. Drafting Edit işlemleri yapar.
8. Drafting Annotation Menüsünü kullanır.
9. Drafting Preferences Menüsünü kullanır.
10. Yapılan teknik resimleri değişik formatlarda kaydeder.
11. Drafting’de parça listesi oluşturur.
12. Verilen Attributes’lere göre malzeme listesi atar ve otomatik
balonlamayı kullanır.
B. OLUŞTURULAN TEKNİK RESMİN ÇIKTISININ ALINMASI
1. Printer ve plot ayarlarını yapar.
2. Yapılan tasarımların ve teknik resimlerin çıktılarını alır.
11
MODÜL BİLGİ SAYFASI
: MAKİNE TEKNOLOJİSİ
: NX İLE GERÇEKÇİ GÖRÜNTÜLERİN
OLUŞTURULMASI
KODU
:
SÜRE
: 40/8
ÖN KOŞUL
:
AÇIKLAMA
:Uygulamalı olarak Bilgisayar laboratuvarında işlenecektir.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap,
grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel
öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Kursiyer, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında
Bilgisayar ortamında yapılan tasarımların gerçek ortam
görüntülerini vermeyi öğrenecektir.
AMAÇLAR
:
Kursiyer
1. Kursiyer, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında; bilgisayar
ortamında yapılan tasarımların gerçek ortam görüntülerini
verebilecektir.
2. Dinamik gerçek görüntüler oluşturabilecektir.
ALAN
MODÜL
İÇERİK
:
A. GERÇEK GÖRÜNTÜLERİN OLUŞTURULMASI
1. Render: Visualize shape araç çubuğunun tanıtmak
2. Yapılan tasarımlarda malzeme tanımlama özelliklerinin kullanmak
3. Yeni malzeme oluşturmak
4. Visualization scene ile sahneler oluşturmak
B. DİNAMİK GERÇEK GÖRÜNTÜLER
1. True shading ile dinamik gerçek görüntüler oluşturmak
2. True shading ile dinamik oluşturulan gerçek görüntüler üzerinde
değişiklik yapmak.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.
A. GERÇEK GÖRÜNTÜLERİN OLUŞTURULMASI
1. Render: Visualize shape araç çubuğunun kullanır.
2. Yapılan tasarımlarda malzeme tanımlama özelliklerinin kullanır.
3. Yeni malzeme oluşturur.
4. Visualization scene ile sahneler oluşturur.
B. DİNAMİK GERÇEK GÖRÜNTÜLER
True shading ile dinamik gerçek görüntüler oluşturur.
12
Download

Modül Bilgi Sayfaları