AES - ASBİS Entegrasyon Sistemi
• Çoklu marka ile çalışma imkanı
• Distribütör ile ASBIS arasında gerçek
zamanlı entegrasyon
• Mevcut ERP yazılımınız ile
entegrasyon (Tüm Veritabanları ile)
• Tüm hareketler için Loglama
mekanizması
• Her iki entegrasyon yöntemini de
destekler (Web Servis ve Excel)
AES - ASBİS Entegrasyon Sistemi
Özellikler
I.
II.
Sistem Kurulumu
1.
Orjinal uygunluk belgesi işlemleri :
a.
Orjinal uygunluk belgesi klasörünün tanımlanması
b.
Uygunluk belgesi anahtar alanlarının sisteme tanıtılması
c.
Uygunluk belgesi veri yapısının sisteme tanıtılması
d.
Tercüme yapılacak alanların sisteme tanıtılması
2.
Transfer işlemleri tanımları :
a.
Excel transfer bilgilerinin sisteme tanıtılması
b.
Cros referans dosyalarının hazırlanması Renk kodları, Bayi bilgileri vs.
Sistemdeki verilerin AES veri tabanına atılması
1.
2.
3.
4.
III.
ASBİS verilerinin Sisteme import edilmesi
1.
2.
3.
4.
IV.
Uygunluk Belgesi transferleri
Araç bilgileri transferi
İthalat bilgileri transferi
Satış bilgileri transferi
Mevcut Tiponay bilgilerinin alınması
Transfer edilmiş uygunluk belgesi bilgilerinin alınması
Renk kodlarının transferi
Bayi bilgilerinin transferi
ASBİS transferi
1.
2.
3.
Uygunluk belgesi bilgilerinin transferi
Uygunluk belgesine araç bağlama
Toplu ve tek tek bilgi imzalama işlemleri
V. Sistemler arası veri tutarlılığının sağlanması
1.
2.
Transfer edilen tüm bilgilerin statü takibinin yapılması (transfer edildi, yeni kayıt)
Loglama mekanizması
Yön Bilgi Sistemleri Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti.
GOSB Kemal Nehrozoğlu Cad. Teknopark
Hightech Binası K:3 B:1 41280 Gebze / Kocaeli
Tel: 0262 751 34 24
Fax: 0262 751 34 22
Download

AES - ASB S Entegrasyon Sistemi