ISITIP SOĞUTAN TAŞINABİLİR
KLİMA
Hazırlayan Öğrenci
Ata KARAVELİOĞLU 6-B
Danışman Öğretmen
Melike TURAN
İZMİR, 2014
İÇİNDEKİLER
1. Proje özeti.............................................................................................................................2
2. Projenin amacı.................................................................................................................... 2
3. Giriş.................................................................................................................................... 3
4. Yöntem..............................................................................................................................3-4
5. Ulaşılan sonuçlar ve sonuçların değerlendirilmesi............................................................. 5
6. Proje Bütçesi........................................................................................................................5
7. Proje Takvimi...................................................................................................................... 5
8. Kaynaklar..............................................................................................................................6
9.Proje ile ilgili fotoğraflar…………………………………………………………………………..6-8
1
Proje Adı: ISITIP SOĞUTAN TAŞINABİLİR KLİMA
1. Proje Özeti
Bu projemizde, akü ile çalışabilen, taşınabilir bir klima modeli geliştirmeyi amaçladık.
Gelişen teknolojiyle beraber hayatımıza giren elektrikli cihazlar sayısı ciddi oranda artmıştır.
Bu durum hem iş hayatımızda gerekse kişisel gündelik yaşamımızda elektriğe bağımlı hale
gelmemize sebep olmuştur.
Bu proje sayesinde, elektriğin bulunmadığı yerlerde, dış ortamlarda ya da elektrik kesintisi
olduğunda bile klimanın çalışmasına olanak sağlanacaktır. Ayrıca klimanın taşınabilir özellik
kazanması sağlanarak işlevselliği de arttırıldı.
Taşınabilir klimayı bir maket ile modelledim. Isıtma ve soğutma işlemini peltier ile
gerçekleştirdim.
Portatif klimanın verimli bir şekilde çalışması için peltier seçimi kullanılacak olan alana
göre yapılmalıdır. Daha güçlü peltier kullanılarak daha büyük alanlarda ısıtma ve soğutma
yapılabilir. Sisteme güneş panelleri de eklenerek yenilenebilir enerji kaynağı ile çalışması
sağlanabilir. Böylelikle enerji tasarrufu ile beraber ülke ekonomisine katkıda bulunulabileceği
bir sistem elde edecek şekilde geliştirilebilir.
2. Projenin Amacı
Bu projenin amacı, akü ile çalışabilen, taşınabilir bir klima modeli geliştirmektir. Böylece
hem sadece takılı olduğu alanı ısıtıp soğutabilen klimaların işlevselliği artacak hem de
elektriğin bulunmadığı yerlerde, dış ortamlarda ya da elektrik kesintisi olduğunda bile
çalışmasına olanak sağlanacaktır. Aynı zamanda bu proje ile günümüzde var olan yüksek
maliyetli klimalara ekonomik açıdan daha uygun bir alternatif geliştirilmiş olacaktır
2
3. Giriş
Bilindiği gibi hızla büyüyen ve gelişen dünyada enerjiye olan ihtiyaç da gitgide
artmaktadır. Enerji kaynaklarının kullanımında tasarrufun önemindeki artış gibi yenilenebilir
kaynakların kullanımı da öne çıkmaktadır. Gelişen teknolojiyle beraber hayatımıza giren
elektrikli cihazlar sayısı ciddi oranda artmıştır. Bu durum hem iş hayatımızda gerekse kişisel
gündelik yaşamımızda elektriğe bağımlı hale gelmemize sebep olmuştur.
Ülkemizde klimalar soğutma ya da ısıtma amaçlı olarak kullanılan en yaygın sistem olarak
karşımıza çıkmaktadır. Elektrik enerjisiyle çalışan klima sistemleri, ihtiyacı olan enerjiyi fosil
yakıtlardan sağlamaktadır. Bu sebeple hem fazla enerji tüketimi açısından hem de çevreye
kirliliğine etkisi nedeniyle klima gibi soğutma ya da ısıtma sistemlerinde alternatif kaynakların
kullanılması önemli ölçüde fayda sağlayacaktır. Ayrıca bu klimalar sadece takılı oldukları
alanda kullanılabilmektedir.
Bu poreje de klimanın taşınabilir özellik kazanmasını sağlanarak işlevselliği arttırıldı. Dış
ortamlarda bile rahatça kullanılabilecek hale getirildi. Örneğin bir kamp ortamı düşünülürse
ısınmak için çadırın dışında ateş yakılmaktadır. Bu ateş hem çevre kirliliğine sebep olmakta
hem de yangın çıkarma riski taşımaktadır. Taşınabilir klima, hem çadır için de hem de çadır
dışında rahatlıkla kullanılabilir. Böylece zor koşullardaki yaşam kalitesi çevreye de zarar
vermeden önemli ölçüde arttırılabilir. Bunun dışında yazın kafe vb. ortamlarda da serinletme
amaçlı kullanılabilir.
Normal klimaların bakımı da yüksek maliyetlere sebep olmaktadır. Yapılan taşınabilir
klimada ise sadece içindeki akvaryum iç filtre süngerinin yaklaşık 3 ayda bir elde yıkanıp
kurutulduktan sonra yerine takılması yeterlidir. Böylece bakım maliyeti de önemli ölçüde
düşürülmüş olacaktır.
4. Yöntem
Taşınabilir klimayı bir maket ile modelledim.
Isıtma ve soğutma işlemini peltier ile
gerçekleştirdim. Maketin yapım aşamaları aşağıdaki gibidir:
1.aşama: Peltieirin iki tarafına alüminyum soğutucu plakaları termik macun yardımıyla
yapıştırdım. Biraz kuruyup yapıştıktan sonra peltierin yapıştığı yerin etrafında kalan kısmına
çok az miktarda termik macun sürüp cam elyaftan ince bir miktar yapıştırarak kapladım.
3
Peltierde oluşan sıcak ve soğuk havayı fan yardımıyla dışarı vermek için peltierin iki kısmına
da fan yerleştirdim ve bu fanların ucuna uyacak şekilde huni keserek yapıştırdım. İki tane
plastik şişenin üstündeki koni şeklindeki kısmı kestim. Bu kestiğim parçayı bastırarak huni ile
fan arasında kalan kısma yerleştirdim ve sıcak silikonla hava kaçırmayacak şekilde
yapıştırdım.
2. aşama: Hem ısıtıcı hem soğutucu olarak kullanmasını istediğim için ısıtıcı olarak
kullanırken soğuk havayı, soğutucu olarak kullanırken ise ısınan havayı dışarı atmak için
klimanın hortumu gibi bir hortum kullandım. Hortumu fana yapıştırdığım şişe kapaklarından
birine geçirerek etrafını hava kaçırmayacak şekilde yapıştırdım.
Hortumun üzerine
erimeyecek bir yapıştırıcı sürüp cam elyaf parçalarını üzerine yapıştırdım ve sağlamlaştırmak
için üzerine makaron geçirip ısıttım. Peltierin (+) ve (–) kutupları ile fanların (+) ve (–)
kutuplarını paralel olacak şekilde lehimledim.
3. aşama: Oluşturduğum bu düzeneğin taşınabilir olması için bir karton kutunun içine
yerleştirdim.
Karton kutunun küçük olan iki kısmına şişelerin ağzı gelecek şekilde delik
açtım. Sonra kutudaki delik ile şişe arasındaki yeri sıcak silikon ile kapattım. Önceden paralel
olarak birleştirdiğim kablolardan (–) olanı ortadan kestim ve araya açıp kapatmak amaçlı
anahtar (switch) koydum. Bu anahtarı kutunun dışına gelecek şekilde monte ettim.
Anahtardan çıkan (–) uçlu kablo ile diğer (+) uçlu kabloya uygun olan bir soket taktım.
Kutunun üstüne tel ızgaradan biraz daha küçük kare bir delik açtım. İçeriden tel ve sıcak
silikon yardımıyla kutuya yapıştırdım. Daha sonra akvaryum iç filtrelerinde kullanılan süngeri
tel yardımıyla ızgaraya tutturdum.
4. Aşama: Düzeneğin rahatça taşınabilmesi için eski bir çantadan çıkardığım sapı kutuya
monte ettim. Sisteme elektrik verebilmek için akü bağladım. Akünün bağlantıları için akünün
uçlarına uygun iki adet soket taktım ve bu soketlerin ucuna iki adet kablo, bu kabloların da
ucuna kutuya taktığım sokete göre bir başka soket taktım. Akünün taşınabilmesi için de sert
bir kumaştan akünün girebileceği bir kılıf ve taşıma sapı yaptım. Aküyü şarj etmek için ise bir
şarj cihazı kullandım.
4
5. Ulaşılan Sonuçlar ve Sonuçların Değerlendirilmesi
Hem ısıtma hem de soğutma için kullanılabilecek portatif bir klima modeli oluşturuldu.
Portatif klima sıcak yaz günlerinde dış ortamlarda, kafe ve restoranlarda masa üzerlerinde
kullanılabileceği gibi kamp ortamlarında çadır içinde ya da dışında ısıtma ve soğutma için
kullanılabilir.
Portatif klimanın verimli bir şekilde çalışması için peltier seçimi kullanılacak olan alana
göre yapılmalıdır. Daha güçlü peltier kullanılarak daha büyük alanlarda ısıtma ve soğutma
yapılabilir. Sisteme güneş panelleri de eklenerek yenilenebilir enerji kaynağı ile çalışması
sağlanabilir. Böylelikle enerji tasarrufu ile beraber ülke ekonomisine katkıda bulunulabileceği
bir sistem elde edecek şekilde geliştirilebilir.
6. Proje Bütçesi
12V 80W’lık Peltier, 12V 7,2A Akü, 2 adet alüminyum soğutucu plaka
2 adet 12v bilgisayar fanı, termik macun, 2 adet huni
Bir adet anahtar, 15x15 cm2 tel ızgara, akvaryum iç filtre süngeri
Bağlantı kabloları, lehim makinesi, sıcak silikon tabancası ve silikon,
Soketler, su hortumu, makaron
7. Proje Takvimi
01.10.2013-30.10.2013 Alanyazın taraması
03.11.2013-05.11.2013 Klimaların çalışma sistemlerinin araştırılması
06.11.2013-08.11.2013 Malzemelerin temin edilmesi
11.11.2013-31.12.2013 Klima maketinin oluşturulması
02.01.2014-10.01.2014 Proje raporunun yazılması
5
8. Kaynaklar
http://fbe.gumushane.edu.tr/user_files/files/FBE_2011_Dergi_1_Sayi.pdf#page=57
http://tr.wikipedia.org/wiki/Klima
PROJE İLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR
6
7
8
Download

ısıtıp soğutan taşınabilir klima