Karar Verme Dersi Sunum Konu ve Tarihleri
1. Hafta
7 Nisan, 2014
2. Hafta
14 Nisan, 2014
Grup 6
Gökçe
Nilay
Gizem Bay
Grup 9
Safa
Mestan
Uzman Sistemler
Expert Systems
Grup 20
Hande
Melek
MATLAB
Çok Büyük Sistemlerin Analizi
The Analysis of Very Large Systems
Grup 7
Fatma
Şebnem
Deney Tasarımı
Design of Experiment
(DOE)
Grup 17
Merve
Esra
Emine
Grup 19
Sevda
Berrak
Bilgi Tabanlı Sistemler
Knowledge Based Systems
(KBS)
Grup 10
Burçak
İsmail
Seher
Grup 4
Bahadır
Himmet
Levent
Response Surface
Kısıtlar Teorisi
The theory of constraints
(TOC)
Biomimikri
Biomimicry
3. Hafta
21 Nisan, 2014
Grup 1
Aylin
Özge
Nilüfer
Grup 2
Zahide
Tuğba
Nuran
Grup 8
Mehmet
Erdem
Benzetilmiş Tavlama
Simulated Annealing
(SA)
Grup 11
Ezgi
Dilay
Begüm
Parçacık Sürü Optimizasyonu
Particle Swarm Optimization
(PSO)
Sürü Algoritması
Swarm Algorithms
(SA)
Karınca Algoritması
Ant Algorithm
4. Hafta
28 Nisan, 2014
Grup 5
Yapay Zeka
Tuğçe
Artificial Intelligence
Esra
(AI)
Güzen
Grup 12 Bulanık Mantık
Anıl
Fuzzy Logic
Anıl
(FL)
Muhammed
Grup 18 Fuzzy AHP
Zekiye
Betül
Burçin
Grup 16 Veri Madenciliği
Şenay
Data Mining
Gizem
Grup 21
1. Konu bütünlüğünü sağlamak amacıyla tüm gruplar listedeki sırayla sunumlarını yapacaklardır.
2. Her grubun en fazla 35 dakika boyunca sunumunu gerçekleştirmesi beklenmektedir.
5. Hafta
5 Mayıs, 2014
Grup 14 Memetik Modeller
Tuğçe
Memetic Models
Ezgi
Gizem Ülker
Grup 3
Akıllı Ajanlar
Merve
Intelligent Agents
Ebru
Canan
Grup 13 Genetik Algoritma
Mustafa Genetic Algorithms
Murat
Grup 15
Yasin
Aysel
Melike
Hibrid Akıllı Sistemler
Hybrid Smart Systems
(HIS)
Metin Madenciliği
Ramazan Text Mining
Burcu
3. Her grup sunumunun sonunda konusu ile ilgili 5 soru ve cevap hazırlamalıdır.
4. Sunumbaşlamadan 30 sayfayı geçmeyecek şekilde bir araştırma rapor teslim etmeniz gerekmektedir. Rapor formatı size ulaştırılacaktır. Bu formata uymanız beklenmektedir.
5. Araştırma raporunuz telli dosyanın içinde teslim edilmeli, en son sayfasına yapıştıracağınız bir CD zarfı içinde raporun .docx ile sunumun .ppt versiyonu eklenmelidir.
6. Gruptaki her üye mutlaka sunum boyunca bulunmalı ve sunumda rol almalıdır.
7. Son sayfada her öğrenci Karar Verme ders değerlendirmesi yapması istenmektedir. Bu dersten dönem başında ne beklediğini, dönem sonunda ne bulduğunu,
dersin size göre nasıl olması gerektiğinine yönelik düşüncelerini yazmalıdır.
8. Rapor - 50 Puan (Formata Uygunluk 10 puan / İçerik 25 puan / Özgünlük 10 puan / Kaynak Kullanımı ve Referans 5 puan)
Sunum - 50 Puan (Sunum Teknikleri/ etkinliği/ akıcılığı 30 puan - (her 3 öğrenci x10puan) / Sunumun içeriği ve etkinliği 20Puan)
Prof. Dr. Ramazan Yaman
Ar. Gör. Melike Sultan Karasu A.
24-02-14
Download

Karar Verme Dersi Sunum Konu ve Tarihleri