WEC 2016
23. Dünya Enerji
Kongresi
Tanıtımı
WEC 2016
İçindekiler
- WEC 2016 Organizasyon Şeması
- DEK-TMK Yükümlülük Son Tarihleri
- WEC 2016 Taslak Programı
- WEC kontratı önemli noktaları
- WSL kontratı önemli noktaları
WEC 2016
DEK-TMK
Yükümlülük Son Tarihleri
Eylül 2014
2.Taksit
£100,000
Haziran 2015
4.Taksit
£100,000
Haziran 2014
1.Taksit
£100,000
Aralık 2014
3.Taksit
£100,000
Aralık 2016
7.Taksit
£350,000
Aralık 2015
5.Taksit
£100,000
Ağustos
2016 6.Taksit
£350,000
Mayıs
2014
29
Ekim
2013
Nisan
2014
Ekim
2014
Nisan
2015
Ekim
2015
Ocak
2016
Nisan
2016
Haziran
2016
Ekim
2016
36
30
24
18
12
9
6
4
0
Kongrenin Teması
Kongre Logosu
Kongre Programının Yapısı
Kayıt Ücretleri
Pazarlama Planı
Gelecekteki Enerji Liderleri Programı
Gelişmekte olan Ülkeler Programı
Bildiri Yönetme Sistemi
Bildiri sunulması için Çağrı,
Bildiri Seçme Süreci, Bildiri
Sunma Süreci
WEC çalışmalarını
ve kurucularını
temsil eden
kongre Açılış
Videoları
WEC delege
paketlerinin içeriği
WEC 2016
Genel kolaylaştırmadan
Açılış Konuşması
sorumlu Profesyonel
Kapanış Töreni
Kongre “Tören Sunucusu” Sergi Açılışı ve Hoşgeldiniz
Resepsiyonu
Basılan Kongre Program Kitabı
içeriği
WEC 2016
Taslak Programı
TASLAK PROGRAM
YÜRÜTME MECLİSİ
1.Gün
Perşembe
Cuma
YM Kayıt
YÜRÜTME MECLİSİ
2.Gün
Cumartesi
YÜRÜTME MECLİSİ
3. Gün
KONGRE
1.Gün
KONGRE
2.Gün
KONGRE
3.Gün
KONGRE
4.Gün
KONGRE
5.Gün
Pazar
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Sekreterler için kahve ve
hafif kahvaltı
(08.00-08.30)
Program Komitesi
(07.30-10.00)
Finans Komitesi
(07.15-09.45)
Kongre
Oturumları :
Sekreterler Günü
(08.30-12.30)
Çalışmalar Komitesi
(10.00-12.30)
Yetkililer Konseyi
(Öğle Yemeği ile)
(10.00-12.45)
Ana Konuşmalar
Bölgesel
Toplantılar
Yüzyüze
Görüşmeler
Bakanlararası Diyalog
Öğlen Yemeği
(12:30-14:00)
İletişim Komitesi
(Öğlen Yemeği ile)
WEC Topluluğu Yuvarlak Masa Toplantıları :
Üçlü Mini Zirve / Sunum /
en önemli etkinliklerin
sunulması/ tartışılması
Kahve Molası
(14.00-17.00)
15.15-15.30
YM Hoşgeldiniz
Resepsiyonu
Global Bölgesel Genel
Kongre Açılış Töreni
Kurul
(17.30-18.30)
(15.30-17.30)
YM Genel Kurulu
(13.00-16.45)
Dünya Enerji Liderleri Zirvesi
Bakanlar Toplantısı
Küresel Enerji İnsiyatifi
Özel Etkinlikler
(17.30-.. . ..)
Bölgesel Toplantılar ve
Akşam Yemekleri
(17.45-22.00)
Avrupa - Asya
K.Amerika - Afrika
Uzmanlar Forumu :
Geleceğin Enerji Liderleri Programı
Gelişmekte olan Ülkeler Programı
MENA - LAC
Kongre öncesi Turlar
Özel Turlar
Teknik
Geziler
Kapanış
Oturumu
(12.45-15.15
YM kayıt işlemleri açılır
(zaman kesinleştirilecek)
Cuma
Kongre Kayıt
Sergi Açılışı ve
Resepsiyon
Sergi
Eşler Programı
Şehir Turları
WEC 2016
WEC Kontratı
Önemli Noktaları
TANIMLAR
İletişim Komitesi
Kongre Başkanı
Kongre İcra Direktörü
Kongre Organizasyon Komitesi
Kongre Bildiri Yönetim Sistemi
Kongre Planlama Grubu
Kongre Program Direktörü
Enerji Liderleri Zirvesi
Yürütme Meclisi
Gelecekteki Enerji Liderleri Programı
Yetkililer Konseyi
Kongre sonrası turlar
WEC/WSL Finans Komitesi
WEC Küresel Ortakları
WEC Patronları
WSL
WSL İcra Başkanı
Kontrata göre, e-mail yazışmaları geçerli değil,
faks yazışmaları geçerli olacak.
HÜKÜMET DESTEĞİ
Kendi Başbakanından, Cumhurbaşkanından ya da diğer ilgili devlet ve
hükümet yetkilisinden (yetkililerinden) kongreye destek verildiğine
ilişkin resmi bir destek mektubu alınması.
Devlet başkanı ve/veya onun tayin etmiş olduğu yüksek düzeydeki
temsilci ve enerji bakanının kongreye, örneğin açılış törenine veya
Bakanlararası yuvarlak masa toplantısına katılacağını teyit etmesi.
Başbakan, Cumhurbaşkanının ya da Devlet Başkanının kongre
sırasında bir devlet başkanları zirvesine ev sahipliği yapmayı planlayıp
planlamadığının açıklığa kavuşturulması.
Hükümetten ülkeye giriş yapan delegeler için vize desteği
sağlanacağına dair yazılı bir resmi teyit yazısı alınması.
KONAKLAMA ve SEYAHAT
Yürütme Meclisi Toplantısı'nın tüm masrafları Organizatör'e ait olacak.
Etkinliğe 15 dakika mesafede 700 otel odası bloğu
250 otel odasının masrafları Organizatör’e aittir.
Organizatör WEC başkanı / refakatçi kişi, WEC başkan yardımcısı/ refakatçi kişi,
WEC genel sekreteri/ refakatçi kişi ve WEC personeli için toplamda 250 (imzalı
da 220) odaya kadar otel konaklamasının masraflarını karşılamayı kabul eder.
Ev Sahibi, konuklara kalışları süresince (Londra’daki personeli uluslararası
telefonla arama olanağını sağlayan) cep telefonları sağlayacaktır. (bu madde
revizede eklenmiştir.)
Ev Sahibi, WEC’in başkanı ve genel sekreteri ve bu kişilere refakat eden
görevliler ile 30’a kadar WEC personeli için kendi ülkelerinin havaalanından
yürütme meclisi/kongre mahalline kadar gidiş dönüş „business class“ seyahat
için yapılan fiili masrafların bedelini WEC’e ödemelidir.
Ev Sahibi’nin, WEC başkanı ve genel sekreteri için, İstanbul’a varış tarihlerinden
İstanbul’dan ayrılış tarihlerine kadar geçen süreyi kapsamak üzere iki adet
şoförlü özel araç tahsis etmesi gerekir.
PROGRAM
Organizatör, konuşmacılara kongreden önce brifing verir.
Organizatör ele alınan bölge için bölgesel olarak odaklanmış dörde
kadar oturumun ve buna ilaveten muhtemelen ev sahibi ülke için
kritik bir öneme sahip olan spesifik bir konuya odaklanan bir
oturumun sorumluluğunu üstlenebilir. Bu oturumların konsepti WEC
Londra‘nın onayına tabi olup genel programın yapısına uygun
olmalıdır.
Organizatör, masrafları tümüyle karşılanması gereken 15’e kadar VIP
kongre konuşmacısı için bir bütçe sağlamalıdır.
LOJİSTİK, PAZARLAMA ve HALKLA İLİŞKİLER
Organizatör, profesyonel bir konferans ya da etkinlik organizatörünü (PCO)
ücret mukabili görevlendirmelidir. WEC Londra bu amaçla tercih edilen
şirketin gerekli tecrübe ve bilgiye sahip olduğundan emin olmak amacıyla o
şirket ile mülakat yapmayı talep edebilir.
Organizatör kongreden en azından 18 ay önce profesyonel bir pazarlama
danışmanlık şirketini/danışmanı tayin etmelidir.
Organizatörün global düzeyde bir pazarlama kampanyasının etkin bir şekilde
yürütülmesini sağlamak için yeterli bir bütçeyi saptaması gerekir.
Organizatörün bir kongre iletişim stratejisini uygulamak için kongreden en
azından 18 ay önce bir iletişim/halkla ilişkiler danışmanlık kuruluşunu tayin
etmesi gerekir.
Organizatör WEC iletişim müdürüyle danışmak suretiyle WEC iletişim komitesi
tarafından onaylanması gereken bir kongre iletişim stratejisi hazırlamaktan
sorumludur. Bu strateji ulusal bölgesel ve uluslararası medyayı hedeflemeli ve
kongreden en azından 12 ay önce uygulamaya konulmalıdır.
LOJİSTİK, PAZARLAMA ve HALKLA İLİŞKİLER
Organizatör kongre sözleşmesi imzalandığı sırada pazarlama, halkla ilişkiler,
web sitesi tasarımı ve lojistik faaliyetlerini nasıl yürüteceğine, örneğin bu
faaliyetleri yönetmek için hangi şirketleri görevlendirmeyi düşündüğüne dair
temel bir planı WEC’e sunmalıdır. (PCO seçilecek, PCO hizmetleri içinde bu
konular yer alacak.)
Kongre logosu dünya enerji konseyinin logosunu içermelidir ve kullanılacak
renkler ve fontların seçimine kılavuzluk etmek üzere WEC’in tasarım için
kılavuz ilkelerini kullanmalıdır.
Web sitesi adresi “wec.23.org”,
yada “wec23.org.tr” yada “wec23.tr”
olmalıdır. (Bu adresler DEK-TMK tarafından alınmıştır.)
BASIN ve MEDYA AKTİVİTELERİ
Organizatör, mahalli, ulusal ve uluslararası medya için uygun vasıflara
haiz olan ve tecrübeli halkla ilişkiler profesyonel elemanlarının
çalıştırıldığı bir medya merkezi sağlamalıdır.
Kongre sürecinde basın konferansları ve mülakatların planlanması
Organizatör ve WEC İletişim Müdürü tarafından müştereken
kararlaştırılır. İletişimden nihai olarak sorumluluk, WEC İletişim
Direktörü’ne aittir.
Kongre hedeflerinin basına duyurulmasını sağlamak amacıyla
kongrenin birinci gününde ya da birinci gününden önce bir başlangıç
basın toplantısı gerçekleştirilir. Bu basın toplantısına olağan olarak
kongre organizasyon komitesinin başkanı, kongre İcra Müdürü
ve/veya Kongre Program Direktörü, WEC Başkanı, WEC Genel
Sekreteri ve WEC İletişim Komitesi Başkanı katılır.
Yayın araçlarına, oturum görüntülerine ve işitsel öğelere makul bir
erişim imkânı tanınmalıdır.
VİP YÖNETİMİ
Organizatör, VİP’lere nasıl muamele edileceğine dair eksiksiz bir tarifi
WEC’e sağlamalıdır.
Organizatör, VİP yönetiminin başı olarak en azından bir kişiyi
görevlendirmelidir.
VİP’ler için özel bir kayıt ve otel rezervasyon prosedürü gerekli
olabilir.. WEC Londra, VİP’lere destek olmak için en iyi sistemi
belirlemek amacıyla Organizatör ile birlikte çalışacaktır.
Organizatör, VİP’lere destek ve yardımcı olmak için mahallinde yeterli
personeli hazır bulundurmalıdır.
KONGRE BİLDİRİLERİNİ YÖNETME SİSTEMİ
Kongre için sunulan ya da sunulması için çağrıda bulunulan bildiriler
ve posterleri kabul etmek, izlemek, değerlendirmek, yayına
hazırlamak ve yayınlamak için web tabanlı bir bildiri yönetim
sistemini kullanmak gereklidir. WEC, 2016 Kongresi için bildiri
yönetiminin spesifik gerekliliklerine dayalı olarak uygun bir sistem
geliştirmek amacıyla Organizatör ile birlikte çalışacaktır.
Organizatör tarafından geliştirilmiş olan herhangi bir bildiri yönetim
sistemi kongre planlama grubu ya da WEC bünyesinde
görevlendirilmiş diğer bir organ tarafından gözden geçirilmeli ve
onaylanmalıdır.
Organizatör kongre özetlerinin ve/veya bildirilerinin basılı
versiyonlarını yayınlamak istediği takdirde buna ilişkin masraflar
Organizatör’e ait olacaktır.
TEKNOLOJİNİN KULLANIMI
Tüm otellerde, toplantı mahallerinde bedava wi-fi/internet
İnternet Kafe
Delegeler için, kongre programını yüklemelerine ve/veya kongre için
kendi isteklerine göre seçilmiş bir programı yüklemelerine olanak
sağlamak için cep telefonu aplikasyonu
Kongre mahallinde (delegeler tarafından kullanılmak üzere
adaptörler ve fişlerin sağlanması dahil olmak üzere) cep
telefonlarının şarj edilmesi için özel şarj üniteleri
DELEGE LİSTELERİ, DÖKÜMANTASYON ve ELEKTRONİK KAYITLAR
Organizatör, tüm Kongre katılımcılarının isim ve irtibat bilgilerini
içeren bir kayıt listesini, kongrenin başlangıcından 6 ila 4 ay önceki bir
dönem dahilinde aylık bazda ve kongre başlangıcından 4 ila 3 ay
öncesindeki dönemde her 2 haftada ve Kongre başlangıcına üç ay
kala haftalık bazda olmak suretiyle WEC'e temin etmeyi kabul eder.
WEC Londra raporlanması için bir şablon sağlayacaktır.
Ödeme yapan ve ödemeden muaf delegeler, sponsorlar, sergiciler,
refakatçi şahıslar, gelişmekte olan ülkelerin temsilcileri, gelecekteki
enerji liderleri ve buradaki listede belirtilmemiş olan herhangi bir
diğer katılımcı dahil olmak üzere tüm katılımcıların nihai listesi
kongrenin son gününden sonra en geç 30’uncu gün itibariyle WEC’e
sunulmalıdır.
Tüm materyallerin (kongre çalışmalarının) mülkiyeti WEC’e aittir.
FOTOĞRAF, VİDEO KAYITLARI, NOT ALMA
WEC Londra, kongre sonuçlarından ve görünebilirliğinden yararlanmak
amacıyla kongrenin eksiksiz bir kaydına ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla kongrenin
uygun ve gerekli oturumlarının fotoğrafının çekilmesi ve/veya video kaydının
yapılması için, WEC İletişim Departmanı ile danışılmak suretiyle en azından 6
ay önceden bir plan hazırlanmalıdır.
Bütün Video ve Ses kayıtları İngilizce dilinde olmalı yada Kongre Medya
Merkezi aracılığıyla yayın kuruluşlarına oturumdan görüntü ve işitsel girdi
sağlanacak bir şekilde İngilizceye çevirisi sağlanmalıdır.
Kongre sonuçlarının ve medya ve delegeler için özetin hazırlanması amacıyla
seçilmiş oturumlara ilişkin özet notlar gerekli olacaktır.
Kongrede özet not alacak görevliler, WEC İletişim Departmanı tarafından
karşılıklı olarak saptanıp kararlaştırılan öğrenciler, gazeteciler, geleceğin enerji
liderleri ya da diğerleri olabilir.
WEC İletişim Müdürü ve Organizatör, hem notların alınacağı oturumlara ilişkin
olarak hem de bunun yanında not alma elemanlarının görevlendirilmesi
konusunda en azından 4 ay önceden karşılıklı olarak anlaşacaklardır.
TÜRK BAYRAĞI DIŞINDA BAŞKA HİÇBİR ULUSAL BAYRAK
BULUNMAYACAKTIR
Organizatör, kongre ya da yürütme meclisi ile bağlantılı herhangi bir
bina içinde ya da üzerinde Türk Bayrağı dışında herhangi bir devlet,
ulusal, vilayet ya da bölgesel bayrakların gösterilmesine izin
vermeyecektir.
KONGREDE KULLANILACAK DİLLER
İngilizce, Fransızca, ve Türkçe dillerinde...
SİGORTA, GÜVENLİK VE TIBBİ KONULAR
Organizatör, kongrenin yapılacağı tarihten en azından 12 ay önceden,
hem yüksek seviyedeki yöneticiler ve hükümet yetkilileri hem de
genel olarak kongre için bir güvenlik planını WEC Yönetim Kurulu’na
sunmalıdır.
KONGRE SONRASI GEREKLİLİKLER
Organizatör, kongrenin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde aşağıda sıralanan
hususları ayrıntılarıyla ortaya koyan bir raporu WEC’e sunmalıdır. Böylece
WEC’in bu raporun bir suretini bir sonraki kongrenin organizatörüne sunması
mümkün olacaktır.
Tip, bölge, ülke ve sektör bazında dökümü yapılmış olarak nihai katılım
rakamları.
Kategoriye göre toplam gelir ve harcamalar dahil olmak üzere nihai finansal
sonuçlar.
Sponsorlar hakkında özet (sponsor paketleri ve düzeylerinin detayları, sponsor
sayısı, mahalli sponsorlara karşılık uluslararası sponsorların sayısı, ayni
destekte bulunan sponsorlara karşılık nakit ödeme yapan sponsorlar,
kongreye katılan sponsor temsilcileri toplam sponsorluk gelirleri).
Ev sahibi, Üye Komitesi’nin Kongre sonuçlarından nasıl yararlanacağına
(gelirler, görülebilirlik, yeni üye potansiyeli) ve beş yılık bir süre sonunda
ulaşmayı planladığı yere ilişkin bir “Vizyon Planı” kongreden en geç 12 ay önce
WEC Londra’ya sunulacaktır.
TAZMİNAT VE MÜCBİR SEBEP
Mücbir sebep siyasi şartlardaki değişiklikleri ya da ekonomik
gerilemenin etkilerini içermez.
TABİ OLUNAN KANUN
İşbu anlaşma İngiltere yasalarına tabi olacaktır ve taraflar işbu
anlaşma ile İngiltere mahkemelerinin münhasıran yargı yetkisine
sahip olduklarını ve buna riayet edeceklerini kabul ederler.
WEC 2016 Program
WSL Kontratı
Önemli Noktaları
Organizatör, Garantör üzerinden, WSL'e karşı
yerlerine getirilecek olan ödeme yükümlülüklerini
ve sorumluluklarını güvence altına almayı kabul
etmiştir.
ORGANİZATÖR TARAFINDAN SAĞLANACAK DESTEK
Londra ofisinin tutacağı bir tam zamanlı geçici görevli şahsın, maaşını ödemeyi
kabul eder.
Organizatörler, WEC'ye 2015 için £40,000 ve 2016 için £40,000'i, Kongre
program davetleri ve konuşmacı araştırması konularında çalışması üzere ek bir
orta seviye destekçi şahsı tutmak için ödemelidirler.
Bu ödemeler, Antlaşma'nın herhangi bir yerinde belirtilmiş olan
£1,200,000'luk sabit ücret ödemesine ilavetendir, bu ödemenin bir parçası
değillerdir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
30 Haziran 2014 tarihinde veya bu tarihten önce £100,000;
30 Eylül 2014 tarihinde veya bu tarihten önce £100,000;
31 Aralık 2014 tarihinde veya bu tarihten önce £100,000;
30 Haziran 2015 tarihinde veya bu tarihten önce £100,000;
31 Aralık 2015 tarihinde veya bu tarihten önce £100,000;
31 Ağustos 2016 tarihinde veya bu tarihten önce £350,000; ve
Kalanlar da 1 Aralık 2016 tarihinde veya bu tarihten önce ödenmelidir.
KONGRE SPONSORLARI
Organizatör, ulusal, bölgesel ve uluslararası sponsorları Kongre'ye
çekmelidir. Kongre'nin bütün sponsorlarının en azından %60'ı
uluslararası, yani ev sahibi ülkenin dışından gelen, şirket ve kuruluşlar
olmalılardır.
Sponsorlara Kongre Programı'nda sponsorluk antlaşmasının bir
parçası olarak konuşma alanları verilmesinin sözü verilmeyecek
Organizatörlerin sponsorlarla antlaşma imzaladıkları andan itibaren,
en azından bir kişiyi, sponsorların ''VIP ilgilenimlerinden'' sorumlu
olarak atamalıdır.
WEC GLOBAL PARTNER VE PATRONLARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ
Organizatörler, WEC Patronlarına ve Global Partnerlerine aşağıdaki indirimleri
uygulamayı, ve bu indirimlerin Patron veya Global Partner'in herhangi bir
sponsorluk seviyesinde dilediği şekilde satın alabilmesi adına, kabul ederler.
1.
Patronlar: %25 indirim; ''en fazla'' 50 Patron
2.
Global Partnerler: %10 indirim; ''en fazla'' 100 Global Partner
Ayrıca Organizatör, WSL'e sponsorluk için bir komisyon da ödemeyi kabul
ederler. Bu komisyon Türkiye'nin dışında olan şirketlerden ve
organizasyonlardan gelen sponsorluk gelirlerinin %10'u olacak şekilde
belirlenecektir ve Amerikan doları biçiminde ödenecektir.
Bu komisyon sadece nakit sponsorluklarında geçerlidir; ayni sponsorluklar
muaf tutulmuştur.
WSL'e yapılacak sponsorluk komisyonunun ödemesi 1 Aralık, 2016'dan önce
yapılmalıdır. İki taraf tarafından yazılı bir biçimde aksi hali kabul edilmediyse,
Ödeme Amerikan doları şeklinde olmalıdır.
WEC GLOBAL PARTNER VE PATRONLARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ
WSL Patron ayrıcalıklarını sponsorluk kontratının imzalandığı tarihten iki yıl
sonrasına kadar sağlamayı kabul eder.
WSL WEConnect hizmetlerinden yararlanmayı sponsorluk kontratının
imzalandığı tarihten iki yıl sonrasına kadar sağlamayı kabul eder.
WSL'e bir sponsorluk kontratı taslağı ve her sponsor seviyesi için, 15 Temmuz
2013'ten itibaren, bir sponsor çıkarları listesi sunacaktır.
Kongre sponsoru almak adına, Kongre Organizatörü başka bir üçüncü şahıs ile,
bir komisyon olsun veya olmasın, WSL Heyeti'nin belirgin bir yazılı onayı
olmadan kontrat imzalayamaz.
KAYIT ÜCRETLERİ
Kongre için Kayıt Ücretleri, WSL Finans Komitesi tarafından
onaylanmalıdır.
Organizatör aşağıdaki kişiler için Kayıt Ücretleri'nden feragat etmeyi
kabul eder:
1. WEC Başkanı ve Refakatçisi;
2. WEC Başkanı seçilecek kimse ve Refakatçisi;
3. WEC Genel Sekreteri ve Refakatçisi.
4. Diğer bütün WEC yetkilileri, WEC web sayfasında Kongre'nin ilk
gününden önceki 120 gün içerisinde listelenen kişiler olarak
tanımlanmıştır;
5. Seçilmiş uluslararası WEC partner şirketlerinin temsilcileri, WEC
tarafından sağlanmış bir listeden maksimum 30 bireysel Kayıt Ücreti;
6. Mevcut WEC personeli, WEC web sayfasında Kongre'nin ilk
gününden önceki 120 gün içerisinde listelenen WEC Personeli olarak
tanımlanmıştır;
7. WEC Onursal Yetkilileri, WEC web sayfasında Kongre'nin ilk
gününden önceki 120 gün içerisinde listelenen kişiler olarak
tanımlanmıştır;
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE DESTEĞİ
Organizatör, Kongre'ye gelişmekte olan ülkelerden temsilci getirmek
adına, onlara destek sağlamayı kabul eder. Böylesine bir destek en az
$650,000 olacaktır.
İndirimli kayıt ücretleri, seyahat yardımı, Organizatör, Kongre
Planlama Grubu ve WSL Finans Komitesi tarafından kabul edilmiş
konaklama veya yemek hizmetleri yardımı.
Bu desteğe uygun gelişmekte olan ülkeler listesi ve bu desteğin nasıl
onaylanacağına dair, Kongre Organizatörü ve WSL Finans Komitesi
tarafından ortak olarak alınacak karar üzerine belirli detaylar, Haziran
2015'ten daha geç belirlenmemelidir.
RESMİ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TEDARİKÇİLERİ ve PARTNERLERİNİN
TAYİNİ
A. Kongre ile ilgili olarak, WSL veya WEC'nin üçüncü şahıslarla daha önceden
mevcut olan, WSL/WEC adına reklam bazlı rapor sunan bir yayıncı veya
WSL/WEC'e Kongre ile alakalı belirli hizmetler sunan bir medya partneri ile
yapılmış bir antlaşma gibi, antlaşmaları olabilir.
B. WSL bu tip antlaşmaları, Kongre kontratının imza tarihinden sonra 30 gün
içerisinde Organizatör'ü bilgilendirecek ve Organizatör ile Kongre üzerine ön
görülmüş etkisi üzerine Kongre kontratının imzalandığı esnada tartışacaktır.
C. Bu tip antlaşmalar delegelere sağlanabilecek ve/veya Kongre delege
çantalarının içine konulabilecek WEC tanıtım veya ürünleri gibi diğer reklam
bazlı yayınlar üzerinde kısıtlamalara sebep olabilir. Herhangi bir yerleştirme
sınırlı olacak, ancak herhangi bir durumda, vaktinden önce Organizatör ile
kararlaştırılacak.
RESMİ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TEDARİKÇİLERİ ve PARTNERLERİNİN
TAYİNİ
D. WSL Kongre kontratını imzaladıktan sonra üçüncü şahıslarla benzer
antlaşmalarda bulunmalı mıdır, bu husus Organizatör ile herhangi bir üçüncü
şahıs ile kontrat imzalanmadan önce tartışılacaktır.
E. Bu fıkrada bulunan uygun bildirimin tarifesine göre, Organizatör,
sponsorluk, reklam veya diğer tanıtıcı hakları bunun gibi bir kategoride
kimseye WSL ile tartışıp kabule vardırmadan, herhangi bir yanlış anlaşılmayı,
yatırımı veya çıkar çatışmasına mahal vermemek adına, onaylamayacaktır.
F. Herhangi bir sponsor, reklamcı, tanıtıcı veya başka bir şahısla şartları kabul
ederken, Organizatör bu fıkrayı göz önünde bulundurmalıdır.
KONGRE LOGOSU VE KİMLİĞİ
Kongre ve WEC logoları WEC renklerini içermeli ve Kongre ile alakalı
her materyalin üzerinde iki logonun da aynı önem ve boyutta olması
şartıyla her zaman birlikte kullanılmalıdır.
Kongre logosu ve markalaştırma tasarımı WEC Genel Sekreterliği'ne,
daha sonra da bu logonun herhangi bir şekilde kullanılmasından
önceki son onay için İletişim ve destek Komitesi'ne sunulmalıdır.
Eğer WEC ismi ve/veya logosunu kullanmak adına Organizatörlere
üçüncü şahıslardan talepler gelirse, bu talepler WEC Genel
Sekreterliği'ne müteakip bir gözden geçirme ve WSL Finans
Komitesi'nin onayı adına iletilmelidir.
GEÇERLİ KANUNLAR
a.
Bu kontratla bağlantılı veya bağlantısız ortaya çıkan, mevcudiyetine,
geçerliliğine veya feshine dair herhangi bir soruyu içeren, herhangi bir tartışma
Londra Federal Mahkemesi Uluslararası Tahkim Kuralları (''Kurallar'') hakemliğine
atfedilmeli ve nihayetinde çözülmelidir. Bu Kurallar bu fıkranın referansında dahil
sayılırlar.
b. Hakem sayısı bir olacak.
c. Koltuk, yasal alan, hakemlik Londra olacak.
d. Tahkim işleminde kullanılacak dil İngilizce olacak.
e. Kontratın geçerli kanunu İngiltere ve Galler'in geçerli kanunu olacak.
f.
Organizatör geri alınamaz biçimde [belirlenmiş Birleşik Krallık temsilcisinin
adını] kendi adına İngiltere veya Galler hizmetlerini yukarıda belirtilen XVII
fıkrasına göre kendi adına atayacak. Görülen bu hizmet, bu vekile tamamlanacak
(Organizatör'e yollanmış veya Organizatör tarafından alınmış olsun veya olmasın)
ve WSL'in önceden Organizatör'den bu vekilin vekillik hareketinin
durdurulduğuna dair yazılı bir bildirim alacak. Herhangi bir sebeple bu vekil bir
vekil olarak hareket etmeyi keserse veya artık İngiltere ya da Galler'de bir adresi
yoksa, Organizatör derhal yedek bir kabul edilebilir vekili WSL'e aday gösterecek
ve yeni vekilin ismini, İngiltere veya Galler dahilindeki adresini, fax numarasını
WSL'e verecek.
Download

PowerPoint Sunusu - Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi