T.C.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI
TOPLANTI DÖNEMİ
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI GÜNÜ
TOPLANTI SAATİ
BİRLEŞİM
TOPLANTI YERİ
: 23. Dönem
: 10/07/2014
: Perşembe
: 14.00
: IV.
: İl Özel İdaresi Hizmet Sahasında
Bulunan İl Genel Meclisi Toplantı Salonu.
İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI TEMMUZ AYI
TOPLANTISI IV. BİRLEŞİM GÜNDEMİ
1-Yoklama ve Açılış.
2- Isparta ili Gelendost İlçesi Yenice köyünde kanalizasyonun olmaması nedeniyle fosseptik
atıklarının sokak aralarından yollara taşarak çevreye koku yaydığı ve ayrıca sağlık açısından da tehlike
yarattığı, bu nedenle biran önce kanalizasyon yapılarak mağduriyetin giderilmesi hususunda İl Genel
Meclis Başkanı Ali BOLAT ve İl Genel Meclis Üyesi Necdet SATILMIŞ tarafından İl Genel Meclis
Başkanlığına sunulan 07.07.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
3- İlimiz Gelendost İlçesi Yaka köyünde bulunan doğadan gelen kaynak içme suyu boruları
çapının yetersiz olduğu ve kaynaktan çıkan suyun geriye taştığı, ayrıca boruların deforme olması
nedeniyle köye ulaşan içme suyunun yetersiz geldiği, bu nedenle ihtiyaç bulunan 1000 mt. borunun
karşılanması hususunda İl Genel Meclis Başkanı Ali BOLAT ve İl Genel Meclis Üyesi Necdet
SATILMIŞ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 07.07.2014 tarihli önergenin görüşülerek
karara bağlanması.
4- Dünyanın artan nüfusuna karşın giderek kirlenen çevrenin ortaya çıkardığı sorunlar, tarımsal
üretime daha da önem kazandırmış olup, günümüzde tarımsal üretimin miktarı ile birlikte nasıl yapıldığı
da öncelikli bir konu haline gelmiş ve bu amaçla çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir
tarımsal üretim olan iyi tarım uygulamaları ile insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal
üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda
güvenliğinin sağlanması amaçları belirlenmiş ve bu uygulamalar tarımsal ürünlerin pazarlanması
sürecinde belirleyici bir nitelik kazanmış ve ürünün tarladan sofraya gelene kadar geçirdiği aşamalar
ürünün pazarlanabilir olmasını belirleyen göstergeler olması nedeniyle bu hususta mevzuatlar
yayınlanarak Bakanlığımızca da desteklendiği ve tarımsal üretimde bu uygulamalara yönelik politikaların
teşvik edildiği, İlimizin tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olduğu ve yıllık ihracatının %20’sini
tarım ürünlerinin teşkil ettiği, özellikle gül, kiraz ve elma gibi tarım ürünlerinin daha iyi şekilde
değerlendirilmesi ve bunun sürekliliğinin sağlanmasının gerektiği, bu amaçla iyi tarım uygulamalarına
yönelik olarak çiftçilerimizin, üretici kooperatiflerimizin, birliklerimizin bilinçlendirilmesine ve İlimizde
iyi tarım uygulamalarına yönelik politika ve çerçevelerin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile
koordinasyonlu bir şekilde ele alınması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Recai KİRİŞ tarafından İl Genel
Meclis Başkanlığına sunulan 07.07.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
5- Yakaafşar köyü tüzel kişiliğine ait olup, 1994 yılında açılan un ve bulgur değirmeninin 20 yıldır
Yakaafşar ve çevresindeki 7 köye hizmet vermekte olduğu, bu süre zarfında değirmenin un öğüten
taşlarının ekonomik ömrünü tamamladığı ve un öğütemez hale geldiği, bu nedenle Yakaafşar ve
çevresindeki 7 köyün mağduriyetinin giderilmesi için değirmen taşlarının ivedi olarak değiştirilmesi
hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet YALÇIN ve Mehmet KAYA tarafından İl Genel Meclis
Başkanlığına sunulan 07.07.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
6- İlimiz köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir kısmının geçimini çiftçilik yaparak
kazandığı, vatandaşlarımızın ekip diktiği mevcut açık olan arazi yollarının kış döneminde yağışlarla
bozulduğu ve hasat döneminde bu yollara girip çıkılmasının zorlaştığı, bu nedenle Köy Muhtarlarının
vatandaşlar adına bu yolların bakım ve onarımının İl Özel İdaresi greyderleri ile yapılmasını talep
ettiğinde İl Özel İdaresi yetkililerince bu yolların yol ağında olmadığı, ancak akaryakıt katkısı
yapıldığında imkanlar doğrultusunda bu yolların greyderle bakım ve onarımının yapılabileceği şeklinde
cevap verdikleri ve köy Muhtarlarının bu katkıyı sağlayacak gelirinin bulunmadığı, bu nedenle kuruluş
amacı köy halkının refah ve huzurunu artırmak, tarımsal kalkınmayı desteklemek görevi de olan İlimiz
Özel İdaresince Köy Muhtarlarından hiçbir ücret ve katkı talebinde bulunmaksızın bir program dahilinde
köy arazi yollarının bakım ve onarımını yapması hususunda gerekli araştırma ve incelemenin yapılmasına
dair İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin YILDIRIM tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan
07.07.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması
7- İçme suyu şebekesinde problem yaşanan İlimiz Yalvaç İlçesi Eyüpler köyünde şebekenin
yenilenmesi, yenilenecek içme suyu şebekesinin panolu sistem ile yapılması, panolu sistem ile köy
halkının düzenli su kullanmasının sağlanacağı, bu nedenle içme suyu şebekesinin panolu olarak yapılması
ve sabit noktalardan su bağlantılarının yapılarak panonun bulunduğu yere içme suyu sayaçlarının
takılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri İrfan KORKMAZ ve Hakan YURTTADUR tarafından İl
Genel Meclis Başkanlığına sunulan 07.07.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması
8- İlimiz Yalvaç İlçesi Gökçeali Köyü kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı, köyün yerleşik
alanının kanalizasyon akıntısı zorluğundan dolayı kanalizasyon şebekesi yapımının zor olabileceği, ancak
köyün toprak zemininin geçirgen olduğu, bu nedenle köyün farklı noktalarına ferdi fosseptik açılarak
kanalizasyon şebekesinin yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri İrfan KORKMAZ ve Hakan
YURTTADUR tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 07.07.2014 tarihli önergenin görüşülerek
karara bağlanması
9- İl Özel İdaresi yol ağında bulunan İlimiz Yalvaç İlçesi Sağır Köyü Afyon yolunda heyelan
meydana geldiği ve trafiği olumsuz etkilediği bu nedenle söz konusu yolda meydana gelen heyelanlı
bölgenin İl Özel İdaresi iş makineleri ile ivedi olarak yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri İrfan
KORKMAZ ve Hakan YURTTADUR tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 07.07.2014 tarihli
önergenin görüşülerek karara bağlanması.
10- İlimiz Yalvaç İlçesi Kırkbaş köyü içme suyunun bir kısmının yeraltından çıkarılarak su
depolarına dağlıç pompa ile terfi edildiği, ancak söz konusu içme suyunun halkın kullanımına sunulması
için yıllık 43299 KWH enerji tüketildiği, köyün içme suyu terfi hattının yenilenebilir enerji
kaynaklarından güneş enerjisi kullanılmak suretiyle yapılması halinde kullanılan enerjinin %43 lük
kısmının karşılanmış olacağı, bu nedenle İlimiz Yalvaç İlçesi Kırkbaş Köyü elektrikli içme suyu terfi
hattının yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisinden sağlanması için yapılacak projeye
destek verilmesi hususunda İl Genel Meclis Üyesi İrfan KORKMAZ ve Hakan YURTTADUR tarafından
İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 07.07.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması
11- İlimiz Merkez Ali Köyü ve Küçük Hacılar köylerinin ortak çözülmesi düşünülen fosseptik
sorununun halen devam ettiği, uygulanan projelerin bir sonuç sağlamadığı, İlimiz Özel İdaresince
tüketilecek enerji bedelinin ödeneceği hususunda taahhüt verilmesi halinde sorunun çözümüne yönelik
uygulanabilecek bir proje bulunduğunun belirtildiği bu nedenle muhtarların istekleri doğrultusunda bir
çalışma başlatılması, adı geçen köylerin Darıderesi Göletinin de sahibi oldukları, bu göletin sulama
göletinden içme suyuna çevrilmesi neticesinde faydalanamadıkları netice itibariyle Isparta Belediyesinin
bu suyu sattığı, karşılığında bir bedel aldığı ve masraflarının haricinde bir bedel ödemediği, böyle bir su
alma haklarından dolayı yapmak istedikleri projeye Belediyenin katkı sağlaması için düşünceleri
paylaşmak ve istişare yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Fevzi ÖZDEMİR tarafından İl Genel
Meclis Başkanlığına sunulan 07.07.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması
12- İlimizde kış ve yaz aylarında çocuklarımızın vakitlerini geçirebileceği, korunacağı, bisiklete
binip top oynayacağı, hijyen ortamlarında gönüllerince ücret ödemeden eğlenebileceği alanların
bulunmadığı, özellikle kent merkezindeki eski mahallelerde bu sorunun daha fazla görüldüğü, yıllardır bu
konu ile ilgili olarak hiç değilse okul bahçelerinin değerlendirilmesi gerektiğinin belirtilmesine rağmen
somut bir adımın atılmadığı, kullanılan okul bahçelerinden de okula para kazandırılması mantığının
devam emesi nedeniyle mahalledeki çocukların okul bahçelerinde rahatça oyun oynayamadıkları ve
çocukların trafik ve benzeri sorunlardan dolayı sokak aralarında vakitlerini geçirmeye çalıştıkları, bu
durumunda velilerin endişe yaşamalarına sebep olduğu, bu hususta sorumlu bulunan Belediye
Başkanlığınca oyun alanları ile ilgili olarak profesyonel çalışma yapmasının gerektiği, dar gelirli aile
çocuklarının bir çok imkandan yararlanamadıkları, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocukların tüm
imkanlardan yararlandırılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve özellikle
SDÜ’nün, kent çocukları için, projeler üreterek uygulamaya sunmaları gerekmekte olup, çocukların bu
imkanlara ücretsiz olarak ulaşmalarının sağlanmasına yönelik olarak ivedi bir çalışma başlatılması
hususunda İl Genel Meclis Üyesi Fevzi ÖZDEMİR tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan
07.07.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
13- Yeryüzünün çeşitli bölgelerinde ilkel el dokumalarından başlayarak çok emek ve üstün teknik
isteyen dokumaların yapıldığı müzeler ve hatta günümüzde bu geleneği sürdüren bazı yerleşim
merkezlerinin bulunduğu, halının dokuma işleri ve eserleri arasında en üst teknik ve yaratma yeteneği
isteyen bir sanat eseri olduğu, halıları dokuyanlar, folklorumuzun diğer önemli ürünlerinde olduğu gibi,
unutulmuşlar ve anonim bir kimlik içinde kayboldukları, duygu tasarım ve işleyiş unsurları ile bire bir
yaşayan, üreten ve nedeni her ne ise, kaybedildiği zannedilen el halısı sanatına yeniden bir canlılık
kazandırmak amacıyla; “Gülümse Isparta Kadın Girişimi ve Üretimi Kooperatifi, TOBB’ne bağlı
KAGİK, (Kadın Girişimciler Kurulu) ve İl Turizm Derneği olarak bir proje sunulmasının arzu edildiği,
yapılan ön çalışma ve girişimler neticesinde, halı tezgahları, dokuyucular ve sonrası satış problemlerinin
planlamaya alındığı, bütün bu planlamalar dahilinde el halılarının dokunacağı bir yerin önemi ve
önceliğinin olduğu kararına varılmış olup, girişimciler olarak söz konusu el halılarının dokunacağı yer
olarak kentimizde atıl vaziyette duran Aya Yorgi ve Aya Baniya Kiliseleri ile TED Kolejine ait SDÜ’nin
sahip olduğu eski Sümerbank halı binalarından herhangi birinin bu projeye ışık tutacağı düşüncesiyle,
girişimcilere tahsisi edilmesi hususunda İl Genel Meclis Üyesi Fevzi ÖZDEMİR tarafından İl Genel
Meclis Başkanlığına sunulan 07.07.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
14- Türkiye, ilk kez 2006-2010 yılları arasında görev yaptığı Hükümetler Arası Komiteye 20142018 dönemi için ikinci kez seçildiği ve 2018 yılında yapılacak Taraf Devletler Genel Kurulu’na kadar
görev yapacağı Hükûmetler Arası Komite ise, aralarında İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası
Temsili Listesi, Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi, En İyi Uygulamalar
Listesi ve Uluslararası Yardım Başvuruları başta olmak üzere Sözleşmenin amaçları doğrultusunda
koruma ve yaşatma çalışmalarının ulusal ve uluslararası alanda oluşumunu ve takibini yapmakta, buna
göre kararlar almakta olduğu, bilindiği üzere hükûmetler arası komitenin uluslararası alanda en çok
tanınan programlarından biri korumaya yönelik listeler hazırlamak olup, uluslararası toplum tarafından bu
listelerden en fazla ilgi göreni İnsanlığın somut olmayan kültürel mirası temsilî listesine alınıp gereken
yardımların yapıldığı, Türkiye’den aralarında; meddahlık geleneği, mevlevi sema törenleri, âşıklık
geleneği, karagöz, nevruz (Azerbaycan, İran, Hindistan, Kırgızistan Pakistan ve Özbekistan İle Ortak),
Geleneksel Sohbet Toplantıları (Yaren Meclisleri, Sıra Geceleri, Barana Sohbetleri …), Kırkpınar Yağlı
Güreş Festivali, Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah, Tören Keşkeği Geleneği, Mesir Macunu Festivali, Türk
Kahvesi ve geleneği’nin de bulunduğu 11 miras müracaatlarını yapmış ve listeye girmeyi başarmıştır.
Isparta ili olarak yetkili bir kurum tarafından 2006-2010 yılları arasında, Psidia Antiocheia, Eğirdir Gölü,
Yazılı Kanyon, Kızıldağ, Kovada, Gölcük Milli Parkları, Pınargözü gibi coğrafik alanlarımızla, Ahilik
geleneği,Yörük Yayla kültürü, Gül, Halı, Keçecilik Miryakefelon Zaferi v.b bir müracaatta bulunulup,
bulunulmadığı, şayet böyle bir müracaat yoksa, tekrar ikinci defa Türkiye’nin UNESCO’ya seçilmesi
sebebiyle böyle bir çalışma yapılıp yapılmayacağının araştırılması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Fevzi
ÖZDEMİR tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 07.07.2014 tarihli önergenin görüşülerek
karara bağlanması.
15- Turizm açısından oldukça zengin bir coğrafyaya sahip olan İlimizde yerli halk ve çevresinin
az tanıdığı rekreasyon alanlarımızdan Zambaklı Vadisi olarak adlandırılan Kirazlıdere’yi de içine alarak
başlayan Kent ormanı, Sidre Tepesi, Öküz Battı, Ayazma istikameti olarak devam eden ve Darıderesi
Göleti üzerinde son bulan rekreasyon alanlarının entegrasyonu yapılarak, hem kentimize, hem de çevre
İllere hitap edecek bir turizm projesi başlatılmasının gerektiği, yaz ve kış aylarında ayrı güzelliklere sahip
olan bu güzergahların her metrekaresinde Isparta manzarasının görsel olarak ön plana çıktığı ve yapılacak
uygulamalarla zihinlerden çıkmayacağı, yıllardır hayali kurulan ve zaman zaman çalışmalar yapılan bu
güzergahlarda kamu ile sorunların yaşandığı, bu alanlarda bir koşu pisti, bir bisiklet yolu, bir hayvanat
bahçesi vb. projelerin İl Özel İdaresi, Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile S.D
Üniversitesinin de katkıları sağlanarak gerçekleştirilmesi hususunda İl Genel Meclis Üyesi Fevzi
ÖZDEMİR tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 07.07.2014 tarihli önergenin görüşülerek
karara bağlanması.
16- İlimiz Gönen İlçesi İğdecik Köyü ile Uluborlu İlçesi İleydağı arasındaki yolun asfaltının yer
yer toprak kayması ve yolun çökmesi ile bir kısım yerlerinin bozulmuş olduğu, bu nedenle söz konusu
yolun 2015 yılı onarım ve asfalt programına alınması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Kamil İÇÖZ
tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 07.07.2014 tarihli önergenin görüşülerek karara
bağlanması.
17- İlimiz Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı entegre İlçe Devlet Hastanelerin hasta nakil
hizmetlerinde kullanılan binek araçların ve ambulansların kasko sigortalarının yaptırılabilmesi için Sağlık
Bakanlığı ve Halk Sağlığı Müdürlüğü adına kayıtlı olması gerektiği belirtildiğinden, İl Özel İdaresi
tarafından alınarak Isparta İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğüne sağlık hizmetlerinde
kullanılmak üzere tahsis edilen ekli listede belirtilen 17 adet aracın kasko sigortasının ve diğer
giderlerinin sorunsuz yaptırılabilmesi için söz konusu taşıtların Isparta İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk
Sağlığı Müdürlüğüne devrine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Destek Hizmetleri
Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 03.07.2014 tarih ve 6975 sayılı teklifinin görüşülerek karara
bağlanması.
Ek-1 İlimiz Merkez ve İlçe köylerimizde adrese dayalı yeni güncelleme ile iletişim ve yer
tayininin oluşturulabilmesi için; a) Köylerin giriş ve çıkış tabelalarının yenilenmesi, b) Köy içindeki
mahalle isimlerinin iyileştirilmesi ve yenilenmesi, c) Köylerin kapı numaralarının yenilenmesi hususunda
İl Genel Meclis Üyesi Kadir HEYBELİ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 08.07.2014
tarihli önergenin görüşülerek karara bağlanması.
Ek-2 Aydoğmuş Belediye Başkanlığına ait iken 6360 sayılı Kanun gereğince İdaremize
devredilmiş olan Aydoğmuş Belediye Başkanlığının Davraz Ulaştırma, Hafriyat, Nakliyat, Hayvancılık,
Turizm, İnşaat, Petrol Ürünleri, Gıda, Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketindeki % 1
oranındaki hissesinin Gönen Belediye Başkanlığınca kendilerine bedelsiz olarak devredilmesi talep
edilmiş olup, bu nedenle Gönen Belediye Başkanlığı hisse devri talebinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanununun 10. Maddesi gereğince karara bağlanmasına dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali
Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 08.07.2014 tarih ve 7341 sayılı teklifinin
görüşülerek karara bağlanması.
EK-3 6360 sayılı kanun gereğince tüzel kişilikleri kaldırılarak köye dönüştürülen Belediye
Başkanlıklarına ait iken, söz konusu Kanunun geçici 1. maddesinin 1. fıkrası gereğince Valilik
Makamının 09.12.2013 tarih ve 5787 sayılı Olurları ile oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma
Komisyonu Kararı ile İl Özel İdaresine devredilen taşınmazlardan bazılarının ilgili köy tüzel kişiliklerince
kendilerine devredilmesi talebinde bulunulmuş olup, bu nedenle köy muhtarlıklarının ekonomik açıdan
güçlendirilmesi, ortak ihtiyaçların giderilmesi amacıyla ekli listede belirtilen taşınmazların köy tüzel
kişiliklerine devredilmesi hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali
Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 08.07.2014 tarih ve 7342 sayılı teklifinin
görüşülerek karara bağlanması.
18- Ağustos ayı toplantı tarih ve saatinin tespiti.
Ali BOLAT
İl Genel Meclis Başkanı
Download

T.C. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI