ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Aytaç Dilek
2. Doğum Tarihi: Çanakkale/ 08.04.1985
3. Unvanı: Öğretim Görevlisi
4. Öğrenim Durumu: Doktora
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Alan
Üniversite
Türk Dili ve Edebiyatı Girne Amerikan Üniversitesi
Öğretmenliği
Eğitim Yönetimi ve Girne Amerikan Üniversitesi
Denetimi
Medya Yönetimi
Girne Amerkan Üniversitesi
Yıl
2009
2012
5. Akademik Unvanlar
Arş. Gör.
Okul Öncesi Öğretmenliği
Girne Amerikan Üniv 2009-2011
Öğr. Gör.
Okul Öncesi Öğretmenliği
Girne Amerikan Üniv 2011-
7. Yayınlar
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
Dilek,A., Eskimez,D., Tosun,B.H., Kerim,G. ve Koran,N.(2010).KKTC‘deki okul öncesi ve ilkokul
öğretmenlerinin bilgisayara yönelik tutumlarının incelenmesi . 4th International Computer and
Instructional Technologies Symposium. Konya. Turkey.
Dilek, A., Karadağ, H., Çatal, M., Akçal, Ö., İmert, S., Toklu. T. (2013). KKTC Girne Bölgesindeki
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uygulamalarının Duygusal İstismar Açısından İncelenmesi, 5.
Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu , Antalya.
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Dilek, A. (2013). 4-6 Yaş Resimli Öykü Kitaplarındaki Kadın Kahramanların Mesleksel Analizi, V.
uluslararası Eğtim Kongresi, Çanakkale.
Toran, M. ve Dilek, A. (2013) Crıtıcal Dıscourse Analysıs of Chıldhood in Development Plans, III.
Intrnational Conference on Critical Education, Ankara.
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Dersin Adı
Eğitim Bilimlerine Giriş
Güz
2012 /2013
İlkbahar
Haftalık Saati
Öğrenci
Teorik Uygulama Sayısı
3
170
Okul Deneyimi
3
60
Çocuk Edebiyatı
2
120
Erken Çocukluk Tarihi
2
150
Etkili İletişim
3
120
Topluma Hizmet Uygulamaları
2
130
İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim
2
70
2
80
3
3
2
360
130
150
Programları
Türk Eğitim Sistemi ve Okul
Yönetimi
Eğitim Bilimlerine Giriş
Güz
2013/2014
İlkbahar
Öğretim Ilke ve Yöntemleri
Araştırma Projesi I
Download

ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ - Girne Amerikan Üniversitesi