TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ YILLIK FAALİYET PROGRAMI
İşveren :
Şirket veya Tarım Danışmanı:GAPKARMAIŞ
Adresi :
Adresi :ETİLER MAH.HİTİT BLV.NO:56/C
Telefon:
Telefon:0533 570 63 40
Fax :
Fax :A.YAPILMASI PLANLANAN YAYIM FAALİYETLERİ
Demonstrasyonlar (Adet)
3
Tarla Günleri ( Adet)
1
Çiftçi Toplantıları (Adet/ Katılması Planlanan Çiftçi Sayısı)
13/780
Çiftçi Kursları (Adet/Katılması Planlanan Çiftçi Sayısı)
0
Çiftçi Ziyaretleri (Planlanan İşletme Sayısı)
60 kişi/1086 kez ziyaret
Dağıtılması Planlanan Sirküler Mektup/Liflet Sayısı (Adet)
13/780 adet
Panel, Konferans,Teşvik Müsabakası,Sergi (Adet)
1
B.PLANLANAN BİTKİSEL ÜRETİM DANIŞMANLIĞI FAALİYETLERİ
TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNULMASI PLANLANAN ARAZİ VARLIĞI
Ürün
Tahmini Üretim
Alanı
Tahmini Çiftçi Sayısı
Kuru (Da.)
Sulu (Da.)
Kuru
Sulu
Cinsi
Miktarı (Ton)
Tarla Bitkileri
446
6 Bugday,mısır
Meyve
5.186
54
a.fıstığı,zeytin
Sebze
Örtüaltı
Diğer
YAPILMASI PLANLANAN TAVSİYE VE UYGULAMALAR
Konusu
Tavsiye Yapılması Planlanan
Çiftçi Sayısı
Ürün Cinsi
Alanı (Da.)
Planlanan Çalışmanın Uygulama Şekli
Sertifikalı Tohumluk, Fidan, Fide Kullanımı
Toprak, Yaprak Analizi
60 Buğday,A.fıstığı,Zeytin
5.632
İşletme Ziyareti-Demastrasyon-Çiftçi Toplantıları
Zirai Mücadele
60 Buğday,A.fıstığı,Zeytin
5.632
İşletme Ziyareti-Demastrasyon-Çiftçi Toplantıları
Kimyevi Gübre Kullanımı
60 Buğday,A.fıstığı,Zeytin
5.632
İşletme Ziyareti-Demastrasyon-Çiftçi Toplantıları
C.YAPILMASI PLANLANAN DİĞER TARIMSAL FAALİYETLER
Katılması Planlanan Çiftçi Sayısı
Tahmini Üretim Alanı (Da.)
Organik Tarım Uygulamaları
İyi Tarım Uygulamaları
Tarım Sigortası Yaptıran/Yaptırılan
6
446
D.TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLMESİ PLANLANAN DESTEKLEME FAALİYETLERİ
Tahmini
Tahmini
Çiftçi Sayısı
Alan (Da.)/Adet
Desteğin Adı
TYD
60
E.PLANLANAN DİĞER TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ FAALİYETLERİ
Verilecek Danışmanlık
Danışmanlık Hizmeti
Hizmetinin Konusu
Verilecek Çiftçi Sayısı
A.Fıstığı hastalık ve zararlılarla mücadele
60
Mısır hastalık ve zararlılarla mücadele
60
Buğday hastalık ve zararlılarla mücadele
60
DÜZENLEYEN (Tarih İmza)
1.10.2014
UĞUR İMERT
Mühendis
Danışmanlık Hizmeti
Verilecek Alan (Da.)/Adet
5.632
5.632
5,632
Onaylayan (Tarih İmza)
1.10.2014
RIDVAN HÜSEYNİ
Mühendis
178,4
5.632
Download

yıllık faaliyet değerlendirme formu