DA M A R
K A PAT M A
ERBE BiCision®
Termofüzyon uygulama ve diseksiyon
π- avantajıyla
BiCision güvenlik konsepti: maksimum termofüzyon –
minimum koagülasyon alanı
BiCision ile enstrümanı değiştirmeden damar ve
dokuları prepare ve koagüle edebilir. termofüzyon
uygulayabilir ve ardından disekte edebilirsiniz. Bunlar
BiCision'u fonksiyon ve güvenlik açısından eşsiz kılan
özelliklerdir.
Konvansiyonel füzyon alanı
π -avantajlı BiCision ile füzyon alanı
π-Avantajı
Maksimum termofüzyon
Kolların küresel şekilde olması sayesinde 5 mm şaftlı diğer tüm enstrümanlara
kıyasla daha geniş bir füzyon alanı oluşturur. Biz bu etkiye “ -avantajı” diyoruz.
Fazladan güvenlik sağlar ve kanama riskini asgari düzeye indirir.
π
Optimal diseksiyon
Kesme bıçağı füzyon alanının tam ortasından keserek homojen ve güvenli kesi kenarları oluşturur. Doku kesi sırasında güvenli biçimde sabitlenir. Bıçağın geometrisi
ve kesim işleminin akışı sayesinde görsel olarak iyi kontrol edilebilen, düz bir kesi
oluşur.
BiCision “serin kanlıdır”
BiCision'un kolları küçük hacimli, dolayısıyla düşük ısı kapasitelidir, bu nedenle
çabuk soğurlar. BiCision'u ameliyat yerinde konumlandırırken ve prepare ederken
de istenmeyen termal hasar riski düşüktür.
Belirlenmiş akım geçişi özelliğine olanak sağlayan kol geometrisi ve elektriği
yalıtan seramik olukları sayesinde koagülasyon alanını çevreleyen geçiş kenarları
asgari düzeydedir. Bu da ayrıca güvenlik sağlar.
2
Güçlü bir ekip: BiCision ve BiClamp modu
Sistemde güvenlik
ERBE VIO'nun BiClamp modu Tak Çalıştır fonksiyonu ve akıllı akım şekilleriyle
mükemmel bir termofüzyon sağlar. Dokunun kolajen ve elastin yapıları kalıcı ve
güvenli bir bağlantı oluşturur oluşturmaz AUTO STOP fonksiyonu kapatma işlemini otomatik olarak sonlandırır. Minimal invaziv girişli yeni cerrahi yöntemlerine zemin hazırlayan özellik işte bu güvenli damar kapatma prosedürüdür. Bunun
için damarların BiCision ile tek tek açığa çıkarılmasına gerek yoktur.
Bütün bunlar ameliyat süresi ve maliyetinden tasarruf sağlar ve hastanın iyileşme sürecini olumlu etkiler. Genellikle, stapler veya sütür gibi gereçlere gerek kalmaz. Bu da
postoperatif ağrının azaltılmasına ayrıca katkı sağlar.
VIO sistemi kapsamında BiCision'un
avantajları
Çok fonksiyonlu, komple HF-elektrocerrahi sistemi
Enstrüman ve jeneratör optimal
biçimde birbiriyle uyumludur
Tak ve çalıştır fonksiyonu
Karbonizasyon oluşturmaz, minimum doku adezyonu
Düşük aerosol oluşumu, ameliyat
alanında iyi görüş
Minimum rezidüel ısı, bu sayede
bitişik yapılarda daha az istenmeyen
koagülasyon riski
3
BiCision kullanım konsepti:
elle tutulur kolaylık
π-Avantajı: oluk şeklinin avantajı
Şaft çapı 5 mm olup kol geometrisi paralel olan
diğer tüm enstrümanlara kıyasla bariz biçimde daha
büyük termofüzyon alanı
Optimal doku fiksasyonu (patentli)
İyi preparasyon özellikleri
Her zaman füzyon bölgesinin ortasından geçen kesi
Uzun, iyi kontrol edilebilir kesim
Homojen ve düz bir kesiye olanak sağlayan bıçak
şekli
Küçük kol hacmine bağlı olan düşük ısı kapasitesinin sağladığı avantajlar
Seramik kaplamayla yalıtılmış kollar çabuk
soğur. Bu sayede kavrama yüzeylerinin dışında
asgari düzeyde koagülasyon kenarı oluşur.
Kol uzunluğunun sağladığı avantajlar
Kol uzunluğu her bir işlemde daha fazla füzyon
ve diseksiyon oluşturmayı ve böylece daha hızlı
çalışmayı sağlar.
4
360° şaft rotasyonu (dayanma noktasız)
ergonomik çalışmayı kolaylaştırır
Rotasyon sayesinde kollar kademesiz olarak
döndürülerek hedef dokuya konumlandırılabilir. Bu fonksiyon hassas preparasyon
olanağı sağlar.
Kesme emniyeti
Kol yukarı konumda: diseksiyon mümkün. Aşağı
konum: diseksiyon kilitli. Böylece istenmeden
kesim yapılmasının önüne geçilmektedir.
HF-fonksiyonunu etkinleştirme
Termofüzyon parmak şalteri veya
ayak şalteriyle başlatılır. Devre dışı bırakılması AUTO STOP
fonksiyonuyla otomatik olarak
gerçekleştirilir.
Tutacak fonksiyonu ve ergonomisi
Tutacağa bastırıldığında kollar kapanır.
Tutacak tıklayarak yerine oturduğunda kavrama yüzeyleri otomatik olarak ideal baskıyı oluşturur. Tutacağa daha fazla bastırılırsa,
kesme bıçağı ilerler ve doku – kesme fonksiyonunun emniyeti
açılarak (patent başvurusu yapılmıştır) – disekte edilir.
5
Cerrahi, jinekoloji, ürolojide BiCision ...
Cerrahide, ürolojide ve jinekolojide ve diğer uzmanlık alanlarında gerçekleştirilen girişimlerde BiCision'un kapatma kalitesinden büyük yarar
sağlanmaktadır.
Diğer disiplinler arası avantajları:
Maksimum termofüzyon alanı
Minimum koagülasyon kenarı ve buna bağlı olarak asgari düzeyde termal lateral
nekrozlar
Kolların küçük hacimli ve düşük ısı kapasiteli olması sinirler, üreter gibi kritik yapıların yaralanması riskini asgari düzeye indirir
İyi preparasyon özellikleri
Üç ayrı uzunluktaki BiCision seçeneği her türlü cerrahi talebi (açık cerrahi, laparoskopik standart cerrahi ve adipozitas cerrahisi) karşılamaktadır
Kol uzunluğu her bir işlemde daha geniş füzyon aralığı, daha büyük diseksiyon
mesafesi ve böylece daha hızlı bir çalışma sağlar.
360 derecelik şaft rotasyonu kolların hedef bölgede hassas bir biçimde konumlandırılmasına izin verir
Kol uzunluğu kolonu hızla periteum ve mezenteryumdan ayırmayı sağlari
Şaft rotasyonu sayesinde jinekolojide rahat çalışma
Ürolojide hassas yapılara (üreter, sinirler gibi) ilişkin
termal yaralanma riskinin asgari düzeye indirilmesi
BiCision şu disiplinlerde kullanılır
Genel cerrahi:
Sigmoidektomi
Gastrektomi
Fundoplikatio
Adrenalektomi
Kolektomi
Karaciğer cerrahisi
Adezyoliz
Splenektomi
Appendektomi
Adipozitas cerrahisi
6
Jinekoloji:
Histerektomi (TLH, LASH,
LAVH)
Wertheim yöntemiyle
cerrahi
Ooforektomi
Üroloji:
Prostatektomi
Sistektomi
Nefrektomi
her alana hitap eden BiCision modelleri
Açık cerrahi girişimlerine yönelik model
Laparoskopide standart girişim İçin
Adipozitas cerrahisi İçin
BiCision S, Ø 5 mm, şaft uzunluğu 200 mm No. 20195-310
BiCision M, Ø 5 mm, şaft uzunluğu 350 mm No. 20195-311
BiCision L, Ø 5 mm, şaft uzunluğu 450 mm No. 20195-312
7
Y Ü K S E K
F R E K A N S L I
DA M A R
K A PAT M A
P L A Z M A
KOAG Ü L A S YO N U
K R I YO C E R R A H I
C E R R A H I S I
ERBE Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Almanya
Telefon +49 7071 755-0
Faks +49 7071 755-179
[email protected]
www.erbe-med.com
© ERBE Elektromedizin GmbH 2014
J E T I
05.14
SU
85100-683
A RG O N
C E R R A H I
Download

Termofüzyon uygulama ve diseksiyon π-avantajıyla