KASIM AYI EYLEM PLANI
A
H
F
FAALİYET ADI
1
3
6
Okul öğrenci meclis başkanlarıyla beyin fırtınası ve işbirliği toplantıları yapılarak
okullaşmaya ilişkin paydaş olmalarının sağlanması
1
3
8
Ulusal ve uluslararası projelere Ar-Ge koordinasyonunda üst düzeyde katılım
sağlanarak sürecin çok yönlü desteklenmesi
1
1
4
5
1
5
Yetiştirme kursu açacak olan okullarımızın yanısıra bölgedeki diğer
okullarımızdaki öğrencilerin de bu kurslardan faydalanmaları için koordinasyonun
sağlanması
Okul bazında şube öğretmenler kurulu tarafından sınav kaygısı yaşayan öğrenciler
tespit edilerek, öğrencilerle ve aileleri ile gerekli rehberlik çalışmalarının
yapılması
2
1
3
Branşlar bazında ders dışı eğitim çalışmaları yapan öğretmenler arasında il zümre
toplantılarının yapılması
2
3
2
Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi’nin uygulanmasına devam edilmesi
3
3
4
BİLSEM öğrencilerinin eğitim gördükleri okullarındaki öğretmen ve yöneticileri
ile işbirliği toplantısı yapılması
4
2
7
6
1
7
8
1
11
8
1
13
9
1
1
10
2
34
10
2
35
10
2
37
10
2
39
Hayat Boyu Öğrenmeyi destekleyen tanıtım çalışmalarının yerel medyada yer
almasının sağlanması
İlçeler bazında okullarda öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunda görev
yapan yönetici ve öğretmenlerle işbirliği ve paylaşım toplantısı yapılması
Bir Başka Açıdan Kaynaştırma/Bütünleştirme Projesi uygulamalarına devam
edilmesi
SORUMLU
BİRİM
OrtaöğretimMesleki-Din
Strateji Geliştirme
OrtaöğretimMesleki-DinHayat Boyu
Öğrenme
OrtaöğretimMesleki-Din
Temel EğitimOrtaöğretimMesleki-Din
Temel EğitimOrtaöğretimMesleki-Din
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri
Özel Büro
İnsan Kaynakları
Özel Eğitim
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri
Strateji Geliştirme
Strateji Geliştirme
Okullu Okulsuz Okuyoruz Projesi uygulamalarına devam edilmesi
Okul/kurumlardan alınan geri bildirimlere göre stratejik planlama eğitimi
planlanması ve uygulanması
Öğrencilerin beceri eğitimi uygulaması yaptıkları işletmeler ve öğrencilere Mesleki ve Teknik
yönelik verimlilik, memnuniyet ve sorun tarama anketlerinin planlanarak
Eğitim
uygulanması
Ortaöğretim Yurt ve pansiyonlarda görevli belletmen ve sorumlu idarecilere AFAD tarafından Mesleki ve Teknik
eğitim verilmesi
Eğitim - Din
Öğretimi
Mesleki ve Teknik
Eğitim - Din
Öğrenci Dostu Okul çalışmalarının işlevsel olarak uygulanması
Öğretimi –
Ortaöğretim –
Özel Büro
Bilgi İşlem ve
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme birimince okullarda
Eğitim
uygulanacak sınavlar için gerekli teknik altyapının oluşturulması
Teknolojileri
Birimi
10
2
40
10
2
42
10
2
43
10
2
44
10
1
68
Temel Eğitim Ortaöğretim Her düzeyde ve türdeki okullarımızda süreli yayın ve okuma köşelerinin
Mesleki ve Teknik
geliştirilerek işlevsel olarak kullanılması
Eğitim - Din
Öğretimi
Özel Eğitim Mesleki ve Teknik
Ortaöğretimde kaynaştırma öğrencilerinin tespit edilerek, destek odalarının
Eğitim - Din
oluşturulması
Öğretimi –
Ortaöğretim
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama programının uygulanması
İnsan Kaynakları
Birleştirilmiş sınıf okutan öğretmenler ile sorun belirleme ve değerlendirme Strateji Geliştirme
yapılması
Özel Eğitim ve
Ortopedik Engelliler Farkındalık etkinliklerinin planlanması
Rehberlik
Hizmetleri
Download

KASIM AYI EYLEM PLANI A H F FAALİYET ADI SORUMLU BİRİM 1