KAMPANYA KOŞULLARI
Kampanya Adı: Arkadaşını Davet Et
Kampanya Süresi: Ağustos 2014 – Şubat 2015
Kampanya Organizatörü: Generali Sigorta = şirket bilgileri
(bundan böyle "Generali" olarak adlandırılacaktır)
Kampanya Koşulları:
"Arkadaşını Davet Et" başlıklı bu Kampanya, Kampanya organizatörü tarafından ilan edilen, Kampanya
Kurallarında belirtilen koşulları yerine getiren, 18 yaşından büyük gerçek kişilere ve tüzel kişilere yönelik
tek seferlik bir tanıtım kampanyasıdır.
Kampanya Kuralları:
Bu tanıtım Kampanyası süre ve ödül miktarı bakımından sınırlıdır. Generali Sigorta’dan teklif almış olan
veya sigorta poliçesi satın almış olan herkes, bu Kampanya süresince teklif almak veya Generali’den
poliçe satın almak ve bunun avantajlarından yararlanmak üzere, tanıdığı herhangi bir arkadaşını bu
Kampanyaya davet edebilir. Davetli kişi de bir başka kişiyi poliçe hesaplattırmak veya Generali ile sigorta
poliçe satın almak için davet ettiğinde ve bu kişi de bu daveti kabul ettiğinde, her iki taraf da bu
promosyonda yer aldıklarından ötürü ödüle hak kazanır.
"Davetli" ve "Davet Edilen" Terimlerinin Tanımı:
₋ "Davetli" kişi, Kampanya döneminden önce veya Kampanya sırasında Generali'den teklif almış
olan veya sigorta poliçesi olan ve 1 ila 5 kişiyi teklif almak veya Generali’den poliçe satın almak
için davet etmiş olan kişidir.
₋ "Davet Edilen" kişi, kampanya döneminden önce veya kampanya sırasında Generali'den teklif
almış veya poliçe satın almış olan kişidir.
Hesaplama & Sigorta Poliçesi Koşulları:
Tarafların ödüle hak kazanmak için aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri gereklidir:
₋ Kampanya süresi zarfında davet edilen kişi için bir teklif hesaplaması yapılmalıdır.
₋ Kampanya süresi zarfında davet edilen kişinin poliçesi:
₋ İmzalanmalıdır
₋ Aktif/Geçerli hale gelmelidir
₋ Bedeli ödenmelidir
Bu Kampanya süresi boyunca imzalanan ve ödenen poliçeler, Kampanya süresi zarfında iptal edilemez.
Poliçe satın alınması ancak davet edilen kişinin poliçeyi iptal etmesi halinde, davetli kişi ve davet edilen
kişi kampanyanın ödüllerinden yararlanamaz.
Ödüller:
Teklif almak üzere hesaplama yaptırmak veya poliçe satın almak için başka bir kişiyi davet eden herkes
aşağıdaki ödüllerle ödüllendirilir:
₋ Her bir teklif başına 10 TL değerinde Avis, Ford ve Yurtiçi Kargo hariç tüm Paro markalarında
geçerli olacak hediye çeki – her ay en fazla 50 TL'ye kadar
₋ Her bir poliçe başına 20 TL değerinde Avis, Ford ve Yurtiçi Kargo hariç Paro markalarında geçerli
olacak hediye çeki – her ay en fazla 100 TL'ye kadar
Davet Edilen kişiler aşağıdaki ödülleri alabilir:
₋
₋
Teklif alarak 10 TL değerinde Avis, Ford ve Yurtiçi Kargo hariç tüm Paro markalarında geçerli
olacak hediye çeki – her ay en fazla 50 TL'ye kadar
Poliçe satın alarak 20 TL değerinde değerinde Avis, Ford ve Yurtiçi Kargo hariç Paro markalarında
geçerli olacak hediye çeki – her ay en fazla 100 TL'ye kadar
Değerlendirme ve Muafiyetler:
Kampanya, kampanya süresi dahilinde değerlendirilmeyecektir.
Kampanyanın değerlendirilmesi, Kampanyanın sona ermesini takip eden 30 gün içinde
gerçekleştirilecektir. Ödüller, ödül kazanan kişilere Kampanya değerlendirmesinin tamamlanmasından
itibaren en geç 60 gün sonra verilecektir.
Nihai Hükümler:
Organizatör, Kampanya süresi boyunca Kampanya koşullarını veya kurallarını değiştirme ve ayrıca
Kampanyanın süresini kısaltma, Kampanyayı erteleme, durdurma veya iptal etme hakkını saklı tutar.
Bu tanıtım kampanyasının kuralları, Kampanya organizatörü tarafından imzalandığı gün yürürlüğe girecek
ve Kampanyanın duyurulduğu gün uygulamaya konmuş olacaktır.
Bu tanıtım Kampanyasına katılan kişiler, ödül verilmesinin infazı şart bir kanuni hak olmadığını bilmelidir.
Tanıtım Kampanyasına ilişkin tanıtım malzemeleri ile ilgili belirsizlik olması halinde, burada yer alan ilgili
hüküm geçerli olacaktır.
Download

KAMPANYA KOŞULLARI Kampanya Adı