Ayasofya
Eyice, S. (1983). "Ayasofya Vaftizhanesi, Sultan I. Mustafa ve Sultan İbrahim'in
Türbesi Olan Yapı". Atatürk Konferansları (1975-1976), 139-162. Ankara: .
(1273). Feth-i Konstantiniyye ve Tarif-i Ayasofya. İstanbul: İstihkam Alayı Taş
Destgahı.
Roux, J. P. (1984). "Osmanlı Mimarlığına Ayasofya'nın Etkisi". Tarih ve Toplum,
20 (120), 343-344,
Doğan, S. (2009). "Sultan Abdülmecid Döneminde İstanbul-Ayasofya
Camii'ndeki Onarımlar ve Çalışmaları Aktaran Belgeler". Bilig-Türk Dünyası
Sosyal Bilimler Dergisi, (49), 01-34,
Tekindağ, M. C. (1967). "Ayasofya Tahrir Defterine Göre İstanbul". VI. Türk
Tarih Kongresi (20-26 Ekim 1961, Ankara), Bildiri Özetleri, 304-311. Ankara:
Türk Tarih Kurumu.
Albek, A. (1958). "Ayasofya Harabesi Hakkında Kısa Rapor". Belleten, XXII (87),
347-349,
Akgündüz, A. (2005). Üç Devirde Bir Mabed Ayasofya. İstanbul: OSAV Yayınları.
Akar, A. (1971). "Ayasofya´da Bulunan Türk Eserleri ve Süslemelerine Dair Bir
Araştırma". Vakıflar Dergisi, (9), 277-290,
Barkan, Ö. L. (1962). "Ayasofya Camii ve Eyüp Türbesinin 1489-1491 Yıllarına
Ait Muhasebe Bilançoları". İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 23
(1-2), 342-379,
Obruk, A. İ. (1989). İstanbul Ayasofya Haseki Hamamı ve Türk Mimarisindeki
Yeri.
(1964). "Fatih ve Ayasofya". Fethin 511. Yıldönümü Konferansları, 25-29 Mayıs
1964, 60-65. İstanbul: Baha Matbaası.
Download

Dışa Aktar