SG
710
D
SG 7100DN
KULLANIM KILAVUZU
Windows 7
v20140210
Ricoh SG 7100DN
PowerDriver-v4 KULLANIM KILAVUZU
PowerDriver-v4, optimum baskı performansı için bireylerin sürücü yapılandırma ayarlarına
erişmelerine ve bunları özelleştirmelerine olanak veren, kullanıcı dostu bir arayüzle donatılmıştır. Fazladan bir bonus olarak, PowerDriver V4 ayrıca baskı deneyimlerini güçlendirmek isteyen müşterilere
daha fazla yardım ve destek sunmak üzere bazı kaynak yazılım ve yardımcı program özelliklerine
sahiptir. Kullanıcılar, bu güçlü özellikler sayesinde, görüntü kalitesi, renkli çıktı ve baskı seçenekleri
üzerinde tam bir denetim sahibi olurlar.
1.
PowerDriver V4 yapılandırma ayarlarını görüntülemek için, başlat simgenizi tıklatıp Aygıtlar ve Yazıcılar’ı seçin
(bkz. ŞEKİL 1). Eski bir Windows OS sürümü kullanıyorsanız, bunun yerine Yazıcılar ve Fakslar’ı seçmelisiniz.
2
1
ŞEKİL 1
2.) Aygıtlar ve Yazıcılar klasöründe, PowerDriver V4 SG7100DN simgesini sağ tıklatın ve Yazdırma Tercihlerini seçin (bkz. ŞEKİL 2). PowerDriver V4 Yazdırma Tercihleri penceresi açılacaktır (bkz. ŞEKİL 3).
SG7100DN
1
2
ŞEKİL 2
SAYFA 1 / 8 >>
SubliJet-R: Ricoh SG 7100DN
PowerDriver-v4 KULLANIM KILAVUZU
3.
PowerDriver V4 SG7100DN Yazdırma Tercihi penceresi açık halde, Sanal Yazıcı Sürücüsü sekmesini
tıklatın. Burada kullanacak altı farklı BÖLÜM bulacaksınız: (bkz. ŞEKİL 3)
ŞEKİL 3
BÖLÜM 1 Ön ayar Eğitim kaynaklarına erişme ve dil değiştirme
BÖLÜM 2 Malzeme belirleme
BÖLÜM 3 Renk Ön ayarları seçme, kaydetme, silme, yeniden adlandırma ve kopya sayısı
BÖLÜM 4 Sürücü Renk, mod, kontrast, parlaklık ve doygunluğu ayarlama
Medya kaynağı, boyutu, türü, yönü, substrat türü, ayna görüntüsü seçme
BÖLÜM 5 Yardımcı programlar Kullanılmak istenen OEM yazıcısını seçme
BÖLÜM 6 Kaynak Yazılımlar Yazıcı bakımına yönelik yardımcı programlara erişme
SAYFA 2 / 8 >>
SubliJet-R: Ricoh SG 7100DN
PowerDriver-v4 KULLANIM KILAVUZU
BÖLÜM 1
Kopya Sayısı Görüntü başına gereksinim duyulan baskı sayısını belirler. Aynı görüntünün birden
çok baskısı gerektiğinde bu özelliği kullanın.
Ön ayar
Ön tanımlı baskı yapılandırmalarını seçmek için inme menüyü kullanın. Kullanım
kolaylığı için birden çok yapılandırma kaydedilebilir.
Kaydet
Ön ayar olarak hali hazırda seçilen ayarları kaydeder. Kullanım kolaylığı için bu ön
ayarı uygun şekilde adlandırma seçeneğiniz bulunur.
Sil
İnme menüden seçildiğinde özel bir ön ayarı siler.
Yeniden
Bir ön ayarı yeniden adlandırma seçeneği sunar.
adlandır
SAYFA 3 / 8 >>
SubliJet-R: Ricoh SG 7100DN
PowerDriver-v4 KULLANIM KILAVUZU
BÖLÜM 2
Kaynak
Yazıcının kağıt kaynağını seçer; Ana Tepsi veya Geçiş Tepsisi.
Boyut
Yazıcıda kullanılan arzu edilen çıktı kağıt boyutunu belirler. Bunu kağıt tepsisindeki
transfer kağıdının büyüklüğüyle aynı olacak şekilde ayarlayın. ‘+’ düğmesi seçilerek
özel kağıt boyutları eklenebilir.
Substrat
Kullanılan arzu edilen substratı belirler. Bunu basılı görüntüyü transfer edeceğiniz
malzeme türüyle eşleştirin. PowerDriver’ın renk yönetimi listelenen her substrat için
optimize edilmiş olduğundan, kullanılan substratla en yakından eşleşen substratı
seçmek önemlidir.
Kağıt
Kullanılan arzu edilen kağıt türünü belirler. Bunu üzerine baskı yapacağınız transfer
kağıdı türüyle eşleştirin. PowerDriver’ın renk yönetimi listelenen her kağıt türü için
optimize edilmiş olduğundan, kullanılan tranfer kağıdıyla en yakından eşleşen kağıt
türünü seçmek önemlidir.
Dikey
Bu seçimle kağıt yüksekliği genişliğinden daha fazladır. Diğer bir deyişle, görüntü
yukarıdan aşağıya dikey olarak basılır.
Yatay
Bu seçimle kağıt genişliği yüksekliğinden daha fazladır. Diğer bir deyişle, görüntü
soldan sağa yatay olarak basılır.
Ayna
Görüntünüzü “döndürmek” veya ters çevirmek için bu kutuyu işaretleyin. Görüntü,
kağıttan substrata transfer ederken, tersine döner. Bu sebeple, görüntüyü kağıda
basmadan önce “döndürmek” veya ters çevirmek gerekir.
SAYFA 4 / 8 >>
SubliJet-R: Ricoh SG 7100DN
PowerDriver-v4 KULLANIM KILAVUZU
BÖLÜM 3
Fotoğraf
Bu ayar, fotografik bir renk yönetimi çözümü olarak düşünülmüştür. Manzara veya
portre içeren fotoğraf görüntüleri için en uygundur.
Grafik
Bu ayar, bir iş çizimleri renk yönetimi çözümü olarak düşünülmüştür. Daha canlı bir
renk çıktısı gerektiren iş logoları ve tasarımları için en uygundur.
Gri Ölçek
Bu ayar, monokrom veya siyah beyaz görüntüler için düşünülmüştür. Yalnızca
grinin farklı tonlarını kullanarak görüntü basmanıza olanak verir.
Klasik
Özel olarak Ricoh GX e3300N’nin görüntü kalitesi ve renk çıktısının aynısını
kopyalamak üzere geliştirilmiştir. Klasik, bir Ricoh SG 7100DN platformuna
yükseltme yapıldığında geçmiş görüntüler için süreklilik ve uyumluluk sağlar.. Ayrıca
potansiyel olarak daha fazla üretkenlik için daha yüksek baskı hızı sunar.
Renk
Bu kaydırıcılar, görüntüyü grafik yazılım uygulamanızda düzenlemeksizin görüntülerinize belli renklerden belirli miktarlarda ekleme yapmanıza olanak verir.
Kontrast
Bu kaydırıcı, görüntüyü grafik yazılım uygulamanızda düzenlemeksizin görüntülerinize kontrast ekler veya bunlardan kontrastı kaldırır.
Parlaklık
Bu kaydırıcı, görüntüyü grafik yazılım uygulamanızda düzenlemeksizin görüntülerinize kontrast ekler veya bunlardan kontrastı kaldırır.
Doygunluk
Bu kaydırıcı, görüntüyü grafik yazılım uygulamanızda düzenlemeksizin görüntünüzü
doygunlaştırır veya solgunlaştırır.
Denetimleri
Bu, tüm kaydırıcıları varsayılan 0 değerine geri çevirecektir.
Sıfırla
SAYFA 5 / 8 >>
SubliJet-R: Ricoh SG 7100DN
PowerDriver-v4 KULLANIM KILAVUZU
BÖLÜM 4
OEM
PowerDriver V4 ile kullanılmak istenen OEM yazıcısını ayarlar.
Bu özellik aynı mürekkep setinden birden çok yazıcıya veya birden çok sürücü
gerektiren birden çok yazıcıya yazdırmak için bilhassa kullanışlıdır. Söz gelimi, iki
tane SG7100DN’niz varsa ve biri ChromaBlast-R, diğeri SubliJet-R basmak içinse,
SubliJet-R yüklü yazıcıyı PowerDriver-v4’de varsayılan yazıcı olarak veya tersi
şekilde ayarlayabilirsiniz. Diğer yandan, iki SG7100DN’niz varsa ve ikisi de SubliJetR ile basmak içinse, her baskı işi için iki yazıcıdan birisini seçebilirsiniz.
SAYFA 6 / 8 >>
SubliJet-R: Ricoh SG 7100DN
PowerDriver-v4 KULLANIM KILAVUZU
BÖLÜM 5
Uç denetimi
Uç durumunu denetlemek için bir test resmi basmak üzere burayı tıklatın. Uç resimlerinden herhangi biri kayıp veya eksikse, bir kafa temizleme işlemi
gerçekleştirilmelidir.
Kafa Temizleme
Kafa temizleme işlemini başlatmak için burayı tıklatın. Bu, uçların kaybolması
sebebiyle basılı görüntülerinizde renk değişikliği veya bant lekesi oluştuğu zaman gerekli bir özelliktir. Bir kafa temizleme işlemi gerçekleştirmeden önce kayıp
uçları teyit etmek için bir uç denetimi basmanız gerekir. Eksiksiz bir uç denetimi
gerçekleştirilene kadar en fazla 5 ardışık kafa temizleme işlemi gerçekleştirin.
Dosya Bekletici
Dosya Bekletici Yardımcı Programını başlatmak için burayı tıklatın. Bu özellik
yalnızca ileri düzeydeki kullanıcılar ile sorun giderme için teknik desteğe yöneliktir. PRN dosyaları olarak da bilinen, daha önce işlenerek metin dosyaları veya
baskıya hazır dosyalar olarak diske kaydedilmiş baskı işlerini basmanıza olanak
verir.
Birincil Renkleri Yazdır
Bir birincil mürekkep çizelgesi basmak için burayı tıklatın. Bu çizelge yazıcıdaki
her mürekkep kanalını temsil eden bir dizi blok içerir. Sorun gidermeye
çalışırken kullanışlı olabilir.
Tam Sayfa Renk Testi
Tam sayfa renk testleri basmak için burayı tıklatın. Bu test baskıları yalnızca
seçilen renk kullanılarak basılır; örneğin, bir camgöbeği tam sayfa renk testi
basılıyorsa, yalnızca camgöbeği mürekkep kullanır. Bu, sorun gidermeye ve
tıkanmış uçları temizlemeye çalışırken kullanışlı olabilir.
SAYFA 7 / 8 >>
SubliJet-R: Ricoh SG 7100DN
PowerDriver-v4 KULLANIM KILAVUZU
BÖLÜM 6
Hakkında
PowerDriver V4 sürüm bilgisine erişmek için burayı tıklatın.
Kayıt
Yükleme sırasında kaydettirmediyseniz, ürününüzü kaydettirmek için burayı
tıklatın. PowerDriverv4’ün sunduğu tüm ürün özellikleri ve işlevlerini açmak için
ürünü kaydettirmek zorunludur. PowerDriver-v4’ü yüklendiği her PC için kaydettirmelisiniz.
Web sitesi
Sawgrass Europe web sitesine erişmek için burayı tıklatın. Burada Sawgrass
Europe tarafından veya yoluyla sunulan tüm ürünler, malzemeler, süreçler ve/
veya prosedürlerle ilgili en yeni bilgileri bulacaksınız.
Teknik Destek
Sizi yazıcınız, sürücünüz ve yazılımınızın yüklenmesi, kaydı ve kurulumu boyunca yönlendirecek en son teknik belgeleri görüntülemek ve/veya indirmek için
burayı tıklatın.
Eğitim
Sawgrass Europe web sitesinde eğitim ve etkinlikler bölümüne erişmek için
burayı tıklatın. Burada yol gösterici videolar, süblimasyon ve dijital dekorasyon
webinarları ve web yayını da dahil olmak üzere, muazzam miktarda eğitim
kaynaklarının yanı sıra gelecek fuarlara ilişkin bilgiler ile en son haber bültenleri
ve makaleleri de bulacaksınız.
Yardım Asistanını
Devreye Al
Yardım asistanını devreye almak ve devreden çıkarmak için bu seçeneği
işaretleyin veya seçeneğin işaretini kaldırın. Yardım asistanı devredeyken imleci
bir işlevin üzerine getirdiğinizde bir açılır pencere görüntülenir. Açılır pencerede
betimleyici bir mesaj belirir.
Dil
İnme menüden tercih ettiğiniz dili seçin.
SAYFA 8 / 8 >>
Download

Windows 7