ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ · ATIK YÖNETİMİ
YENİLENEBİLİR ENERJİLER · ÇEVRE EĞİTİMİ
Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern
Eyaleti Çevre Teknolojileri Ağı
enviMV firması çevre koruma ve Mecklenburg-
Vorpommern eyaletini simgeler ve Çevre Teknolojileri Ağ
sistemi olarak katılan kurum ve kuruluşları bir merkezde
(ağ partneri) birleştirir. Bu şirketler genellikle MecklenburgVorpommern eyaletinde çevre teknolojileri alanında faaliyet
gösteren küçük ve orta ölçekli şirketlerdir.
Bir merkezde toplanmanın amacı ağ partnerlerinin ürettiği
ürünler, teknolojiler ve hizmetleri, gelişmekte olan ülkelere
örneğin atık geri kazanımı ve alternatif enerjilerin kullanımı
(yenilenebilir enerjiler) gibi alanlarda enerji dağıtım ve atık
bertaraf etme işletmelerine kompleks ve müşteriye özel
çözümler üreterek ortak çalışmalar kapsamında pazarlamaktır. enviMV bu bağlamda, geleceğin pazarı olarak
görülen Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin çevre ve
verimlilik teknolojilerinin yurt dışında tanıtımını üstlenir.
Ürünlerin pazarlanması bir tarafta lokal ekonomiyi
güçlendirir ve diğer tarafta, hedef ülkelerde enerji
dağıtım ve atık bertaraf etme işletmelerinin sürdürülebilir
şekilde büyümesini sağlayarak olumlu sosyal etkiler elde
edilebilir.
enviMV diğer taraftan, yurt dışı ile ağ partnerleri arasında bir bilgi transfer köprüsü olarak faaliyet gösterir ve aynı
zamanda Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin tesis imalatçılarını teşvik eder. Böylelikle hedef ülkelerin çevre
teknolojileri alanındaki talep ve ihtiyaçları eyalette faaliyet gösteren firmalara kolayca iletilir.
Hedef bölgelerdeki enerji dağıtım ve atık bertaraf etme işletmeleri için
kompleks ve müşteriye özel sistem çözümlerinin sunulması sonucunda
ağ partnerleri için örneğin danışmanlık ve mühendislik hizmetleri,
yenilikçi makine ve tesis konstrüksiyonu, örneğin yenilenebilir enerjiler
(rüzgar enerjisi, biyogaz) için yen sistem tasarımları ve eğitimler gibi
alanlarda yeni fırsatlar doğar.
enviMV Ağ Yönetimi, Merkezi Rostock şehrinde
bulunan enviMV e.V. birliği (MecklenburgVorpommern Eyaleti Çevre Teknolojileri Teşvik
Birliği) tarafından gerçekleşir. Merkezi transfer
merkezi olarak buradan birliğin koordinasyonu
sağlanır ve organize edilir. Ağ Yönetiminin görevleri
arasında aktif halkla ilişkiler çalışması, uluslar arası
ihaleler için verilen hizmetler ve müşteri ilişkilerinin
kurulması ve ilerletilmesi sayılabilir.
DANIŞMANLIK / BİLİRKİŞİ RAPORU/ARAŞTIRMALAR
PLANLAMA / MÜHENDİSLİK /
KOORDİNASYON
REFERANS TESİSLER
ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ
İÇİN SİSTEM ÇÖZÜMLERİ
- ENERJİ DAĞITIM VE BERTARAF
ETME YÖNETİMİ TESİS VE MAKİNE
İMALATI / KONSTRÜKSİYON /
KURULUM / İŞLETMEYE ALMA
KALİTE YÖNETİMİ /
GÖZETİM SİSTEMLERİ
UZMAN PERSONELİN EĞİTİMİ
www.envimv.de
enviMV e.V.
Petridamm 26 | 18146 Rostock | Almanya
Tel.: +49 381 63712-33 | Faks: +49 381 63712-43
E-Mail: [email protected]
UMWELTTECHNOLOGIEN · ABFALLwirtschaft
ERNEUERBARE ENERGIEN · UMWELTBILDUNG
Umwelttechnologiennetzwerk aus
Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
enviMV steht für Umweltschutz und das Bunde-
sland Mecklenburg-Vorpommern und bündelt als Umwelttechnologiennetzwerk die Kompetenzen der beteiligten
Unternehmen und Einrichtungen (Netzwerkpartner). Dabei
handelt es sich schwerpunktmäßig um kleine und mittelgroße Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern, deren
Tätigkeitsschwerpunkte im Umweltbereich liegen.
Ziel des Zusammenschlusses ist die gemeinsame Vermarktung der Produkte, Technologien und Leistungen der Netzwerkpartner in Form komplexer, individueller Lösungen
für die Ver- und Ent-sorgungswirtschaft, wie zum Beispiel
Abfallrecycling und die Versorgung mit alternativen Energieformen (Erneuerbare Energien), in Schwellen- und Entwicklungsländern. enviMV setzt sich damit für die verstärkte
Bekanntmachung mecklenburgisch-vorpommerscher Umwelt- und Effizienztechnik, welche zu den Leitmärkten der
Zukunft gehören, im Ausland ein.
Die Vermarktung erfolgt zum Einen unter der Maßgabe der
Stärkung der lokalen Wirtschaft und zum Anderen mit der
Zielstellung, einen nachhaltigen Aufbau der Ver- und Entsorgungswirtschaft mit positiven sozialen Auswirkungen in
den Zielländern zu erwirken.
enviMV versteht sich als Anlaufstelle für einen Informationstransfer zwischen dem Ausland und den Netzwerkpartnern und
strebt dabei die Förderung des Transfers mecklenburg-vorpommerscher Anlagentechnik an. Für die Unternehmen werden
Informationen über den Bedarf an spezifischer Umwelttechnik in den Zielländern gebündelt und leichter verfügbar gemacht.
Die komplexen und individuellen Systemlösungen für die Ver- und Entsorgungswirtschaft der Zielregionen entstehen durch die einzelnen Tätigkeitsfelder der Netzwerkpartner wie zum Beispiel Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen, Konstruktion innovativer Maschinen- und Anlagentechnik,
beispielsweise für die Aufbereitung von Reststoffen oder Anlagentechnik zur
Erzeugung regenerativer Energie (Windkraft, Biogas) und Aus- und Weiterbildung.
Das Netzwerkmanagement von enviMV erfolgt über
enviMV e.V. - Verein zur Förderung von Umwelttechnologien aus Mecklenburg-Vorpommern mit Sitz
in der Hansestadt Rostock. Als zentrale Transferstelle
werden hier die Belange des Zusammenschlusses
koordiniert und organisiert. Zu den Aufgaben des Netzwerkmanagements gehören Tätigkeiten, wie eine aktive
Öffentlichkeitsarbeit, Dienstleistungen für Mitglieder bei
internationalen Ausschreibungen sowie der Aufbau und
die Pflege von Kundenkontakten.
Beratung/Gutachten/Studien
Planung/Engineering/
Koordination
Referenzanlagen
Systemlösungen für den
Umwelttechnologiensektor
- Ver- und Entsorgungswirtschaft Anlagen- und
Maschinenbau/Konstruktion/
Errichtung/Inbetriebnahme
Qualitätsmanagement/
monitoringsysteme
Aus- und Weiterbildung von Fachkräften
www.envimv.de
enviMV e.V.
Petridamm 26 | 18146 Rostock | Deutschland
Tel.: +49 381 63712-33 | Fax: +49 381 63712-43
E-Mail: [email protected]
Download

enviMVfirması