Kazanım: Araştırma sorusuna uygun verileri elde eder.
İki gruba ait verileri sıklık tablosu veya sütun grafiğinde
gösterir.
1. Süt ürünleri satan bir marketle ilgili araştırma yapan
Yakup aşağıdaki soruları hazırlamıştır. Hangilerinin
sorulması doğru olmaz?
I- Kaç çeşit ürününüz var?
II- Hijyene dikkat ediyor musunuz?
III- Ürünlerin son kullanma tarihi nedir?
IV- Süt reyonunda kaç personel çalışmaktadır?
A) II-III
B) I
C) I-II
4. Aşağıdaki grafikte ticari araçların 100km’de şehir içi ve
şehir dışı yakıt tüketim bilgileri verilmiştir.
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
x
y
z
Şehir dışı tüketim
D) IV
x
y
z
Şehir içi tüketim
Buna göre hangileri doğrudur?
I- Şehir içi en düşük tüketim y marka araca aittir.
II- Şehir dışı en yüksek tüketim z marka araca aittir.
III- x marka aracın şehir içi ve şehir dışı tüketimi aynıdır.
IV- y marka aracın şehir içi ve şehir dışı tüketimi aynıdır.
2.
Gençlere yönelik hizmet veren bir giyim
firması bu grubun tercihlerinin
araştırmak isterse hangi grubu seçerse
daha doğru sonuç alır?
A) 0-4 yaş arası çocuklar.
B) 7-12 yaş arası çocuklar.
C) 12-24 yaş arsı gençler.
D) 12-24 yaş arası genç sahibi olan aileler.
A) I-II-III
B) I-II
C) II-III
D) III-IV
5. Aşağıdaki grafikte aylara göre Antalya’ya gelen ve
giden turist sayıları verilmiştir.
Kişi sayısıx1000
8000
6000
4000
Gelen
2000
Giden
0
3. Bir mahalleye lokanta açacak olan Naim beyin
aşağıdakilerden hangisini araştırması gerekli değildir?
A) Yakınlarda süpermarket olup olmadığı.
B) Yakınlarda lokanta olup olmadığı.
C) Aynı yerleşim yerinde lokanta olup olmadığı.
D) Okullara işyerlerine yakınlığı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Nisan ayında gelen turist giden turistten fazladır.
B) Haziran ayında gelen giden turist sayısı eşittir.
C) Temmuz ayında giden turist sayısı gelen turistten
fazladır.
D) Mayıs ayında gelen turist giden turistten fazladır.
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
6. 5. sorudaki grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
9. İnek sayısındaki en fazla artış hangi yıllar arasında
olmuştur?
A) Gelen turist Mayıs ayında bir öncekine göre
azalmıştır?
B) Giden turist Ağustos ayında bir önceki aya göre
azalmıştır.
C) Gelen giden turist sayıları Mayıs ayında eşittir.
D) Temmuz ve haziran ayında giden turist sayısı eşittir.
A) 2001-2002
C) 2003-2004
Aşağıdaki grafiklerde dört ilimize ait ayrı tarihlerde
ölçülen sıcaklık değerleri verilmiştir. 7. ve 8. soruları
grafiklere göre çözünüz?
B) 2002-2003
D) 2004-2005
10.
İnek sayısındaki en az artış hangi
yıllar arasında olmuştur?
A) 2001-2002
C) 2003-2004
B) 2002-2003
D) 2004-2005
25
10
20
8
6
11. 2003-2004 yılları arsında inek sayısında ne kadar artış
olmuştur?
5
4
2
A) 222
0
0
15
10
Gündüz sıcaklık değeri
B) 181
C) 144
12. Bir mağazada bedenlere göre satılan tişört
miktarlarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Bu
tabloya uygun sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
Gece sıcaklık değeri
7. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) En yüksek gece sıcaklığı Adana’da ölçülmüştür.
B) En yüksek gündüz sıcaklığı Adana’da ölçülmüştür.
C) Gece sıcaklığı İzmir ve Muğla’da eşittir.
D) En düşük gece sıcaklığı Antalya’da ölçülmüştür.
Beden
S
M
L
XL
Satış Miktarı
28
40
35
32
Satılan Tişört Sayısı
8. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki tabloda yıllara göre Yakup dedenin çiftliğinde
bulunan inek sayıları verilmiştir. 9, 10 ve 11. soruları
tabloya göre çözünüz?
2002
2003
2004
2005
1274
1348
1492
1673
1895
40
38
36
34
32
30
28
26
24
S
A)
2001
Satılan Tişört Sayısı
40
38
36
34
32
30
28
26
24
A) En yüksek gündüz sıcaklığı Antalya’da ölçülmüştür.
B) Muğla ve İzmir’de gündüz sıcaklığı eşittir.
C) En düşük gece sıcaklığı Muğla’da ölçülmüştür.
D) Adana’da ki gündüz sıcaklığı Antalya’ya göre
yüksektir.
Yıllar
İnek
Sayısı
D) 74
M
L
XL
S
B)
Satılan Tişört Sayısı
L
XL
Satılan Tişört Sayısı
40
38
36
34
32
30
28
26
24
C)
M
40
38
36
34
32
30
28
26
24
S
M
L
XL
D)
S
M
L
XL
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
Download

Kazanım: Araştırma sorusuna uygun verileri elde eder. İki gruba ait