PAZARTESİ
GÜN
Sm.
MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
HAFTALIK D ERS PROGRAMI
5
SALI
3
5
ÇARŞAMBA
7
1
3
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
MAT 107 - 03
TKD 103 - 100
MAD 111 - 01 (Y3-06)
(Y4-02)
(Y3-08)
Y. Özçelik - i.B. Çelik
17.00-17.50
MAT 223 - 01
MAD 231 - 01
A.Pekcan (Y4-02)
A. K. Cengiz (Y4-02)
MAD 307 - 01
MAD 345 (T) - 01
A.E.Tercan (Y3-06)
B. Ünver - S. Kahraman (Y1-06)
MAD 419 (T) - 01
MAD 419 (P) - 01
N. M. Can - E.C. Orhan
N. M. Can - E.C. Orhan
(Y3-08)
(Y3-08)
ING 111 - (36-37-38)
(Y1-06)
ING 112 - (36-37)
(Y3-06)
ING 211 - (36-37-38)
MAD 459 (T)* - 01
Z. Ekmekçi (YeniSınıf)
FİZ 137 (15-16)
(Y3-06 / Y4-02)
Y. Fatih - Ö. Metin
FIZ 117 - 15
Y. Fatih (Fizik Lab.)
(Y3-08)
MAD 349 (T)* - 01
MAD 349 (P) - 01
MAD 345 (P) - 01 (Y1-06)
B. Ünver (Y4-02)
B. Ünver (Y4-02)
B. Ünver S. Kahraman
MAD 421 - 01
MAD 465 - 01
N.M. Can (Yeni Sınıf)
KİM 119 - 01 / 02 / 03
G. Kibarer, M.Barsbay, P.A.Kavaklı
Ö. Çelikbıçak, H.K. Can, C. Uzun
Kimya Lab. (Kimya Bölümü)
MAD 213 - 01
AİT 203 - 77
G. Güneş (Y3-08)
A.E.Tercan (Y4-02)
5
7
A. E. Tercan (Bil. Lab.)
KİM 109 - 04
MAD 111 - 02 (Y4-02)
G. Kibarer (Y3-08)
KİM 109 - 05
Y. Özçelik - i.B. Çelik
M. Barsbay (Y3-06)
AİT 203 - 84
İ. Yücel
(Yabancı Uyruklu Öğrenci)
MAD 347 - 01
MAD 339 - 01
İ. B. Çelik (Y3-06)
S. Kahraman (Y1-06)
MAD 455 - 01
MAD 215 - 01
A. Obut (Y4-02)
MAD 463 - 01
M.A.Hindistan (YeniSınıf)
1
MAT 107 - 03
3
MAT 223 - 01
L.Ergün - E.C. Orhan (Yeni Sınıf)
KİM 109 - 04
G. Kibarer (Y3-08)
KİM 109 - 05
M. Barsbay (Y3-06)
JEO 253 - 01(T)*
(Y4-02)
JEO 253 - 02(T)*
Meral Doğan (Y1-06)
A. Pekcan (Y3-06)
5
7
1
CUMA
11.00-11.50
3
1
3
Sm.
MAD 457 - 01
MAD 459 (P) -01
MAD 427 - 01 (T)
MAD 427 - 01(P)
İ. Girgin (Y1-06)
Z. Ekmekçi (Yeni Sınıf)
B.Ünver (Y3-06)
B.Ünver (Y3-06)
FİZ 137 (15-16)
(Y3-06 / Y4-02)
Y. Fatih - Ö. Metin
JEO 253-01(P)*
JEO 253-02(P)*
FIZ 117-16
Ö . Metn (Fizik Lab.)
MAD 229 - 01
Meral Doğan (Y1-Lab)
S. Kahraman (Y4-02)
MAD 343 (P) *- 01
(Cev.Haz.Lab.)
İ. Çelik - N. M. Can
MAD 343 (T)*- 01 (Y1-06)
5
7
GÜN
10.00-10.50
1
7
PERŞEMBE
9.00-9.50
İ.Çelik - N.M. Can
MAD 461 - 01
MAD 431- (01-20)
Ders sorumluları
E.C. Orhan (Y3-06)
9.00-9.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-12.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
17.00-17.45
*; (P): Pratik - (T): Teorik
15.9.2014
10:20
Download

PA Z ARTES İ SA L I ÇAR ŞA MBA CUMA PE RŞ EMBE