2013 DÜNYA İTHALAT HARİTASI
2013 yılı verilerine göre 8 milyar dolarlık olan pazarın en büyük alıcısı ABD ve ardından Japonyadır. AB
ülkeleri pazarın diğer alıcıları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Son 3 yıllık verilere göre Pazar
önemli oranda büyüme ya da küçülme göstermemiştir. İthalat tablosuna göre aşırı ve ani büyüme
kaydeden Pazar mevcut değildir.
Importers
World
United States of America
Japan
Germany
United Kingdom
Canada
France
Australia
Netherlands
Belgium
Korea, Republic of
United Arab Emirates
Sweden
Italy
Spain
Saudi Arabia
Switzerland
Austria
Mexico
Hong Kong, China
Turkey
Poland
Imported value Imported value Imported value
in 2011
in 2012
in 2013
8.312.818,00
8.393.425,00
8.810.409,00
2.150.370,00
2.166.825,00
2.334.114,00
1.105.632,00
1.179.205,00
1.123.176,00
608.533,00
574.141,00
613.023,00
364.152,00
353.566,00
368.129,00
306.604,00
320.832,00
329.914,00
314.170,00
281.859,00
292.460,00
169.758,00
189.497,00
189.554,00
199.109,00
192.040,00
171.820,00
165.948,00
145.278,00
171.760,00
144.820,00
149.646,00
163.968,00
158.234,00
155.875,00
157.471,00
154.589,00
151.037,00
157.181,00
173.452,00
130.998,00
147.780,00
198.484,00
156.832,00
140.663,00
78.395,00
101.212,00
125.679,00
115.101,00
114.028,00
121.951,00
110.776,00
105.695,00
110.157,00
133.635,00
140.810,00
106.099,00
57.630,00
54.712,00
102.428,00
83.059,00
79.012,00
101.969,00
94.137,00
77.994,00
98.536,00
2013 YILI DÜNYA İHRACAT HARİTASI
2013 yılı verilerine göre;
9,3 milyar dolarlık pazarın en büyük ihracatçısı Çin olmakla birlikte, Almanya, Polonya,
Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler bulunurken Türkiye 55.532,00 rakamıyla
pazarın küçük ihracatçıların biri konumundadır. Pazarda Meksika kan kaybederken; İspanya,
Litvanya ve Bulgaristan’ın büyümesi dikkat çekiyor.
Exporters
World
China
Poland
Germany
India
United States of America
Estonia
Denmark
Belgium
Italy
Spain
Mexico
Pakistan
Netherlands
Viet Nam
Austria
Exported value Exported value
in 2011
in 2012
8.725.556,00
8.934.198,00
5.511.196,00
5.809.829,00
320.453,00
313.506,00
365.841,00
323.854,00
139.641,00
180.516,00
208.391,00
228.347,00
198.352,00
184.347,00
159.397,00
147.444,00
132.523,00
114.990,00
112.171,00
109.480,00
61.283,00
68.691,00
139.230,00
124.739,00
87.647,00
82.293,00
92.406,00
88.305,00
85.296,00
82.137,00
84.644,00
74.205,00
Exported value
in 2013
9.365.135,00
6.023.162,00
381.196,00
338.826,00
266.356,00
235.068,00
182.188,00
144.185,00
124.512,00
117.576,00
100.864,00
97.135,00
90.795,00
85.865,00
83.117,00
80.934,00
Bulgaria
Sweden
Hungary
Lithuania
United Kingdom
France
Turkey
Norway
Canada
2013 YILI TÜRKİYE İHRACATI
51.133,00
66.501,00
74.622,00
44.574,00
63.214,00
61.697,00
50.328,00
31.436,00
37.113,00
66.543,00
68.158,00
61.062,00
55.539,00
58.207,00
62.420,00
48.303,00
46.615,00
36.227,00
72.242,00
65.267,00
63.604,00
62.201,00
61.686,00
61.568,00
55.532,00
46.792,00
32.398,00
TÜRKİYE İHRACATI
Türkiye İhracatına bakıldığında; 55.532 milyon dolarlık bir ihracat rakamı yakalanırken, en büyük
ithalatçımız Almanya konumundadır. Ardından Rusya ve Irak gelirken diğer ithalatçılarımızın arasında
özellikle Cezayir, Libya, Rusya’da önemli büyümeler kaydedilmiştir. Belçika ve İran pazarında ise
küçülme olmuştur.
Importers
World
Germany
Russian Federation
Iraq
Saudi Arabia
Libya
Kazakhstan
Algeria
France
Romania
United Arab Emirates
United Kingdom
Azerbaijan
United States of America
Iran (Islamic Republic of)
Estonia
Denmark
Ukraine
Exported value Exported value
in 2011
in 2012
50.328,00
48.303,00
7.700,00
5.919,00
1.470,00
1.544,00
2.228,00
2.878,00
1.044,00
2.041,00
435,00
1.980,00
1.729,00
2.675,00
947,00
1.252,00
3.633,00
2.130,00
692,00
769,00
540,00
574,00
1.726,00
937,00
1.918,00
2.483,00
682,00
202,00
7.280,00
4.463,00
73,00
346,00
499,00
887,00
494,00
1.156,00
Exported value
in 2013
55.532,00
8.544,00
3.841,00
3.306,00
2.765,00
2.586,00
2.370,00
2.047,00
1.819,00
1.739,00
1.577,00
1.528,00
1.503,00
1.288,00
1.126,00
1.040,00
1.023,00
1.020,00
Tunisia
Turkmenistan
Netherlands
Italy
Belgium
Austria
Sweden
Georgia
Switzerland
Cyprus
Kyrgyzstan
Bulgaria
Kuwait
138,00
474,00
954,00
1.283,00
3.102,00
1.120,00
294,00
546,00
897,00
836,00
83,00
522,00
286,00
457,00
695,00
1.379,00
1.052,00
1.983,00
566,00
893,00
691,00
1.086,00
514,00
135,00
483,00
425,00
1.005,00
960,00
903,00
835,00
795,00
749,00
726,00
710,00
693,00
672,00
672,00
658,00
510,00
2013 YILINDA ABD’YE İHRACAT YAPAN ÜLKELER
2013 yılı verilerine göre 2.334 milyar dolarlık bir Pazar olan ABD de 1.940 milyar dolar ile Çin
ihracatçısının hakimiyeti altındadır. Ardından Hindistan, Meksika, Pakistan gibi tekstil sektörünün
önemli isimleri gelirken Çin ile rekabet edilemediği açıktır. Türk ihracatçısı ise 732.000 $ ile pazarın
küçük aktörlerindendir. Pazarın güvenli bir Pazar olması nedeniyle cazip olduğu görünmektedir.
Exporters
World
China
India
Mexico
Pakistan
Taipei, Chinese
Canada
Italy
Thailand
Korea, Republic of
Viet Nam
Germany
Poland
United Kingdom
Portugal
France
Estonia
Japan
Indonesia
Hong Kong, China
Spain
Hungary
Imported value Imported value Imported value
in 2011
in 2012
in 2013
2.150.370,00
2.166.825,00
2.334.114,00
1.768.658,00
1.800.404,00
1.940.999,00
93.239,00
102.961,00
117.575,00
116.426,00
102.136,00
85.337,00
81.245,00
64.291,00
79.174,00
17.909,00
25.105,00
34.360,00
24.783,00
23.233,00
21.737,00
8.709,00
9.575,00
11.230,00
4.857,00
4.893,00
6.406,00
5.576,00
4.625,00
4.047,00
3.092,00
4.098,00
4.006,00
1.950,00
3.562,00
3.975,00
1.107,00
2.270,00
2.640,00
1.252,00
1.728,00
1.866,00
1.464,00
1.048,00
1.754,00
1.375,00
1.383,00
1.684,00
360,00
1.719,00
1.388,00
959,00
1.029,00
1.278,00
1.912,00
1.127,00
1.261,00
1.966,00
917,00
1.137,00
361,00
466,00
1.013,00
1.638,00
1.055,00
748,00
Turkey
Austria
1.273,00
485,00
596,00
402,00
732,00
731,00
2013 YILINDA JAPONYA ‘YA İHRACAT YAPAN ÜLKELER
2013 yılı verilerine göre 1.123 milyar dolarlık pazarın en büyük ihracatçısı Çin’dir Ardından gelen
Vietnam, Danimarka, İtalya ve Almanya gibi ülkeler gelmektedir. Türkiye 79.00$ ile pazarda önemsiz
bir konumdadır. Japonya ile ticaret anlaşmalarımız olması nedeniyle ve pazarın önemli ölçüdeki
büyüklüğü ile yakından takip edilmesi ve hedef pazar olması muhtemeldir.
Exporters
World
China
Viet Nam
Denmark
Italy
Germany
Thailand
United States of America
India
Brazil
Indonesia
Estonia
Poland
Norway
Korea, Republic of
Taipei, Chinese
Malaysia
Switzerland
Austria
France
Ireland
Sweden
Canada
United Kingdom
Czech Republic
Netherlands
Philippines
Finland
Portugal
Hungary
Turkey
Imported value Imported value Imported value
in 2011
in 2012
in 2013
1.105.632,00
1.179.205,00
1.123.176,00
1.014.357,00
1.075.978,00
1.019.381,00
33.081,00
41.419,00
47.384,00
12.138,00
16.192,00
12.451,00
10.805,00
9.975,00
9.629,00
7.010,00
7.591,00
7.525,00
3.600,00
5.355,00
5.171,00
2.981,00
3.606,00
3.984,00
1.711,00
2.801,00
2.819,00
3.802,00
1.377,00
2.696,00
2.621,00
1.664,00
2.100,00
1.356,00
1.473,00
1.869,00
1.100,00
1.948,00
1.202,00
458,00
1.438,00
1.153,00
2.309,00
2.461,00
1.075,00
2.351,00
1.814,00
805,00
311,00
505,00
656,00
201,00
225,00
433,00
870,00
549,00
359,00
403,00
200,00
237,00
214,00
289,00
222,00
419,00
484,00
216,00
35,00
50,00
192,00
261,00
279,00
181,00
0,00
6,00
180,00
132,00
171,00
161,00
35,00
116,00
149,00
94,00
245,00
147,00
5,00
21,00
113,00
678,00
241,00
106,00
77,00
59,00
98,00
2013 YILINDA ALMANYA’YA İHRACAT YAPAN ÜLKELER
2013 yılı verilerine göre 613 milyon dolarlık pazarın en büyük ihracatçısı 194 milyon ile Polonya’dır.
Ardından Çin, Macaristan, Hollanda, Litvanya, İtalya gibi ülkeler gelmektedir. Bu pazarda Türk
ürünlerinin potansiyelinin altında bir ihracat grafiği vardır. Pazarın yakından takibi yapılarak daha çok
müşteri odaklı ürünlere dikkat yoğunlaştırmak gerekmektedir.
Exporters
World
Poland
China
Hungary
Netherlands
Lithuania
Italy
Czech Republic
India
Turkey
Austria
France
Denmark
Estonia
Bulgaria
Pakistan
Ukraine
Imported value Imported value Imported value
in 2011
in 2012
in 2013
608.533,00
574.141,00
613.023,00
155.541,00
167.850,00
194.859,00
216.849,00
205.853,00
194.198,00
36.621,00
29.786,00
27.744,00
17.418,00
16.229,00
22.191,00
20.419,00
26.262,00
21.736,00
16.562,00
14.375,00
17.554,00
7.141,00
8.003,00
16.996,00
14.519,00
13.246,00
16.771,00
11.520,00
9.458,00
13.047,00
17.590,00
12.933,00
12.236,00
6.507,00
6.414,00
6.875,00
8.326,00
4.989,00
6.840,00
13.199,00
5.448,00
6.455,00
7.831,00
6.527,00
5.881,00
5.034,00
3.799,00
5.042,00
3.970,00
2.954,00
4.937,00
2013 YILINDA FAS’A İHRACAT YAPAN ÜLKELER
2013 yılı verilerine göre 3,6 milyar dolarlık pazarın en büyük ihracatçıları Çin, İtalya, Türkiye, İspanya
ve Fransa’dır. Pazardaki payını diğer ülkelere özellikle Çin’e kaptırmamak için Türk ihracatçısının
pazarın nabzına göre fiyat ve kalite belirlemesi önem arz etmektedir. Pazarın büyüklüğü
düşünüldüğünde Türkiye’nin payının artırılması gerekmektedir.
Exporters
World
China
Italy
Turkey
Spain
France
Portugal
United Arab Emirates
Belgium
Korea, Republic of
Austria
Estonia
Poland
Denmark
India
Imported value in Imported value in Imported value in
2011
2012
2013
3.400,00
2.403,00
3.624,00
707,00
727,00
668,00
564,00
303,00
569,00
313,00
261,00
450,00
320,00
310,00
419,00
666,00
331,00
394,00
99,00
71,00
258,00
0,00
0,00
186,00
53,00
18,00
101,00
67,00
10,00
100,00
4,00
22,00
91,00
56,00
56,00
88,00
4,00
3,00
61,00
19,00
75,00
59,00
106,00
95,00
55,00
2013 YILINDA TUNUS’A İHRACAT YAPAN ÜLKELER
2013 yılı verilerine göre; 1,4 milyarlık pazarın en büyük ihracatçısı Türkiye’dir. Ardından Fransa ve Çin
gelmektedir. 2011-2013 yılları arasında çok yüksek oranda büyümeler kaydedilmesi Türk ürünlerinin
pazardaki rekabet şansının artırılabileceğini göstermektedir. Pazardaki payın artırılması muhtemeldir.
Exporters
World
Turkey
France
China
Italy
Syrian Arab Republic
Spain
India
United States of America
Denmark
Greece
United Kingdom
Czech Republic
Taipei, Chinese
Switzerland
Area Nes
Germany
Hong Kong, China
Egypt
Imported value in
2011
1.230,00
66,00
325,00
158,00
95,00
353,00
71,00
4,00
21,00
0,00
7,00
8,00
0,00
3,00
0,00
0,00
25,00
0,00
36,00
Imported value in Imported value in
2012
2013
1.165,00
1.454,00
121,00
448,00
267,00
344,00
210,00
219,00
93,00
164,00
248,00
63,00
105,00
49,00
11,00
46,00
8,00
39,00
0,00
37,00
1,00
13,00
26,00
9,00
0,00
5,00
0,00
4,00
1,00
3,00
0,00
2,00
5,00
2,00
0,00
2,00
21,00
2,00
2013 YILINDA CEZAYİR’E İHRACAT YAPAN ÜLKELER
2013 yılı verilerine göre 2.5 milyar dolarlık pazarın en büyük ihracatçısı 1 milyarlık ihracat ile Çin’dir.
Türk ürünlerinin pazarda bilinirliği ve olumlu etkisi söz konusudur. Özellikle Cezayir pazarına
yoğunlaşmak pazardaki payın artırılmasında önem arz etmektedir.
Exporters
World
China
France
United Kingdom
Turkey
Spain
Portugal
India
Italy
Belgium
Germany
Malaysia
Pakistan
Switzerland
Denmark
Morocco
Tajikistan
Romania
Egypt
Imported
value in 2011
3.157,00
1.451,00
407,00
0,00
263,00
226,00
42,00
50,00
145,00
32,00
181,00
66,00
1,00
2,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
Imported value in 2012
2.726,00
1.420,00
198,00
0,00
178,00
303,00
102,00
47,00
74,00
91,00
147,00
66,00
10,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
12,00
Imported value
in 2013
2.559,00
1.048,00
336,00
234,00
224,00
192,00
148,00
95,00
59,00
56,00
47,00
44,00
22,00
21,00
11,00
6,00
3,00
3,00
3,00
2013-2014 Vergi Uygulamaları
İhracatın ürün fiyatı dışında en önemli belirleyenlerinden biri de ithalatçı ülkede uygulanan ithalat
vergisi oranlarıdır. 940490 kodlu ürün için uygulanan ithalat vergilerine ilişkin tablo aşağıdadır.
Afghanistan
Albania
Algeria
Angola
Anguilla
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
2013 HS12 1
2014 HS12 2
2014 HS12 1
2014 HS12 1
2014 HS07 1
2013 HS96 2
2013 HS12 1
2013 HS07 2
174
107
263
5
35
10.00% ITC
0%
ITC
30.00% ITC
10.00% ITC
20.00% ITC
20.00% ITC
18.00% ITC
10.00% ITC
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia (Plurinational State of)
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cambodia
Cameroon
Canada
Central African Republic
Chad
Chile
China
Colombia
Comoros
Congo
Congo, Democratic Republic of
Cook Islands
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
2013 HS07 1
2014 HS12 1
2014 HS12 2
2014 HS12 2
2013 HS12 1
2014 HS12 5
2007 HS02 1
2013 HS07 1
2013 HS12 2
2014 HS12 2
2013 HS12 1
2013 HS07 1
2014 HS12 1
2007 HS07 3
2013 HS12 1
2014 HS12 2
2014 HS12 6
2012 HS07 1
2008 HS02 3
2014 HS12 2
2013 HS07 1
2014 HS12 1
2013 HS12 1
2007 HS02 3
2012 HS07 1
2013 HS12 2
2009 HS07 1
2011 HS07 1
2009 HS07 3
2011 HS07 5
2013 HS12 1
2014 HS12 1
2014 HS12 1
2009 HS02 1
2013 HS12 1
2009 HS07 2
2013 HS07 1
2014 HS12 2
2013 HS07 1
2014 HS12 2
2014 HS12 2
22.00% ITC
98
5.00% ITC
526
0%
ITC
201
15.00% ITC
45.00% ITC
70
5.00% ITC
25.00% ITC
20.00% ITC
18
23.52% ITC
1,104 0%
ITC
20.00% ITC
20.00% ITC
2
22.25% ITC
50.00% ITC
40.00% ITC
230
0%
ITC
20.00% ITC
2
18.00% ITC
5.00% WTO
489
0%
ITC
20.00% ITC
25.00% ITC
30.00% ITC
35.00% ITC
5
30.00% ITC
267
14.00% ITC
30.00% ITC
30.00% ITC
3
6.00% WTO
520
10.00% ITC
42
15.00% ITC
4
5.00% ITC
102
30.00% ITC
1
20.00% ITC
0%
ITC
14.00% ITC
20
20.00% ITC
279
0%
ITC
25.00% ITC
1
0%
ITC
391
0%
ITC
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Fiji
Finland
France
French Polynesia
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hong Kong, China
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran (Islamic Republic of)
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
2014 HS12 2
2014 HS07 2
2013 HS07 1
2008 HS07 1
2012 HS07 1
2009 HS07 1
2013 HS12 1
2007 HS07 1
2006 HS96 1
2014 HS12 2
2012 HS07 1
2013 HS12 1
2014 HS12 2
2014 HS12 2
2014 HS12 1
2009 HS07 1
2012 HS07 1
2012 HS02 2
2014 HS12 2
2013 HS12 1
2014 HS12 2
2013 HS07 1
2013 HS12 1
2012 HS02 1
2013 HS07 1
2012 HS07 1
2014 HS07 1
2009 HS07 1
2014 HS12 15
2014 HS12 2
2014 HS12 1
2009 HS07 4
2013 HS07 2
2011 HS07 1
2014 HS12 2
2008 HS07 6
2014 HS12 2
2011 HS07 1
2011 HS07 4
2008 HS07 1
2013 HS12 2
485
0%
ITC
26.00% ITC
20.00% ITC
20
20.00% ITC
57
30.00% ITC
477
30.00% ITC
15.00% ITC
16
30.00% ITC
25.00% ITC
869
0%
ITC
2
30.00% ITC
32.00% ITC
272
0%
ITC
2,800 0%
ITC
1
13.00% ITC
2
30.00% ITC
20.00% ITC
546
0%
ITC
11,520 0%
ITC
1
20.00% ITC
1,090 0%
ITC
20.00% ITC
15.00% ITC
21
20.00% ITC
20.00% ITC
20.00% ITC
1
20.00% ITC
15.00% WTO
0%
ITC
41
0%
ITC
37
0%
ITC
22
10.00% ITC
10.00% ITC
7,280 45.00% ITC
260
0%
ITC
290
0%
ITC
769
0%
ITC
20.00% ITC
77
0%
ITC
73
30.00% WTO
445
21.54% ITC
Kenya
Kiribati
Korea, Republic of
Kosovo
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic Republic
Latvia
Lebanon
Lesotho
iberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao, China
Macedonia, The former Yugoslav Republic
of
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia (Federated States of)
Moldova, Republic of
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
2014 HS12 1
2006 HS02 1
2009 HS07 1
2013 HS12 2
2014 HS12 5
2013 HS07 2
2008 HS02 3
2014 HS12 2
2007 HS07 2
2014 HS12 6
2014 HS12 1
2006 HS02 1
2013 HS12 1
2014 HS12 2
2014 HS12 2
2014 HS12 20
15
2012 HS12 2
206
0%
2014 HS12 2
2014 HS12 1
2008 HS07 1
2009 HS07 10
2013 HS07 1
2014 HS12 2
2007 HS96 1
2014 HS12 2
2013 HS12 2
2009 HS07 1
2006 HS02 1
2013 HS07 2
2013 HS07 1
2014 HS12 2
2013 HS07 1
2012 HS02 9
2010 HS07 1
2007 HS02 3
2014 HS12 6
2013 HS12 1
2014 HS12 2
2014 HS12 1
2013 HS12 1
3
4
23
63
12
42
20.00% ITC
25.00% ITC
20.00% WTO
20.00% ITC
20.00% ITC
0%
ITC
20.00% ITC
7.50% ITC
10.00% ITC
20.00% ITC
4.00% ITC
0%
ITC
5.00% ITC
0.80% ITC
20.00% ITC
7.50% ITC
20.00% ITC
15.00% ITC
20.00% ITC
20.00% ITC
0%
ITC
5.00% ITC
15.00% ITC
1
286
25
24
209
435
4
19
140
324
74
327
870
41
25.00% ITC
30.00% ITC
8.00% WTO
10.00% ITC
5.00% ITC
10.00% ITC
20.00% WTO
0%
ITC
17.50% ITC
20.00% ITC
25.00% ITC
0%
ITC
0%
ITC
0%
ITC
0%
ITC
0%
ITC
ITC
Niger
Nigeria
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
South Africa
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Taipei, Chinese
2013 HS07 1
2013 HS07 1
2013 HS12 5
2014 HS12 5
2008 HS07 1
2012 HS02 1
2013 HS12 5
2010 HS07 1
2013 HS12 1
2013 HS12 1
2008 HS07 2
2014 HS12 2
2014 HS12 2
2014 HS12 5
2014 HS12 2
2013 HS12 2
2014 HS12 1
2011 HS07 1
2007 HS96 1
2007 HS96 1
2014 HS12 1
2013 HS07 1
2014 HS12 5
2013 HS07 1
2014 HS12 2
2007 HS92 1
2006 HS02 1
2014 HS12 2
2014 HS12 2
2014 HS12 2
2013 HS02 1
2013 HS12 6
2014 HS12 2
2012 HS12 2
2013 HS12 1
2007 HS96 1
2014 HS12 6
2014 HS12 2
2013 HS12 1
2013 HS12 1
2013 HS07 3
20.00% ITC
20.00% ITC
251
0%
ITC
133
5.00% ITC
2
25.00% ITC
3.00% ITC
12.00% ITC
25.00% ITC
18.00% ITC
6.00% ITC
34
15.00% WTO
219
0%
ITC
1
0%
ITC
129
5.00% ITC
696
0%
ITC
5,041 20.88% ITC
25.00% ITC
25.00% ITC
20.00% ITC
20.00% ITC
8.00% ITC
10.00% ITC
1,044 5.00% ITC
28
20.00% ITC
51
0%
ITC
5.00% ITC
2
30.00% ITC
15
0%
ITC
57
0%
ITC
63
0%
ITC
10.00% ITC
30
20.00% ITC
746
0%
ITC
30.00% ITC
1
40.00% ITC
9
20.00% ITC
20.00% ITC
277
0%
ITC
1,075 0%
ITC
83
60.00% ITC
99
8.27% ITC
Tajikistan
Tanzania, United Republic of
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
2013 HS07 2
2014 HS12 1
1999 HS96 2
2013 HS07 1
2013 HS07 1
2013 HS07 1
2008 HS07 1
2008 HS07 2
2010 HS07 1
2014 HS12 1
2012 HS07 2
2014 HS12 5
2014 HS12 2
2013 HS12 5
2013 HS12 3
2012 HS07 2
2012 HS07 1
2013 HS02 1
2013 HS12 2
2013 HS12 1
2013 HS12 2
2007 HS07 1
121
15.00% ITC
25.00% ITC
11
20.00% WTO
2.50% ITC
20.00% ITC
15.00% ITC
20.00% ITC
66
43.00% WTO
19.00% ITC
1
25.00% ITC
426
10.00% ITC
540
5.00% ITC
9,058 0%
ITC
1,273 5.96% ITC
18.00% ITC
162
52.28% ITC
15.00% ITC
3
20.00% ITC
20.00% ITC
11
10.00% ITC
20.00% ITC
40.00% ITC
2014 YILI KOMPASS VERTABANINA KAYITLI İTHALATÇILAR
Kompass veri tabanına kayıtlı 940490 kodlu ürün için ithalatçı bilgisi girilmiş firma bilgisi aşağıdadır.
Company name
"AVALON"
TEXTILE HOME
"CLASSIS"
CHANDELIER,
FURNITURE AND
CURTAIN
SHOWROOM
Numbe
r of
produc Number
t or
of
Country
service employ
categor
ees
ies
traded
City
16
01.Eki Armenia Yerevan
35
01.Eki Armenia Yerevan
Website
http://www.spyur.am/avalon
tex
"GALERIE
ROYALE" HOUSE
OF PORCELAIN
"HARALAMBIDIS PASMATZIS S.A.
"BONNE BLANCHE
"INTERHOME"
BED LINEN SHOP
"MARKAKIS,
IDOMENEAS,
"IDM" S.A.
"MAXI "COCOMAT" S.A.
"PALANDJIAN S.A.
"PALATEX-TEXTIL
"PAPADOPOULOS,
IOANNIS,
"IONION", S.A.
"PETRAKIS, P.,
"RACKS - VIVERE
PETRAKIS" S.A.
"THALPOS S.A.
"DUNLOPILLO
"TSANAKTSIDIS
"KAVI GROUP"
S.A.
1.ART INTERIER
s.r.o.
2G-spol. s r.o. Prikrývky a
polštáre
2XL Furniture and
Home Decor
4K Trading Sarl
A JE TO CZ,s.r.o.
A la Maison, Les
Bains &
Compagnie Sarl
A&A INTERIOR
doo
A.B. BAMITEX S.A.
AB LINE, s.r.o.
Abdulla Mohd Al
Awazi General
21
01.Eki Armenia Yerevan
10
01.Eki Greece Eleftherio
Unknow
23
n Armenia Yerevan
http://www.bonneblanche.gr
18
Irakleio
http://www.idm.gr
Xanthi
http://www.coco-mat.com
http://www.palatex.gr
01.Eki Greece
23 101-250 Greece
9
01.Eki Greece
Piraeus
17
Kas.20 Greece
Peristeri
18
21-50 Greece
Kifissia
http://www.racks.gr
14
21-50 Greece
Keratea
http://www.dunlopillo.gr
10
21-50 Greece Kopanos
Czech
01.Eki Republic Zlín
26
Czech
60 101-250 Republic Lipov
United
Arab
8 51-100 Emirates Sharjah
Ghobeiri
19
21-50 Lebanon (Baabda)
Czech
16
21-50 Republic Brno
29
Kas.20
Unknow
12
n
14 Kas.20
97 Kas.20
9
Sin El-Fil
Lebanon (Metn)
Croatia
Greece
Slovakia
United
01.Eki Arab
Zagreb
Langadas
Poprad
Dubai
http://www.ritsi.eu
http://www.1artinterier.com
http://www.2glipov.cz
http://www.2xlme.com
http://www.kabalanhome.co
m
http://www.ajeto-cz.cz
http://www.geahchangroup.
com
http://www.interior.hr
http://www.beauty-home.gr
http://www.abline.sk
Trading Est
Accessorize India
ACCORDO S.A.
AEOLIA S.A.
Agawa Sp. z o.o.
Hurtownia
Dodatków
Krawieckich i
Artykulów
Pasmanteryjnych
Aiwa Industrial Co
LLC
AKRIDAS, D., BROS
S.A.
Al Mehairi Group
of Companies
Al Sahir Garment
Industry LLC
Al-Bayane Co. for
Contracting,
Auditing & Trade
Alamia for
Supplies & Hotel
Appliances
Albis
Bettwarenfabrik
AG
ALESSANDRO
VIANELLO, Sas
Alestalon
Mattokutomo Oy
25
10
8
263
20
27
6
35
3
23
30
98
Kas.20 Poland
Kraków
United
Arab
51-100 Emirates Ajman
Metamorfo
21-50 Greece ssi
United
Arab
Kas.20 Emirates Dubai
United
Arab
51-100 Emirates Ajman
Kas.20 Egypt
22
Altex BVBA
AMERICAN HOME
S.A.
49
Kas.20 Belgium
21-50 Greece
Unknow
12
n Poland
4
http://www.agawa.net.pl
http://www.akridas.gr
http://www.saniyyauae.com
http://www.deiragroup.com
Heliopolis,C
airo
http://www.alamia-am.com
Switzerla Affoltern
51-100 nd
am Albis
VENEZIA
Kas.20 Italy
(VE)
Alinéa
20
http://www.accordo.gr
http://www.anemos.cc
01.Eki Lebanon Beirut
01.Eki Finland
10015000 France
AMJ Poznan
ANGYALBÕR
Termékelõállító,
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
17
Emirates
01.Eki India
New Delhi
01.Eki Greece Lykovryssi
51-100 Greece Acharnes
LAHTI
http://www.albis.ch
http://www.alessandrovianel
lo.net
http://www.alestalo.fi
AUBAGNE http://www.alinea.fr
Sint-ElooisWinkel
http://www.altex.be
http://www.americanhome.g
Thiva
r
Poznan
01.Eki Hungary Pápa
http://www.amj-hurt.pl
ANIC HOLDING
doo
Antoine Abi-Haila
& Fils
Anwo Sp.j. J. i A.
Dawid
APICELLA LUIGI &
FIGLI, Srl (Div.
Wts)
ARBO, Srl
Unknow
10
n Croatia
7
71
841
4
Zagreb
Bikfaya
01.Eki Lebanon (Metn)
21-50 Poland
01.Eki Italy
Lublin
SALERNO
(SA)
http://www.wtsolutions.eu
VILLANOVA
MONDOVI' http://www.arbocommerce.i
(CN)
t
Art-Vest SA
ARTE Y DISEÑO
CASA REAL, S.A.
DE C.V
40
01.Eki Italy
Republic
of
21-50 Moldova Chisinau
11
Kas.20 Mexico
Atco Sal
ATHENIAN
MATTRESS
INDUSTRY S.A.
(MEDIA STROM)
ATHINA MOUTALASKI S.A.
14
11 251-500 Greece
8
Agios
Ioannis
Rentis
Nea Ionia
10
Kas.20 Poland
Baltic Textiles Ltd
BASMAN S.A.
8
15
Piaseczno
Riga, Rigas
district
Peristeri
BATEX s.r.o.
59
BATH HOUSE S.A.
Béchara Cassir &
Fils Sarl
Betten Ammerer
GmbH & Co.KG
16
01.Eki Latvia
01.Eki Greece
Czech
Kas.20 Republic Broumov
Agios
Athanassio
01.Eki Greece s
BIMA-PROM doo
BIOKARPET S.A.
BIOTRADE, S.A. DE
21
25
8
20
4
http://www.artvest.md
Zapopan
Sin El-Fil
Kas.20 Lebanon (Metn)
01.Eki Greece
Unknow
12
n Croatia
B.W.C. doo
Baja Zaklad
Produkcyjno Handlowy
http://www.anwo.com.pl
http://www.mediastrom.gr
http://www.athinamoutalaski.gr
Zagreb
01.Eki Lebanon Beirut
Ried im
21-50 Austria Innkreis
Unknow
n Croatia Zagreb
51-100 Greece Larissa
21-50 Mexico Naucalpan
http://www.baja.pl
http://www.vasman.gr
http://www.multiweb.cz/bat
ex
http://www.bath-house.gr
http://www.ammerer.com
http://www.bima-prom.hr
http://www.biokarpet.gr
http://www.biotrade.com.m
C.V.
Bissate s.a.r.l.
BL International
BNH Slovakia,
s.r.o.
BRETON S.A.
Bruce Smith Ltd
Bycop Sal
C.F. RYTHMOS
S.A.
Caires - Móveis e
Decorações, S.A.
CANDIA STROM
M. VELIVASSAKIS
BROS S.A.
Cardon Sas
Carlos AbouJaoudé Est.
Carmen Ibañez,
S.L.
Carpet Plus Sarl
CARTECO S.A.
CAVIO INTERIORS
S.R.L.
CH.AM. ARIETE
CASA S.A.
Chaccour
Orthopedics Sarl
Chaccour Trading
Company Sarl
Chandra Designs
CHARALAMBIDIS
WEAVING MILLS
S.A.
x
41
599
Kas.20
01.Eki
Unknow
83
n
13
21-50
439
Morocco Casablanca
France
MIMIZAN http://www.blinternational.fr
Slovakia
Greece
New
01.Eki Zealand
Partizánske
Kifissia
Kas.20 Greece
Athens
Auckland
Sin El-Fil
10 101-250 Lebanon (Metn)
11
7
21-50 Portugal FUNCHAL
11 101-250 Greece
40 101-250 France
15
7
Spata
CAMBRAI
Sin El-Fil
01.Eki Lebanon (Metn)
13
51
Tordera
Dbayeh
21-50 Lebanon (Metn)
Kas.20 Greece Kallithea
80
01.Eki Romania Balotesti
16
Kas.20 Greece
http://www.brucesmithltd.co
.nz
http://www.cfrythmos.gr
http://www.moveiscayres.co
m
http://www.candia-strom.gr
http://www.tradilinge.com
Kas.20 Spain
Kamatero
Zalka
6 Kas.20 Lebanon (Metn)
Zalka
7 Kas.20 Lebanon (Metn)
Unknow
201
n India
Karur
01.Eki Greece Eleftherio
United
Arab
7 101-250 Emirates Dubai
http://www.carpetplus.biz
http://www.carteco.gr
http://www.chaccour.com
16
Chen One LLC
CHIOS CENTER
S.A.
CHIOS HELLAS LTD
22
29
Chivasso BV
16
01.Eki Greece
21-50 Greece
Netherla
21-50 nds
http://www.chenone.com
Sparti
Acharnes
http://www.chioshellas.gr
Zoetermee
r
http://www.chivasso.com
COMATEX Czech
a.s.
Comercial Maher
2, S.L.
COMERCIALIZADO
RA ANDIVI, S.A.
DE C.V.
COMERCIALIZADO
RA SOLART DEL
SURESTE, S.A. DE
C.V.
Comfort Plus
Trading
Comptoir d'Orient
Sal
CONFORMEX, S.A.
DE C.V.
CONTEXT-SZEGED
Textil és Ruházati
Kereskedelmi Kft.
CORFU
MATTRESSES S.A.
CORPORATIVO
ATELIER, S.A. DE
C.V.
Cozy Linen
CROTEX ITALIA, Srl
Cusacks Trading
Co Proprietary
Limited
DATA DECOR doo
DECOSTAR S.A.
DECOVIL Uzdaroji
akcine bendrove
Dekor Serwis Sp.C.
Adam Sniec
Delford Ltd.
DELTA HOTELIA
S.A.
DENIZ-TEH S.R.L.
DENTEXT
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
30
Czech
Kas.20 Republic Humpolec
9
21-50 Spain
31
Kas.20 Mexico
18
Reus
http://www.comatex.com
http://www.mahersl.com
México
Tuxtla
Gutiérrez
http://www.solart.com.mx
5
Kas.20 Mexico
United
Arab
Kas.20 Emirates Dubai
23
Kas.20 Lebanon Beirut
http://www.orient499.com
13
21-50 Mexico
13
21-50 Hungary Szeged
20
21-50 Greece
20
26
5
http://www.tempur.ae
Puebla
Kerkyra
51-100 Mexico México
01.Eki Sri Lanka Colombo 3
PISTOIA
01.Eki Italy
(PT)
2
http://www.context.hu
http://www.imperialstrom.c
om
http://www.atelier.com.mx
21-50 Australia Kingston
Unknow
67
n Croatia Rijeka
15 Kas.20 Greece Acharnes
http://www.cusacks.com.au
10
01.Eki Lithuania Vilnius
49
8
01.Eki Poland
Kas.20 Belarus
http://www.unk.lt/decovil
http://www.dekorserwis.com
.pl
22
7
01.Eki Greece Aigaleo
Kas.20 Romania Sebes
5
Lódz
Minsk
01.Eki Hungary Gyõr
http://www.data-decor.com
http://www.decostar.gr
http://www.delta-hotelia.gr
Derek Corporation
Ltd
Dergio 04, S.L.
Dhalumal
International
Trading LLC
DISTRIBUIDORA
ASBERT, S.A.
DITA, výrobní
družstvo invalidu
25
18
14
15
172
DOVO s.r.o.
DROSSOS S.A.
43
9
Dufill Industries
Dunkans Ltd
Eastcon AG Eesti
Edouard Asseily &
Fils Sal
12
13
8
El Corte Inglés,
S.A.
El Corte Inglés,
S.A.
EL-TUR Trading
House, UkrainianTurkish JV, Ltd
Elco Group Sal
Elekt Private
Unitary Ent.
Branch
ELITE STROM S.A.
ELVITEX (EXPORT)
S.A.
EMONA TEKSTYL
Ltd
EMPFI med. AG
Espe Eesti
ET TEXTILES DE
BECHEM SAINTE
AGATHE ET MAX
BLOCH SC
New
21-50 Zealand
Auckland
51-100 Spain
Gueñes
United
Arab
51-100 Emirates Dubai
Kas.20 Mexico
Czech
251-500 Republic
Czech
01.Eki Republic
01.Eki Greece
United
Arab
51-100 Emirates
01.Eki Latvia
21-50 Estonia
http://www.derekcorp.co.nz
http://www.mueblesvizcaya.
com
http://www.dhalumal.com
México
http://www.asbert.com.mx
Tábor
Moravská
Trebová
Eleftherio
http://www.dita.cz
http://www.dovo.cz
http://www.dufill.com
312
Jebel Ali
Cesis
Tallinn
Bauchrieh
Kas.20 Lebanon (Metn)
5001
and
more Spain
Madrid
312
51-100 Spain
http://www.elcorteingles.es
9
Eibar
12
51-100 Ukraine Vinnytsia
Unknow
Sin El-Fil
11
n Lebanon (Metn)
http://www.eastcon.de
http://www.elcorteingles.es
http://www.el-tur.com
http://www.elcogroup.com
16 101-250 Belarus
15 51-100 Greece
Polotsk
Kifissia
http://www.elitestrom.gr
16
51-100 Greece
Nea Ionia
http://www.elvitex.gr
14
Kas.20 Ukraine Kyiv
Switzerla
01.Eki nd
Auenstein
21-50 Estonia Tallinn
6
6
9
01.Eki Belgium
SINTPIETERSLEEUW
http://www.emona.com.ua
http://www.empfi.ch
http://www.espe.ee
Etablissement
Hertiss
Etablissements
Abi-Khalil
Ets. F. Zalaket
Eurokangas Oy
EUROPEAN
MARKET S.A.
Europort Oy
Ewax Sp.j. Ewa i
Jacek Duniec
Faro Sp.j. S.
Zielinski, K.
Putanowicz
Fehrlin Textil AG
FG Supply Europe
s.r.o.
Final Touch Sarl
FIORE, S.A. DE
C.V.
FORBYT BF, s.r.o.
Fouad Beydoun &
Sons Sarl
Furniture & Plastic
Industries Sarl
G. B. BIANCO LTD
GAB & MON
TRANS S.R.L.
Galtex
Georges N Tabet
et Fils
Geronik Oy
Goja Centrum
Handlowe
Gora Sarl
GOUNTOUDIS, A.,
S.A.
Greenpark
Products Ltd
Grupo 13, S.A.
Grupo Mi
Colchón, S.L.
14
01.Eki France
ST ETIENNE
Jal El-Dib
5 51-100 Lebanon (Metn)
http://www.abikhalil.com
Unknow
4
n Lebanon Beirut
109 251-500 Finland PENNALA
http://www.eurokangas.fi
17
5
Kas.20 Greece
01.Eki Finland
Unknow
6
n Poland
83 101-250 Poland
Switzerla
13
01.Eki nd
Czech
113
01.Eki Republic
18
01.Eki Lebanon
5
3
Aigaleo
HELSINKI
http://www.europort.fi
Wroclaw
http://www.ewax.pl
Kraków
http://www.faro.com.pl
Appenzell
http://www.fehrlin.ch
Praha 2
Beirut
http://www.fg-supply.com
21-50 Mexico México
Czech
Kas.20 Republic Trinec
01.Eki Lebanon Beirut
Hosrayel
93 101-250 Lebanon (Jbeil)
17
21-50 Greece Acharnes
http://www.fioreblancos.co
m
http://www.forbytbf.cz
14
11
82
01.Eki Romania Buzau
Zielona
01.Eki Poland
Góra
11
6
01.Eki Lebanon Beirut
01.Eki Finland HELSINKI
145
29
www.gala.net.pl
Langadas
23
76
01.Eki Greece
New
Kas.20 Zealand
01.Eki Spain
http://www.goja.pl
http://www.gorasal.com
http://www.arabiancarpets.gr
Auckland
Madrid
http://www.greenpark.co.nz
http://www.grupotrece.com
22
Kas.20 Spain
Málaga
http://www.micolchon.com
11
21-50 Poland
Piekary
01.Eki Lebanon Beirut
http://www.fapindustries.co
m
http://www.gb-bianco.gr
Haidenthaller
GmbH & Co.KG,
Anton
7
Halo Asia Limited
Hans Pauly Sp. z
o.o.
Haris Orient
Teppiche
18 101-250 Poland
Hayashi Bussan
Heikki Mero Oy
Heinex AB
6
13
48
Hemtex AB
Henry Borg Oy
13
9
HERD BILLERBECK
GmbH Ltd
Hiltbrunner
Bettwarenfabrik
AG
HO - KOM doo
Holkap Sp. z o.o.
HOLOUBEK
PROTECT a.s.
2
21-50 Austria
Hong
Kong,
Kas.20 China
10
9
15
51
116
814
Home City Sarl
21
HOME LINE LTD
HOME SWEET
HOME S.C. Anna
Lucek, Slawomira
Strumillo
15
Housetex
Company Ltd.
Housetex Sal
Hutey Tiv Ltd
Hyco International
36
Kas.20
Unknow
n
01.Eki
01.Eki
5011000
01.Eki
India
Japan
Finland
Sweden
Sweden
Finland
21-50 Ukraine
Salzburg
Central,
Hong Kong
Piekary
Slaskie
New Delhi
ShinjukuKu
TOIJALA
Malmö
http://www.haloasia.com
http://www.hapa.pl
http://www.harisorient.trade
india.com
http://www.crosswaybussan.co.jp
http://www.heinex.se
Borås
http://www.hemtex.com
LAHTI
http://www.henryborg.fi
KyievoSviatoshyns
kyi Dist.,
Kyiv Reg.
http://www.billerbeck.ua
Switzerla
21-50 nd
Studen BE
01.Eki Croatia Zagreb
21-50 Poland
Bydgoszcz
Pardubice Czech
Cerná za
51-100 Republic Bory
Sahel Alma
Unknow
(Kesrouane
n Lebanon )
Kas.20 Greece
http://www.haidenthaller.at
Palamas
http://www.duvetkoenig.ch
http://www.ho-kom.hr
http://www.holkap.pl
http://www.holoubekprotect
.cz
http://www.homecitylb.com
http://www.homelineshop.gr
http://www.homesweethom
e.pl
01.Eki Poland
Warszawa
United
Arab
27 101-250 Emirates Sharjah
http://www.housetex.com
Sarba
(Kesrouane
6
21-50 Lebanon )
11
01.Eki Israel
Bat Yam
4 Kas.20 Hong
Tsim Sha
http://www.hycotextiles.com
Limited
IASITEX S.A.
Iberis Marek
Derejko
Iberochina
Internacional, S.L.
ID Design
IDAS magazasi
IDEAL STROM
KARDAKOS BROS
S.A.
IDEJA 2000 d.o.o.
Igloo
INKU International
spol. s r.o.
INTER ESPACIOS
COMERCIALIZADO
RA, S.A. DE C.V.
Inter-Comodo
Barbara Grymuza
INTERTEKSTIL
STANIC doo
IOANNIDIS, G. F.,
S.A.
Irvine Merchant
Holdings Ltd
ITOCHU MEXICO,
S.A. DE C.V.
J. KRISTENSEN
S.R.L.
J.g. Diffusion
Jifco Trading LLC
Jonatex Home Sarl
Jupiters 5 Ltd
Jysk Linnen'n
furniture Ltd
Kong,
Tsui,
China
Kowloon
21 251-500 Romania Iasi
/
29
http://www.iberis.com.pl
01.Eki Poland
Lomza
11
21-50 Spain
Madrid
United
Arab
56
21-50 Emirates Dubai
Unknow Azerbaij
3
n an
Baku
http://www.iberochina.com
12
4
http://www.idealstrom.gr
Kas.20 Greece Petroupoli
01.Eki Slovenia Kamnik
Furn ElUnknow
Chebbak
6
n Lebanon (Baabda)
Czech
19
01.Eki Republic Brno
24 101-250 Mexico
México
http://www.iddesignuae.com
http://www.inku.cz
http://www.interimobel.com
.mx
273
01.Eki Poland
Lublin
14
21-50 Croatia
Zagreb
10
14
01.Eki Greece
New
01.Eki Zealand
Irakleio
http://www.gfi.gr
Christchurc
h
66
21-50 Mexico
México
46
18
18
7
10
19
Kas.20 Romania Bucuresti
01.Eki France
FONTAINE
United
Arab
Kas.20 Emirates Dubai
Jouret
Ballout
01.Eki Lebanon (Metn)
01.Eki Latvia
Cesis
Garkalnes
101-250 Latvia
rural
http://www.comodo.pl
http://www.intertekstilstanic.hr
http://www.itochu.com.mx
http://www.sdch.fr
http://www.jonatexhome.co
m
http://www.jysk.com
district,
Rigas
district
K.N.S. Asia
Holdings Pte Ltd
KaczmarekZakrzewski Sp. j.
43
25
KANELLAS S.A.
KARAISKOS, K.,
S.A.
KARAMANLIS
BROS S.A.
Karo
Przedsiebiorstwo
ProdukcyjnoUslugowe
11
KARS, spol. s r.o.
Kaszer
International SA
KENTIA S.A.
340
Khalil Wardé Sal
KIRPOGLOU, P.,
S.A.
KLEOPATRA
Private Trading
House
König tapis SA
KOTEKS dd
KOUDOUNIS,
CHR., S.A.
Kvasevichi Feather
and Down Factory
JSC
La Maison de
Blanc
Labdah General
Trading
Lantin Sud
Equipement
Laura Ashley
Singapor
01.Eki e
Singapore
Zdunska
21-50 Poland
Wola
http://www.kz.com.pl
Metamorfo
Kas.20 Greece ssi
http://www.kanellas.gr
9
Kas.20 Greece
Peristeri
18
01.Eki Greece
Pylaia
86
Kas.20 Poland
Warszawa
Czech
Kas.20 Republic Brno
http://www.karo.waw.pl
01.Eki Belgium
21-50 Greece
http://www.kaszer.com
http://www.kentia.gr
5
19
Bruxelles
Moschato
Zalka
22 101-250 Lebanon (Metn)
Agios
Ioannis
22 Kas.20 Greece Rentis
http://www.karaiskos.gr
http://www.kars-brno.cz
http://www.warde.com
http://www.kirpoglou.gr
10
Kas.20 Ukraine Odesa
Switzerla
9
01.Eki nd
Renens
Unknow
27
n Croatia Split
http://www.konig-tapis.ch
25
21-50 Greece
Athens
http://www.omegahome.gr
18
21-50 Belarus
Ivatsevichs
kiy r-n
55
21-50
18
01.Eki
39
9
Kas.20
501-
http://www.koteks.hr
http://www.maisondeblanc.c
Morocco Casablanca om
United
Arab
Emirates Dubai
http://www.lantin-sudFrance
ESTILLAC
equipement.com
Japan
Shibuya-Ku http://www.laura-
Japan Co., Ltd.
Le mètre carré SA
Leroy Merlin Sp. z
o.o. Strefa
Wnetrza
LIBEA, s.r.o.
17
14
20
103
LIVA interiér s.r.o.
LPP Tex SA
M-FABRICS S.A.
17
36
14
M-tex
51
MARE doo
Marketix Sp. z o.o.
Przedsiebiorstwo
PromocyjnoHandlowe i
Uslugowe
Maroco, Lda
Jodoigne
ashley.co.jp/
http://www.lemetrecarre.be
220 101-250 Poland
Licon magazin
LIMNAIOS, K. A.,
S.A.
Linea Verde
International Sal
Linexim Sp. z o.o.
Lismarca Sociedade de
Representações,
Lda
M.I.M. s.r.o.
Mab International
General Trading
LLC
Madhavi Exports
& Imports
Mantracon AS
Manuel M.Pereira
& Cª., Lda
Many Co., Ltd.
1000
01.Eki Belgium
7
19
18
Warszawa http://strefawnetrza.pl
Liberec Czech
Vratislavice
01.Eki Republic nad Nisou http://www.libea.cz
Republic
of
01.Eki Moldova Chisinau
Kas.20 Greece
Kryoneri
Dekouaneh
51-100 Lebanon (Metn)
21-50 Poland
Lódz
11
01.Eki Portugal
Czech
01.Eki Republic
101-250 Poland
Kas.20 Greece
Czech
21-50 Republic
Unknow
n Slovakia
United
Arab
51-100 Emirates
133
34
01.Eki India
01.Eki Norway
8
http://www.limneos.gr
http://www.lineaverdegroup
.com
http://www.linexim.com.pl
FUNCHAL
http://www.lismarca.pt
Vejprnice
Kowale
Nikaia
http://www.livainterier.cz
http://www.lpptex.com.pl
http://www.metridis.gr
Tanvald
http://www.m-tex.cz
Bratislava
http://www.m-i-m.sk
Dubai
http://www.mabgroup.com
Hyderabad
Bergen
http://www.mantracon.no
4
10
Kas.20 Portugal SOBRADO http://www.grupommp.com
21-50 Japan
Shibuya-Ku http://www.many.co.jp/
Unknow
43
n Croatia Split
47
3
Kas.20 Poland
Wejherowo http://www.marketix.pl
CARVALHO
01.Eki Portugal SA
http://www.maroco.pt
MARTEKS TEKSTIL
doo
Martin Adam
Martin Tkaniny
MATIVO doo
MELCHIONNI
GROUP, SpA
MESSEHAUS S.A.
MICHOPOULOS,
A., S.A.
Miguel & Gama,
Lda
MITROPOLIS S.A.
Mohd Amin Ali
Mohd Trading Co
LLC
Mota & David, Lda
Mota & Faria, Lda
MYLONAS, TH.,
S.A.
Nath Textil Import
und Vertrieb
GmbH & Co. KG
NEF - NEF S.A.
Neuftex
Nihon Leathers
NIMA BED LINEN
S.A.
NZ Merchants
Limited
OGIGIS S.A.
Oriental Lungi
Company
Outdoor
Manufacturing
Industries cc
Oy Accenta
Collection Ab
Oy Ecotrade Ltd
P.i K. Sp.j. HurtDetal; K. i B.
Nartowicz
61
01.Eki Croatia
50
Kas.20 Poland
Unknow
74
n Croatia
8
19
21-50 Italy
01.Eki Greece
17
01.Eki Greece
17
12
15
3
9
19
11
16
25
14
Zagreb
Suchy Las
ZagrebSusedgrad
ALESSANDR
IA (AL)
Kaissariani
Athens
ALMARGE
M DO
Kas.20 Portugal BISPO
01.Eki Greece Athens
United
Arab
51-100 Emirates Dubai
21-50 Portugal AVINTES
21-50 Portugal PORTO
Metamorfo
01.Eki Greece ssi
Bad
Zwischenah
01.Eki Germany n
21-50 Greece Acharnes
251-500 France
PARIS 02
Colombo
01.Eki Sri Lanka 11
15
Kas.20 Greece
New
34 51-100 Zealand
Unknow
20
n Greece
Unknow
145
n Sri Lanka
Acharnes
http://www.martekstekstil.hr
http://www.martin.pl
http://www.mativo.hr
http://www.melchionni.it
http://www.eclipseusa.gr
http://www.miguel-gama.pt
http://www.milonas.gr
http://www.whi.de
http://www.nef-nef.gr
http://www.toto.fr
http://www.nima.gr
Auckland
Aigaleo
Colombo
11
http://www.ogigis.gr
http://www.orientallungi.co
m
South
Kas.20 Africa
Johannesb
urg
http://www.instyleoutdoor.co.za
5
11
01.Eki Finland
01.Eki Finland
HELSINKI
TOIJALA
http://www.accenta.fi
137
Kas.20 Poland
Bialystok
http://www.pikmeble.pl
3
Pagapouco Estabelecimentos
Comerciais, S.A.
PAGIASLIS, J., S.A.
PAHAZ-2
PALAMAIKI S.A.
PALAS Company
Group
Pan Gulf Furniture
Co LLC
Paritex
PASGIANOS
VELONIKA S.A.
PETROCHILOS
HOUSE STORE S.A.
75 101-250 Portugal LISBOA
Metamorfo
8 Kas.20 Greece ssi
6 Kas.20 Poland
Poznan
13
21-50 Greece Athens
Simferopol,
Republic of
47
21-50 Ukraine Crimea
United
Arab
71
21-50 Emirates Sharjah
PIERREFITT
E SUR
5 Kas.20 France
SEINE
10
Kas.20 Greece
15
01.Eki Greece
PIVDENSPETSODI
AH Ltd
13
PolyServices
16
Pratham
International
PROFESSIONAL
DESIGN S.R.L.
Profi-Mark Trade
Private Unitary
Ent.
Quality Care
Products Sal
RAMI ORIENT,
spol. s r.o.
4
Mytilini
Kas.20 Romania Pantelimon
39
01.Eki Belarus
28
Rawdah Universal
9
Regal Traders
Reis, Costa &
Pinto, Lda
6
11
Rempo CB, a.s.
REMPO, s.r.o.
391
80
http://www.palas.crimea.ua
http://www.valentinibianco.gr
Drapetsona http://www.petrocheilos.gr
Simferopol,
Republic of
51-100 Ukraine Crimea
Beit Chaar
01.Eki Lebanon (Metn)
http://www.poly-service.com
United
Arab
01.Eki Emirates Ajman
15
64
http://www.jpagiaslis.gr
http://www.pahaz.pl
http://www.palamaiki.gr
Minsk
01.Eki Lebanon Beirut
Czech
01.Eki Republic Praha 6
Nasr
01.Eki Egypt
City,Cairo
United
Arab
101-250 Emirates Dubai
GANDRA
01.Eki Portugal PRD
Czech
Ceské
Kas.20 Republic Budejovice
101-250 Slovakia Bratislava
http://www.qualitycareprod
ucts.com
http://www.adrea.cz
http://www.alrawadah.com
http://www.regaldubai.com
http://www.rempocb.cz
http://www.rempo.sk
REPRESENTACION
ES COMERCIALES
CALLAN, S.A. DE
C.V.
RETAZO TELAS
AMERICANAS, S.A.
DE C.V.
Riyad Gergi
Schoucair & Fils
RO DECO S.R.L.
RO.WE.NI
INTERNATIONAL
S.R.L.
ROSELA, S.A. DE
C.V.
ROVITEX Czech
s.r.o.
S&S
S. H. Kechechian
Est.
12
Kas.20 Mexico
9
21-50 Mexico
17
5
Cancún
Monterrey
Sin El-Fil
Kas.20 Lebanon (Metn)
01.Eki Romania Targoviste
http://www.repcom.com.mx
http://www.rodeco.ro
12
01.Eki Romania Bucuresti
Unknow
8
n Mexico México
Czech
25
01.Eki Republic Brno
http://www.rovitex.cz
Ajaltoun
(Kesrouane http://www.khalifatextile.co
4 Kas.20 Lebanon )
m
Unknow
Anjar
7
n Lebanon (Zahleh)
Brandýs
nad Labem
Czech
- Stará
28
01.Eki Republic Boleslav
S.B.S. BraMos
s.r.o.
S3 Strategic
Sourcing
Solutions, S.L.
2768
Salah General
Trading Co
17
Saleh Bin Haider
Office Furniture
16
Samarcande Sal
Santos Passos,
Lda.
SARL Fabienne
Blanchet
SARLAS S.A.
10
01.Eki Spain
Barcelona
United
Arab
51-100 Emirates Dubai
United
Arab
21-50 Emirates Dubai
Antélias
01.Eki Lebanon (Metn)
9
01.Eki Portugal AVINTES
Schoop Decor AG
Searock Inc. L.L.C.
(Ahmed Abdul
Rahaman & Sons)
74
16
18
11
http://www.s3sourcing.com
http://www.salahuae.com
http://www.sbhofficefurnitur
e.com
http://santosepassos.com
http://www.blanchet01.Eki France
CAVAILLON deco.com
21-50 Greece Nea Ionia
http://www.sarlas.com
Switzerla Sonceboz51-100 nd
Sombeval http://www.schoop-decor.ch
United
Arab
01.Eki Emirates Dubai
Sekhon Exports
Pvt. Ltd
9
Selartex
7
21-50 France
Select Style SPRL
Sexton Trading
Company Pty Ltd
SIDERINA S.A.
7
01.Eki Belgium
SILEX spol. s r.o.
Skaff Sal - Fabrics
& Furniture
Sleep Comfort
Liban Sal
Sleepytime (Pvt)
Ltd
Smith Uren Group
Société Tabet
Diffusion Sal
SOFTFLOOR.CZ
s.r.o.
Sons of Khalil
Khattab
SOSTIENE, Srl
SPRIDER STORES
S.A.
SPRINTZIOS S.A.
SSI Schäfer Shop
Sp. z o.o. Filia
Step Middle East
Sal
Stockmann
Struba Gummi AG
Sudmalinas Ltd
Supreme Curtain
Makers
Surtex Sp. z o.o.
SVAN doo
Tabet-Maison de
Blanc Sarl
Kas.20 India
Chandigarh
PERPIGNA
N
http://www.selartex.com
http://www.mousseopmaat.
Brugge
com
4
14
21-50 Australia Hamilton
Kas.20 Greece Koropi
Czech
17 101-250 Republic Praha 3
Mkalles
36 51-100 Lebanon (Metn)
261
13
99
51-100 Lebanon Beirut
21-50 Sri Lanka Wattala
New
01.Eki Zealand Auckland
Kas.20 Lebanon Beirut
Czech
11
01.Eki Republic Príbram
Unknow
53
n Lebanon Beirut
TORINO
5
01.Eki Italy
(TO)
100121
5000 Greece Halandri
10 Kas.20 Greece Katerini
Michalowic
301
21-50 Poland
e
http://www.sexton.com.au
http://www.siderina.gr
http://www.scanquilt.cz
http://www.skaffgroup.com
http://www.sleepcomfort.co
m
http://www.smithuren.co.nz
12
5
01.Eki Lebanon Beirut
146 251-500 Estonia Tallinn
Switzerla
15
01.Eki nd
Rüschlikon
Unknow
Riga, Rigas
5
n Latvia
district
Unknow
6
n Sri Lanka Pannipitiya
277 101-250 Poland
Lódz
Unknow
79
n Croatia Zagreb
Zghorta
9 Kas.20 Lebanon (Zghorta)
http://www.kobercekk.cz
http://www.khalilkhattab.co
m
http://www.sostiene.it
http://www.spriderstores.gr
http://www.sprintzio.gr
http://www.schaefer-shop.pl
http://www.stepme.com
http://www.stockmann.ee
http://www.struba.ch
http://www.surtex.pl
http://www.svan.hr
Tabrez Textile
Traders
Tapicerías
Gancedo, S.A.
Tapis Mahmoud
Kabalan Sarl
Tat-Pol Hurtownia
Materialów
Tapicerskich
TAURUS TEXTIL
spol. s r.o.
Tempur Benelux
BV
TEXDEC, S.A. DE
C.V.
Textil AB Olle
Winters
Textiles Dosan,
S.L.
The Cube Ltd
The Curtain
Drapery
The Karnataka
Handloom Devl.
Corporation Ltd.
TIFA spol. s r.o.
TipTrade s.r.o.
Tomigan SRL
Tony Joseph Abou
Dib Est.
TOP MORAVIA Q,
s.r.o.
Touchwood Sarl
TRIOTEKS Private
Business
Twister
TZIKAS CARPETS
S.A.
4
11
6
5
United
Arab
Kas.20 Emirates Dubai
51-100 Spain
Madrid
51-100 Lebanon Beirut
http://www.gancedo.com
http://www.kabalan.com
Baranów
Vysoké
Mýto
http://www.taurus-textil.cz
7
01.Eki Poland
Czech
01.Eki Republic
Netherla
21-50 nds
Ede
http://www.tempur.nl
8
21-50 Mexico
México
http://www.texdec.net
32
21-50 Sweden
Kinna
http://www.winterstextil.se
9
13
01.Eki Spain
Hong
Kong,
1
01.Eki China
Unknow
199
n Sri Lanka
Pontevedra http://www.dosantex.com
Wanchai,
Hong Kong
Colombo 4
Unknow
n India
Bengaluru
Czech
21
01.Eki Republic Kromeríž
Ostrava Czech
Mariánské
13
01.Eki Republic Hory
Republic
of
107 Kas.20 Moldova Chisinau
Bauchrieh
6 Kas.20 Lebanon (Metn)
Czech
10 Kas.20 Republic Brno
8
01.Eki Lebanon Beirut
8
28
37
51-100 Ukraine
01.Eki India
9
01.Eki Greece
http://thecubeltd.com
http://www.thecurtainrapery
.com
http://www.khdcltd.com
http://www.tifa.cz
http://www.tiptrade.cz
http://www.optovic.narod.ru
http://www.topmoravia.cz
Kyiv
http://www.trioteks.com.ua
Hyderabad
Eleftherio
UNIKOM doo
Universal
Importadora
Alicantina, S.A.
Vadain
International Sp. z
o.o.
Unknow
19
n Croatia
Rijeka
28
Ibi
21-50 Spain
http://www.unimasa.es
Val d'Or II Sarl
VAMVAX S.A.
VARANGIS
A.V.E.P.E. S.A.
VATSINAS
MATTRESS S.A.
16
20
Grudziadz http://www.vadain.pl
Ghadir
(Kesrouane
01.Eki Lebanon )
21-50 Greece Athens
http://www.vamvax.gr
17
21-50 Greece
10
Vavex 1990 s.r.o.
21
Vechiato-Grup SRL
30
Vega-L SRL
Veratex Ceská
republika s.r.o.
VILVER, S.A. DE
C.V.
VIOPROS TH.
PAPATHANASSOP
OULOS S.A.
Vita Polymers
Poland Sp. z o.o.
Wspólna Praca
Spóldzielnia
RolniczoHandlowa
17
Kas.20 Greece
Czech
21-50 Republic
Republic
of
01.Eki Moldova
Republic
of
Kas.20 Moldova
Czech
21-50 Republic
Y.Berger & Co AB
Yves Delorme
salonu
ZERMATEX, S.A.
DE C.V.
180
Pillows
39 251-500 Poland
73
6
Kas.20 Mexico
39
21-50 Greece
28 251-500 Poland
47
Kas.20 Poland
21-50 Sweden
Unknow Azerbaij
4
n an
22
21-50 Mexico
Maroussi
http://www.varangis.com.gr
Irakleio
http://www.vatsinas.gr
Príbram
http://www.vavex.cz
Chisinau
Chisinau
http://www.modus.md
Teplice nad
Metují
http://www.veratex.cz
Guadalajar
a
Moschato
Brzeg
Dolny
http://www.viopros.gr
http://www.vitapp.com.pl
Kutno
Västra
Frölunda
http://www.berger.se
Baku
http://www.italdizain.az
Puebla
Company name
"AVALON"
TEXTILE HOME
"CLASSIS"
CHANDELIER,
FURNITURE AND
CURTAIN
SHOWROOM
"GALERIE
ROYALE" HOUSE
OF PORCELAIN
"HARALAMBIDIS PASMATZIS S.A.
"BONNE BLANCHE
"INTERHOME"
BED LINEN SHOP
"MARKAKIS,
IDOMENEAS,
"IDM" S.A.
"MAXI "COCOMAT" S.A.
"PALANDJIAN S.A.
"PALATEX-TEXTIL
"PAPADOPOULOS,
IOANNIS,
"IONION", S.A.
"PETRAKIS, P.,
"RACKS - VIVERE
PETRAKIS" S.A.
"THALPOS S.A.
"DUNLOPILLO
"TSANAKTSIDIS
"KAVI GROUP"
S.A.
1.ART INTERIER
s.r.o.
2G-spol. s r.o. Prikrývky a
Numbe
r of
produc Numbe
t or
r of
Country
service employ
categor
ees
ies
traded
City
Website
http://www.spyur.am/avalont
ex
16
01.Eki Armenia Yerevan
35
01.Eki Armenia Yerevan
21
01.Eki Armenia Yerevan
10
23
01.Eki Greece Eleftherio http://www.bonneblanche.gr
Unkno
wn Armenia Yerevan
18
01.Eki Greece
23 101-250 Greece
Irakleio
http://www.idm.gr
Xanthi
http://www.coco-mat.com
http://www.palatex.gr
9
01.Eki Greece
Piraeus
17
Kas.20 Greece
Peristeri
18
21-50 Greece
Kifissia
http://www.racks.gr
14
21-50 Greece
Keratea
http://www.dunlopillo.gr
10
21-50 Greece Kopanos
Czech
26
01.Eki Republic Zlín
Czech
60 101-250 Republic Lipov
http://www.ritsi.eu
http://www.1artinterier.com
http://www.2glipov.cz
polštáre
A JE TO CZ,s.r.o.
A la Maison, Les
Bains &
Compagnie Sarl
A.B. BAMITEX S.A.
16
ABLE MEN, s.r.o.
Accessorize India
ACCORDO S.A.
AEOLIA S.A.
AKRIDAS, D.,
BROS S.A.
Albis
Bettwarenfabrik
AG
9
25
10
8
Alverik OAO
AMERICAN HOME
S.A.
12
AMJ Poznan
Antoine Abi-Haila
& Fils
Anwo Sp.j. J. i A.
Dawid
APICELLA LUIGI &
FIGLI, Srl (Div.
Wts)
12
29
14
27
30
20
7
71
841
Czech
21-50 Republic Brno
Sin El-Fil
Kas.20 Lebanon (Metn)
Kas.20 Greece Langadas
Unkno
wn Slovakia Topolcany
01.Eki India
New Delhi
01.Eki Greece Lykovryssi
51-100 Greece Acharnes
Metamorf
21-50 Greece ossi
Switzerla Affoltern
51-100 nd
am Albis
Kyrgyzst
01.Eki an
Bishkek
http://www.geahchangroup.co
m
http://www.beauty-home.gr
http://www.ablemen.sk
http://www.accordo.gr
http://www.anemos.cc
http://www.akridas.gr
http://www.albis.ch
21-50 Greece
Unkno
wn Poland
Thiva
Poznan
Bikfaya
01.Eki Lebanon (Metn)
http://www.amj-hurt.pl
21-50 Poland
Lublin
http://www.anwo.com.pl
SALERNO
(SA)
http://www.wtsolutions.eu
Art-Vest SA
ARTE Y DISEÑO
CASA REAL, S.A.
DE C.V
40
01.Eki Italy
Republic
of
21-50 Moldova Chisinau
11
Kas.20 Mexico
Atco Sal
ATHENIAN
MATTRESS
INDUSTRY S.A.
(MEDIA STROM)
ATHINA MOUTALASKI S.A.
BASMAN S.A.
BATH HOUSE S.A.
14
http://www.americanhome.gr
http://www.artvest.md
Zapopan
Sin El-Fil
Kas.20 Lebanon (Metn)
11 251-500 Greece
8
15
16
http://www.ajeto-cz.cz
01.Eki Greece
01.Eki Greece
01.Eki Greece
Agios
Ioannis
Rentis
http://www.mediastrom.gr
http://www.athinaNea Ionia moutalaski.gr
Peristeri http://www.vasman.gr
Agios
http://www.bath-house.gr
Athanassi
os
Béchara Cassir &
Fils Sarl
BelFanTex Ltd.
BIOKARPET S.A.
Bissate s.a.r.l.
BNH Slovakia,
s.r.o.
BRETON S.A.
Bright Ray
International
Limited
Bspot, Lda
C.F. RYTHMOS
S.A.
CANDIA STROM
M. VELIVASSAKIS
BROS S.A.
Carmen Ibañez,
S.L.
CARTECO S.A.
CAVIO INTERIORS
S.R.L.
Ceskomoravská
textilní SK s.r.o.
CH.AM. ARIETE
CASA S.A.
Chaccour
Orthopedics Sarl
Chandra Designs
CHARALAMBIDIS
WEAVING MILLS
S.A.
CHIOS CENTER
S.A.
CHIOS HELLAS LTD
Chivasso BV
CLASS Show
Room Mebel,
Yataq, Tekstil
CLASS Tekstil,
Yataq, Mebel
20
01.Eki Lebanon Beirut
35 101-250 Belarus Minsk
http://www.bfts.by
25 51-100 Greece Larissa
http://www.biokarpet.gr
Casablanc
41 Kas.20 Morocco a
Unkno
Partizánsk
83
wn Slovakia e
13
21-50 Greece Kifissia
Hong
Sheung
Kong,
Shui, New
2
01.Eki China
Territories
34
01.Eki Portugal LISBOA
http://www.bspot.pt
11
Athens
http://www.cfrythmos.gr
11 101-250 Greece
Spata
http://www.candia-strom.gr
7
51
Kas.20 Spain
Kas.20 Greece
Tordera
Kallithea
http://www.carteco.gr
80
01.Eki Romania Balotesti
Unkno
wn Slovakia Trencín
3
16
6
201
Kas.20 Greece
Kas.20 Greece
Kamatero
Zalka
Kas.20 Lebanon (Metn)
http://www.chaccour.com
Unkno
wn India
Karur
16
01.Eki Greece
Eleftherio
22
29
01.Eki Greece
21-50 Greece
Netherla
21-50 nds
Sparti
Acharnes http://www.chioshellas.gr
Zoeterme
er
http://www.chivasso.com
16
4
4
Unkno
wn
Unkno
wn
Azerbaij
an
Azerbaij
an
Baku
Baku
Comfort Plus
Trading
CORFU
MATTRESSES S.A.
CORPORATIVO
ATELIER, S.A. DE
C.V.
Cozy Linen
CROTEX ITALIA,
Srl
DECOSTAR S.A.
Delford Ltd.
DELTA HOTELIA
S.A.
DENIZ-TEH S.R.L.
Derek
Corporation Ltd
DITA, výrobní
družstvo invalidu
Dom Mebeli Dve
Semerki PTUE
DREAM LTD
DROSSOS S.A.
Eastcon AG Eesti
Edouard Asseily &
Fils Sal
ELITE STROM S.A.
ELVITEX (EXPORT)
S.A.
EMONA TEKSTYL
Ltd
EUROPEAN
MARKET S.A.
Farfor magazin IP
Rakhimova ZH.ZH.
Faro Sp.j. S.
Zielinski, K.
Putanowicz
FG Supply Europe
s.r.o.
Filblanc Sarl
FIS FIBER
INDUSTRIES, S.A.
5
United
Arab
Kas.20 Emirates Dubai
20
21-50 Greece
20
51-100 Mexico
26
01.Eki
5
15
8
01.Eki
Kas.20
Kas.20
México
Colombo
Sri Lanka 3
PISTOIA
Italy
(PT)
Greece Acharnes
Belarus Minsk
22
7
01.Eki Greece
Kas.20 Romania
New
25
21-50 Zealand
Czech
172 251-500 Republic
11
6
9
8
http://www.atelier.com.mx
http://www.decostar.gr
Aigaleo
Sebes
http://www.delta-hotelia.gr
Auckland
http://www.derekcorp.co.nz
Tábor
http://www.dita.cz
9
15
Grodno
Odesa
Eleftherio
Tallinn
Bauchrieh
Kas.20 Lebanon (Metn)
51-100 Greece Kifissia
16
51-100 Greece
Nea Ionia http://www.elvitex.gr
14
Kas.20 Ukraine
Kyiv
17
Kas.20 Greece Aigaleo
Kazakhst
01.Eki an
Uralsk
9
Kas.20
Kas.20
01.Eki
21-50
Kerkyra
http://www.tempur.ae
http://www.imperialstrom.co
m
Belarus
Ukraine
Greece
Estonia
83 101-250 Poland
Kraków
Czech
113
01.Eki Republic Praha 2
Mansouri
6
01.Eki Lebanon eh (Metn)
Naucalpa
6 251-500 Mexico n
http://www.dom77.com
http://www.vashmatras.com
http://www.eastcon.de
http://www.elitestrom.gr
http://www.emona.com.ua
http://www.faro.com.pl
http://www.fg-supply.com
http://www.fil-blanc.com
http://www.fisfiber.com.mx
DE C.V.
France Bed Co.,
Ltd.
Furniture &
Plastic Industries
Sarl
G. B. BIANCO LTD
GAB & MON
TRANS S.R.L.
Georges N Tabet
et Fils
Goja Centrum
Handlowe
Gora Sarl
GOUNTOUDIS, A.,
S.A.
GPR SERVICE INC.
GPRSERVICE
INCORPORATED
Grupo Mi
Colchón, S.L.
Hans Pauly Sp. z
o.o.
Hiltbrunner
Bettwarenfabrik
AG
HIT Success (H.K.)
Limited
Home City Sarl
HOME LINE LTD
HOME SWEET
HOME S.C. Anna
Lucek, Slawomira
Strumillo
HORUS TRADE,
spol. s r.o.
HRC CONTACT
S.R.L.
Iberis Marek
Derejko
IDEAL STROM
30
10015000 Japan
ShinjukuKu
Hosrayel
93 101-250 Lebanon (Jbeil)
17
21-50 Greece Acharnes
http://www.francebed.co.jp
http://www.fapindustries.com
http://www.gb-bianco.gr
11
01.Eki Romania Buzau
11
01.Eki Lebanon Beirut
145
29
21-50 Poland
Piekary
01.Eki Lebanon Beirut
http://www.goja.pl
http://www.gorasal.com
11
01.Eki Greece
19
01.Eki Japan
19
01.Eki Japan
Langadas
Yokoham
a
Yokoham
a
http://www.arabian-carpets.gr
http://www.gprserviceaustralia.com/
http://www.gprserviceaustralia.com/
22
Kas.20 Spain
Málaga
Piekary
Slaskie
http://www.micolchon.com
18 101-250 Poland
15
http://www.hapa.pl
Switzerla
21-50 nd
Hong
Kong,
01.Eki China
21
15
Studen BE http://www.duvetkoenig.ch
Wanchai,
Hong
Kong
Sahel
Alma
Unkno
(Kesrouan
wn Lebanon e)
http://www.homecitylb.com
Kas.20 Greece Palamas http://www.homeline-shop.gr
36
01.Eki Poland
http://www.homesweethome.
Warszawa pl
32
01.Eki Slovakia
29
12
01.Eki Poland
Kas.20 Greece
4
Bratislava http://www.horustrade.sk
Miercurea
3 251-500 Romania -Ciuc
http://www.hrc-contact.ro
Lomza
http://www.iberis.com.pl
Petroupol http://www.idealstrom.gr
KARDAKOS BROS
S.A.
IMPORTACIONES
DEBUT, S.A. DE
C.V.
INTER ESPACIOS
COMERCIALIZADO
RA, S.A. DE C.V.
Inter-Comodo
Barbara Grymuza
IOANNIDIS, G. F.,
S.A.
ITOCHU MEXICO,
S.A. DE C.V.
J. KRISTENSEN
S.R.L.
JMP Slovensko
s.r.o.
Jonatex Home
Sarl
José Albino Pinto
Teixeira, Lda
KaczmarekZakrzewski Sp. j.
KANELLAS S.A.
KARAISKOS, K.,
S.A.
KARAMANLIS
BROS S.A.
KARS, spol. s r.o.
KENTIA S.A.
KIRPOGLOU, P.,
S.A.
KLEOPATRA
Private Trading
House
KOUDOUNIS,
CHR., S.A.
Kvasevichi
Feather and Down
Factory JSC
La Maison de
Blanc
i
11
Kas.20 Mexico
24 101-250 Mexico
México
http://www.debut.com.mx
México
http://www.interimobel.com.
mx
273
01.Eki Poland
Lublin
http://www.comodo.pl
10
01.Eki Greece
Irakleio
http://www.gfi.gr
66
21-50 Mexico
México
http://www.itochu.com.mx
46
10
7
7
25
11
9
18
Kas.20 Romania Bucuresti
Unkno
wn Slovakia Bratislava
Jouret
Ballout
01.Eki Lebanon (Metn)
SOUTO
01.Eki Portugal VFR
Zdunska
21-50 Poland
Wola
Metamorf
Kas.20 Greece ossi
Kas.20 Greece
Peristeri
http://www.spalnejmp.sk
http://www.jonatexhome.com
http://www.jobitex.com
http://www.kz.com.pl
http://www.kanellas.gr
http://www.karaiskos.gr
22
01.Eki Greece Pylaia
Czech
Kas.20 Republic Brno
http://www.kars-brno.cz
21-50 Greece Moschato http://www.kentia.gr
Agios
Ioannis
Kas.20 Greece Rentis
http://www.kirpoglou.gr
10
Kas.20 Ukraine
Odesa
25
21-50 Greece
Athens
340
19
18
55
http://www.omegahome.gr
Ivatsevich
21-50 Belarus skiy r-n
Casablanc http://www.maisondeblanc.co
21-50 Morocco a
m
Lantin Sud
Equipement
Laura Ashley
Japan Co., Ltd.
Léobert Tobolski
Frères
Lick Sang
Company
Licon magazin
LIMNAIOS, K. A.,
S.A.
LPP Tex SA
M & B Sarl
M-FABRICS S.A.
Mab International
General Trading
LLC
Madhavi Exports
& Imports
Mantracon AS
39
9
9
3
7
ESTILLAC
ShibuyaKu
21-50 France
Hong
Kong,
51-100 China
Republic
of
01.Eki Moldova
PARIS 11 http://www.leobert.fr
Sai Ying
Pun, Hong
Kong
http://www.laura-ashley.co.jp/
Chisinau
http://www.limneos.gr
http://www.lpptex.com.pl
14
14
http://www.metridis.gr
11
133
34
10
MESSEHAUS S.A.
MICHOPOULOS,
A., S.A.
MITROPOLIS S.A.
MYLONAS, TH.,
S.A.
NATALE
NARDELLO &
FIGLI, Srl
NEF - NEF S.A.
Kas.20 France
5011000 Japan
19 Kas.20 Greece
36 101-250 Poland
Many Co., Ltd.
Marques,
Monteiro &
Soares, Lda
Matex Monika
Kunert; PPHU
Nakouzi Home
Appliances
http://www.lantin-sudequipement.com
Kryoneri
Kowale
Sin El-Fil
Kas.20 Lebanon (Metn)
Kas.20 Greece Nikaia
United
Arab
51-100 Emirates Dubai
Hyderaba
01.Eki India
d
01.Eki Norway Bergen
Shibuya21-50 Japan
Ku
http://www.mabgroup.com
http://www.mantracon.no
http://www.many.co.jp/
3
CORTEGA
01.Eki Portugal ÇA OVR
http://www.mms.pt
6
21-50 Poland
19
01.Eki Greece
17
12
01.Eki Greece
01.Eki Greece
19
24
16
16
Glogówek http://www.matex.pl
Kaissarian
i
http://www.eclipseusa.gr
Athens
Athens
Metamorf
01.Eki Greece ossi
Mazraet
Unkno
Yachouh
wn Lebanon (Metn)
VOLPAGO
DEL
MONTELL
Kas.20 Italy
O (TV)
21-50 Greece Acharnes
http://www.milonas.gr
http://www.nardellomarcapiuma.it
http://www.nef-nef.gr
NIMA BED LINEN
S.A.
Nivasan Private
Unitary
Production Trade
Ent.
15
Kas.20 Greece
Acharnes
http://www.nima.gr
12
Grodno
http://www.nivasan.by
Aigaleo
Metamorf
ossi
Poznan
Athens
Simferopo
l, Republic
of Crimea
http://www.ogigis.gr
http://www.valentini-bianco.gr
OGIGIS S.A.
20
21-50 Belarus
Unkno
wn Greece
PAGIASLIS, J., S.A.
PAHAZ-2
PALAMAIKI S.A.
8
6
13
Kas.20 Greece
Kas.20 Poland
21-50 Greece
47
21-50 Ukraine
10
Kas.20 Greece
Mytilini
6
Kas.20 Belgium
15
01.Eki Greece
13
51-100 Ukraine
Ninove
Drapetson
a
http://www.petrocheilos.gr
Simferopo
l, Republic
of Crimea
PALAS Company
Group
PASGIANOS
VELONIKA S.A.
Pauwels Lieven
BVBA
PETROCHILOS
HOUSE STORE S.A.
PIVDENSPETSODI
AH Ltd
Plus Sp.j.
Hurtownia Tkanin;
Maciej Plust &
Andrzej Dominiak
PROFESSIONAL
DESIGN S.R.L.
Quality Care
Products Sal
Ramadan
Enterprise - ARE
RAMI ORIENT,
spol. s r.o.
REPRESENTACION
ES COMERCIALES
CALLAN, S.A. DE
C.V.
Riyad Gergi
Schoucair & Fils
ROVITEX Czech
s.r.o.
S.B.S. BraMos
s.r.o.
23
15
64
14
http://www.jpagiaslis.gr
http://www.pahaz.pl
http://www.palamaiki.gr
http://www.palas.crimea.ua
Gorzów
Wielkopol http://www.hurtowniatkanin.p
Kas.20 Poland
ski
l
Pantelimo
Kas.20 Romania n
http://www.qualitycareproduc
01.Eki Lebanon Beirut
ts.com
28
01.Eki Lebanon Beirut
Czech
01.Eki Republic Praha 6
http://www.adrea.cz
12
Kas.20 Mexico
http://www.repcom.com.mx
17
25
28
Cancún
Sin El-Fil
Kas.20 Lebanon (Metn)
Czech
01.Eki Republic Brno
Brandýs
Czech
nad
01.Eki Republic Labem -
http://www.rovitex.cz
Stará
Boleslav
S3 Strategic
Sourcing
Solutions, S.L.
SARL Fabienne
Blanchet
SARLAS S.A.
Schoop Decor AG
SDV - Sociedade
de Distribuição de
Vestuário, S.A.
Sekhon Exports
Pvt. Ltd
SELECT spolocnost
s rucením
obmedzeným
Select Style SPRL
Selective Home
SERVALLI
PADOVA, Sas
SIDERINA S.A.
Simmons Bedding
& Furniture (HK)
Ltd
Sinomax (Holding)
Group Limited
Skaff Sal - Fabrics
& Furniture
Sleepytime (Pvt)
Ltd
Société Tabet
Diffusion Sal
Sons of Khalil
Khattab
SPRIDER STORES
S.A.
SPRINTZIOS S.A.
TABAT spol. s r.o.
Tapicerías
2768
16
18
74
21
9
49
7
01.Eki Spain
Barcelona
CAVAILLO
01.Eki France
N
21-50 Greece Nea Ionia
Switzerla Sonceboz51-100 nd
Sombeval
Unkno
wn Slovakia
Zamarovc
e
http://www.selecttn.sk
http://www.mousseopmaat.co
Brugge
m
36
13
21-50 Sri Lanka Wattala
9
14
3
3
12
21
10
Kas.20
Unkno
wn
10015000
Kas.20
23
11
21-50 Slovakia
51-100 Spain
53
http://www.schoop-decor.ch
ERMESIN
21-50 Portugal DE
http://www.sdv.com.pt
Chandigar
Kas.20 India
h
01.Eki Belgium
United
States of West New
01.Eki America York
PADOVA
Kas.20 Italy
(PD)
Kas.20 Greece Koropi
Hong
Causeway
Kong,
Bay, Hong
21-50 China
Kong
Hong
Kwun
Kong,
Tong,
101-250 China
Kowloon
Mkalles
51-100 Lebanon (Metn)
5
http://www.s3sourcing.com
http://www.blanchetdeco.com
http://www.sarlas.com
http://www.selectivehome.co
m
http://www.servalli.net
http://www.siderina.gr
http://www.simmons.hk/
http://www.sinomax.com.hk
http://www.skaffgroup.com
Lebanon Beirut
Lebanon Beirut
http://www.khalilkhattab.com
Greece
Greece
http://www.spriderstores.gr
http://www.sprintzio.gr
Halandri
Katerini
Považská
Bystrica
Madrid
http://www.tabat.sk
http://www.gancedo.com
Gancedo, S.A.
Tempur Benelux
BV
TEXDEC, S.A. DE
C.V.
Textiles Dosan,
S.L.
TEXTILNA HATA
Private Business
The Curtain
Drapery
The Egyptian
Textile Center
7
Netherla
21-50 nds
Ede
http://www.tempur.nl
8
21-50 Mexico
http://www.texdec.net
13
01.Eki
http://www.dosantex.com
4
199
Kas.20
Unkno
wn
11
01.Eki
The Living Zone
LLC
15
21-50
TipTrade s.r.o.
13
01.Eki
Tomigan SRL
Tony Joseph Abou
Dib Est.
TOP MORAVIA Q,
s.r.o.
107
Kas.20
6
Kas.20
10
Kas.20
Twister
TZIKAS CARPETS
S.A.
UNIONTEX
TRADE, spol. s r.o.
United Sales
Division Holland
BV
Universal
Importadora
Alicantina, S.A.
37
01.Eki
Universcom SA
VAMVAX S.A.
23
20
Vändra Visa
VARANGIS
A.V.E.P.E. S.A.
3
México
Pontevedr
Spain
a
Khmelnyt
Ukraine skyi
Colombo
Sri Lanka 4
Nasr
Egypt
City,Cairo
United
Arab
Emirates Dubai
Ostrava Czech
Mariánsk
Republic é Hory
Republic
of
Moldova Chisinau
Bauchrieh
Lebanon (Metn)
Czech
Republic Brno
Hyderaba
India
d
http://www.textilna-hata
http://www.thecurtainrapery.c
om
http://www.egyptiantextilema
gazine.com
http://www.livingzone.ae
http://www.tiptrade.cz
http://www.optovic.narod.ru
http://www.topmoravia.cz
9
01.Eki Greece
Eleftherio
17
21-50 Slovakia
Trencín
12
Netherla Kaatsheuv
01.Eki nds
el
http://www.ygrotrading.nl
28
17
http://www.uniontex.sk
21-50 Spain
Ibi
http://www.unimasa.es
Republic
of
21-50 Moldova Chisinau http://www.universcom.md
21-50 Greece Athens
http://www.vamvax.gr
Pärnu
maakond,
01.Eki Estonia Vändra
21-50 Greece
Maroussi
http://www.varangis.com.gr
VATSINAS
MATTRESS S.A.
10
Vavex 1990 s.r.o.
21
Vega-L SRL
Vila Reis Sociedade de
Decorações, Lda
VIOPROS TH.
PAPATHANASSOP
OULOS S.A.
VLADOKS Trading
House, Ltd
Wspólna Praca
Spóldzielnia
RolniczoHandlowa
17
Kas.20 Greece Irakleio
Czech
21-50 Republic Príbram
Republic
of
Kas.20 Moldova Chisinau
10
ALMANCI
01.Eki Portugal L
39
21-50 Greece
5
Kas.20 Ukraine
Zilant SA
55
47
http://www.vatsinas.gr
http://www.vavex.cz
http://www.modus.md
Moschato http://www.viopros.gr
Kyiv
Kas.20 Poland
Kutno
Republic
of
01.Eki Moldova Chisinau
http://vladoks.ucoz.com
http://www.zilant.net
Download

Gizlilik Politikamız