Lüt f e n
f ot oğr af ın ı
zı b u alan a
y ap ışt ır ın ız
.
KalDer Eğitici Özgeçmiş Formu
Kişisel Bilgiler
Ad ve Soyad:
Mesleği:
Azmi Yarımkaya
Kimyager
Öğrenim Durumu
Ön Lisans / Lisans:
Lise:
Okul Adı
ODTÜ KİMYA
Yıldırım Beyazıt
Mezuniyet Yılı
1978
İş Tecrübesi
Başlangıç – Bitiş Tarihi
(Yeniden eskiye doğru)
Kurum Adı
Sektörü
Görevi
Eczacıbaşı İpek
Kağıt Sanayi ve
Ticaret A.Ş
Jel Kimya
Temizlik Kâğıdı
1979-1990
Aksa Akrilik
Kimya Sanayi
A.Ş
Kimya
Yard.İşlet.
Müd.
1978-1979
Kimsan Borik
Asit Fab.
Kimya
İşletme
Sorumlusu
1992-2011
Kimya
1990-1992
Sahip olunan sertifika
ve lisanslar
*İnsan Kaynakları
*Korozyon
*Su sistemleri
Üye olunan dernek,
vakıf ve odalar
İSO, KalDer, Peryön
İnsan
Kaynakları
Müd.
Teknik Müd.
Kurucu Ortak
Ana Sorumluluk
Alanları
İnsan Kaynakları
İnovasyon
Toplam Kalite
Uygulama,
*Hamsu, Demineralize
Su, Buhar, Elektrik,
Hava, Azot, Soğutma
Sistemleri
*Korozyon
*Çevre
Borik Asit Üretimi
Alınan Eğitimler
Eğitim Adı
Laboratuvar Metodları
Korozyon,
Su ve Atık Su arıtma
eğitimleri
İnsan Kaynakları
Süreçlerine yönelik
eğitimler.
Toplam Kalite, EFQM
Mükemellik Modeli,
Eğitimleri ve İSO 9000
İnovasyon Eğitimleri
Kurum Adı
Boğaziçi Ün.
SEGEM
Eğitim Tarihi
Boğaziçi/SEGEM
Boğaziçi/Eczacıbaşı
JAMONT/KalDer
Prof. Ben Bensaou
Verilen Eğitimler
Eğitim Adı
Toplam Kalite Yönetimi
EFQM Mükemellik Modeli
İnsan Kaynakları Süreçleri
Liderlik, Kurum Kültürü, Geliştirme Takımları, 5 adım (S), Problem Çözme,
İnovasyon, Mavi Okyanus
Diğer konular,
eklemeler
Eğitimler, 2012 yılına kadar gönüllü olarak Eczacıbaşı Topluluğu içerisinde,
KalDer, İSO adına seminer veya eğitim olarak verilmiştir. 2012 yılından
itibaren profesyonel olarak yapılmaktadır.
Download

Azmi Yarımkaya