Ek-17
Sıra
No
SU ÜRÜNLERİ SAĞLIK SERTİFİKASI VEYA ÖN SAĞLIK SERTİFİKASI KAYIT DEFTERİ (X)
Düzenleme
Tarihi
Türü
İhraç Edilen Ürünün
Formu Net
Değeri
Miktarı
($)
(Kg)
Üretici İşletme Adı
ve İhraç İzin
Numarası
(X) Sağlık Sertifikası Düzenleyen Birimlerce Tutulacaktır.
(XX) Sağlık Sertifikası veya Ön Sağlık Sertifikası ise belirtilecektir.
27
İhraç Edilen
Ülke
Düzenlenen
Kullanılan
Sertifikanın
Hologram
Basılı Numarası Numarası
Download

EK-4 - OAIB