T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI NO
KARAR NO
: 02.05.2014
: 15
: 2014/15
TOPLANTIDA BULUNANLAR :
Prof. Dr. Fatih YILMAZ
Doç. Dr. Sabri BİLGİN
Yrd. Doç. Dr. Nurver ALTUN
Yrd. Doç. Dr. Yavuz KESİCİOĞLU
Miraç DURMUŞ
: Enstitü Müdürü
: Enstitü Müdür Yrd.
: Enstitü Müdür Yrd.
: Üye
: Enstitü Sekreteri V. (Raportör)
TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR
Doç. Dr. Şükrü ÇELİK
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul AĞIRBAŞ
: Üye (Görevli)
: Üye (İzinli)
Toplantı Saat 14.00’da Enstitü Toplantı Salonunda, Enstitü Müdürü Başkanlığında
yapıldı.
GÜNDEM:
1- Bilgilendirme.
2- Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 122607016 numaralı öğrencisi
Ali DAĞ’ın, Tez Savunma Sınavı sonrasında Tez başlığının değişmesi hususunun
görüşülmesi.
3- Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 122607016 numaralı öğrencisi
Ali DAĞ’ın mezuniyetine ilişkin dilekçe ve eklerinin görüşülmesi.
4- Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 122607006 numaralı öğrencisi
Fatih KOCAİMAMOĞLU’nun, Tez Savunma Sınavı sonrasında Tez başlığının değişmesi
hususunun görüşülmesi.
5- Kimya Anabilim Dalı Başkanlığının Tezli Yüksek Lisans Programı 122607006
numaralı öğrencisi Fatih KOCAİMAMOĞLU’nun mezuniyetine ilişkin dilekçe ve eklerinin
görüşülmesi.
6- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde
bulunmayan hükümlerle ilgili Enstitü Yönetim Kurul Kararlarında değişiklik yapılması
hususunun görüşülmesi.
7- Gelen evrak.
KARAR:
1- Enstitümüz Müdürü Prof. Dr. Fatih YILMAZ, Enstitü Yönetim Kurulu gündemi
hakkında bilgi verdi.
2- Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 122607016 numaralı öğrencisi
Ali DAĞ’ın, Tez Savunma Sınavı sonrasında Tez başlığının değişmesi hususunun
görüşülmesi.
Eski tez başlığı “Cephalaria Gigantae Bitkisinin Fenolik Bileşiklerinin HPLC-UV
ile Aydınlatılması” olan öğrencinin, Yeni tez başlığı; Tez Savunma Sınavında Jüri Üyelerinin,
Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formlarında belirtildiği gibi, “Cephalaria Gigantae (Ledeb.)
Bobrov Bitkisinin Fenolik Bileşiklerinin HPLC-UV ile Aydınlatılması” olarak
değiştirilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
3- Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 122607016 numaralı öğrencisi
Ali DAĞ’ın mezuniyetine ilişkin 24/04/2014 tarihli dilekçe ve ekleri görüşüldü.
Kimya Anabilim Dalı Başkanlığının Tezli Yüksek Lisans Programı 122607016
numaralı öğrencisi Ali DAĞ’ın Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliğinin 28, 29. maddeleri uyarınca, kayıtlı bulunduğu programın bütün
şartlarını yerine getirdiği dosyasının incelenmesinden anlaşılmış olup 02/05/2014 tarihi
itibariyle mezuniyetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
4- Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 122607006 numaralı öğrencisi
Fatih KOCAİMAMOĞLU’nun, Tez Savunma Sınavı sonrasında Tez başlığının değişmesi
hususunun görüşülmesi.
Eski tez başlığı “Sorbus Torminalis ve Sorbus Aucuparia Meyvelerinin Fenolik
Bileşiklerinin Ekstraksiyonu ve HPLC-UV Analizleri” olan öğrencinin, Yeni tez başlığı; Tez
Savunma Sınavında Jüri Üyelerinin, Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formlarında belirtildiği gibi,
“Sorbus Caucasica Var. Yaltiriki ve Sorbus Aucuparia Meyvelerinin Fenolik Bileşiklerinin
Ekstraksiyonu ve HPLC-UV Analizleri” olarak değiştirilmesinin kabulüne oy birliği ile
karar verildi.
5- Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 122607006 numaralı öğrencisi
Fatih KOCAİMAMOĞLU’nun mezuniyetine ilişkin 22/04/2014 tarihli dilekçe ve ekleri
görüşüldü.
Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 122607006 numaralı öğrencisi
Fatih KOCAİMAMOĞLU’nun Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliğinin 28, 29. maddeleri uyarınca, kayıtlı bulunduğu programın bütün
şartlarını yerine getirdiği dosyasının incelenmesinden anlaşılmış olup 02/05/2014 tarihi
itibariyle mezuniyetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
6- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde
bulunmayan hükümlerle ilgili Enstitü Yönetim Kurul Kararlarında değişiklik yapılması
hususu görüşüldü.
Yönetmelikte Bulunmayan Hükümlerle İlgili Yönetim Kurulu Kararlarının 5.
maddesinin b fıkrasının kaldırılmasına, 7. maddesinin ise aşağıdaki gibi değiştirilmesine oy
birliği ile karar verildi.
Madde 7) :“Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin Tez Konularını Değiştirmeleri
durumunda (tez içeriği değişikliği), öğrenciler Tez Savunma Sınavına tez konusu
değişikliğinden itibaren 1 (bir) dönem sonra girebilir.
Download

2014/15 Nolu Karar - Fen Bilimleri Enstitüsü | Recep Tayyip