Yarışma Şartnamesi
Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2015
Sürdürülebilir konut, sürdürülebilir kent
Astana,Kazakistan
Uluslararası, iki aşamalı yarışma
Teşekkür
Şartnamenin oluşturulmasında verdikleri destekler için National Company “Astana EXPO
2017” Mimarlık Bölümüne özel teşekkürlerimizi sunarız.
İçindekiler
1. Genel bilgiler
1.1. Yarışmanın içeriği
1.2. Kimler katılabilir
1.3. Ödül verecek kuruluş
1.4. Yarışmanın biçimi ve organizasyonu
1.5. Para ödülü
1.6. Yarışma takvimi
1.7. Ulusal jüri
1.8. Uluslararası jüri
1.9. Ulaşım ve seyahat masrafları
1.10. Hukuki şartlar
1.11. Olası işbirliği
3
3
4
4
4
5
5
6
6
7
7
7
2. Çalışma detayları
2.1. Astana hakkında genel bilgi
2.2. Astana’nın iklimi
2.3. Astana EXPO-2017 hakkında genel bilgi
2.4 Proje hakkında genel bilgi
2.5 Konstrüksiyon tipi, teknik veriler
2.6. Yarışma koşulları
8
8
9
11
13
16
18
3. Proje tesliminde yapılacaklar
3.1. Ulusal aşama
3.2. Uluslararası aşama
20
20
21
Ek 1: Kişisel bilgi formu
22
2
1. Genel bilgiler
1.1. Yarışmanın içeriği
Kyoto Protokolü gereğince, 140’dan fazla sanayileşmiş devlet CO2 salımını önemli ölçüde
düşürmek konusunda bir taahhütte bulunmuş ve doğal kaynaklarımızı korumak için enerji
tasarrufu sağlayan teknolojileri kullanmanın en önemli öncelik olduğu konusunda karar
kılmıştır.
Giderek kentleşmenin artması ve şehirlerin büyüyerek nüfusun çoğalmasıyla enerji
tüketiminin yanı sıra CO2 salımı da artmaktadır. Yapı sektörü, Dünya genelinde toplam enerji
tüketiminin ve CO2 salımının %40’ından sorumludur.
Bu durumun neticesinde daha fazla yerel otorite, enerji verimliliği açısından çok önemli
şartları yerine getiren, aynı zamanda bölge sakinleri için olabilecek en yüksek konfor düzeyini
sağlayan yeni imar projelerine ihtiyaç duymaktadır.
Kazakistan'ın Astana şehrinin yetkili makamları da sürdürülebilir konstrüksiyonlar
geliştirmek için daha derinlikli araştırmalar yapmaya karar vermişlerdir.
Bununla ilgili olarak Astana şehri 2017'de “EXPO Astana 2017 Geleceğin Enerjisi” adında
uluslararası bir sergi düzenleyecektir: Bu etkinlik, enerji konusuna farklı açılardan yaklaşan,
bu konunun toplumların ve günlük hayatın işleyişinde etkin bir faktör olması üzerine fikir
geliştiren, kapsamlı ve bütünlüklü bir proje olarak düşünülmüştür.
Geleceğin Enerjisi'nin net hedefleri vardır: Sürdürülebilir enerji gelişimine yönelik
stratejileri, programları ve teknolojileri keşfetmek, enerji güvenliğini ve verimliliğini
desteklemek, yenilenebilir enerjinin kullanımını teşvik etmek ve enerji tasarruflu ürün ve
kullanımının tasarım ve uygulamasında aktif bir rol almaları konusunda ziyaretçilere rehberlik
etmek.
Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2015'in konusu; Kazakistan'ın Astana şehrinde,
Uluslararası EXPO 2017 Sergisi'nin sergi sonrası yerleşiminin çeperinde yer alan bir alanda
konut işlevi tasarımıdır.
Yarışmacılar, Multi Konfor Kriterlerini ve Astana şehrinin zorlayıcı karasal iklim şartlarını
göz önünde bulundurarak, EXPO'nun Geleceğin Enerjisi temasına uygun, yeni kentsel
mekanla bütünleşen sürdürülebilir binalar tasarlamakla yükümlüdür.
Şekil 1 – Astana’nın coğrafi
konumu
3
1.2 Kimler katılabilir
Yarışmaya, üniversitelerin mimarlık, iç mimarlık, şehir ve bölge planlama, makina
mühendisliği ve inşaat mühendisliği lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabilir.
Her grupta en az bir mimarlık öğrencisi olması şarttır. Yarışmaya 01.01.1984 tarihinden
sonra doğmuş, üniversite öğrenimi devam eden lisans ve/veya yüksek lisans öğrencileri
katılabilir.
Katılım bireysel olarak veya en fazla 3 kişiden oluşan ekipler halinde olabilir. Katılımcı
sadece tek bir proje grubunda yer alabilir.
1.3 Ödül verecek kuruluş
Ödüllendirmeyi yapacak kuruluş, ulusal aşamada İzocam, uluslararası aşamada SaintGobain Insulation’dır.
Yarışma eklerine ve detaylara aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir.
www.yalitiyarismasi.com
www.isover-students.com
1.4 Yarışmanın biçimi ve organizasyonu
Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması iki aşamada gerçekleşecektir.
Birinci aşama - Ulusal Aşama
• Ulusal aşama üniversite öğrencilerine açık olup en iyi üç projenin seçileceği aşamadır.
Projeler şartnamede belirtilen son teslim tarihine kadar Yapı-Endüstri Merkezi’ne
gönderilecektir.
İkinci aşama - Uluslararası Aşama
• Yarışmanın uluslararası aşaması 27 Mayıs - 30 Mayıs 2015 arasında düzenlenecektir.
Uluslararası aşamanın yapılacağı yer Kasım sonunda www.yalitiyarismasi.com
adresinden bildirilecektir.
• Uluslararası Aşama'ya her ekipten en fazla 3 öğrenci katılabilecektir.
• Yarışmaya katılan projeler, Ulusal Aşama sırasında incelenmek ve üzerinde tartışılmak
üzere sergilenecektir. Daha sonra, proje sahipleri, beş dakikalık bir sunumla projelerini
jüriye ve bütün katılımcılara anlatma şansı bulacaklardır. Tüm sunumlar için
http://www.isover-students.com adresinden görüntülü ve sesli internet yayını
yapılacaktır.
• Sunumlardan sonra jürinin karar toplantısı ve ardından da kazananlar için ödül töreni
yapılacaktır. Uluslararası jüri, yarışmayı kazanan üç uluslararası adayı belirleyecektir.
Buna ek olarak jüri, katılımcıların sağladığı farklı fikirlere özel ödüller verebilir.
4
1.5 Para ödülü
Yarışmanın her iki aşamasında da dereceye giren projelere para ödülü verilmektedir. Buna
ek olarak, özel ödüller de verilebilir.
Birinci aşama - Ulusal Aşama
Birincilik ödülü
: 7.000 TL
İkincilik ödülü
: 5.000 TL
Üçüncülük ödülü : 3.000 TL
Yukarıdaki para ödüllerin yanısıra dereceye giren projeler uluslararası finale katılma hakkı
elde edecektir. Jüri uygun gördüğü durumlarda özel ödül verebilir. Özel ödül, ulusal aşamayla
sınırlıdır, uluslararası finale katılmaya hak kazandırmaz.
İkinci aşama - Uluslararası Aşama
Birincilik ödülü
İkincilik ödülü
Üçüncülük ödülü
Özel ödül
Öğrenci ödülü
: 1,500 €
: 1,000 €
: 750 €
: 500 €
: 500 €
Ödül tutarı gruptaki kişi sayısına eşit bölünerek grup üyelerine ayrı ayrı verilir.
1.6 Yarışma takvimi
Ulusal aşama için başvuru – önkayıt: Bütün katılımcıların www.yalitimyarismasi.com ve
www.isover-students.com adreslerine kayıt olması gerekmektedir. Bunu yapmayan ya da
eksik ya da yanlış bilgi sağlayan ekipler yarışmadan diskalifiye edilecektir.
Ulusal Aşama'da teslim: Teslim için son gün 6 Nisan 2015 'tir.
Ulusal aşama sonuçları: Sonuçlar 19 Nisan 2015 tarihine kadar duyurulacaktır.
İnternet üzerinden eğitim: Kasım 2014 ile Mart 2015 arasında internet üzerinden çeşitli
eğitimler düzenlenecektir. Kesin tarihler www.yalitimyarismasi.com ve www.isoverstudents.com adreslerine kayıt olmuş bütün katılımcılara yarışmanın resmi bülteniyle
bildirilecektir.
Uluslararası aşama’da teslim: Uluslararası aşama için teslim tarihi en geç 18 Mayıs
2015'tir.
Uluslararası aşama ve ödül töreni: Yarışmanın Uluslararası Aşaması 27 Mayıs ile 30 Mayıs
2015 tarihleri arasında organize edilecektir. Yapılacağı yer 2014 Kasım ayı sonunda
duyurulacaktır.
Yarışma hakkındaki bütün resmi bildirimler, www.yalitimyarismasi.com ve www.isoverstudents.com adreslerine kayıt yaptırmış olan tüm katılımcılara e-posta yoluyla
gönderilecektir.
Daha fazla bilgi almak ve sorularınız için www.yalitimyarismasi.com sitesinden soru formu
gönderebilir, YEM ve İzocam’a danışabilirsiniz
5
1.7 Ulusal jüri
Ulusal yarışmada dereceye girecek projeler, ses yalıtımı, yangın güvenliği, ekolojik binalar
ve yapı fiziği konusunda yetkin öğretim görevlileri ile uzman mimarlardan oluşan ulusal jüri
tarafından belirlenecektir. Ulusal jüri üyeleri yarışmanın resmi web sitesi
www.yalitimyarismasi.com üzerinden duyurulacaktır.
Değerlendirme kriterleri
Mimari: %50
Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilirlik yaklaşımının yanı sıra tasarım
yetkinliği, işlev anlayışı ve bölgesel verileri değerlendirmesi.
Teknik kriterler: %20
Konstrüksiyonların Multi Konfor kriterlerine uyumu. (ısı, ses yalıtımları, günışığı hedefleri
ve yangın güvenliği)
Konstrüksiyon detayları: %20
Önerilen konstrüksiyon detaylarının, yapı fiziği (ısı köprüleri ve akustik köprüler, hava
sızdırmazlık ve nem yönetimi) açısından kalitesi ve tutarlılığı.
Kullanılan ürünler: %10
Izocam ürünlerinin ve çözümlerinin projede belirtilmesi ve doğru bir şekilde kullanılması.
1.8 Uluslararası jüri
Uluslararası jüride uzman mimarlar, Saint-Gobain ISOVER uzmanları ve National Company
"Astana EXPO-2017" temsilcileri yer alacaktır. Organizatör uluslararası jürinin sayısında ve
içeriğinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir. Uluslararası jürinin üyeleri
Uluslararası Aşama'dan önce duyurulacaktır.
Uluslararası Aşama'da birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü ve özel ödüller belirlenirken
Ulusal Aşama için geçerli olan kriterler kullanılacaktır.
Jüri değerlendirmeleri bittikten sonra bir geri bildirim oturumu düzenlenecektir. Bu
oturumda uluslararası jüri üyeleri her katılımcı proje için kısa bir geri bildirim sunacaktır.
Zaman kısıtlaması ve fazla sayıda katılımcı ekip (60 ekip) olması nedeniyle bu oturumda jüri
üyelerinin her projenin zayıf ve güçlü noktaları hakkındaki yorumlarına kısaca yer vermek
hedeflenmiştir.
Öğrenci Ödülü bütün katılımcı ekiplerin oyları esas alınarak belirlenecektir. Her ekibe, en
iyi takımı belirlemeleri üzere bir oy hakkı verilecektir. En fazla oy toplayan ekip Öğrenci
Ödülü'nü almaya hak kazanacaktır. Aynı sayıda oy alan ekipler olursa para ödülü bu ekipler
arasında eşit bir şekilde paylaştırılacaktır.
6
1.9 Ulaşım ve seyahat masrafları
Yarışmaya katılım ücretsizdir. Her katılımcı ulusal aşama için gerçekleştirdiği çalışma ve
masraflardan kendisi sorumludur.
Uluslararası final galasında yer alacak, proje ekibi tarafından dijital formatta hazırlanan
roll-up posterin basımı, katılımcıların uluslararası etkinliğine katılmak için yapacağı seyahat
ve konaklama masrafları İzocam tarafından karşılanacaktır. Kişisel harcamalar katılımcılara
ait olacaktır.
1.10 Hukuki şartlar
Multi Konfor Bina Öğrenci Yarışması ("Yarışma") katılımcıları bu şartnamede projelerinde
yer alan herhangi bir bilginin/verinin başka bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet hakkını ihlal
etmediğini ve bu bilginin/verinin ya kendisinin olduğunu ya da üzerinde tam kullanma hakkı
olduğunu taahhüt etmektedir.
Yarışma katılımcıları projeleri üzerinde sınırsız fikri mülkiyet hakkına sahip olacaktır.
Ulusal ya da uluslararası aşamadaki katılımcılar, konumları ne olursa olsun (öğrenci,
üniversite öğretim görevlisi, Saint-Gobain ISOVER çalışanı, IZOCAM çalışanı veya diğer
katılımcılar) bu şartnamede Saint-Gobain ISOVER'e ve İzocam'a ("Organizatör") projelerini,
proje sunumlarını ve teslim edilen ya da sunulan bütün belgeleri, katılımcının yarışma
sırasında çekilen video ya da fotoğrafları ve/veya katılımcı tarafından Organizatör'e teslim
edilmiş malzeme de dahil olmak üzere fakat bununla sınırlı kalmaksızın sınırsız bir süreyle ve
Organizatör tarafından kullanılan her türlü medya organında yayımlanmak üzere bedelsiz
olarak kullanma ve yayımlama konusunda tam ve kısıtsız yetki vermektedir.
Tüm katılımcılar, jürinin kararlarının itiraz edilemez ve kesin nitelikte olduğunu
onaylamalıdır.
Bu yarışmaya katılarak katılımcılar bu şartnamede belirtilen koşulları teslim ve kabul
ederler.
1.11.Olası işbirliği
National Company "Astana EXPO-2017" temsilcileri Uluslararası Aşama’ya katılacak olup,
ortaya atılan fikirlerle ilgilenmeleri durumunda proje sahipleri ile ayrıca görüşmeler ve
işbirliği gerçekleşebilir.
7
2. Çalışma detayları
2.1. Astana hakkında genel bilgi
Astana 1997 yılından bu yana Kazakistan'ın başkentidir ve 1.000.000 nüfusuyla ülkenin
ikinci büyük şehridir. Şehir, Kazakistan'ın ortasında, İshim Nehri'nin kıyısında, son derece düz
ve yarı-kurak bir bozkır arazide yer almaktadır. Astana deniz seviyesinden 347 metre
yüksektedir.
Astana'nın eski şehir bölgesi nehrin kuzeyinde yer almaktadır. Yeni yerleşimler ise şehrin
güneyine doğru yayılmaktadır. Yeşil Nurzhol Bulvarı şehrin yeni idari merkezinin ana
mekânsal eksenini oluşturmaktadır.
Şekil 2 – Astana şehri
Şekil 3 – Astana şehri
8
Şekil 4 – Astana şehri
2.2. Astana'nın iklimi
Astana dünyanın ikinci en soğuk başkentidir. Aşırı soğuk karasal iklim görülmektedir.
•
•
•
•
•
Mutlak minimum sıcaklık: -52 0C
Mutlak maksimum sıcaklık: +42 0C
En soğuk 5 günlük süreçte sıcaklık: -36 0C
Isıtma süresinde ortalama sıcaklık: -8.4 0C
Isıtma mevsimi süresi: 216-229 gün
Tablo 1 – Astana şehri iklim verileri
9
Kış ayları boyunca çok sert rüzgârlar esmektedir. Yıl içindeki rüzgarlı günlerin sayısı
yaklaşık 280-300 gündür.
Şekil 5 – Astana şehri rüzgar hızları
Şekil 6 – Astana şehri rüzgar gülü
10
2.3. Astana EXPO-2017 hakkında genel bilgi
Astana EXPO-2017 arazisi yeni şehir merkezi ile havaalanı arasında, şehir merkezine 4 km
mesafede, Nazarbayev Üniversitesi'nin ise çok yakınında yer almaktadır.
Şekil 7 – Astana EXPO Alanı
EXPO kompleksinin toplam alanı 173,4 hektardır ve 25 hektarlık kısım konut için
ayrılmıştır. EXPO kompleksinin temel fonksiyonları ve temel alanlar Şekil 8 ve 9’da
belirtilmiştir. Daha kapsamlı belgeler www.yalitimyarismasi.com.tr ve/veya www.isoverstudents.com adresinden temin edilebilir.
11
Şekil 8 – Astana EXPO Fonksiyonları
EXPO Kompleksi'nde 3 ana bölge yer alacaktır: EXPO alanı, EXPO için konut alanı ve EXPO
sonrası konut alanı.
Şekil 9 – EXPO Temel Alanlar
12
2.4 Proje hakkında genel bilgi
Öğrenciler Uluslararası Sergi EXPO 2017'nin sergi sonrası yerleşim bölgesinin çeperlerinde
yer alan yerleşim fonksiyonu için bir öneri geliştirmekle yükümlüdür. Projenin yapılacağı yer
aşağıdaki görselde kırmızıyla belirtilmiştir.
Şekil 10 – Yarışma sorusu alanı
Arazi ve bölge şartları
Geliştirilmek üzere önerilen alanın büyüklüğü 3,1 hektardır. Bu alanda yerleşim için 6-8
katlı 10-12 bina yapılacaktır. Konutların toprak üzerindeki kat alanları toplamının yaklaşık
31.000 m2 olması ve toplamda 320-350 arası daire yapılması beklenmektedir. Her daire için
bodrum katta 1 araçlık park yeri planlanmalıdır. Ayrıca misafir araçlar ve diğer araçlar için
bina dışına park yeri önerilebilir.
Katılımcılar zemin katı yer seviyesinden yaklaşık 1.5 metre yükselterek otoparkı yarı
gömülmüş bir şekilde planlayabilir.
Daireler için gerekli şartlar
Yerleşim birimlerindeki yatak odaları iki kişiyi barındıracak büyüklükte olmalıdır. Oturma
odaları, toplam yaşama alanı kişi başına 18 m2'den büyük olacak şekilde ailelerin
yaşayabileceği uygun büyüklükte tasarlanmalıdır. Her dairedeki oda sayısı katılımcıların
seçimine bırakılmıştır. Katılımcıların daha çok 2 ve 3 odalı dairelere yönelmesi
önerilmektedir. Kat yüksekliği (yerleşim birimleri için) 3,3 metre olacaktır.
13
Şekil 11 – Yarışma sorusu alanı
Dış mekan tesisleri
Proje minimum aşağıda belirtilen mekânları barındırmalıdır:
• Çocuklar için uygun oynama alanı.
• Mahalle meydanı. Açık alan, bahçe veya avlu formunda olabilir ya da binaya dahil
edilebilir veya bu formların bir arada kullanıldığı bir model geliştirilebilir.
• Doğal peyzajla sert zemin döşemesinin bir arada kullanıldığı, mahalle ölçeğinde bir
bahçe-doğal alan.
• Bisiklet paylaşma istasyonu ile birlikte bir bisiklet parkı.
• Zemin seviyesinde misafir otoparkı.
Özel talepler:
• Çöp toplama noktaları
Diğer işlevler
Katılımcılar, bölgede kendi vizyonlarını ortaya koymak üzere Astana'nın iklim koşullarında
işleyebilecek, oraya uyum sağlayabilecek alışveriş alanları da dahil olmak üzere konutlar için
farklı olanaklar önerebilirler.
14
Komşu alanlar
• Güney: Buffer Park; alanı çevreleyen otoyollarla bölge arasında ayırıcı bir işlev gören
doğal bir alan olarak algılanmaktadır. Bu parklar su yönetimi sistemlerini enerji üretimi
için kapsamlı güneş paneli düzenlemesiyle birleştirerek şehrin sürdürülebilirlik
stratejilerinde önemli bir rol oynamaktadır.
• Kuzey: Covered Street; alışveriş, ofis, sağlık merkezi, sinema, sanat galerisi ve otopark
imkânlarının olduğu karma işlevli bir yerdir. Bu yapı batı uçtaki BRT istasyonunu ve
doğu uçtaki EXPO bölgesini (25 hektar) birbirine bağlamaktadır. Covered Street'in
tasarımı şu anda yapım aşamasındadır. Kat yüksekliği 30 metreyi geçmemektedir.
• Doğu: 6 ila 8 kat yüksekliğinde EXPO sonrası konut işlevi. Katılımcılar yarışma alanı için
düşündükleri konut yerleşiminde benimsedikleri prensipleri önerebilirler.
• Batı: 1200 öğrencinin yer alacağı 3 katlı bir lise. Okulun yeri şu anda belirlenmemiştir
ve bu alan EXPO sonrası vaziyet planı geliştirilmesi sırasında konut alanına (6 ila 8 katlı)
dönüştürülebilir.
Ana ulaşım arterleri aşağıda belirtilmiştir:
Şekil 12 – Ulaşım arterleri
Yarışmada sadece kırmızı ile belirtilen alan için bir öneri geliştirilmesi beklenmektedir. Bu
alandaki bütün yapılar 16. sayfada belirtildiği gibi Multi Konfor Bina kriterlerinin yapı fiziği
performansını yerine getirmelidir.
Detay ve hesaplamalar bu bölgede konut işlevi gören tek bir bina için talep edilmektedir.
Tasarlanacak bölgenin mimarisi arazinin çevresindeki yapılarla uyum içinde olmalıdır. Bu
projenin temel hedefi “Astana'nın çetin iklim koşullarında "sürdürülebilir konut" neyi ifade
etmektedir?” sorusuna yanıt bulmaktır.
15
2.5. Konstrüksiyon tipi, teknik veriler
Multi Konfor kriterlerine ulaşmak için yüksek performanslı ısı, ses yalıtımı, yangın
güvenliği ve doğal aydınlatma şartlarının düşünülmesi gerekmektedir.
Multi Konfor Bina kriterleriyle ilgili bilgiye www.isover-students.com adresinden
erişilebilir ve istenirse bilgisayara yüklenebilir.
Konut işlevi için Multi Konfor Bina kriterleri Tablo 2 ’de belirtilmiştir. Astana’nın zorlayıcı
iklim koşulları nedeniyle ısıtma enerjisi ihtiyacı hedef değeri 30kWh/m2yıl olarak
belirlenmiştir.
Konut
Astana- Kazakistan
30
15
0,6
60%
min
hedef
Isıtma enerjisi talebi
Soğutma enerjisi talebi
Hava geçirmezlik
Doğal aydınlatma
kWh/m2 yıl
kWh/m2 yıl
n50 (V/h)
Gün ışığı otonomisi %
Yaz konforu
mevsimsel sıcaklığın
üzerine çıkma sıklığı %
Daireler arasında
Akustik
Daire içindeki odalar
arasında
Dış gürültü
Hava doğuşumlu
Darbe doğuşumlu
Hava doğuşumlu
Darbe doğuşumlu
Dış ortamdan içeri gelen
gürültü düzeyi
%10
%5
min
≥ 58 dB
≤ 45 dB
≥ 45 dB
≤ 50 dB
hedef
≥ 63 dB
≤ 40 dB
≥ 48 dB
≤ 45 dB
≤ 25 dB
≤ 20 dB
Tablo 2 – Multi Konfor Kriterleri
Katılımcılardan, tabloda belirtilen hedef değerlere ulaşabilmek için tasarımlarında
kullandıkları temel stratejileri sunmaları beklenmektedir.
2.5.1 Taşıyıcı sistem
Taşıyıcı sistem (betonarme, ahşap, çelik konstrüksiyon, vb.) katılımcılar tarafından özgürce
seçilebilir. Fakat taşıyıcı sistem geliştirilirken İzocam ve/veya Isover ürünlerinin de bunun bir
parçası olacak şekilde sisteme entegre edilmesi tavsiye edilir.
Isover aşağıda anlatıldığı şekilde ücretsiz bir planlama desteği sunmaktadır:
Online veri tabanında CAD detayları: www.isover-construction.com
4 farklı taşıyıcı sistem için 150’den fazla ısı köprüsüz bağlantı detayı içeren dünyadaki ilk
veri tabanıdır. Bütün bu detaylar Passiv Haus Institute tarafından onaylanmıştır ve ısı
köprüsüz taşıyıcı sistemi garanti etmektedir. Web sitesinden; farklı yükleme seçenekleri
içeren CAD çizimleri, yapı elemanları ve ürünler, temel rakamsal veriler, eşsıcaklık eğrileri,
model ve malzemeler, hava sızdırmazlık konsepti ücretsiz temin edilebilir.
16
Hava sızdırmazlık hakkında tüm ilgili bilgiler ve
hava sızdırmazlığın önemi, yöntemler, ürünler ve
çözümler www.isover-airtightness.com sitesinde
yer almaktadır.
Multi konfor kavramının temel fikir ve
yaklaşımlarının açıklandığı, yeni ve yenilemeyi
içeren broşürlere ve designer yazılımına
www.isover-construction.com
ve
www.yalitimyarismasi.com
adreslerinden
erişilebilir.
Şekil 13 – Isover konstrüksiyon detayları
2.5.2. Isısal konfor
2.5.2.1. Enerji verimliliği için teknik parametreler
Aşağıda belirtilen ısı kriterleri hedeflenmelidir.
• Isıtma ihtiyacı < 30 kWh/m2 yıl
• Soğutma ihtiyacı < 15 kWh/m2 yıl
Bu değerlere ulaşabilmek için binanın kabuğunda aşağıda belirtilen U değerlerinin (ısı
geçirgenlik katsayısı) sağlanması tavsiye edilir.
• Tüm saydam olmayan dış yüzeylerde U≤0,15W/m2K (kompakt bina şekillerinde)
• Tüm saydam olmayan dış yüzeylerde U≤0,10W/m2K (kompakt olmayan bina
şekillerinde)
• Pencere ve cam toplam Uw ≤0,8W/m2K.
• Güneş Enerjisi Toplam Geçirgenlik “g” değeri, hem kış hem de yaz dönemleri dikkate
alınarak ve güneş ısı kazancı değerlendirilerek seçilmelidir.
Yukarıda bahsedilen değerler kriterlerin karşılanmasını garanti etmez. Katılımcılar
projelerinin hesap sonuçlarını net görebilmek için MCH Designer yazılımı kullanmalıdır.
2.5.2.2. Fazla ısınmayı engellemek için gerekli teknik parametreler
Yazın aşırı ısınmayı azaltabilmek için güneşten yeterli korunum planlanmalıdır. Yaz
döneminde konforlu bir iç mekan sağlayabilmek için iç mekanlardaki sıcaklığın 25°C ve
üzerine çıkma sıklığının %10’dan az olması hedeflenmelidir.
Bu değeri sağlayabilmek için öğrenciler, hem pasif (panjur, cephenin açık renk seçilmesi
vb) hem aktif (ısı geri kazanımlı havalandırma sistemi, aktif soğutma sistemi vb) tasarımlar
önerebilir.
2.5.3. Akustik konfor - Teknik parametreler
Gürültü insan sağlığına son derece zararlıdır. Akustik açıdan iyi bir ortam yaratmak insan
sağlığı için gereklidir. Yüksek gürültü seviyesinin sonucunda ortaya çıkan uyku eksikliğinin
insanlar üzerinde kötü etkileri görülmektedir. Dış ortamdan gelen yol/trafik gürültüsü ve
komşu sesler konut işlevinde rahatsızlık yaratan gürültü kaynaklarıdır.
Katılımcıların (ısıtma, soğutma, havalandırma gibi) teknik ekipmanlardan kaynaklanan
gürültünün seviyesini analiz etmeleri ve gerekliyse bunu azaltmak için (ses yalıtımlı tesisat
kanalları, kanallara uygulanan ses yutucular vb) çözümler geliştirmeleri beklenmektedir.
17
2.5.4. İç Mekândaki Hava Kalitesi
Dairelerin içinde konut sakinlerine en düşük oranda (en fazla 1000ppm) CO2 yoğunluğunu
sağlamak hedeflenmelidir. Bu CO2 seviyesine ulaşmak için kişi başına saatte 30 mc değerinde
havalandırma gerekmektedir.
2.5.5 Yangın Güvenliği
Tüm taşıyıcı iç ya da dış duvarlar, çatı ve tavanlar ISO standartlarına göre en az REI 60
değerine, farklı işlevleri ayıran bütün taşıyıcı olmayan iç duvarlar ISO standartlarına göre en
az EI 60 değerine ulaşmalıdır.
2.5.6 Doğal günışığı
Kaliteli bir hayat için doğal günışığı zorunludur. Bu nedenle gün içinde farklı etkinlikler için
kullanılacak odaların doğal günışığı otonomisi için %60 oranı hedeflenmelidir. Astana'da bu
seviyeye ulaşmak için normal koşullar altında cam/cephe oranının %15 olması önerilir.
2.6. Yarışma koşulları
2.6.1. Asgari koşullar (zorunlu)
Tanımlar ve planlar için aşağıdaki asgari şartlar göz önünde bulundurulmalıdır.
Katılımcıların bütün çizimler için madde 3.1 ve 3.2’de belirtilen poster ölçülerine göre uygun
ölçekleri seçmeleri ve kişisel tasarım fikirlerini ve yönelimlerini jüriler tarafından
değerlendirilmeye uygun bir detay ve netlikle ifade etmeleri önerilir.
Vaziyet planı
• Analiz edilen bölgelerde yaşama deneyimi
Konut işlevi
• Kat planları (önerilen ölçek 1:100)
• Kesitler
o Boykesit (önerilen ölçek: 1:50)
o Enkesit (önerilen ölçek: 1:50)
• Konstrüksiyon detayları
o Çatı, dış duvar, bölme duvarlar, pencereler, zemin kat
ve ara kat plan detayları (önerilen ölçek: 1:20 / 1:10)
Hava sızdırmazlık ve nemden korumanın yanı sıra
ısı köprüleri ve akustik köprülere dikkat
edilmelidir.
o Katılımcılar tarafından gerekli görülen diğer detaylar
• Görünüşler, perspektifler ve/veya maket fotoğrafları
Hesaplamalar
• Sadece tek bir yapı için gerçekleştirilecektir.
• Yıllık ısıtma ihtiyacı;
o Designer v.3.5 yazılımı kullanılarak hesaplanacaktır.
o Katılımcılar projeleri için genel bir hesaplamayı da
projelerine dahil edecektir.
Şekil 14 – Designer v.3.5 görünümü
Yukarıda belirtilen bilgilerin sağlanamaması durumunda, proje yarışma dışı bırakılacaktır.
18
2.6.2. Tasarım konseptinin tanımlanması
İstenen asgari şartların sağlanmasının yanı sıra, katılımcıların proje teslimlerinde, jürinin
projeyi anlamasına yardımcı olacak gerekli bilgileri sağlaması beklenmektedir. Katılımcının
sağlayacağı aşağıda belirtilen bilgiler yazı, grafik, şema, çizim, bilgi, hesap vb formlarda
olabilir.
Tasarım konsepti ve fonksiyonel çözüm
Isısal konforu sağlayan strateji
• Konstrüksiyonun U Değeri, sızdırmazlık konsepti, tesisat sistemi, pasif/aktif
gölgelendirme ölçümleri, soğutma vb.
Akustik konforu sağlayan strateji
• Konstrüksiyonun Rw ve Ln,w değerleri, ses yalıtımı için temel ölçütler vb.
İç hava kalitesini sağlayan strateji
• Önerilen havalandırma tipi (mekanik ve/veya manüel), havalandırma tasarımı,
önerilen çözümler vb.
Yangın güvenliği stratejisi
• Kaçış yolları, yangın bölmeleri, malzemelerin yangın tepkileri vb.
Doğal gün ışığı stratejisi
Enerji tedariği ve sürdürülebilirlik konsepti
• Uygun görülen diagramlar, hesaplamalar, çizimler veya bilgiler.
19
3. Proje tesliminde yapılacaklar
3.1 Ulusal aşama
Yarışmanın ulusal aşamasına katılım online kayıta göre kabul edilmektedir.
www.yalitimyarismasi.com ve/veya www.isover-students.com adreslerinden ön kayıt
yaptırılmalıdır.
Her proje bir rumuzla tanımlanacaktır. Rumuz 5 karakterden oluşmalıdır. Teslim edilen
her pafta, kağıt, CD ve zarfın sağ üst köşesinde rumuz yer alacaktır.
Teslim edilen pafta, kağıt, CD ve zarfların üzerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden
herhangi bir işaret bulunması projenin yarışmadan elenmesi için yeterlidir.
Yarışmanın ulusal aşaması için yarışma ekibinin teslim etmesi gereken malzemeler:
1. Proje posteri
• 80 x120 cm boyutlarında en çok 3 pafta
• Pafta(lar) net ve okunabilir olmalı, proje başlığını ve rumuzunu göstermelidir.
o Hem baskı alınmış haliyle hem de dijital formatta CD içinde teslim edilmelidir.
2. Kimlik zarfı
Üzerinde sadece rumuz yazan A4 boyutunda kapalı zarf içinde aşağıdaki belgeler yer
almalıdır.
• Tüm katılımcılar tarafından eksiksiz doldurulan ve imzalanan şartname ekindeki kişisel
bilgi formu (Bakınız Ek:1)
• Katılımcıların bağlı bulundukları üniversiteden onaylı, lisans veya yüksek lisans
öğrencisi olduklarına dair öğrenci belgesi
3. Projeye ait raporlar
• İsteğe bağlı olarak proje raporları ayrıca A4 kağıtlarda sunulabilir.
Ulusal Yarışma Teslim Adresi
İzocam Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması - 2015
Sürdürülebilir konut, sürdürülebilir kent – Astana, Kazakistan
Yapı-Endüstri Merkezi
Fulya Mahallesi, Yeşilçimen Sok. No:12/430 (Polat Kulesi Yanı)
34394 Fulya, İstanbul
Tel
E-posta
İlgili
: 0212-2667070
: [email protected]
: Zeynep Gülşen, Etkinlikler Yöneticisi
20
3.2 Uluslararası aşama
Uluslararası aşamada proje teslimi için gerekenler bir CD içinde 18 Mayıs 2015 tarihine
kadar İzocam’a teslim edilecektir.
1. Dijital formatta proje
• PDF 9 sürümü ya da daha düşük bir sürüm
• 300 dpi çözünürlük
• 180cm x 80cm boyutlarında bir pafta (180 cm boyunda, 80 cm eninde)
Her ekip sadece 1 poster teslim edebilir. Teslim edilen poster aşağıdaki bilgileri
içermelidir.
• Ekibin ülkesi ( Örn : Avusturya)
• Üniversite Adı (Örn : Ljubljana Üniversitesi)
• Ekip üyelerinin isimleri
• Ulusal yarışmada kazanılan ödül (Örn: Birincilik ödülü)
Bu bilgiler, uluslararası aşamada projelerin açılarak sergilenebilmesi için İzocam tarafından
basılıp hazırlanacaktır.
2. Projenin dijital sunumu
• Tek bir power point sunum dosyası
o PPT veya PPTX uzantılı dosyalar kabul edilecektir. Diğer dosya tipleri kabul
edilmeyecektir.
• Dosya adı şu şekilde verilmelidir: Ülke X,Y Ödül, İsim1_ İsim 2_ İsim 3
o Örneğin: Serbia,2nd Prize, Ilian Dragutinovici_Igor Pancic
• Sıkıştırılmamış dosya büyüklüğü en fazla 20Mb olmalıdır.
o Bu değerden daha büyük olan sunumlar dosya istenen büyüklüğe gelecek şekilde
küçültülecektir.
Bu dosyalar uluslararası aşamada projenin jüri önündeki resmi sunumu için kullanılacaktır.
3. Ekibin her bir üyesinin fotoğrafı
• Fotoğraflar tiff formatında ve 300 dpi çözünürlüklü olmalıdır. Görsellerde CMYK renk
paleti kullanılmalıdır.
4. Projedeki görseller ve detaylarını içeren tiff uzantılı, 300 dpi çözünürlüklü üç dosya:
• İlk görsel: Binanın görünüşü (genellikle üç boyutlu görseller)
• İkinci görsel: mimari planlar (grafikler, kesitler, çizimler, modeller, vs.)
• Üçüncü görsel: yalıtımlar (fikirler, çizimler, vs.)
Bu bilgiler “ISOVER Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması – 2015 Yılının En İyi Projeleri”
kitabının baskısında kullanılacaktır.
21
Ek 1: Kişisel Bilgi Formu
İzocam Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması - 2015
Sürdürülebilir konut, sürdürülebilir kent – Astana, Kazakistan
1.Katılımcı:
Ad Soyad:
Adres:
İmza:
Telefon:
2.Katılımcı:
Ad Soyad:
Adres:
İmza:
Telefon:
3.Katılımcı:
Ad Soyad:
Adres:
İmza:
Telefon:
Katılımcılar bu formu imzalayarak, sunulan projenin kendilerine ait olduğunu ve
şartnameye uyduklarını teyit etmektedir.
Yer ve tarih:
22
Download

Yarışma Şartnamesi - izocam yalıtım yarışması