4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
ANTİAGİNG MODERN KOZMETİK FORMÜLASYONLARI, GÜVENLİK
DEĞERLENDİRMELERİ VE TOKSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR
(SÖZLÜ BİLDİRİ)
Uzm. Ecz. İsmail Aslana,b *
a
Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Kayışdağı Yerleşimi, 34755, Ataşehir, İstanbul
b
Yeditepe Üniversitesi, Kozmetik Araştırma ve Üretim Merkezi (YUKOZ), Ataşehir, İstanbul
*E-posta: [email protected]
Özet:
İnsan cildinin normal şartlrda iç ve dış etkenlerden bağımsız bir programdaki ömrü yaklaşık
olarak 125 yıl cıvarında bulunmuştur. Bunun sebebi, 25 yaş sonrasında cilt hücrelerinin
kendini yenileyebilme kapasitelerinin her yıl yaklaşık %1 ini kaybetmesi olarak gösterilmiştir.
Ancak genetik faktör ve farklılıklar, sigara kullanımı, şehir hayatı ve çevre kirliliği, hormonal
bozukluklar, oksidatif strese bağlı serbest radikallerin ve reaktif oksijen türlerinin artışı gibi iç
ve dış etkenlerin tetiklemesiyle beraber bu süreç oldukça kısalmaktadır.
Dünyada daima antiaging kavramı üzerine teoriler ortaya atılmış ve daima yaşlanmayı
önlemenin çareleri aranmıştır. Yaşlanma bütünüyle ele alındığında, biyolojik yaşlanmayı
önlemek veya uzatmak için, vitamin, gıda destekleri ve ilaçlar kullanılsa da cilt yaşlanması
için kozmetik ürünler vazgeçilmez olmuşlardır.
Cilt yaşlanmasını önlemede, nemlendirici bakım, kozmetik peeling, maske uygulamaları,
tonik, serum ve en önemlisi antiaging kozmetik ürünler tercih edilmişlerdir. Antiaging
ürünlerde ise; orkide çiçeği, argan, bitkisel skualen, bitki ekstarktları, lipozom teknolojili
hammaddeler, bitkisel kök hücre teknolojili hammaddeler gibi yeni arayışlara yönelim olup
genç kalmanın ve yaşlanma belirtilerini azaltmanın yolları aranmıştır.
Global olarak geçmişten günümüze kadar yapılan düzenlemelerin tamamı tüketicinin
korunmasına yönelik olmuştur. 2009 yılından itibaren Avrupa Birliğinde yayınlanan ve
ülkemizde de 2013 yılndan itibaren yürürlüğe konan Kozmetik Ürünlerde Güvenlik
Değerlendirmesi çalışmaları, sektördeki suistimalleri azaltmak ve tüketici için en uygun
ürünü, en güvenli şekilde kullanmak açısından son derece önemli düzenlemelerdir. Kozmetik
ürünler tasarlanırken temel amaç; “kozmetik” tanımına uygun, doğru formülasyonu
tasarlayarak, amaca uygun şekilde tüketiciye sunmaktır.
Bu çalışmada bazı antiaging kozmetik formülasyonları üzerine pratik ve literatürdeki
formülasyonlar üzerine araştırmalar yapılarak, dünyadaki mevcut ve alternatif testlerle ilgili
çalışmalar tasarlanmış, MoS (Güvenlik Marjini), DA (Dermal absorbsiyon) belirlemede
kozmetikte güvenlik değerlendirmeleri açısından sonuçlar ve örneklemelerle birlikte ele
alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Cilt yaşlanması, Antiaging kozmetik ürünler, Kök hücre teknolojisi, Kozmetik ürünlerde
güvenlik değerlendirmesi, Lipozom teknolojisi.
KimyaKongreleri.org
4. Kozmetik Kimyasi, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 14-16 Subat 2014, Antalya
Kaynaklar
[1] Klatz, R ,Goldman R. The Official Anti-Aging Revolution “Stop the Clock”. Basic Health Publications. ISBN
978-1-59120-200-4, 2007.
[2] Torchillin V. P., Weissig V. Liposomes Second Edition, Oxford University Press, New York, USA, 2, 5-40,
(2003).
[3] Aslan I. Sodyum hyaluronat İçeren Lipozom, Jel ve Lipojelozom Formülasyonları Üzerine Çalışmalar,
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kozmetoloji Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,
2010.
[4] Kurt A.A. Çinko Oksit İçeren Bebek Pişik Kremi Formülasyonları Üzerine Çalışmalar, Yeditepe Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kozmetoloji Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2014.
[5] Çakıcı, B. Farklı Taşıyıcı Sistemler İle Q10 İçeren Kozmetik Ürünler Üzerine Araştırmalar Yeditepe
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kozmetoloji Yüksek Lisans Proje Tezi, İstanbul, 2014.
KimyaKongreleri.org
Download

KimyaKongreleri.org