AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK
PROGRAMLARI
MERKEZİ BAŞKANLIĞI
(TÜRKİYE ULUSAL AJANSI)
ERASMUS+
KA2 - STRATEJİK ORTAKLIKLAR
YÜKSEKÖĞRETİM PROJELERİ
BAŞVURU REHBERİ
2014
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
GİRİŞ
Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem (Key Action) 2 altında Yenilik ve İyi
Uygulamaların Değişimi için İşbirliği Programının alt faaliyeti olan Yükseköğretim Alanında
Stratejik Ortaklıklar kapsamında proje başvurusu yapmak isteyen ve Türkiye’de faaliyet
gösteren kuruluşlara yönelik olarak hazırlanmış yardımcı bir doküman niteliğindedir. Rehber,
adım adım başvuru sürecinin nasıl yapılacağına dair yardımcı kaynak olmak üzere
hazırlanmıştır. Bu rehberin içeriği ile Avrupa Komisyonu’nun temel belgelerinde yer alan
bilgiler arasında farklılıklar olması halinde Avrupa Komisyonunun resmi dokümanları esas
alınacaktır.
Ulusal Ajans
Erasmus+ Yükseköğretim (Erasmus) Programı
Mevlana Bulvarı No: 181 06520 Balgat – Ankara
Telefon:+90 312 409 62 57
Faks:+90 312 409 60 99
E-Posta:[email protected]
www.ua.gov.tr
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
A. General Information
Bu bölüm, başvuran kurum konumunda olacak kurum/kuruluşlara Yükseköğretim Stratejik
Ortaklık Başvuru Formu hakkında tanıtıcı kısa bilgiler içermektedir.
Formu Turna sisteminden indirdiğinizde formun B Bölümündeki içerik bilgileri otomatik
olarak gelecektir.
B. Context
Programme: Erasmus +
Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Action: Strategic Partnerships
Field: Strategic Partnership for Higher Education
Call: 2014
Round: Round 1
Deadline for Submission: 30-04-2014 12:00 (Son başvuru tarihi ve saatinden önce
başvurunuzu sisteme yüklemeyi unutmayınız!)
Language used to fill in the form: English (Proje teklifleri için kullanılacak dilin İngilizce
olması beklenmektedir. Ortakların çalışma dilinin program dillerinden biri olması ve
başvurunun o dilde yapılması halinde başvuru formunun İngilizce çevirisinin form ile beraber
yüklenmesi gerekmektedir.)
B.1. Project Identification
Project Title: Projenizin adını yazınız.
Project Acronym: Projenizin kısaltmasını (varsa) yazınız.
Project Start Date: Projenizin başlangıç tarihini yazınız.
(2 yıllık Projeler 1 Eylül 2014 ile 31 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılabilmektedir.
3 yıllık Projeler 1 Eylül 2014 ile 31 Ağustos 2017 yılları arasında yapılabilmektedir.)
Project Total Duration: Projeniz kaç yıllık ise, ay olarak seçiniz. (2 yıllık projeler 24 ay, 3
yıllık projeler 36 ay)
Project End Date: Projenizin bitiş tarihini yazınız.
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
(2 yıllık Projeler 1 Eylül 2014 ile 31 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılabilmektedir.
3 yıllık Projeler 1 Eylül 2014 ile 31 Ağustos 2017 yılları arasında yapılabilmektedir.)
Applicant Organisation Full Legal Name (Latin characters): Kurumunuzun resmi adını
yazınız.
B.2. National Agency of the Applicant Organisation
Bu kısımda lütfen TR01 (Türkiye) seçeneğini işaretleyiniz.
C. Participating organisation(s)
C.1. Applicant Organisation
Bu sayfadaki bilgilerin otomatik olarak gelebilmesi için başvuran kurum/kuruluşun daha önce
Avrupa Komisyonu Katılımcı Portalı aracılığıyla PIC numarası almış olması gerekmektedir.
PIC numarasının nasıl alınması gerektiğine ilişkin bilgileri yandaki bağlantıya tıklayarak
öğrenebilirsiniz. (bit.ly/1s6vRgq)
PIC numaranızı almış iseniz, numaranızı girdiğinizde kurum/kuruluşunuza ait bilgiler, daha
önce girmiş olduğunuz bilgilerden otomatik olarak çekilecektir. Bu sayfaya gelen bilgileri bir
kez daha kontrol ediniz, bir yanlışlık var ise bu aşamada düzeltiniz.
C.1.1. Profile
Type of Organisation: Kurumunuzun türünü yazınız. (örneğin, yükseköğretim kurumu, özel
kurum, sivil toplum kuruluşu) Buradaki bilgiler de yine Avrupa Komisyonu Katılımcı
Portalına girmiş olduğunuz bilgilerden gelecektir. Bu kısımdaki bilgileri kontrol ediniz, bir
hata var ise düzeltiniz.
Is your organisation a public body?: Kurumunuzun statüsüne göre cevaplayınız. (Türkiye’deki
tüm yükseköğretim kurumları (devlet-vakıf) kamu kurumu statüsündedir.)
Is your organisation a non-profit body?: Kurumunuzun statüsüne göre cevaplayınız.
C.1.2. Accreditation
Kurumunuz ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumu ise Accreditation Type’da artı
düğmesine tıklayarak “ERAPLUS ECHE”yi seçiniz. Accreditation Reference’a ECHE
numaranızı yazınız.
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
C.1.3. Legal Representative
Proje teklifinizin kabul edilmesi durumunda kurum/kuruluşunuzun adına Hibe Sözleşmesini
imzalamaya yetkili yasal temsilcinin kimlik bilgilerini giriniz. (Yükseköğretim kurumları için
yasal temsilci, üniversitenin Rektörü veya bu alanda yetkilendirilmiş bir diğer kişidir.)
Bu kişinin adres bilgileri kurum/kuruluş adres bilgileriniz ile aynı ise yeniden adres bilgisi
girmenize gerek yoktur. Adres bilgileri farklı ise bu sayfada yer alan kutucuğu işaretleyiniz ve
altta açılacak kısma yasal temsilcinin adres bilgilerini giriniz.
C.1.4. Contact Person
Proje yürütme süresince, projeyle ilgili her tür iş/işlem hakkında doğrudan ve sürekli olarak
Merkez Başkanlığımız ile iletişim kuracak ve projede aktif görev alacak olan proje
koordinatörünün kimlik ve iletişim bilgileri giriniz. (Bu kişi PIC numarası alınması esnasında
kayıt edilen kişi ile aynı kişi olmak zorunda değildir.)
Burada da yine bir üstte belirtildiği gibi iletişim kişisinin adres bilgileri farklı ise ilgili
kutucuğa tıklayarak adres bilgilerini giriniz.
C.2. Partner Organisation
Ortak kurum/kuruluş, proje hedeflerinize ulaşmanız ve proje sonuçlarını mümkün olduğunca
yaygınlaştırmanız için bu süreçte sizinle birlikte aktif olarak rol ve bütçe alacak
kurum/kuruluştur.
Proje ortaklarınızın bilgilerini giriniz. Proje ortağınız kurum/kuruluşların başvuru formuna
eklenebilmesi için bu kurum/kuruluşların da Avrupa Komisyonu’nun Katılımcı Portalına
(URF) kaydolması ve PIC numarası alması gerekmektedir.
Başvuru formunuzu yüklerken, her bir ortağınızdan alacağınız “Ortaklık Yetki Belgesi’ni de
yükleyiniz.
C.2.1. Profile
Bu kısımda ortak kurum/kuruluşunuz kamu kurumu mu, özel kurum mu ya da bir sivil toplum
kuruluşu mu olduğuna dair bilgiler yer almaktadır. Buradaki bilgiler de yine Avrupa
Komisyonu Katılımcı Portalına ortağınızın girmiş olduğu bilgilerden gelecektir. Bu kısımdaki
bilgileri kontrol ediniz, bir hata mevcut ise düzeltiniz.
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
C.2.2. Accreditation
Ortak kurum/kuruluşunuz ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumu ise Accreditation Type’da
artı düğmesine tıklayarak “ERAPLUS ECHE”yi seçiniz. Accreditation Reference’a ECHE
numarasını yazınız.
C.2.3. Background and Experience
Please briefly present the partner organisation (e.g. its type, size, scope of work, areas of
specific expertise, specific social context and, if relevant, the quality system used).
Ortağınızı kısaca tanıtınız. (örneğin, türü, büyüklüğü, çalışma kapsamı, belirli uzmanlık
alanları, spesifik sosyal bağlamı ve eğer söz konusu ise kullanılan kalite sistemi).
What are the activities and experience of the partner organisation in the areas relevant
for this project? What are the skills and/or expertise of key persons involved in this
project?
Ortağınızın proje başvuru ile ilgili alanlardaki faaliyetleri ve deneyimleri nelerdir? Bu
başvuruya dâhil olan kilit personelin/kişilerin becerileri ve/veya uzmanlıkları nelerdir?
Belirtiniz.
Has the partner organisation participated in a European Union granted project in the 3
years preceding this application?
Ortağınız bu Proje başvurunun öncesindeki 3 yıl içerisinde Avrupa Birliği hibeli bir projede
yer aldı mı? Cevabınız evet ise, istenen bilgileri (AB Programının adı, tarihi, proje numarası,
başvuranın adı) doldurunuz.
C.2.4. Legal Representative
Proje teklifinizin kabul edilmesi durumunda kurum/kuruluşunuz ile ortağınızı temsilen
ortaklık sözleşmesini imzalamaya yetkili kişinin kimlik bilgilerini giriniz. (Yükseköğretim
kurumları için yasal temsilci, üniversitenin Rektörü veya bu alanda yetkilendirilmiş bir diğer
kişidir.)
Bu kişinin adres bilgileri, ortak kurum/kuruluş ile aynı ise yeniden adres bilgisi girmenize
gerek yoktur. Adres bilgileri farklı ise bu sayfada yer alan kutucuğu işaretleyiniz ve altta
açılacak kısma yasal temsilcinin adres bilgilerini giriniz.
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
C.2.5. Contact Person
Ortağınızın, Proje yürütme süresince, projeyle ilgili her tür iş/işlem hakkında doğrudan ve
sürekli olarak kurum/kuruluşunuz ile iletişim kuracak ve projede aktif görev alacak kişinin
kimlik ve iletişim bilgilerini giriniz.
Burada da yine bir üstte belirtildiği gibi iletişim kişisinin adres bilgileri farklı ise ilgili
kutucuğa tıklanarak adres bilgilerini giriniz.
“Add Partner”a tıklayarak ortak sayınız kadar ortak ekleyiniz ve her bir ortak için istenen
bilgileri doldurunuz.
“Remove Partner”a tıklayarak ortak çıkarabilirsiniz. Ortak çıkar düğmesine bastığınızda en
son eklenen ortak bilgileri silinecektir. Bu nedenle çıkarmak isteğiniz ortak sondan bir önceki
ya da daha önceki bir ortak ise doğru ortağı sildiğinizden emin olunuz.
D. Description of the Project
What is the rationale of this project, in terms of objectives pursued and needs to be
addressed?
Projenizin gerekçesi ve projenizin ele alacağı meseleler ve ihtiyaçlar nelerdir? Belirtiniz.
Burada Projenizin konusunu, amacını, hangi amaç ve ihtiyaçlara yönelik olduğunu, öngörülen
sonuçları belirtiniz. Yani bir başka deyişle burada Projeniz hangi sorunu çözmeye yönelik ise
bir “sorun analizi” yapmanız beklenmektedir.
In what way is the project innovative and/or complementary to other projects already
carried out?
Projeniz hangi bakımlardan yenilikçidir ya da hâlihazırda gerçekleştirilmiş diğer projeleri
tamamlayıcı niteliğe sahiptir? Belirtiniz.
How did you choose the project partners and what experiences and competences will
they bring to the project? How was the partnership established and does it involve
organisations that have never been previously involved in a similar project?
Proje ortaklarınızı nasıl seçtiniz ve proje ortaklarınız projeye hangi deneyimleri ve
yetkinlikleri sağlayacaklardır? Ortaklığınız nasıl oluşturuldu ve daha önceden benzer bir
projede hiç yer almamış olan kuruluşları da içeriyor mu? Belirtiniz.
How will cooperation and communication happen among all project partners and with
other relevant stakeholders? What will be the purpose and frequency of the
transnational project meetings and who will participate in them?
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
Proje ortaklarınız ve diğer ilgili paydaşlar ile nasıl işbirliği kuracak ve iletişiminizi nasıl
gerçekleştireceksiniz? Uluslararası proje toplantılarının amacı ve sıklığı ne olacaktır ve bu
toplantılara kimler katılacaktır? Belirtiniz.
What are the most relevant priorities addressed by your project?
Projenizin ele alacağı en ilgili öncelikler nelerdir? Belirtiniz. (Önceliklerden en fazla ikisini
seçebildiğinize dikkat ediniz.)
What are the most relevant topics addressed by your project?
Projenizin ele alacağı en ilgili konular nelerdir? Belirtiniz. (Konu başlıklarından da en fazla
üç başlık seçilebilmektedir.)
What results are expected during the project and on its completion? Please provide a
detailed description of the expected results (if they are not listed in intellectual outputs,
multiplier evens or learning, training, teaching activities).
Proje boyunca ve projenin sona ermesinin ardından beklenen sonuçlar nelerdir? Projede elde
etmeyi beklediğiniz ürünler hakkında “fikri/entelektüel çıktılar, çoğaltan etkisi olan olaylar
öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetleri” kısmında bilgi vermediyseniz, bu kısımda detaylı
bilgi veriniz.
E. Preparation
Please describe what will be done in preparation by your organisation and by your
partners before the project activities take place.
Lütfen proje faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden önce kuruluşunuz ve ortaklarınız tarafından
hazırlık olarak neler yapılacağını açıklayınız.
E.1. Project Management
How will you ensure proper budget control and time management in your project?
Projenizde uygun bütçe kontrolünü ve zaman yönetimini nasıl sağlayacaksınız? Belirtiniz.
How will the quality of the project's activities and results be monitored and evaluated?
Please mention the involved staff profiles and frequency of such quality checks.
Proje faaliyetlerinin ve sonuçlarının kalitesi nasıl izlenecek ve değerlendirilecektir? Lütfen
ilgili personelin profillerini ve bu niteliklerin hangi sıklıkta kontrol edildiğini belirtiniz.
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
What measures are foreseen to handle project risks (e.g. conflict resolution processes,
etc.)?
Proje risklerini yönetebilmek için hangi önlemler öngörülmektedir (örneğin çatışma
çözümleme süreçleri, vb.)
Which activities and indicators of achievement (quantitative and qualitative) will you
put in place in order to assess whether and to what extent, the project reaches its
objectives and results?
Projenin hedef ve sonuçlarını gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin ve bunların hangi ölçüde
gerçekleştirildiğinin değerlendirilmesi için hangi faaliyet ve başarı göstergelerini (nicel ve
nitel) kullanacaksınız? Belirtiniz.
F. Implementation
Please describe the activities that your project will organise. Please provide detailed
information in particular about the Project activities that will be supported from the
grant for Project Management and Implementation.
Lütfen projenizin organize edeceği faaliyetleri tanımlayınız. Proje yönetimi ve uygulaması
başlığı altında sunulan hibenin destekleyeceği faaliyetler hakkında detaylı bilgi veriniz.
What target groups do you address in your activities plan?
Faaliyet planınızda hangi hedef gruplara hitap etmektesiniz? Belirtiniz.
F.1. Involvement of Participants With Fewer Opportunities
Does your project involve participants facing situations that make their participation
more difficult?
Projeniz, katılımlarını zorlaştıran durumlarla karşı karşıya olan katılımcıları içeriyor mu?
Belirtiniz. Erasmus+ Programı, kısıtlı imkânlara sahip gençler ile dezavantajlı altyapıdan
gelenlere eğitim fırsatlarının açılarak, sosyal dışlanmanın önlenmesi ve eşitliğin sağlanmasını
teşvik etmektedir. Kısıtlı imkânlara sahip olanlardan kastedilen; bireysel zorluklar veya
imkânsızlıklar nedeniyle ulusötesi projelere katılamadığından dezavantajlı durumda olan
bireylerdir. Dezavantajlı olmaya neden olan bireysel zorluklar ve imkânsızlıklara ilişkin
tanımlar, Avrupa Komisyonunca yayınlanan Erasmus+ Program Rehberinde detaylı olarak
açıklanmaktadır. Proje, söz konusu hedef kitleyi içeriyorsa bu durum özellikle belirtilmelidir.
Ayrıca bu hedef kitlenin yaşadığı zorluklar, projede bu zorlukları gidermek için öngörülen
tedbirler de bu bölümde anlatılmalıdır.
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
F.2. Project Activities
F.2.1. Intellectual Outputs
“Add Output” düğmesine tıkladığınızda açılacak kutuda sizden iki tür bilgi istenecektir:
1. Çıktı adı, türü, dili ve çıktının hangi formatta elde edileceği,
2. Bu çıktıyı elde etmek için gerçekleştirilecek faaliyetin detayları.
Çıktı birden fazla dilde elde edilebilir. Bunun için dil yazan kısımda görünen artı düğmesine
tıklamanız yeterlidir.
Faaliyet tanımlama kısmında gerçekleştirilecek faaliyetin adı, tanımı, projenin hangi
aşamasında (başlangıcında, bitişinde, ortasında vb.) gerçekleştirileceği, bu faaliyetin
gerçekleştirilmesinde hangi ortağınızın liderlik edeceği, faaliyet gerçekleştirilme aşamasında
hangi ortak kurumların rol alacağı ve faaliyetin başlama bitiş tarihlerini giriniz. Faaliyetin
gerçekleştirilmesinde birden fazla ortak yer alacaksa “katılımcı organizasyonlar” tanımının
hemen altında yer alan artı eksi düğmelerinden satır ekleyip çıkarınız.
Program rehberinde belirtildiği üzere fikri çıktılar hibe kalemi, nitelik ve niceliksel olarak fark
yaratan, müfredat, pedagojik ve gençlik çalışma materyalleri, açık eğitim kaynakları, bilişim
teknoloji araçları gibi fikri çıktılar/somut çıktılarının gelişimini desteklemeyi amaçlamaktadır.
Bu sebeple söz konusu hibe kalemi, program yönetimi ile alakalı görevlerle birlikte, projelerin
küçük ölçekli çıktılarını ve geniş faaliyet çeşitlerini de hali hazırda kapsayan "Proje yönetimi
ve uygulama" kalemi faaliyetleri için personel maliyetlerine katkı sağlamak amacıyla
kullanılamaz. Bu nedenle, yönetim ve idari destek personeli için ek personel maliyeti sadece
istisnai ve usulüne uygun bir şekilde gerekçelendirildiği durumlarda “Fikri Çıktı” bütçe
bölümünden talep edilebilir. Bu tür ek maliyet ihtiyacı başvuru formunun proje faaliyetlerifikri çıktılar bölümünde detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.
Fikri çıktılar bölümü doldurulurken, her bir çıktının altındaki her bir faaliyet için lider ve
katılımcı kuruluşlar açıkça belirtilmelidir. Aksi takdirde ilgili maliyetleri bütçenin ilgili
bölümünde belirtme imkânı olmayacaktır.
Ayrıca başvuru formunda hali hazırda tanımlanan çıktılar arasına yeni fikri çıktılar dâhil
edilemeyeceğini lütfen unutmayınız. Bu yüzden formu doldururken fikri çıktıların bir mantık
silsilesi içinde sıralandığından emin olunuz.
F.2.2. Multiplier Events
Projenin çoğaltan etkisi olan etkinlikleri belirten, projenin faaliyetleri ve en temel
sonuçlarından hedef grubunun ötesinde diğer hedef kitlesinin de etkilenmesi ve yeni projeleri
de çalışılmasını tetikleyici ve projenin fikri çıktılarını yaygınlaştırıcı faaliyetler çoğaltan etkisi
olan etkinlikler olarak tanımlanabilir. Burada, üretmeyi planladığınız fikri çıktılarınızı
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
olabildiğince fazla hedef grubunuza ulaştırmanız için, hedef gruplarınızı davet edebileceğiniz
kongre, seminer ve benzeri toplantı organizasyonları belirtiniz.
“Add Event”e tıkladığınızda açılacak kutucuklara yapmayı planladığınız organizasyonun
tipini, adını, hangi fikri çıktıyla ilgili olduğunu ve bu organizasyonu gerçekleştirmek için
yapacağınız faaliyeti, faaliyeti projenin hangi safhasında yapacağınızı, faaliyetin tanımını,
başlama-bitiş tarihlerini, yerini, hangi kurum/kuruluşun bu faaliyete liderlik edeceğini ve
faaliyetin gerçekleştirilmesi için hangi kurum kuruluşların görev üstleneceğini giriniz.
Planladığınız bu toplantıların, elde etmeyi planladığınız fikri çıktılarla ilgili olduğundan ve
doğru hedef grubuna yönelik olduğundan emin olunuz.
F.2.3. Learning/Teaching/Training Activities
Do you foresee the inclusion of learning, teaching or training activities in your project?
Ulusötesi öğrenme, öğretme ya da eğitim faaliyetlerinin projenize dâhil edilmesini öngörüyor
musunuz? Belirtiniz. (Soruya “hayır” cevabını verirseniz; herhangi bir bilgi girmenize gerek
yoktur.)
If yes, what is the added value of these learning, teaching or training activities with
regards to the achievement of the project objectives? Please describe also the
arrangements for recognition or validation of the learning outcomes of the participants
in learning, teaching or training activities. Will your project make use of European
instruments like Europass, ECVET, Youthpass, ECTS etc. or any national
instruments/certificates?
Cevabınız evet ise; projenizde yer alacak ulusötesi öğrenme, öğretme ya da eğitim
faaliyetlerine niçin ihtiyaç duyduğunuzu, bu faaliyetlerin projenin hedeflerine nasıl
vazgeçilmez bir katma değer katacağını belirtiniz. Lütfen bu faaliyetlere katılacak kişilerin
aldığı eğitimi nasıl geçerli kılacağınızı ve bu faaliyetleri geçerli kılmak için Europass,
ECVET, Youthpass, AKTS vb. ya da ulusal bir araç/ sertifika kullanıp kullanmayacağınızı
belirtiniz.
Stratejik Ortaklık projelerinde talep edilecek ulusötesi öğrenme/öğretim faaliyetlerinin
projenin hedefleri ve ürünleri ile doğrudan ilişkisi ve projenin nasıl ayrılmaz bir parçası
olduğunun anlatılması büyük önem arz etmektedir. Bu faaliyetler için örnekler program
rehberinde (sf. 237-240) bulunabilir.
“Add Activity”ye bastığınızda, eklemek istediğiniz faaliyetle ilgili girmeniz gereken
detayların yer aldığı kısım açılacaktır. Bu kısma gerçekleştirmeyi planladığınız faaliyetin
türünü, tanımını, kaç kişi katılacağını, engelli katılımcılarınız varsa bilgisini (toplam katılımcı
sayısı dışında), refakatçı sayısı (toplam katılımcı sayısı dışında), faaliyetin uzun dönem ya da
kısa dönem faaliyeti mi olduğunu, kaç gün ya da kaç ay süreceğini, katılımcı
kurum/kuruluşların isimlerini yazınız. Katılımcı kurum/kuruluş bilgisinin hemen altında
gördüğünüz eksi artı düğmelerinden kurum ekleyip çıkarabilirsiniz.
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
G. Follow-up
G.1. Impact
What is the expected impact on the participants, participating organisations, target
groups and other relevant stakeholders?
Projenin, katılımcılar, katılımcı kuruluşlar, hedef gruplar ve diğer ilgili paydaşlar üzerindeki
beklenen etkiler nelerdir? Belirtiniz.
What is the desired impact of the project at the local, regional, national, European
and/or international levels?
Projenin, yerel, bölgesel, ulusal, Avrupa ve/veya uluslararası düzeylerdeki istenen etkileri
nelerdir? Belirtiniz.
How will you measure the previously mentioned impacts?
Daha önce bahsi edilen bu etkileri nasıl ölçeceksiniz? Belirtiniz.
(Daha detaylı bilgi için Program Rehberi’nin Ek-2 bölümünü inceleyebilirsiniz.)
G.2. Dissemination and Use of Projects' Results
Yaygınlaştırma planlarınızı ayrıntılı bir biçimde açıklamanız gerekmektedir. Lütfen aşağıdaki
soruları cevaplayınız.
To whom will you disseminate the project results inside and outside your organisation?
Please define in particular your target audience(s) at local/regional/national/EU level
and motivate your choice.
Kuruluş içerisinde ve dışında proje sonuçlarını kimlere yaygınlaştıracaksınız? Lütfen
yerel/bölgesel/ulusal/AB düzeylerindeki hedef kitle(leri)nizi tanımlayınız ve seçiminizin
gerekçelerini açıklayınız.
Who will be responsible for the dissemination activities within your partnership and
which specific expertise has it in this area? How many resources will you make available
to allow for the proper implementation of your dissemination plans?
Ortaklığınız içerisinde yaygınlaştırma faaliyetlerinden kim sorumlu olacaktır ve bu alanda
hangi belirli uzmanlığa sahiptir? Yaygınlaştırma planlarınızın gereği gibi uygulanmasına
imkân sağlamak için kaç kaynağı kullanıma koyacaksınız? Belirtiniz.
What kind of dissemination activities do you intend to carry out (relevance) and through
which channels?
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
Projenizle ilgili ne tür yaygınlaştırma faaliyetleri yapmayı planlıyorsunuz ve bu faaliyetler
için hangi kanalları kullanacaksınız? Belirtiniz.
Erasmus+ promotes an open access requirement for all materials produced through its
projects. In the case your project is producing intellectual outputs/ tangible deliverables,
please describe if and how you intend to promote the free access for the public, through
the internet, to a digital form thereof. In case a limitation should be foreseen for the use
of the open licence, please specify the reasons, extent and nature of this limitation
Erasmus+ kapsamında gerçekleştirilecek projelerden elde edilen sonuçlara herkesin ücretsiz
ve kolaylıkla ulaşımı hedeflenmektedir. Projenizin sonuçlarından birisi de entelektüel olarak
bir ürün ortaya koyacaksa (örneğin yeni bir yöntem, kitap, makale, müfredat vb.) bu ürünlere
kamunun hangi yollarla ve ne şekilde ulaşacağını, bu ürünleri internet veya dijital platformlar
gibi ortamlarda nasıl yaygınlaştıracağınızı ve teşvik edeceğinizi açıklamalısınız. Eğer bu
ürünlere ve çıktılara ulaşım konusunda bir sınırlama ve lisans gerekeceğini planlıyorsanız
lütfen bu sınırlamayı neden yapmış olduğunuzu açıklayınız ve sebeplerini belirtiniz.
How will you ensure that the project's results will remain available and/or will be used
by others?
Proje sonuçlarının elde edilebilir durumda kalmasını ve/veya diğer kişilerce kullanılmasını
nasıl sağlayacaksınız? Belirtiniz.
If relevant, please provide any other meaningful information deemed necessary to give a
comprehensive overview of your dissemination plans.
Eğer söz konusu ise, lütfen yaygınlaştırma planınızın kapsamlı bir görünümünü sunmanız
açısından gerekli olduğunu düşündüğünüz diğer anlamlı bilgileri de sununuz.
(Daha detaylı bilgi için Program Rehberi’nin Ek-2 bölümünü inceleyebilirsiniz.)
G.3. Sustainability
What are the activities and results that are planned to be maintained after the end of the
EU funding including the needed resources to sustain them?
AB fonlamasının sona ermesinden sonra sürdürülmesi planlanan faaliyetleri ve sonuçları,
bunların sürdürülmesi için ihtiyaç duyulacak kaynakları da içerecek şekilde belirtiniz.
(Daha detaylı bilgi için Program Rehberi’nin Ek-2 bölümünü inceleyebilirsiniz.)
H. Budget
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
Program Rehberinde bütçe ile ilgili bölüm bu konuda oldukça yönlendirici bilgiler
içerdiğinden bu bölümün ilgili kısımlarına bakılarak doldurulması gerekmektedir.
I. Project summary
Please provide a short summary of your project. Please recall that this section [or part
of it] may be used by the European Commission, Executive Agency or National Agencies
in their publications. It will also feed the Erasmus+ dissemination platform.
Be concise and clear and mention at least the following elements: context/background of
project; objectives of your project; number and profile of participants; description of
activities; methodology to be used in carrying out the project; a short description of the
results and impact envisaged and finally the potential longer term benefits.
In view of further publication on the Erasmus+ dissemination platform, please be also
aware that a comprehensive public summary of project results will be requested at
report stage(s). Final payment provisions in contract will be linked to the availability of
such summary.
Lütfen projenizin kısa bir özetini sununuz. Lütfen bu bölümün [ya da bir kısmının] Avrupa
Komisyonu, Yürütme Ajansı ya da Ulusal Ajanslar tarafından yayınlarında kullanılabileceğini
hatırda tutunuz. Bu bölüm aynı zamanda Erasmus+ yaygınlaştırma platformunu da
besleyecektir.
Özeti kısa ve açık bir biçimde yazınız ve en azından şu unsurlardan bahsediniz: projenin
bağlamı/arka planı; projenizin hedefleri; katılımcıların sayısı ve profilleri; faaliyetlerin tanımı;
projenin gerçekleştirilmesinde kullanılacak yöntem; öngörülen sonuçların ve etkinin kısa
açıklaması ve son olarak da potansiyel uzun vadeli faydalar.
Erasmus+ yaygınlaştırma platformunda yer alan diğer yayınları da göz önünde bulundurarak,
lütfen raporlama aşamasında (aşamalarında) proje sonuçlarının halka açık kapsamlı bir
özetinin sizden talep edileceğini de lütfen hatırda tutunuz. Sözleşmedeki nihaî ödeme hükmü
bu özetleri sunmanız koşuluna bağlı olacaktır.
I.1. Summary of participating organisations
Bu kısım yukarıda girmiş olduğunuz bilgilerden otomatik olarak alınacaktır. Burada
ortaklarınızın PIC numarası, kurum/kuruluş adı, ülkesi ve sayısı görünecektir.
I.2. Budget Summary
Yukarıda bütçe ile ilgili bölüm doldurulduğunda, bütçe özeti otomatik gelecektir.
J. Checklist
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
Başvurunuzu Ulusal Ajansınıza iletmeden önce, lütfen Program Rehberi’ndeki uygunluk
kriterlerini karşıladığından emin olunuz ve kontrol listesindeki tüm maddeleri sizden
istenildiği şekilde tamamlayınız ve tek tek kontrol ediniz:
Doğru Ana Eylem 2 Başvuru Formu kullanılmıştır.
Başvuru formundaki gerekli tüm bölümler doldurulmuştur.
Başvuru formu, başvuru sahibi kurumun bulunduğu ülke Ulusal Ajansına gönderilmiştir.
Başvuru formu Erasmus+ Program Ülkelerinden birinin resmi dili kullanılarak
doldurulmuştur.
- Doğruluk Beyanı
- Ortaklık Yetki Belgesi
- Stratejik Ortaklıklar Faaliyet Tablosu
Tüm ortaklar, tüzel kişilik formlarını URF’ye yükledi mi? (Daha fazla bilgi için Program
Rehberin C Bölümünde “Seçilme Ölçütleri” kısmına bakılabilir.)
Hibesi 60.000 €’nun üzerinde olan başvurular için, kuruluşun finansal kapasitesini gösteren
bilanço/gelir-gider tablosu katılımcı portalına eklendi mi? (Bu belge Kamu kurumları ve
Uluslararası Örgütlerden talep edilmemektedir)
Yapılması planlanan başvurunun tarihi Program Rehberindeki son başvuru tarihleri ile
uyumlu mu?
Formun nihai hali kaydedilip saklamak üzere çıktı alındı mı?
K. Data Protection Notice
Bu kısımda proje bilgilerinizin ve proje yürütme için toplanan kişisel bilgilerinizin nasıl
korunacağı ve gerekmesi halinde bu bilgilerin hangi prosedürler çerçevesinde nerelerde
kullanılacağı ile ilgili bilgi yer almaktadır. Doğruluk bildirimini imzalamadan önce lütfen bu
kısmı okuyunuz. Başka bir sorunuz olması halinde Ajansınıza başvurunuz.
L. Declaration of Honour
Başvuru sahibi kurum/kuruluşun yasal temsilcisi Doğruluk Beyanı sayfasının çıktısını almalı,
dikkatli bir şekilde okumalı, beyan bölümünü el yazısı ile doldurmalı ve imzalamalı, varsa
kurum mührünü tatbik etmelidir. Onaylanan Doğruluk Beyanı taranıp başvuru formu
sunulmadan önce başvuru formunda yer alan “Ekler” bölümüne eklenmelidir.
M. Annexes
Başvuru formuna ekleneceği kontrol listesinde belirtilen tüm belgeler bu bölümde
yüklenecektir. Bunlar:
1) Kurum yasal temsilcisi tarafından imzalanmış doğruluk beyanı (Başvuru formunun
içindedir ve sadece koordinatör kurumun yasal temsilcisi tarafından imzalanacaktır.)
2) Her bir ortağa ait, koordinatör kuruluş ile ortakların imzaladığı Ortaklık Yetki Belgesi
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
3) Proje faaliyetlerini içeren zaman çizelgesi- (GANTT şeması (bit.ly/1otw6mr)
Belge yüklemek için kutunun sağ tarafında bulunan “add” butonuna basınız ve ilgili belgeyi
bilgisayarınızdan bularak yükleyiniz. Yanlışlıkla yüklenen belgeler “remove” butonu
kullanılarak çıkarılabilmektedir.
N. Submission
Başvuru formunu elektronik olarak sunmadan önce lütfen “validate” düğmesine basarak
onaylayınız. Bu işlem başvuru formundaki doldurulması zorunlu alanları kontrol etmektedir.
En son sunduğunuz başvuru formunun dikkate alınacağını unutmayınız.
Başvuru yapmadan önce, proje içeriğinizin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olmak için
lütfen bir kez daha kontrol ediniz. Son başvuru tarihinden sonra sunmuş olduğunuz başvuru
formları üzerinde düzenleme yapmanız mümkün değildir. Başvurunuza gerekli tüm ekleri
eklediğinizden emin olunuz.
N.2. Standart Submission Procedure
Başvuru formunun nihai hali Avrupa Komisyonu veri tabanına on-line olarak “submit”
edilmelidir. Bunun için internet bağlantınızın olması gerekmektedir. Basılı metin olarak posta
yoluyla ya da faks ile başvuru yapılmayacaktır. Bu tür başvurular kabul edilmeyecektir.
N.3. Alternative Submission Procedure
Başvurunuzu on-line olarak yapamazsanız, resmi son başvuru saatini izleyen 2 saat içinde
Ulusal Ajansınıza e-posta ([email protected]) göndererek de yapabilirsiniz. E-posta,
eksiksiz doldurulmuş elektronik başvuru formunu ve göndermek istediğiniz her türlü ek
dosyayı içermelidir. Ayrıca bu elektronik formun on-line olarak sunulamadığını belirten
“Başvuru Sunum Özeti” bölümünün de bir ekran görüntüsünü eklemelisiniz. Ulusal Ajansınız
durumunuzu inceleyecek ve sizi yönlendirecektir.
N.4. Submission Summary
Başvuru formu submit edilerek Avrupa Komisyonu veri tabanına yüklenildiğinde işlemin
yapıldığı tarih ve saat bilgileri (Time), işlemin doğru olarak yapılıp yapılamadığı (Event),
Komisyon veri tabanı tarafından yüklenilen forma verilen yükleme kodu bilgisi (Form Hash
Code) ve yükleme onayı (Status) bilgisi form üzerinde aşağıda yer alan şekildeki gibi
gösterilecektir.
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
30 Nisan 2014 Brüksel saatiyle en geç 12.00 de başvurunuzu yaptığınızdan emin olunuz.
Olası herhangi bir teknik soruna karşı projenizin pdf formatını bilgisayarınıza kaydediniz.
Form Avrupa komisyonu veri tabanına sorunsuz olarak yüklendikten sonra tekrar
kaydedilerek TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemi’ne yüklenilmelidir. Bu noktada
Online Başvuru Kılavuzundaki talimatları takip ediniz.
N.5. Form Printing
Başvuru formunun bir kopyasını saklama için tüm başvuru formunu yazdırınız. Yazdırdığınız
başvuru formunu Ulusal Ajansa göndermeyiniz.
Download

Stratejik Ortaklıklar Yükseköğretim Projeleri Başvuru