Uz. Dr. Sema Saraç
1964 yılında istanbulda doğdu. 1981 yılında Beşiktaş Atatürk lisesini bitirdikten sonra İstanbul Tıp fakültesine
girdi. Temmuz 1987 de mezun olduktan sonra aynı yıl Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Cerrahisinde
ihtisasa başladı. 1992 yılında uzman oldu. 1992-94 yılları arasında Çanakkale Devlet Hastanesinde mecburi
hizmetini tamamladı. 1995 yılında Heybeliada Sanatoryumuna tayin oldu.1996 yılında başasistan oldu. 2005
yılından beri Heybeliadanın kapanıp Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile birleşmesinden beri burada
görev yapmaktadır.
Türk Toraks Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Uykuder üyelikleri vardır.
35 Ulusal, 5 uluslar arası dergide makalesi vardır.halen hastanemiz Uyku hastalıkları bölümünde görev
yapmakta olup , son yıllarda bu konu ile ilgili çalışmalara ağırlık vermektedir.
Download

Uz. Dr. Sema Saraç - Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi