PROJE ÖDEVİ HAZIRLAMA İŞLEM BASAMAKLARI
Önemli Not: Ödevin hazırlığına başlamadan önce bilmeniz ve kabul etmeniz gereken en önemli konu; "Bu
ödev sizin yazılım hazırlama konusunda kendinizi geliştirmeniz ve bu konuda sağlam bir referansa sahip
olmanız amacıyla hazırlanmaktadır". Dolayısıyla bahsedilen tüm aşamaları iyi veya kötü sizin yapmanız her
şeyden önemlidir. Gerektiği noktalarda bilgi alacağınız kişi benim, lütfen bir başkasını işinize karıştırmayın.
Ayrıca aşağıdaki işlemleri tamamlamak üzere sahip olduğunuz süreyi verimli kullanabilmek amacıyla bir
planlamaya tabi tutun. Hangi işin ne zamana kadar tamamlanacağını önceden belirlemeniz, sizin süreçten
geri kalmanızı yada başarısız olmanızı büyük ölçüde engelleyecektir. (Hazırlayacağınız planlama çizelgesini
de ödevin ekler bölümüne ekleyiniz.). Ayrıca hazırlık süreciniz boyunca geliştireceğiniz program için uygun,
çarpıcı ve profesyonel bir isim düşünün ve yazılımınıza "al-beni"si olan bir isim verin.
A. BAŞLANGIÇ AŞAMASI
1. Konu hakkında daha önce hazırlanmış yazılımlar ve çalışma şekilleri incelenecek.
2. Hedef kullanıcı kitlesine yöneltilmek üzere, yazılım hakkında bilgi toplamak amacıyla bir anket
hazırlanacak.
3. Hazırlanan anket, hedef kullanıcı kişilere uygulanacak ve yazılımdan istedikleri hakkında notlar alınacak.
(Sorular ve alınan cevaplar ve notlar ödeve ekler bölümünde eklenecek!)
B. HAZIRLIK AŞAMASI
1. Belirlenen talepler doğrultusunda yazılımda kullanılacak pencere ve yerleşim planlarını ayrı ayrı kağıtlara
çizerek kullanılacak bileşenlerin (TextBox, Label, Button, Form v.b.) isimlendirmeleri yapılacak (Yaptığınız
çizimler ekler bölümünde ödeve eklenecektir.). Yapacağınız isimlendirmelerde daha önce de ifade ettiğim
gibi formlarda frm__ ön ekini (frmAyar, frmAbout v.b.), Butonlarda btn__ (btnTamam, btnCancel v.b.),
TextBox txt__ (txtAd, txtUser v.b.) veya Label lbl__ (lblSonuc, lblFiyat v.b.) gibi isimlendirmek size kodlama
aşamasında büyük kolaylıklar sağlayacaktır.
2. Yukarıda ifade edilen sizin belirlediğiniz pencerelerin (formlar) yanında standart olarak her projede;
Splash Screen Formu (açılış görüntüsü, sizin reklamınızı yapan başlangıç resmi), About Box Formu (yine
programı sizin hazırladığınızı ifade eden ve siz ve yazılım hakkında bilgilerin bulunduğu pencere) ve Yardım
dosyası bulunacaktır. Bu üç bileşenin hazırlanmasında lütfen benimle iletişime geçin, nasıl hazırlanacağı ve
sizin nasıl hazırlamanız gerektiği konusunda benden yardım alın.
3. Kodlamada kullanmak üzere, gerçek dünyada bulunan ve sınıf olarak modellenebilecek nesnelerin, özellik
ve metotlarının belirlenmesi gerekecektir. Bu aşamada benimle diyalog kurabilir ve mantıklı bir planlama ile
işinizi kolaylaştırabilirsiniz.
4. Önceki aşamayı gerçekleştirirken, daha mantıklı olacağını düşündüğünüz dll dosya kullanımını da
planlamalısınız. Bu planlamaların yapılması sonucunda, kod yazamadan sadece iskelet yapıyı kurarak
başlamak işinizi gerçekten kolaylaştıracaktır.
5. Verilerin depolanması amacıyla kullanacağınız veritabanı tasarımınızı yapmanız gerekir. Veritabanında
kullanacağınız alanların ve tabloların isimlendirmeleri mantıklı, kısa ve anlaşılır olmalıdır.
6. Asıl projenizi kodlamaya başlamadan önce, herhangi bir boş proje ve denemelik bir veritabanı bağlantısı
ile yapının kullanım mantığını denemeli, karşılaşabileceğiniz aksaklıklar varsa bunların düzeltilmesi üzerinde
kısaca durmalısınız. Bu aşamada da benimle diyalog kurabilir ve ortak bir çözüm yolu geliştirebiliriz.
(Hazırlanan veritabanı organizasyonu şeması ekler bölümünde ödeve eklenecektir.)
1
C. KODLAMA AŞAMASI
1. Hazırlanan iskelet yapı içerisinde kalan boşluklar, amacına uygun olarak kodlanacak ve proje adım adım,
aşama aşama sürekli deneme yoluyla kontrol edilerek tamamlanacaktır.
2. Kodlama aşamasında kullanılacak değişken ve metotların isimlendirilmesinde derslerde işlediğimiz
konulara özen gösterilmelidir.
3. Elinizde bulunan modüller iyi bir referans olacak, ayrıca özel olarak eklemek veya düzenlemek istediğiniz
yapılar var ise elimde mevcut olan az sayıdaki Türkçe ve çok sayıdaki İngilizce kaynakları sizinle
paylaşabilirim. Modüllerinizde ileriki konuları hızlıca bir incelemeniz, belki kullanımı işinizi kolaylaştıracağını
düşündüğünüz konular varsa onlar hakkında da tartışabiliriz.
D. ÖDEV RAPORUNUN HAZIRLANMASI
1. Ödev içerisinde yapılacak açıklama ve yazılar kenar boşlukları; sol ve üst: 2,5cm, sağ:1,5cm, alt:2cm
olacak ve paragraf girintileri için ayrıca 2cm girinti yapılacak şekilde bir şablon hazırlanarak A4 çizgisiz kağıda
el yazısıyla yazılacak, kullanılacak resim v.b. varsa bunların çıktıları için ayrıca boşluk bırakılarak bu alanlara
yapıştırılacaktır.
2. Ödevin genel hatları şu sıralamayı takip etmeli ve hazırlanacak olan içindekiler sayfasında da sayfa
numaralarıyla belirtilecektir;
* Kapak: Şablon ayrıca verilecektir, kafanıza göre yapmamanız önerilir.
* İçindekiler Sayfası: Her sayfaya alt-orta bölümünde sayfa numaraları yazılacak ve içindekiler
sayfasında bu sayfa numaraları kullanılacaktır.
* Giriş bölümü: Özellikle projenizin genel hatları, ne amaçla kullanılacağı, hangi tür özelliklere
sahip olduğu ve kısaca hazırlama süreciniz hakkında bilgi.
* Sunum Bölümü: Projenizde bulunan, daha önceden planladığınız form bileşenleri, birbirleri
arasındaki ilişki ve geçişler, yapılabilecek işlemleri ayrıntılı olarak anlatılması.
* Sonuç Bölümü: Bu projeyi hazırlamaya başladığınız zamanki düşünceleriniz, hazırlama sürecinde
karşılaştığınız sorunlar ve bunların nasıl aşıldığı, başlangıçtan bitişe edindiğiniz bilgi birikimi ve yazılım
bilginiz, hazırlamayı planladığınız yazılımdan eksik kalan ve daha fazla olması gerektiğini
düşündüğünüz özellikler.
* Ekler: Yukarıdaki aşamalarda ödevin ekler bölümüne eklenecek şeklinde ifade edilen bütün
hazırlıklarınız ve evraklarınız eklenecektir. Ayrıca program kodları yazılmayacaktır.
* Kaynakça: Faydalandığınız kişi, kurum, internet sayfası, kitap v.b. her şey bulunabilir.
* Bir adet CD: İçerisinde proje klasörünüz, kurulum dosyanız ve projeye dair tüm evraklar
bulunacak, sınıf, ad soyad, okul no, proje konusu ve yazılım adı bulunacaktır.
3. Yazım işleminde açıklama yazıları için siyah renk, sayfanın arkasına geçmeyen bir tükenmez, pilot veya jel
kalem kullanılacak. İhtiyaç duyulur ise göze hoş gelecek şekilde Kırmızı ya da Mavi renklerinden birisi ile
başlıklar yazılabilir. Yazınızın tüm belge boyunca göze hoş gelecek en güzel yazınızla yazmaya özen gösterin.
Giriş ve Sunum bölümlerinde kullanılacak başlıklar sizin hazırladığınız yazılım doğrultusunda sizin
belirleyeceğiniz başlıklardan oluşacaktır (Örneğin, Yazılımın Genel Özellikleri, Ayarlar Penceresinin
Kullanımı, ..... Özelliğinin Çalıştırılması v.b.). Sonuç bölümü doğrudan "Sonuç" adında tek bir başlık altında
yazılacaktır.
Şimdiden beğenebileceğiniz, güzel, kullanışlı ve profesyonel bir ürün oluşturabilmeniz dileğiyle,
başarılar dilerim. Mustafa YILDIZ...
"Mükemmeli yakalamaya çalış, o zaman başarı zaten seni kovalar."
2
Download

Proje Odevi islem basamaklari.