Tavsiyeler
• Silindirik dolu malzemeleri tezgâha eksenel bağlamak için malzemenin alt ve üst kısmında punta deliği
açılmalıdır.
• Merdane, mil, vb. 20 kg.’dan ağır malzemelerin kolay tașınması için ve iș emniyeti açısından yeterli mukamevette mapa takılabilmesi için gerekli adette ve ölçülerde mapa deliği açılması ve delik için standart diș hatvelerinde vida diși çekilmiș olmalıdır.
• Isıl ișlem esnasında ve/ya sonrasında olușabilecek deformasyonlar (Çarpılma- atıklık, çökme, șișme vb.) için
mutlaka yeterli tașlama payı bırakılmalıdır. Tambur vb. içi boș parçaların kesit kalınlıklarının yeterli ölçüde kalın
olmasına dikkat edilmelidir.
• Malzemelerin çapaktan, tufalden, kesme/bor yağı kalıntılarından, tuz banyosu sonrası tuz kalıntılarından
arındırılmıș olmalıdır. (Ör: Dișli, kaplin vb. parçalar)
• Malzemenin nakliye sırasında çarpma vb. durumlarda zarar görmemesi ve sevkiyattan önce tașınması için
uygun kaplara veya kasalara düzgün bir biçimde yerleștirilmesi gerekir. Özellikle ağır malzemelerin lastik veya
ahșap takozlar üzerine yerleștirilmesi ve üzerine diș çekilmiș malzemelerin ise erkek dișlerin üzerlerine hortum
veya naylon file geçirilmiș olması önemlidir.
• Hava șartlarından korumak için sevkiyattan önce malzeme kap ve/veya kasalarının üzerlerinin streç filmle
kaplanması ve açık kasa araçların (Tır, Kamyon, kamyonet vb.) üzerlerinin branda vb. bir malzeme ile
örtülmelidir.
• Malzemelere ait teknik resim, detayları ve etiketleri ile resmi evrakların (İrsaliye vb.) malzeme ile beraber sevk
edilmelidir.
• Tahribatlı muayene gerektiren kalite kontrol raporu isteniyorsa, operasyon öncesi belirtilmelidir.
Keskin köșe ve deliklerde uygun ebatta pah kırılmalıdır.
• Kör deliklere dikkat edilmeli, yüzeye çok yakın olmaması önemlidir. Yüzeye yakınlık açısında deliğin bașladığı ve
bittiği mesafe eșit olmalı ve deliğin yüzeye doğru sapmasından kaçınılmalıdır.
• Döküm parçalarda temperleme veya normalizasyon ișlemi yapılmıș olmalıdır.
• Isıl ișlem esnasında șișme veya patlama riskini ortadan kaldırmak için iki ağzı kapalı (Sıkı geçme, kaynak vb.)
etli çelik boru vb. parçalarda hava tahliye delikleri açılmalı ve ölçüleri belirtilmelidir.
Birbirine kaynaklanmıș ve/ya büyük kesit değișimlerine sahip parçaların indüksiyonla sertleștrime öncesi
gerilim giderme, temperleme veya normalizasyon ișlemine tabi tutulmaları tavsiye edilir.
Kademeli mil vb. parçalarda çap değișim yerlerinden sert kesit değișimi yerine uygun ebatta radyus verilmelidir.
• Silindirik parçalarda punta deliklerinin aynı eksende olmasına dikkat edilmelidir.
Ülkemizde çelik çekme borularda hala kalite problemi yașanmaktadır. Malzemenin sertleșebilirliğinden emin
olmak için malzemenin sertifikasının ve kimyasal analiz bilgisi büyük önem tașımaktadır.
• İndüksiyonla ısıl ișlem sonrasında uygun olmayan koșullarda yapılan tașlama ișlemleri (Uygun olmayan taș
çeșidi, devir ve besleme hızı, soğutma ortamı, vb.) sebebiyle tașlama esnasında ve sonrasında çatlamalar
olușabilmektedir. Aynı șekilde bu tür kusurlar tașlama sonrası yapılan kaplamada da hasarlar neden olabilmektedir.
Download

PDF indir