Kuruluşumuzdan bu yana,
vizyonumuz ve misyonumuz
doğrultusunda gösterdiğimiz
çalışmalarımızla sektörün yükselen
yıldızlarından biri haline geldik.
Modern çizgimizden ödün vermeden,
daha güçlü ve büyük bir oluşuma
doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz.
Since our foundation, we achieved
to be one of the star in Industry
through our mission and vision.
Without leaving our modern ways,
we are moving forward to a shiny
and stronger future.
Başkanın Mesajı
Message of President
Kurulduğumuz günden bu yana
değerlerimizden hiçbir ödün vermeden dünya
çapında bir mobilya markası olma yolundaki
serüvenimize devam ediyoruz.
1999 senesinde ufak çaplı bir girişim olarak
doğan Vanessa markası, bugün mobilyacılık
sektörünün lokal ve ulusalda önce
firmalarından biri haline gelmiştir.
Bu noktaya ulaşmak doğru stratejiler yaratma
ve bu stratejilerin ışığında başarılı aksiyonları
alabilmenin getirisidir. Yolculuğumuzda
meydana getirdiklerimiz, bizi tercih eden
evlerin değerini artırırken, eş zamanlı olarak
zihinlerdeki Vanessa algısına da katkıda
bulunmuştur. Böylece her zaman en iyiyi
sunmanın yükü omuzlarımıza yüklenmiştir.
Bu yükün bilincinde bir marka olarak
müşterilerimizi her daim memnun etmek için
modern değerler ışığında yürümeye devam
edeceğiz.
Vanessa’nın marka bilincine, marka değerlerine
katkıda bulunan herkese çok teşekkür eder,
sevgi ve saygılarımı sunarım.
Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa AYDIN
Since the foundation we are continuing
our way to be one the world wide brand
without compromising our values.
The brand Vanessa which was born as a
small enterprise is now one of the driving
engine of the furniture sector.
Our huge success at the present situation
is the result of ability to generate welldeveloped strategies and take actions
in lights of them. While the solution and
results we have built in our journey raise
the living qualities of our customers, they
contribute Vanessa’s values at the same
time.
As a brand we know our duties, and so we
will make a great effort to provide a total
customer satisfaction.
I would like to thank to everyone who
contributed in brand awareness and
values of Vanessa.
Vizyon
Vission
Vanessa’nın vizyonu,
modernitenin ışığında tüm yenilikleri takip
eden, hizmet standartlarını her daim yüksek
tutan, sektöre ses getirecek katkılar yapan ve
her zaman saygı duyulan bir firma olmaktır.
Vanessa’s Vission:
Misyon
Mission
Vannesa’nın misyonu
İş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve topluma karşı
üstlendiğimiz sorumlulukların ışığında, ürünlerimiz
ve satış sonrası hizmetlerimizle yarattığımız güveni
kalıcı kılmak.
Vanessa’s Mision:
İş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve topluma
karşı üstlendiğimiz görevlerin ışığında,
ürünlerimiz ve satış sonrası hizmetlerimizle
yarattığımız kalite algısını kalıcı kılmak.
In lights of duties to our partners, employees and
society; to create permanent quality perception with
our products and after sales services.
Gelişmelerin takibindeyiz
Innovative
Yerel ve ulusal pazardaki etkiliğimizi kalıcı kılacak,
başkaları tarafından arzulanan ve talep edilen
ürünler ortaya çıkarıyoruz.
We present products which are desired and
demanded by others, and thus we aim to be
permanent in local and international market.
Tutkuyla tasarlarız
Passionate design
Yaşam alanlarına değer katacak, en tutkulu
hislerin yansıması modern tasarımlar
gerçekleştiriyoruz.
We contribute in living spaces by generating
designs which reflect passionate emotions.
İşin öncülerindeniz
Vanessa yenilikçi üretim ve hizmet anlayışı ile
sektörün öncülerinden biri halindedir. Hareketleri
izlenir ve başkaları tarafından takip edilir.
Vanessa leads sector owing to its innovative
approach and high quality services. Each
Vanessa action is observed and adopted by
others.
Hep en iyisi için çabalarız
Effort the best
Kalite anlayışımız şartlar ne olursa olsun
müşterilerimize en iyi ürünü ve hizmeti
sağlamaktır.
Our quality perception is providing the best
products and services in any circumstances.
Söylediklerimizle yaptıklarımız
örtüşür
Bizi farklı kılan
çalışma ilkelerimizdir.
Principles which makes
us diffirent
Driving engine of the sector
Kendisini çok iyi tanıyan ve ne yaptığını bilen bir
ekibiz. Tecrübelerimizin de yol göstericiliğinde
mutlak bir memnuniyet sağlarız.
Hızlı çözümler üretiriz
Bilgi ve tecrübesi yüksek satış sonrası ekibimiz her
müşterimiz için hızlı ve pratik çözümler üretir.
What we done is what we have
already said
We are aware of our skills and abilities. We
present a total satisfaction owing to our
experiences.
Quick solutions
Our after sales team has a great know-how, and
thus they can provide quick solutions for our all
customers.
Rakamlarla Vanessa,
20.000 metrekare üretim
sahası, 600.000 saat üretim
kapasitesi, yılda 500.000
metrekare kumaş kesimi,
200.000 metrekare ahşap
kesimi, 200.000 metrekare
boyama kapasitesi, yıllık 7200
adet koltuk üretim kapasitesi,
4200 takım mobilya üretim
kapasitesi, her yıl 25 yeni ürün,
250 farklı ürün tasarımı,
255 personel, 4 kıta 40 ülkeye
ihracat, 15 mağaza, 30.000
metrekare showroom.
Vanessa numbers,
20,000 square meters of production
area, 600,000 hours of annual
production capacity, 500,000 square
meters fabric shaping, 200,000
square meters timber cutting,
200,000 square meters capacity
of dye, capacity to produce 7200
sofas per year, 4200 furniture group
creation, 25 launches for each year,
250 distinguished product design,
255 personals, export to 4 continent
40 countries, 15 store, 30,000 square
meters showroom.
Doğru yatırımlarla
güçlü bir geleceğe
ilerliyoruz.
Right investment to
sparkling future
Profesyonel Üretim
Süreçleri.
Professional Manufacturing
Processes.
Vanessa, 20.000 metrekareye
yayılan geniş alanı ve 600.000
saat üretim kapasitesi ile
mobilya imalatının sınırlarını
zorlar. Alanında uzman ekipler,
her türlü üretim sürecini yüksek
profesyonellik ve sarsılmaz bir
disiplinle yönetirler. Böylece en
kaba ve büyük işlerden, aşırı detay
ve ince çalışmalara kadar her şey
muazzam ve hatasız bir şekilde
ilerler. Bu anlayış Vannessa’nın
kısa sürede elde ettiği büyümenin
en büyük nedenlerinden birisidir.
Profesyonel üretim süreçlerinin
katkısı sayesinde Vanessa,
1999’dan bu yana yurt içi ve
dışında birçok mağaza açmış ve
ödüller almıştır.
Vanessa pushes the limits of
furniture manufacturing owing
to its 20,000 square meters
production area and 600,000 hours
of annual production capacity. The
specialist teams manage all kind of
manufacturing processes in welldisciplined and professional way.
Thus, huge-hard processes and
elaborated tiny operations both are
developed without any mistake.
This disciplined and well organized
working understanding is one of the
reasons behind Vanessa’s success.
Owing to professional
manufacturing processes, Vanessa
has opened many local and
international stores and received
awards.
Vanessa’nın kalite prensiplerinde
kusursuz üretim büyük bir yer
kaplar. Bu bağlamda yapılan
yatırımlar, teknolojisiyle de her
zaman rakiplerinin bir adım önünde
olmak için önem taşır.
Yapılan tasarımlar vücut bulurken,
dünya standartlarında bir üretim
teknolojisi kullanılır, her birim
ustalığıyla teknolojiyi harmanlar
ve kusursuz Vanessa ürünleri bu
şekilde ortaya çıkar.
Vanessa’s a great space perfect
production quality principles. In this
context, investments, technology
always to be one step ahead of their
competitors importance.
Kusursuz üretim için
yüksek teknoloji
kullanıyoruz.
High technology
to perfect
manufacturing.
Finding the body design, a worldclass production technology used,
each unit combining the technology
with skill and impeccable Vanessa
products arises in this way.
Ustalığın ve
el emeğinin harmanı
Skill and a blend of
manual labor
Vanessa kendine hedefler belirler
ve bu hedefleri gerçekleştirmek
için büyük çaba gösterir. Bu
hedefler doğrultusundan
tasarım, Vannessa’nın farklılaşma
alanlarından biridir ve bu sebeple
üstün teknolojisine el işçiliğinin
nimetlerini eklemekten kaçınmaz.
Estetiğe yeni bir bakış getiren oyma
işler, ahşap çalışmaların yardımcısı
derzler Vanessa’nın uzmanlık
alanları arasındadır.
Vannessa always sets goals for
itself and to deal with them makes
a great effort. In this hardworking
mentality, design is the best tool
for us to differentiate. This is why
Vannessa doesn’t avoid handworkmanship besides its high
technology. Woodcarving which
adds a great value to aesthetic
level of products and lap joints,
best tool in woodwork are just
some of Vanessa’s expertise.
Nitelikli insan
kaynağı yönetimi
Qualified human
resource management
Üretim ve pazarlama gibi
farklı alanlarda uzmanlaşmış
güçlü bir kadro ile
çalışıyoruz. Her yıl birçok iş
başvurusu alıyor ve bunlar
arasından değerlerimizle
uyum sağlayacak en iyi
adayları seçiyoruz.
We work with an unique
team who has a great
knowledge about
distinguished areas such as
manufacturing, marketing
etc. Many experts send us job
application each year and
we pick them very carefully.
Tutkuyla
tasarlanmış ürünler.
Passionately designed
products.
Vanessa atölyelerinde yüksek
teknik bilgi duygularla buluşur,
işlevsellik bir his kazanır. Kendi
çalışma anlayışından yola çıkan
Vanessa ekibi, tasarımlarının
merkezine ‘tutku’ konseptini
yerleştirir; böylece atölye
çalışanlarının emeği, evlerdeki
duygu yoğunluğu olur.
Bunun bilincindeki Vanessalılar
daha arzulu çalışır, modern
tasarımının sınırlarını zorlar.
Koleksiyonlarında birbirinden
farklı, her türlü ortamla uyum
sağlayabilecek ve her zaman
tutkunun yol gösterdiği ürünler
ortaya çıkarırlar.
Vanessa ekibi için tasarım tutku
demektir, tutkulu tasarımda ancak
çok çalışkan ve kalitenin peşinde
koşan bireylerle gerçekleşir.
High technical know-how
merges with emotions in atelier
of Vanessa, and so functionality
gains a feeling. Vanessa team
puts the concept of ‘passion’
in the hearts of their design
mentality based on their work
understanding. Thus, the efforts
of workers become fever at home.
Due to the fact that Vanessa squad
has conscious of that situation,
they push limits of modernity and
generate passionate products
which can suit to any place and
environment.
Passion is design for Vanessa
team, and passionate designs
can only be emerged with
hardworking individuals who
desire high quality.
Vanessa,
üretim öncesi ve sonrası
kalite kontrolüne ve
Ar-Ge çalışmalarına
önem veren, tasarım ve
uygulama çalışmalarını
gerçekleştiren güçlü bir
kadroya sahiptir.
Vanessa’s unique staff who
has great ability to design and
produce also cares very much
about innovative R&D studies.
Ar-Ge
R&D and Design
Teknolojiyi ve çizgiyi tasarıma
dönüştürüp harmanlayan
Vanessa; mimar, tekniker ve
uzman ustalardan oluşan
ekibiyle güçlü bir kadro yapısına
sahiptir. Vanessa anlayışına göre
mobilya; ustaların atölyesinden,
deneyimlerinden, tarz ve kaliteye
uzanan tutkulu bir yolculuk…
Vanessa, yolculuğunda birçok
teknolojik yenilikler üreterek
bugünlere gelmiştir. Yaşam
alanlarını modernleştiren
yapımız; ağaçla başlayan
dizayn tutkusunun, teknolojinin
rehberlik ettiği multimedya
kültürünün; uygun metal, kumaş,
deri ve benzer malzemelerin bir
araya gelmesiyle oluşmuştur.
Bugün sahip olduğumuz kalite
ve farkındalığın arkasında yatan
sır budur. Modern zamanların
yeni yaşam trendlerini anlıyor
olmamız sayesinde sürekli
değişen, evrene uyumlu olan
zeki fonksiyonlara sahip, farklı
tarzlara uyumlu, kullanıcı dostu
ve erişilebilir ürünler tasarlıyoruz.
Vanessa which transforms
draw and technology into
design by blending them,
has an professional staff who
involves specialist architectures,
technicians and experts. Vanessa
approaches to furniture as a
way where begins in the hands
of workers and ends in a great
appearance and quality.
Vanessa’s innovative approach
brought out many new
technological development.
Our structure which modernizes
live spaces is generated
through combination of design
passion that comes from wood,
multimedia culture and proper
good materials (fabric, leather,
metal etc). This is the secret of
our quality and differentiation.
Due to the fact that we are aware
of trends of modern times, we
design friendly products which
include smart functions, different
styles and also they are easily
obtainable by consumers.
Satış ve
Pazarlama
Politikamız
Our Sales and
Marketing
Policy
Satış ve pazarlama
ekibimiz sizinle.
Marketing and sales team are
ready everytime.
Vanessa’nın modern değerler
doğrultusunda oluşturduğu
çalışma ahlakını benimseyerek işe
başlayan satış ekibi, profesyonelce
gerçekleştirdikleri iletişimle ulusal
ve uluslar arası tüm müşterilerin
memnuniyetini sağlar.
Vanessa satış ekibi genel özellikleri
itibari ile sektörü yönlendirecek
niteliklere sahiptir. Ekip, bilgi ve
yaşanmışlıklarını şirket içinde sürekli
paylaşarak firmanın her geçen gün daha
da güçlenmesine katkı sağlamaktadır.
Vanessa her zaman ulaşılmazı
hedeflemiş ve bu doğrultuda
teknolojik yatırımlar yapmaktan asla
kaçınmamıştır. Bu sayede edindiği
iletişim hızıyla müşteri memnuniyetini
bir adım öteye taşımıştır.
Our sales team who adopt Vanesse’s
professional ethics which are generated
in terms of modernity, contributes great
consumer satisfaction for our local and
international clients.
Our sales team’s specialties has power
to influence and drive all furniture
sector. The team helps to improve our
organization by sharing their experience
and know-how all the time.
Vanessa always aims to reach the
highest point which is not even dreamed
by others, and so investing technology
is a way of life for Vanessa organization.
Thus, the communication capacity
moved a step further in terms of
consumer satisfaction.
Hedefimiz, müşterilerimizi
hep mutlu görmektir.
Our hard study to
make you smile.
Satış Sonrasında da
yanınızdayız
We are also there
after sales.
Vanessa, satış sonrası hizmetlerde
müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini
zamanında karşılamayı amaç edinmiştir.
Vanessa, garanti kapsamındaki tüm
ürünler için ücretsiz servis ve bakım
hizmeti vermektedir. Tüketiciden
kaynaklanmayan hatalarda, parçaların
arıza tespitleri uzman ekiplerce ücretsiz
olarak yapılır. Arıza tespit halinde bayi,
tüketiciden herhangi bir ücret talep
etmeksizin servis ve bakım hizmetlerinin
gerçekleştirilmesini sağlar.
Tüketiciden kaynaklanan hatalarda
ise arıza parça gerektirmeyen, yalnızca
bakımla giderilebilecek bir sorunsa bayi
hiçbir ücret talep etmeksizin servis ve
bakım hizmetlerini sağlar.
Vanessa target to provide a total satisfaction for
all customers especially in terms of timing.
Vanessa’s after sales services are free for any
products secured by guaranty. For product
defects which are not caused by clients
themselves, the defect is determined by the
specialist team for free, and then dealerships
start repairing and fixing process.
For product defects which are caused by clients
themselves, dealerships do not demand any fee
if there is no need for extra piece to fix product.
Başarımızın sırrı,
mutlu personelimiz.
Happy staff is our
success secret.
Her işimizde önce insanı
düşünürüz. İnsani değerler bizim
için her şeyin önündedir. Bu bilinç
bugünlere başarıyla gelmemizi
sağlamış olmakla beraber, güçlü
yarınlara olan yolculuğumuzda da
rehberimiz olacaktır.
Yaptığımız iş bizim aynamızdır.
Müşterilerimizin zamanlarının
çoğunu bizim ürünlerimizle
geçireceğini ön görerek yaşam
alanları tasarlarız. Ailelerin mutlu
anları böylelikle bizim de mutlu
anlarımız olur.
First we think human. Humanity is
priority for us. This consciousness has
helped us to reach today successfully
and will guide us on the way to a
better future.
Our business is our mirror. We design
living spaces with the consciousness
of customer will spend most of their
time on our products. Thus happy
moments of families become our
happy moments, too.
Mucize bir işi yapmak
değil, o işi yaparken
mutlu olmak demektir.
The miracle is not that we do this work, but that
we are happy to do it.
Design by Mürekkep
www.murekkep.com.tr
Download

indir