FREE MOVER (YURTDIŞINDAN MİSAFİR ÖĞRENCİ) PROGRAMI
1-Free Mover Programı Nedir?
Bir
veya
iki
dönemini
yurtdışında
geçirmek
isteyen
öğrenciler,
bu
programı
uygulayan
yurtdışındaki üniversitelerde Free-Mover öğrencisi (ücret ödeyen ziyaretçi öğrenci veya anlaşma ile gelen
öğrenciler) olabilirler. Free Mover öğrencileri, fakültelerdeki bölümlerin lisans derslerini seçebilirler. Free Mover
öğrencileri, gidecekleri kurumdaki öğrencilere sağlanan bütün hizmet ve imkanlardan faydalanabilirler. FreeMover Programı kapsamındaki öğrencilere herhangi bir burs ya da hibe sağlanmamaktadır. Free Mover
öğrencileri kendileri için belirlenen sürede hem kendi üniversitelerine hem de gidecekleri üniversiteye eğitim
ücretlerini ödemekle yükümlüdürler.
2- Free Mover Programından faydalanmak için şartlar nelerdir?
Üniversitemizden Yurtdışında ki başka bir üniversiteye misafir öğrenci statüsünde gitmek isteyen öğrencilerin
üniversitemizde 1 yılı tamamlaması ve ağırlıklı not ortalamalarının en az 2,20 olması gerekmektedir.
3- Free Mover Programı kapsamında Üniversitemizden başka bir Üniversitye gitmek isteyen öğrencilerin
yapması gerekenler nelerdir?
Gitmeden Önce:







Başvuru Formu
Beykent üniversitesi’nde ki Fakültesinin / Bölümün yurt dışında geçireceği dönemi ve dersleri
tanıyacağına dair Dekanlıktan ve Bölüm Başkanlığından alınacak bir onay mektubu
Transkript
Üniversiteden gelecek kabul mektubu
Öğrenim Protokolü
Akademik Tanınırlık Belgesi ( Akademik Tanınma Belgesi öğrenci ile Bölüm Koordinatörü tarafından
hazırlanıp Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu’ndan geçirilmesi gerekmektedir. Bu belge ile öğrencinin
yurtdışında aldığı dersler ile üniversitemizde ki eşdeğer dersler onaylanmaktadır)
Pasaport Fotokopisi (Vize sayfası)
Eğitim Dönemi Bittiğinde :



Devam Sertifikası
Pasaport fotokopisi (Giriş – Çıkış Tarihleri)
Transkript
4- Free Mover Programı kapsamında Üniversitemize başka bir Üniversiteden gelmek isteyen
öğrencilerin yapması gerekenler nelerdir?
Üniversitemize Ziyaretçi Öğrenci statüsünde kayıt olmak isteyen öğrenciler aşağıda ki formları doldurup ofisimize
iletmek zorundadır;




Başvuru Formu
Kendi üniversitesinin Beykent Üniversitesi’nde ki dönemi tanıyacağına dair bir onay mektubu
Transkript
Öğrenim Protokolü
Download

FREE MOVER - Beykent Üniversitesi