Toplayıcı özel
araçlar
CLASSIC VERS YON
VM00-XT10 CLASSIC PNA/PNH 80
VM1-XT10 CLASSIC PNA/PNH 80
VM2-XT10 CLASSIC PGA 100
VG3-XT10 CLASSIC PGA 100
HER
GEÇEN
GÜN
TOPLAYICI
KURU MEYVE VE ZEYT N TOPLAYICILARI
DÜNYASINI
GEL ST R YORUZ
H E R G E Ç E N G Ü N T O P L AY I C I D Ü N YA S I N I G E L İ Ş T İ R İ Y O R U Z
VM-XT10 CLASSIC Serisi
Yüksek performanslı toplayıcı
VM-XT10 CLASSIC serisi sizlere, hasat için
çok yönlülüğe ve büyük avantajlara sahip yüksek
performanslı bir ürün sunmaktadır.
Bu makineler ön kollara kurulur ve özel makinelere
kurulacak şekilde tasarlanmış ve oluşturulmuştur.
Çalışmaları ve performansları bütün ağaç türlerinde
(badem ağaçları ve zeytin ağaçları) mükemmeldir.
Mevcut modeller:
• VM00-XT10 CLASSIC PNA/PNH 80
• VM1-XT10 CLASSIC PNA/PNH 80
• VM2-XT10 CLASSIC PGA 100
• VG3-XT10 CLASSIC PGA 100
3
K U R U M E Y V E V E Z E Y T İ N T O P L AY I C I L A R I
4
Üç noktadan
kapanan baslık
• Çok hafif ağırlık.
• Eklenti üç noktada düzeltilmiş (dallara,
gövdeye ya da meyveye zarar vermez).
• Hasat edilecek ağaç türüne bağlı olarak
(badem ağaçları ya da zeytin ağaçları) çok
kolay bir operasyonla, %30-40 güç farkı
olasılığı ile birlikte sürekli dairesel titreşim.
• Enleri 15 ila 45 cm arasında değişen gövdelere
eklememizi sağlayan çift bağlantılı yeni
sıkıştırma kolları.
• Eklenen sallama türü ve üç noktalı sistemde
düzeltilen eklentinin toplamı küçük enli, büyük
enli, vs. genç ve yaşlı ağaçlarda, hiçbir hasar
olmaksızın mükemmel verim oranı olmasını
sağlar.
Opsiyonel olarak, genç ağaçlar için
özel kollar kurabiliriz, bu da bize gövdeleri
8 ila 30 cm aralığındaki ağaçlara hiçbir
hasar vermeden sallamamızı sağlar.
Elde edeceğimiz sarsıntı ve verim oranları
mükemmel olacaktır.
H E R G E Ç E N G Ü N T O P L AY I C I D Ü N YA S I N I G E L İ Ş T İ R İ Y O R U Z
Paralel kapanan baslıklı
z2o ve z1o (opsiyonel)
• İki noktalı yeni eklenti sistemi.
• Kıskaç iki ya da üç noktada sıkıştırabilir.
• Bütün Agromelca titreşimli cihaz modellerine
kurulabilir.
• Silindirler arkada konumlandırılmıştır ve bu
yüzden tam korumalıdır.
• Gövdeye kolay eklenme.
• Geniş kıskaç açılımı.
• Kıskaç açılımı ayarlanabilir ve böylelikle
bunu her tür ağaca (geniş enli, genç vs.)
uyarlayabiliriz.
• Hasat edilecek ağaç türüne bağlı olarak
(badem ağaçları ya da zeytin ağaçları) çok
kolay bir operasyonla, %30-40 güç farkı
olasılığı ile birlikte sürekli dairesel titreşim.
Modeller:
Z20: Maksimum 80 cm açılma. Daha büyük boyut
ve her tür ağaç üzerinde mükemmel performans için
tasarlanmıştır.
Z1O: Maksimum 50 cm açılma. Daha ufaktır ve orta
boylu-genç ağaçlar için tasarlanmıştır.
Not: başlık, gövde eni 20 cm üzeri ağaçlar için önerilmektedir.
5
K U R U M E Y V E V E Z E Y T İ N T O P L AY I C I L A R I
6
VM-XT10 CLASSIC serisi
hareketleri
VM00-XT10 CLASSIC
• Kıskaç rotasyonu (eğik gövdeler).
• Şemsiyeden ayrı kaldırma.
Bu sallama cihazı temel olarak 1 fitlik ağaçları çok çabuk
ve kolay biçimde hasat etmek için tasarlanmıştır. Ağacın,
gövdesinden doğrudan sarsmak için gerekli koşulları
yoksa (zeytin ağacında büyük en, birkaç fit yükseklik
vs.), daha yüksek konumlarda eklemek için şemsiyeyi
ayırmalıyız. Hafif ağırlığı göz önüne alındığında, meyve
traktörlerine kurulabilir.
VM1-XT10 CLASSIC
• Kıskaç rotasyonu (eğik gövdeler).
• 160 cm teleskop (uzatılabilir).
• Şemsiyeden ayrı kaldırma.
Bu sallama cihazı temel olarak 1 fitlik ağaçları çok çabuk ve
kolay biçimde hasat etmek için tasarlanmıştır. VM1 modeli
aynı zamanda teleskopu en yüksek konumlara eklenebilecek
şekilde kaldırmamızı ve açmamızı sağlar. Gerekirse,
şemsiyeyi kullanarak hasatın çok zor olduğu ağaçlarda, çok
kolay şekilde serbest bırakılabilir. Hafif ağırlığı göz önüne
alındığında, meyve traktörlerine kurulabilir.
H E R G E Ç E N G Ü N T O P L AY I C I D Ü N YA S I N I G E L İ Ş T İ R İ Y O R U Z
7
VM2-XT10 CLASSIC PGA 100
• Kıskaç rotasyonu (eğik gövdeler).
• 1 75 cm teleskop (uzatılabilir).
• Şemsiyeden ayrı kaldırma.
• Yan makine rotasyonu (sx – dx).
• Kıskaç seviyelendirme.
Toplama platformu yerde iken ve traktörü ilk konumundan
hareket ettirmeden, bir ila iki fit boyundaki ağaçlara,
boyu 2 metreye kadar olan gövdelere ekleyebilir ve yan
hareketleri 2 metreye kadar olan eklemeler yapabiliriz.
Gerekirse, şemsiyeyi kullanarak hasatın çok zor olduğu
ağaçlarda, çok kolay şekilde serbest bırakılabilir.
VG3-XT10 CLASSIC PGA 100
• Kıskaç rotasyonu (eğik gövdeler).
• 2 60 cm + 50 cm teleskoplar
(uzatılabilir).
• Şemsiyeden ayrı kaldırma.
• Yan makine rotasyonu (sx – dx).
• Kıskaç seviyelendirme.
Toplama platformu yerde iken ve traktörü ilk konumundan
hareket ettirmeden, birkaç fit boyundaki ağaçlara, boyu
3.5 metreye kadar olan gövdelere ekleyebilir ve yan
hareketleri 2 metreye kadar olan eklemeler yapabiliriz.
Gerekirse, şemsiyeyi kullanarak hasatın çok zor olduğu
ağaçlarda, çok kolay şekilde serbest bırakılabilir.
K U R U M E Y V E V E Z E Y T İ N T O P L AY I C I L A R I
8
Borulu alüminyum toplama
platformları
VM-XT10 CLASSIC
serimiz, birkaç boyut seçme
opsiyonuna sahip yeni
borulu alüminyum platform
ile donatılmıştır.
• PNA
80. 0.80 m ağız ölçüsü ve yaklaşık
6 - 6.5 m çubuk çapı
• PGA
100. 1.00 m ağız ölçüsü ve yaklaşık
7 - -7.5 m çubuk çapı
• PGA
125. 1.25 m ağız ölçüsü ve yaklaşık
7 - -7.5 m çubuk çapı
• PGA
140. 1.40 m ağız ölçüsü ve yaklaşık
7 - -7.5 m çubuk çapı
Bu platform ile konvansiyonel bir şemsiyenin (demir) ağırlığını %70
oranında azaltacak, böylelikle ağırlığa direnen aracın aşınma ve
bozulmalarını çok büyük oranda azaltacak ve aracın kontrolünü,
dengesini, güvenliğini, operasyonların çevikliğini ve hareketlerdeki hızı
arttıracağız.
Agromelca, s.l., alüminyum platform üretiminde bir öncüdür (patentli).
Bu şemsiye ile, hasat makineleşmesinde ileriye doğru çok büyük bir
adım attık ve yüksek ağırlık sorunundan kurtulduk.
• Yaklaşık 400-450 kg yük kapasitesi (meyve türüne bağlı).
• Borulu yapısı ağaç operasyonlarına giriş ve ağaç
operasyonlarından çıkışı kolaylaştırır.
• En talep üzerine değiştirilebilir. (Sorun).
• Tarla türü bunu gerektiriyorsa (örn: Zeytin ağaçları şemsiyelerle
hasata uyumlu değilse) DGA şemsiyesi sarsıntı cihazından
hızlıca serbest bırakılabilir.
• OPSİYONEL. Minimum açılı çubuklar (zeytin ağaçları için
belirtilmekte).
Gerekirse, şemsiyenin dış çevresi üzerinden zeytin toplamayı
kolaylaştırmak için minimum çubuk açısı istenebilir.
• OPSİYONEL. Çapı arttırmak için çubuk desteği.
Borulu demir platform
pnh 80 plus modeli (opsiyonel)
Opsiyonel olarak, VM00 ve VM1 sarsıntı cihazlarına, borulu tasarıma sahip ve demirden yapılma PNH 80 PLUS
modeli platform kurabilirsiniz.
H E R G E Ç E N G Ü N T O P L AY I C I D Ü N YA S I N I G E L İ Ş T İ R İ Y O R U Z
Dar tarım alanları için
yerlestirilmis mentese
(opsiyonel)
Vm00 ve vm1
modeller ne kurulum
Çok ufak alanlı şemsiye tipi tarlalarda hasat
yapabilmek için, menteşe sistemini yerleştirebiliriz.
Bu eklenti bizlere, toplayıcının tamamını tek bir yönde
45º döndürmenizi, böylelikle ağaç operasyonlarına
giriş ve çıkışı büyük çapta sorunlar olmadan
yapabilmemizi sağlar.
Menteşenin başarılı biçimde çalışabilmesi için
gereken minimum alan 5x3'tür.
Ağaçları menteşe çalışması ile hasat etmemiz
gerekiyorsa şemsiye çapı 5 metreyi geçemez.
Hareket ve sarsıs
kontrolleri
• Kumanda kolu ve selektörler ile donatılan bir elektronik kutu kullanılarak hareketler ve sarsış, oldukça rahat ve kolay
şekilde yürütülür.
•
Opsiyonel olarak, elektronik bir cobra kontrol kurulabilir.
9
K U R U M E Y V E V E Z E Y T İ N T O P L AY I C I L A R I
10
Hidrolik sistemin
yapılandırması
Ürünlerimizin güvenilirliğine kendimizi daima adadık ve bu yüzden
toplayıcılarımıza kurduğumuz bütün hidrolik aksamlar ünlü ve en
üstün kalitede markalardan seçilmiştir. Classic versiyonu sunmak
için, son teknoloji ve en yüksek kalite hidrolik aksamlarla donatılmış
tamamen yeni bir elektrik ve hidrolik sistemi tasarladık.
VM-XT10 CLASSIC serisi aşağıdaki genel hidrolik
özelliklere sahiptir:
1.
2.
3.
1 adet sol sarsış + 1 adet sağ sarsış.
Sarsış freni.
Kolların gövdeye uyguladığı sıkıştırma
kuvvetinin ayarlanması.
4.
Diğer özellikler (dağıtıcıya sorunuz).
H E R G E Ç E N G Ü N T O P L AY I C I D Ü N YA S I N I G E L İ Ş T İ R İ Y O R U Z
11
Genel özellikler
VM-XT10 CLASSIC
Özellikler
Çabuk şemsiye eklenmesi ve bırakılması
VM00-XT10 CLASSIC
PNA 80
VM1-XT10 CLASSIC
PNA 80
VM2-XT10 CLASSIC
PGA
VG3-XT10 CLASSIC
PGA
•
•
•
•
PNA 80
PNA 80
PGA 100
PGA 100
350-400 kg meyveye
bağlı (1)
350-400 kg meyveye
bağlı (1)
400-450 kg meyveye
bağlı (1)
400-450 kg meyveye
bağlı (1)
6-6.5 m
6-6.5 m
7-7.5 m
7-7.5 m
Şemsiye açılma ve kapanma sesli alarmı
•
•
•
•
Kumanda kolu + selektör kutusu
•
•
•
•
opsiyonel
opsiyonel
opsiyonel
opsiyonel
Her yönde 1
sarsış
Her yönde 1
sarsış
Her yönde 1
sarsış
Her yönde 1
sarsış
•
•
•
•
Güç azaltım denge ağırlığı desteği
opsiyonel
opsiyonel
opsiyonel
opsiyonel
Güç artış denge ağırlığı desteği
opsiyonel
opsiyonel
opsiyonel
opsiyonel
Ayar kolu sıkma ve sarsış freni
•
•
•
•
Kıskaçta dönüş
•
•
•
•
Teleskop (uzatılabilir)
-
•
•
•
2. teleskop (uzatılabilir)
-
-
-
•
Şemsiyeden ayrı kaldırma
•
•
•
•
Makine tarafı dönüşü
-
-
•
•
Kıskaç seviyelendirme
-
-
•
•
650 kg
750 kg
875 kg
1050 kg
Alüminyum borulu platform
Meyve tank kapasitesi
Standart çubuk çapı
Cobra kontrol
KLASİK SARSIŞ SİSTEMİ
Devamlı dairesel sarsış
Yaklaşık ağırlık (şemsiye + sarsıcı)
Yaklaşık ağırlık (hidrolik tank)
-
-
-
-
Üç noktalı başlık
•
•
•
•
Özel kollar genç ağaçlar (3 noktalı başlık)
opsiyonel
opsiyonel
opsiyonel
opsiyonel
Paralel başlık Z20 / Z10
opsiyonel
opsiyonel
opsiyonel
opsiyonel
•
•
-
-
opsiyonel
opsiyonel
-
-
Kurulum platformu PGA 100
-
opsiyonel
•
•
Kurulum platformu PGA 125/140
-
-
opsiyonel
opsiyonel
Kurulum platformu PNA 80
Demir kurulum platformu PNH80 PLUS
Çubuk desteği (0.50 m / 1 m)
Minimum çubuk açısı
45º menteşeli dar tarla alanları (2)
opsiyonel
opsiyonel
opsiyonel
opsiyonel
opsiyonel (ücretsiz)
opsiyonel (ücretsiz)
opsiyonel (ücretsiz)
opsiyonel (ücretsiz)
opsiyonel
opsiyonel
-
-
Agromelca, s.l. bu katalogtaki ürünlere gerekli gördüğü değişiklikleri önceden uyarıda bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar.
(•) Standart
(1)
Rough guide (meyve türü ve özelliklerine bağlıdır).
(2)
Menteşe ile birlikte çubuk çapı 5 metreyi geçmeyecektir.
www.agromelca.com
T A M A M E N
A L Ü M
Pol. Industrial “Las Lagunas”, P-A 2
44610 Calaceite - Teruel ( spanya)
Tel. 978 851 283 - Faks 978 851 243
Pol. Industrial “La Estación”, naves 31-32
44600 Alcañiz - Teruel ( spanya)
Tel. ve Faks 978 831 846
[email protected]
N Y U M D A N
Y A P I L M A
Download

Toplayıcı özel araçlar