SI-0024B-05
Genel Güvenlik Bilgileri
Dişli değiştirme işlemleri
UYARI
• Parçaları monte etmeden önce servis talimatını dikkatli bir
şekilde okuyun. Gevşek, aşınmış veya hasar görmüş parçalar
sürücünün yaralanmasına neden olabilir.
Sadece orijinal Shimano yedek parçalarını kullanmanızı
şiddetle tavsiye ederiz.
• Bu Teknik Servis Talimatını dikkatli bir şekilde okuyun ve daha
sonra başvurmak üzere güvenli bir yerde muhafaza edin.
Kol (b)
Trimming (ses engelleme mekanizması) işlemi
Kol (b), aynı zamanda kol (a) çalıştırıldığında da hareket
edecektir; ancak (b) koluna baskı uygulamamaya dikkat edin.
Benzer şekilde, (b) kolunu çalıştırırken (a) koluna baskı
uygulamamaya dikkat edin. Her iki kola beraber basıldığında
vites değişmeyecektir.
Kol (a)
Vites değişim tipi
Kol hareketi
Not
• Dişli değişimine göre kolların hareketi sadece aynakol
çevrildiğinde yapılmalıdır.
• Düzgün çalışma için, belirtilen vites kablosunu ve orta göbek
kablo rehberini kullanın.
• Kullanmadan önce iç kabloyu ve vites kablosunun içini
gresleyerek uygun şekilde kaydıklarından emin olun.
• İçten kablo çektirmeli bir kadronun kullanılması, yüksek kablo
direnci nedeniyle SIS vites değiştirme fonksiyonunu bozma
eğiliminde olduğundan tavsiye edilmez.
• Vites kablosu (SIS-SP41) için özel bir gres yağı kullanılır.
DURA-ACE veya başka tipte gres yağları kullanmayın; aksi
takdirde dişli değiştirme performansı zayıflayabilir.
• Aşağıdaki tabloda verilen bisiklet bilgisayarları uyumludur.
Ölçüm ünitesi
SC-6502
Braket sensör ünitesi
SM-SC70
Zincir, vites değişiminden sonraki pozisyonuna bağlı olarak, ön değiştiricinin dış zincir rehber
plakasına veya iç zincir rehber plakasına sürtünebilir ve karakterisitik bir ses meydana gelir. Eğer bu
durum gerçekleşirse, (a) koluna veya (b) koluna hafifçe basın; böylece ön değiştirici bir miktar kayacak
ve zincir sürtünmesi ortadan kalkacaktır. Bu işleme “trimming” adı verilir. Trimming işlemi, zincir en
büyük, orta veya en küçük aynakol dişlisi üzerindeyken yapılabilir. Eğer zincir aşağıda gösterilen
pozisyonlardan birindeyken ses üretiliyorsa, sesi ortadan kaldırmak için trimming işlemini uygulayın.
En küçük
dişli
Orta aynakol
dişlisi
Kol (a)
Zincir
pozisyonu
En büyük
aynakol dişlisi
Trimming işlemi
Belirti
Kol hareketi
Ön değiştirici hareketi
Zincir dış plakaya
değiyor
trimming
işlemi
Dış plaka
Kol (a)
Küçük
dişliler
Orta aynakol
dişlisi
En büyük
aynakol dişlisi
Kol (a)
Dişli değişimi
tamamlanıncaya kadar
(a) kolunu çalıştırın.
• Aynı zamanda, bisiklet bilgisayarı servis talimatını da okuyun.
• Lütfen, montaj ve bakım hakkında ayrıntılı bilgi için ST-5600/
R700 Servis Talimatına bakın.
• Bisikleti kullanmadan önce, bu servis talimatıyla birlikte
FD-5603 için servis talimatını da okuyun.
• Parçalar doğal aşınmaya ve normal kullanımdan kaynaklanan
bozulmaya karşı garantili değildir.
• Montaj, ayarlama, bakım ve kullanımla ilgili tüm sorularınız için,
lütfen profesyonel bisiklet satıcınıza danışın.
Trimming’den
önce
Trimming’den
sonra
Ön değiştirici
değiş
hareketi
Orta aynakol
dişlisi
Küçük
dişliler
En küçük
dişli
Klik
Zincir
(İtmeler)
En büyük
aynakol dişlisi
Teknik Servis Talimatı
Orta aynakol
dişlisi
Kol (b)
Küçük
dişliler
SI-00224B
En büyük
aynakol dişlisi
ST-5600
ST-R700
Zincir iç plakaya
değiyor
trimming
işlemi
İç plaka
En iyi performansı sağlamak için aşağıda verilen
kombinasyonları kullanmanız tavsiye edilir.
Seriler
Vites kolu
Vites kablosu
Dişliler
105
En küçük
dişli
Büyük dişliler
SP41
30
FD-5603
Aynakol
FC-5603
RD-5600 (GS Tipi)
Arka hazne
FH-5600
Kaset dişli
CS-5600
Zincir
CN-5600
Orta göbek kablo rehberi
SM-SP17
Büyük dişliler
En küçük
dişli
Klik
Zincir
(İtmeler)
Büyük dişliler
Lütfen dikkat: teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir. (Türkçe)
Trimming’den
önce
Trimming’den
sonra
Ön değiştirici
değiş
hareketi
Orta aynakol
dişlisi
ST-5600 / ST-R700
Ön değiştirici
Arka değiştirici
Orta aynakol
dişlisi
Kol (b)
Dişli değişimi
tamamlanıncaya kadar
(b) kolunu çalıştırın.
Kol (b)
Download

ST-5600 ST-R700