Download

V anglické větě smí být jen jeden zápor.