Střední škola
• pro mládež od 11 do 18 let
Anglie/Skotsko
White House Guardianship různá města
ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:
POPIS ŠKOLY:
Nabízíme státní britské školy spíše v menších, bezpečných městech s vysokou kvalitou života v hrabstvích Cambridgeshire, Cheshire, Devonshire, Dorset, Essex, Gloucestershire, Hampshire, Isle of Wight,
Kent, Lancashire, Norfolk, Oxfordshire, Suffolk, Surrey, Sussex, Warwickshire, Wilstshire, Yorkshire
a dále ve Walesu a ve Skotsku. Jde o kvalitní státní střední školy v bezpečných lokalitách. Studenti
mají k dispozici služby místního koordinátora, který se pravidelně zajímá o jejich prospěch a pomáhá řešit případné problémy.
CENÍK KURZŮ:
1
3
State School Lower (11 - 16 let)
Kurz/trimestry
167 640
345 980
State School Upper (16 - 18 let)
224 990
329 410
Cena v Kč zahrnuje středoškolskou výuku, ubytování, učební materiály, polopenzi ve školní dny, plnou penzi o víkendu, služby místního koordinátora a pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje ubytování o vánočních prázdninách, od 20.12.2015 do 2.1.2016.
CENÍK UBYTOVÁNÍ:
Rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze, plná penze o víkendu, obědy ve školní dny si studenti hradí sami.
Studenti programu Lower mají k dispozici bankovní účet, ze kterého jsou obědy hrazeny.
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
• 1 lekce trvá 45 - 60 minut
• počet lekcí týdně je 20 pro State School Upper a 25 pro State School Lower
• ve třídě je nejvíce 30 studentů
• State School Lower je určen studentům ve věku 11 - 16 let
• State School Upper je určen studentům ve věku 16 - 18 let
•Pro středoškolské studenty s velmi dobrými studijními výsledky a solidní znalostí angličtiny, kteří chtějí zlepšit svou angličtinu a poznat britský středoškolský systém a britský životní styl.
Můžeme zajistit státní střední školy v anglických hrabstvích: Cambridgeshire, Cheshire, Devonshire, Dorset, Essex, Gloucestershire, Hampshire, Isle of Wight, Kent, Lancashire, Norfolk, Oxfordshire, Suffolk, Surrey, Sussex, Warwickshire, Wilstshire, Yorkshire a dále ve Walesu a ve Skotsku.
Můžete si vytipovat několik hrabství, kde byste chtěli studovat.
• Předměty a organizace výuky:
Britští studenti skládají v 16 letech “malou maturitu” z celé řady předmětů, obvykle jich je 10. Od 16
do 18 let mohou studovat profesní specializaci (hotelová škola, různá řemesla, atd.) a ti, kteří chtějí
studovat na univerzitě, si vyberou jen 4 předměty, z nichž skládají zkoušky. Každý předmět se studuje 5 hodin týdně a studenti musí psát eseje, studium je tedy velmi důkladné.
• Povinné předměty: angličtina, matematika, tělocvik a věda.
• Volitelné předměty: vždy závisí na konkrétní škole, ale většina škol nabízí: zeměpis, dějepis, herectví, ekonomiku, technologii potravin, hudební výchovu, pohostinství, design, technologii textilu,
IT a programování, multimediální studia, atd.
• Jazyky: opět závisí na vybrané škole, většina škol má v nabídce španělštinu, němčinu, italštinu,
francouzštinu.
• Požadované dokumenty: Studenti by měli solidně znát angličtinu a neměli by mít žádnou čtyřku. Studenti doloží 3 fotografie, kopie 2 posledních výročních a posledního pololetního vysvědčení, a zdůvodní
v anglicky ručně psaném dopise, proč chtějí studovat v Anglii.
Dále doloží zprávu o zdravotním stavu od lékaře a svolení ředitele české střední školy se studiem
v Anglii. Formuláře a jejich překlady Vám zašleme.
Organizace školního roku a prázdnin:
Školní rok je rozdělen do tří trimestrů:
1. trimestr: 1.9. - 18.12.2015.
2. trimestr: 4.1. - 23.3.2016
3. trimestr: 11.4. - 22.7.2016.
Studenti Lower končí s výukou 22.7.2016.
Studenti Upper končí s výukou 1.7.2016.
POZOR, data se mohou mírně lišit v závislosti na vybraném regionu ve Velké Británii.
Výuka probíhá: Výuka začíná v 9.00 a zpravidla
končí v 16.00 hod. Záleží na jednotlivých školách.
Nevyučuje se: Během prázdnin a státních svátků.
Nástupní termíny: 1.9.2015 a 4.1.2016.
Termín přihlášky: Do 1.5.2015 pro nástup od 1.9.,
do 23.10.2015 pro nástup 4.1.2016.
VÝLETY A AKTIVITY:
Studenti britských středních škol se mohou zapojit
do různých aktivit a klubů, které jsou dostupné v místě jejich studia. Jestliže se chcete věnovat nějakému
sportu, uveďte to, prosím, do přihlášky.
S KÝM BUDU STUDOVAT:
Drtivou většinu studentů anglických středních škol
tvoří angličtí studenti. Zahranční studenti jsou převážně z Německa, Itálie, Hong Kongu, Španělska atd.
DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku za nejnižší možnou cenu.
JAK SE DOSTANU Z LETIŠTĚ:
PŘÍPLATKY:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 4 790 Kč.
2. Studentům State School Lower se doporučuje zřízení bankovního účtu s nejméně 1 200 GBP - tuto
částku studenti využívají k úhradě obědů, školních akcí a na kapesné.
3. Studenti Upper by měli počítat první měsíc se zvýšenými náklady na pomůcky (cca 500 GBP).
4. Ubytování přes vánoční svátky 20.12.2015 - 2.1.2016 je za příplatek 15 840 Kč.
29
Studenti studující 1 trimestr mají ZDARMA 2 odvozy (z a na letiště), studenti studující 3 trimestry mají ZDARMA 4 odvozy (z a na letiště).
Je nutné přiletět 31.8.2015 a 2.1.2016. Data
odletu: 19.12.2015, 24.3., 2.7., 23.7.2016.
Mimo uvedená data stojí odvoz 2 560 Kč.
Střední škola
Austrálie
• pro mládež od 13 do 17 let
Queensland Government School různá města
ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:
POPIS ŠKOLY:
Australský středoškolský systém je pětiletý. Studenti od 13 do 16 let navštěvují první stupeň nazývaný
junior high school (3 roky studia), studenti od 16 do 17 let navštěvují druhý stupeň nazývaný senior high
school (2 roky studia). Na konci 2. roku senior high school studenti skládají zkoušku a obdrží Queensland Certificate of Education (QCE). Učí se cca 25 hodin týdně (všeobecně vzdělávací předměty).
Můžete si vybrat z řady nepovinných předmětů.
CENÍK KURZŮ:
Kurz/čtvrtletí
1 čtvrtletí
1 pololetí
školní rok
66 970
---
---
---
127 940
---
Queensland Year, Year 8 - 10
---
---
243 730
Queensland Term, Year 11 - 12
81 620
---
---
Queensland Semester, Year 11 - 12
---
144 610
---
Queensland Year, Year 11 - 12
---
---
275 610
Queensland Term, Year 8 - 10
Queensland Semester, Year 8 - 10
Cena v Kč zahrnuje středoškolskou výuku, registraci, zapůjčení učebních materiálů, odvoz z letiště a pojištění CK proti úpadku.
VÝLETY A AKTIVITY:
CENÍK UBYTOVÁNÍ:
Ubytovací poplatek účtovaný školou je 4 640 Kč.
Rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze, plná penze o víkendu. Cena týdně 5 350 Kč.
Škola doporučuje příjezd týden před začátkem studia. Odjezd si naplánujte v týdnu po ukončení výuky.
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
• 1 lekce trvá 55 minut, počet lekcí týdně je 25
• ve třídě je průměrně 25 studentů
• Year 8 - 10 je pro studenty ve věku 13 - 16 let
• Year 11 - 12 je pro studenty ve věku 16 - 17 let
• minimální znalost anglického jazyka je low intermediate
• Jazyky: na většině škol se učí tyto jazyky: francouzština, italština, němčina, čínština, japonština.
• Vyberete si 6 - 8 předmětů, školy nabízejí i předměty, které nejsou v ČR běžné: multimediální studia, počítačová grafika, tanec, herectví, fotografování atd., různé druhy sportů (basketbal, netbal, stolní tenis, tenis,
golf, windsurfing, surfing, rugby, gymnastika, moderní tanec atd.), mořská biologie, zemědělství, mechanika a robotika, design, IT a programování, zahradnictví a pěstitelství, právo, námořnictví, pohostinství a další.
Konkrétní předměty jsou závislé na vybrané škole!
• Požadované dokumenty: Měli byste solidně ovládat angličtinu a nemít žádnou čtyřku.
Doložíte dvě poslední výroční vysvědčení, v anglicky psaném dopise zdůvodníte, proč chcete studovat v Austrálii. Dále doložíte zprávu o zdravotním stavu od Vašeho lékaře a doporučující dopis od
Vašeho třídního učitele. Formuláře zašleme.
• Školní uniforma je povinná na většině australských škol!
• Školy obecně mají kvalitní sportovní zázemí, můžete se tedy věnovat různým sportům (fotbal, rugby, plavání, jízda na kole, tanec, surfing a další).
• V případě problému mohou studenti kontaktovat koordinátora, který je jim k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
PŘÍPLATKY:
1.
2.
3.
4.
Organizace školního roku:
27.1. - 2.4., 20.4. - 26.6., 13.7. - 18.9., 6.10. 11.12.2015.
Každá škola má jiná data ukončení studia. Přibližné
zakočení studia pro Year 8 - 10 je 27.11.2015 a pro
Year 11 - 12 20.11.2015.
Můžete studovat jedno čtvrtletí, 2 čtvrtletí (jedno
pololetí) nebo celý školní rok. Čtvrtletí trvá zpravidla 10 (12) týdnů.
Nevyučuje se: Během prázdnin a během australských státních svátků.
Výuka probíhá: Výuka začíná zpravidla v 8.30
hod. a končí zpravidla v 15.00 hod.
Termín podání přihlášky:
27.1. - 2.4.2015: nejpozději 21.10.2014
20.4. - 26.6.2015: nejpozději 20.1.2015
13.7. - 18.9.2015: nejpozději 22.4.2015
6.10. - 11.12.2015: nejpozději 28.6.2015.
Poplatek za zajištění ubytování účtovaný školou je 4 640 Kč.
Zajištění australského studijního víza včetně poplatku stojí 9 850 Kč.
Povinná australská zdravotní pojistka OSHC stojí 1 040 Kč měsíčně.
Studenti by měli počítat 1. měsíc se zvýšenými náklady (cca 650 AUD) na učební materiály,
pomůcky, školní uniformu. Počítejte prosím také s náklady na dopravu do školy a ze školy, na obědy
ve všední den a dalšími osobními výdaji.
----
Studenti střední školy v Austrálii se mohou zapojit
do různých aktivit a klubů. Sdělte nám, prosím, zda
máte specifická přání.
Studenti (starší 14 let) se během školních prázdnin
mohou zúčastnit výletů do Sydney Safari, Outback
Safari, Whitsunday Safari, East Coast Safari, Northern Territory a další. Cena těchto výletů se pohybuje od cca 1900 do cca 2200 AUD.
Cairns
Sunshine Coast
Brisbane
Gold Coast
Cricos code: 00608A
S KÝM BUDU STUDOVAT:
Většinu studentů tvoří australští studenti. Ve školách
studují také studenti z Německa, Itálie, Japonska,
Brazílie, Francie, Ruska, Švýcarska, Norska atd.
DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku z Prahy (nebo jiného
vybraného města) na nejbližší letiště za nejnižší
možnou cenu.
JAK SE DOSTANU Z LETIŠTĚ:
Odvoz zajištěný školou z nejbližšího letiště
po příletu do hostitelské rodiny je zdarma pro
studenty, kteří do Queenslandu přiletí poprvé.
Cena individuálního taxi je cca 55 AUD.
Střední škola
SILC VOYAGES různá města
ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:
POPIS ŠKOLY:
Francouzský středoškolský systém je sedmiletý. Studenti od 11 do 15 let navštěvují první stupeň nazývaný college, na konci čtyřletého studia skládají zkoušku z francouzštiny, matematiky, dějepisu a zeměpisu. Výuka je v rozsahu cca 24 hodin týdně a zahrnuje všeobecně vzdělávací předměty.
Od 15 do 19 let studenti studují lycée, rozsah výuky je až 32 hodin týdně. Lycea jsou buď všeobecně
zaměřená - lycée général (obdoba našich gymnázií) nebo technicky zaměřená - lycée technologique
(obdoba průmyslovek) nebo profesně zaměřená - lycée professionel (učňovské školy). Student lycée général si v 1. ročníku studia ujasní, který ze 3 směrů chce studovat a na konci studia složí baccalauréat
- písemnou maturitní zkoušku.
CENÍK KURZŮ:
Kurz/týdny
12
24
40
84 510
---
---
State Classic Semester
---
110 980
---
State Classic Year
---
---
156 330
---
State Classic Term
121 410
---
State Classic All inclusive Semester
---
173 970
---
State Classic All inclusive Year
---
---
239 910
State Classic All inclusive Term
Francie
• pro mládež od 14 do 18 let
Organizace školního roku:
31.8.2015 - 1.7.2016.
Nevyučuje se: Během prázdnin a během francouzských státních svátků.
Výuka probíhá: Výuka začíná v 9.00 hod. a zpravidla končí v 18.00 hod. Záleží na lokalitách.
Nástupní termíny:
31.8.2015
5.1.2016
Termín podání přihlášky:
do 24.4.2015 pro nástupy 31.8.2015;
do 16.10.2015 pro nástupy 5.1.2016.
VÝLETY A AKTIVITY:
Studenti střední školy ve Francii se mohou zapojit do
různých aktivit a klubů, které jsou dostupné v místě
jejich studia. Záleží na Vámi vybrané škole. Sdělte
nám, prosím, zda máte specifická přání.
Cena v Kč zahrnuje středoškolskou výuku, registraci, odvoz z letiště, uvedené ubytování a stravování a pojištění CK proti úpadku.
Varianta All inclusive navíc zahrnuje stravu ve školní kantýně, autobusové nebo vlakové jízdenky, jízdenky MHD, učební materiály
a pomůcky a zdravotní pojištění přímo od školy SILC.
CENÍK UBYTOVÁNÍ:
Rodina, jedno nebo dvoulůžkový pokoj (s dalším studentem nebo dítětem hostitele), polopenze, plná penze o víkendu
Příjezdy: 28.8.2015, 3.1.2016. Odjezdy: 18.12.2015, 20.2., 20.6.2016. Kompletní data budou známa v únoru 2015.
POZOR, tato data jsou pevně určena, pokud student přijede mimo ně, může mu být účtován příplatek cca 250 EUR.
údolí Loiry
Paříž
Akvitánie
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
• 1 lekce trvá 55 minut, počet lekcí týdně je 24 - 32
• ve třídě je průměrně 30 studentů
• minimální znalost francouzského jazyka je low intermediate, ale pokud máte nižší znalost francouzštiny a přesto chcete ve Francii studovat, tak pro Vás škola SILC VOYAGES i tak najde vhodnou školu, důležitější než znalost jazyka je motivace studovat. Jedinou podmínkou je, že francouzštinu musíte studovat na Vaší střední škole.
• V posledních dvou letech střední školy (lycée) všeobecného zaměření si studenti mohou vybrat jeden ze tří směrů.
- Směr S (scientifique) zahrnuje matematiku, fyziku, chemii a biologii.
- Směr ES (economique et social) obsahuje humanitní obory, ekonomiku a společenské vědy.
- Směr L (litteraire) se zaměřuje hlavně na dějepis, zeměpis a cizí jazyky.
• Požadované dokumenty: Kromě solidní znalosti francouzštiny je potřeba, aby studenti na české
střední škole neměli žádnou čtyřku.
Studenti kromě 3 fotografií doloží 2 poslední výroční vysvědčení a zdůvodní ve francouzsky psaném
dopise, proč chtějí studovat ve Francii. Dále doloží zprávu o zdravotním stavu od lékaře.
Formuláře zašleme.
• Ke kurzům State Classic Term, Semester a Year je možné objednat variantu All inclusive. Tato varianta navíc zahrnuje: stravu ve školní kantýně, autobusové nebo vlakové jízdenky, jízdenky MHD,
učební materiály a pomůcky a zdravotní pojištění přímo od školy SILC.
PŘÍPLATKY:
1.
2.
3.
4.
Normandie
Bretaň
Vratný zúčtovatelný depozit je 500 EUR na případné škody.
Studenti by měli počítat první měsíc se zvýšenými náklady na učebnice a pomůcky (cca 600 EUR).
Počítejte prosím s náklady na dopravu z rodiny do školy a zpět, exkurze a kapesné.
Odvoz na letiště se hradí zvlášt a stojí obvykle 180 EUR.
123
Jižní Pyreneje
Riviéra
S KÝM BUDU STUDOVAT:
Většinu studentů tvoří francouzští studenti, zbytek
jsou studenti například z Německa, Španělska, Itálie, Ruska, USA, Kanady, Mexika, Maďarska atd.
DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku z Prahy (nebo jiného
vybraného města) na nejbližší letiště za nejnižší
možnou cenu.
JAK SE DOSTANU Z LETIŠTĚ:
Odvoz z nejbližšího letiště po příletu do hostitelské rodiny je zahrnut v ceně studia, odvoz zpět
na letiště se hradí zvlášť, obvykle 180 EUR, podle
vzdálenosti letiště od ubytování.
POZOR, výše uvedené platí pouze v případě, že datum příjezdu bude: 28.8.2015, 3.1.2016.
Datum odjezdu: 18.12.2015, 20.2., 20.6.2016.
Kopletní data budou známa v únoru 2015.
Jestliže přijedete mimo tato data, cena odvozu se
pohybuje okolo 250 EUR.
Střední škola
• pro mládež od 11 do 18 let
Comox Valley School District Comox Valley
POPIS ŠKOLY:
ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:
Comox Valley leží na ostrově Vancouver. V této nádherné oblasti leží městečka Courtenay a Comox
a několik menších obcí.
Žije zde cca 70 000 obyvatel a jsou zde 3 kvalitně vybavené střední školy.
Škola G. P. Vanier má cca 1 350 studentů, nabízí výuku francouzštiny, španělštiny, japonštiny.
Škola Mark R. Isfeld má 1 000 studentů, vyniká v matematice a přírodních vědách, nabízí také společenské vědy. Kousek od školy je krytý bazén, skateboardový a bikerský areál.
Škola Highland má cca 800 studentů, má vynikající výuku matematiky, přírodních i společenských
věd, nabízí francouzštinu, španělštinu a japonštinu.
Highland nabízí také výuku hokeje v rámci National Ice Hockey Academy.
Studenti mají týdně 2 hokejové tréninky a 5 lekcí ve třídě. Tento program je určen pro začátečníky i
profesionální sportovce - studenty.
Zúčastníte se seminářů s hokejisty, rozvinete své hokejové schopnosti. Poplatek za tento program je
19 500 Kč za 1 pololetí.
CENÍK KURZŮ:
Kurz/měsíce
Regular School Year
10
127 910
255 820
CENÍK UBYTOVÁNÍ:
cena týdně
noc navíc
4 180
520
Rodina, jednolůžkový pokoj, plná penze
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
• 1 lekce trvá 75 minut, počet lekcí týdně je 20
• ve třídě je nejvíce 30 studentů
• Pro středoškolské studenty s nadprůměrnými výsledky a solidní znalostí angličtiny, kteří chtějí zkusit
jiný vzdělávací systém a poznat západní kanadské pobřeží a krásné Comox Valley. Budete mít celkem 8 předmětů za celý rok, za předmět si můžete zvolit také hokej!
• Předměty a organizace výuky: 4 předměty každé pololetí, za rok 8 předmětů. Povinná je matematika, angličtina, společenské a přírodní vědy a tělesná výchova. Jako předmět můžete mít golf - golfovou akademii.
• Jazyky: většina škol nabízí francouzštinu a španělštinu.
• Volitelné předměty: umění, IT a programování, ekonomika, hudba, tanec, herectví, umění, tělesná
výchova, pohostinství a turismus, žurnalistika, automobilový průmysl, vaření, tesařství a práce se dřevem, kadeřnictví, zemědělství, elektrotechnika a robotika, psychologie, účetnictví, design atd.
• Požadované dokumenty: zpráva od českého učitele angličtiny, doporučení ředitele české školy,
vyplněná přihláška, kopie posledních 3 vysvědčení.
•Rozhodně se nezapomeňte zapojit do školních klubů a aktivit.
Zahraniční studenti se můžou zúčastnit kulturního výletu napříč Vancouverem a Victorií, zúčastnit se
Outdoor Education School v Tribune Bay (Hornby Island), výšlapu do Strathcona Park přes nádherné Paradise Meadows.
• Sportovně založení studenti mohou využít z nabídky sportů: kayaking, lyžování, snowboarding,
surfing, bowling, plavání, krasobruslení atd.
PŘÍPLATKY:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 6 950 Kč, ubytovací poplatek účt. školou je 5 990 Kč.
2. Rádi Vám poskytneme asistenci při vyřizování studijního víza (nutné pro pobyty v Kanadě delší jak
6 měsíců). Studijní vízum stojí 150 CAD (105 EUR).
3. Počáteční náklady na školní pomůcky cca 350 CAD, kapesné cca 450 CAD/měsíc.
4. Povinné zdravotní pojištění zahraničních studentů na rok stojí 16 720 Kč, na pololetí 8 360 Kč.
5. Studentům, kteří budou studovat celý školní rok se začátkem v září, škola doporučuje absolvovat
4 týdenní Academic Preparation Program v měsíci srpnu 2015 za 66 880 Kč.
6. Hokejová akademie stojí 19 500 Kč na 1 pololetí.
7. Activity Fee na půl roku stojí 3 140 Kč, na celý rok 6 270 Kč.
33
Organizace školního roku a prázdnin:
Školní rok 2015 - 2016:
1. pololetí začíná 7.9.2015
2. pololetí začíná 1.2.2016.
Výuka probíhá: Výuka probíhá zpravidla od 9.00
do 15.15 hod.
Nevyučuje se:
V době státních svátků a školních prázdnin.
Nástupní termíny:
2.9. - 4.9.2015 probíhá povinný úvodní kurz pro
zahraniční studenty.
2. pololetí začne 1.2.2016.
Termín podání přihlášky: do 10.4. (2.10.2015).
VÝLETY A AKTIVITY:
5
Cena v Kč zahrnuje středoškolskou výuku, základní učební materiály, pojištění CK proti úpadku.
Ubytovací poplatek je 5 990 Kč.
Kanada
Aktivity, které škola nabízí, pomáhají studentům poznat kanadský životní styl.
Mezi nejoblíbenější patří výlet do Vancouveru, lyžování a snowboarding v zimním centru nedaleké
Mount Washington, plavání, bowling, surfování na
Long Beach v Tofino, pozorování velryb, orlů, tuleňů, delfínů, výlety na Hornby Island, Whistler aj.
Zapojte se do klubů a kroužků, které nabízí Vámi
vybraná škola!
Comox
S KÝM BUDU STUDOVAT:
95% studentů jsou Kanaďané, škola má studenty z
Číny, Japonska, Mexika, Německa, Španělska atd.
DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Vancouver - Praha za nejnižní možnou cenu (obvykle s jedním přestupem) a návaznou letenku Vancouver - Comox
- Vancouver. Doprovod z mezinárodního letiště Vancouver na vnitrostátní terminál Vancouver k odletu
do Comoxu stojí 1 050 Kč.
Pokud dojde k výraznému zpoždění letu, může si
škola účtovat částku 65 CAD.
JAK SE DOSTANU Z LETIŠTĚ:
Odvoz z letiště Comox do hostitelské rodiny je
zdarma.
Střední škola
• pro mládež od 16 do 19 let
Edmonton Public Schools Edmonton
POPIS ŠKOLY:
ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:
Edmonton Public Schools má 8 středních škol, kde vedle kanadských studují i zahraniční studenti.
Edmonton je hlavní město kanadské provincie Alberta. Edmonton má cca 730 000 obyvatel
a nabízí spoustu oblastí se zelení i uvnitř města. Edmonton má mužstvo NHL a West Edmonton Mall,
největší nákupní centrum v severní Americe. Centrum má krytý akvapark, kluziště a 800 obchodů.
CENÍK KURZŮ:
Kurz/měsíce
International Student Program
5
10
113 930
227 850
Cena v Kč zahrnuje středoškolskou výuku, orientační program, učební materiály, pojištění CK proti úpadku.
CENÍK UBYTOVÁNÍ:
Ubytovací poplatek účtovaný školou je 15 680 Kč.
Kanada
cena týdně
noc navíc
4 310
630
Rodina, jednolůžkový pokoj, plná penze
Doporučený příjezd pro 1. pololetí je 30.8.2015, pro 2. pololetí je 24.1.2016! Odjezdy 31.1.2016 a 30.6.2016.
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
• 1 lekce trvá cca 75 minut, počet lekcí týdně je cca 25
• ve třídě je 22 - 28 studentů
• Pro středoškolské studenty s nadprůměrnými výsledky a solidní znalostí angličtiny, kteří chtějí poznat krásný Edmonton a studovat předměty, které česká střední škola nenabízí. Získejte náskok v oboru, který chcete studovat na VŠ! Ve středoškolském studiu International Student Program můžete studovat jeden semestr (půl roku) či celý školní rok. Jeden semestr trvá 5 měsíců. Každý semestr se
student věnuje 4 předmětům. Jednomu předmětu budete za pololetí věnovat 110 hodin, každý týden
budete mít 6,5 hodiny každého z vybraných předmětů. Využijte možnosti důkladně poznat obor, kterému se chcete věnovat po maturitě. Získejte cenné body v přijímacím řízení na českou vysokou školu!
• Předměty a organizace výuky: Místní studenti mají povinnou matematiku, angličtinu, společenské
vědy a přírodní vědy. Pokud nestudujete matematiku v ČR, nemusíte ji studovat v Kanadě. Jestliže nechcete v Edmontonu maturovat (3 roky studia), můžete si vybrat předměty, jaké chcete! Můžete studovat: tanec, výpočetní techniku, různé druhy umění, hudbu a mnohé další. Záleží na vybrané škole
a Vašich konkrétních požadavcích, napište nám je!
•Většina škol má jako hlavní předměty angličtinu, společenské vědy, matematiku, biologii, chemii, fyziku, různé umělecké předměty a předměty technického směru.
• Požadované dokumenty: Neměli byste mít horší známky než 3. Budeme od Vás potřebovat poslední 4 vysvědčení v angličtině potvrzené od školy (ověřené kopie) a doporučení z Vaší školy.
Dále pak kopii pasu a vyplněnou přihlášku školy.
•Střední školy, které nabízí Edmonton Public Schools, mají vynikající sportovní zázemí pro atletiku,
míčové hry a další. Některé mají zázemí pro předměty jako je fotografování, kreativní psaní apod.
Standardem jsou dobře vybavené jazykové laboratoře, taneční studia, knihovy, učebny pro předměty technického směru a multimediální studia. Edmonton Public Schools nabízí 8 skvělých středních škol
a umístí Vás do té, která bude nejlépe vyhovovat Vaším představám.
• Studenti škol mají vynikající výsledky v angličtině, matematice, chemii a fyzice, ale i ve společenských studiích a mají výborné šance k přijetí na univerzitu.
PŘÍPLATKY:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 4 990 Kč. Ubytovací poplatek je 15 680 Kč.
2. Odvoz z letiště a zpět na letiště stojí 2 090 Kč.
3. Rádi Vám poskytneme asistenci při vyřizování studijního víza (nutné pro pobyty v Kanadě delší jak
6 měsíců). Studijní vízum stojí 150 CAD (105 EUR).
4. Povinné zdravotní pojištění zahraničních studentů stojí 5 230 Kč na půl roku a 10 450 Kč na rok.
5. Vratný Emergency Deposit 10 450 Kč. Pokud tento depozit nebude využit, dostanete ho zpět.
6. Počítejte s dalšími náklady (kapesné a pomůcky), minimálně 700 CAD na rok.
7. Studenti, kteří nemají dostatečnou znalost angličtiny, mohou před začátkem studia na střední škole
absolvovat některý z jazykových kurzů angličtiny, které INTACT v Kanadě nabízí.
---
Organizace školního roku a prázdnin:
školní rok 2015 - 2016:
1. pololetí začíná 8.9.2015 a končí 29.1.2016.
2. pololetí začíná 1.2.2016 a končí 28.6.2016.
Výuka probíhá: Výuka začíná většinou v 8.30
a končí v 15.30 hod. Časy se v jednotlivých školách liší podle organizace místní autobusové dopravy. Školní rok má 2 semestry, v každém semestru student volí 4 předměty (110 hodin výuky/předmět za semestr).
Nevyučuje se: Během státních svátků a školních
prázdnin.
Nástupní termíny:
8.9.2015 (1. pololetí) a 1.2.2016 (2. pololetí).
Termín podání přihlášky: vždy nejméně 3 měsíce
před nástupním termínem.
VÝLETY A AKTIVITY:
Můžete se zapojit do nejrůznějších klubů, kroužků, sportovních týmů či hudebních skupin. Některé programy vyžadují pokrytí případných nákladů.
V létě se můžete věnovat výletům, vodáctví nebo
raftingu, v zimě se studenti věnují obyčejně lyžování a bruslení. Celý rok můžete sportovat v hale (hokej, basketbal aj.).
Edmonton
S KÝM BUDU STUDOVAT:
Drtivou většinu vždy tvoří kanadští studenti, mezi
90 - 99 %. Zbytek jsou děti imigrantů a zahraniční studenti.
DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Edmonton - Praha za nejnižší možnou cenu (obvykle s jedním
přestupem).
JAK SE DOSTANU Z LETIŠTĚ:
Odvoz organizovaný školou z letiště Edmonton do
ubytování a zpět na letiště stojí 2 090 Kč.
Střední škola
• pro mládež od 14 do 18 let
Nova Scotia High School Halifax a jiná města
POPIS ŠKOLY:
ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:
Provincie Nova Scotia leží na východním pobřeží Kanady a má cca milion obyvatel. Má nejteplejší
podnebí ze všech kanadských provincií a nabízí velmi vysokou kvalitu výuky a života. Zahraniční
studenti studují na více než 60 kvalitních státních školách, které se neustále snaží rozšiřovat
portfolio nabízených předmětů.
Nova Scotia má nejrozsáhlejší program pro mezinárodní studenty, počet mezinárodních studentů je
cca 850. Nova Scotia je autentická Kanada - všechny hostitelské rodiny jsou rodilí mluvčí, provincie
má velmi nízké procento imigrantů, takže budete neustále obklopeni angličtinou.
Studenti Nova Scotia dosahují velmi dobrých výsledků ve vědních oborech, umění, jazycích, ale i v
IT a programování a samozřejmě i ve sportech.
CENÍK KURZŮ:
Kurz/měsíce
International Student Program
Kanada
5
10
87 910
172 830
Cena v Kč zahrnuje středoškolskou výuku, odvoz z letiště do rodiny, dvoudenní orientační program, základní učební materiály,
pojištění CK proti úpadku.
CENÍK UBYTOVÁNÍ:
Ubytování je od soboty před začátkem studia do soboty po jeho ukončení.
cena týdně
3 660
Rodina, jednolůžkový pokoj, plná penze
Pro nástup 1.9.2015 doporučuje škola příjezd po 27.8.2015. Při odjezdu na konci druhého pololetí doporučuje
škola odjezd 29.6.2016, nejpozději však studenti musí odjet 30.6.2016.
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
• 1 lekce trvá 45 - 75 minut, počet lekcí týdně je 20
• ve třídě je nejvíce 25 studentů
• minimální znalost anglického jazyka je low intermediate
• Pro středoškolské studenty s nadprůměrnými výsledky a solidní znalostí angličtiny, kteří chtějí poznat nádhernou pobřežní provincii Nova Scotia na východním pobřeží Kanady a studovat předměty,
které česká střední škola nenabízí. Získejte náskok v oboru, který chcete studovat na VŠ!
Pokud dáváte přednost klidu a bezpečí menších měst, pak je Nova Scotia ta pravá část Kanady pro Vás!
Ve středoškolském studiu International Student Program můžete studovat jeden semestr (půl roku)
či celý školní rok. Jeden semestr trvá 5 měsíců. Každý semestr se student věnuje 4 předmětům. Jednomu
předmětu se budete za pololetí věnovat 110 hodin, každý týden budete mít 6,5 hodiny každého z vybraných předmětů. Využijte možnosti důkladně poznat obor, kterému se chcete věnovat po maturitě.
Získejte cenné body v přijímacím řízení na českou vysokou školu!
• Předměty a organizace výuky: Anglický jazyk, ekonomika, francouzština, jiné jazyky, matematika, podnikání, přírodní vědy, rodinná výchova, společenské vědy, tělesná výchova a výtvarná výchova. Můžete studovat předměty: tanec, produkce filmu a videa, herectví, počítačová animace, cestovní ruch, design aj. Místní studenti mají povinnou matematiku, angličtinu, společenské vědy a přírodní
vědy. Pokud nestudujete matematiku v ČR, nemusíte ji studovat v Kanadě.
Jestliže nechcete na střední škole v Nova Scotia maturovat (3 roky studia), můžete si vybrat předměty, jaké chcete!
• Požadované dokumenty: Neměli byste mít horší známky než 3. Budeme potřebovat poslední 3 vysvědčení a doporučení z Vaší školy.
Organizace školního roku a prázdnin:
Nevyučuje se: Během státních svátků a v době
školních prázdnin.
školní rok 2015 - 2016:
1. pololetí začíná 1.9.2015 a končí 29.1.2016.
2. pololetí začíná 1.2.2016 a končí 30.6.2016.
Výuka probíhá: Výuka začíná většinou v 8.30
a končí mezi 14.30 a 15.30 hod. Časy se v jednotlivých školách liší podle organizace místní autobusové dopravy. Školní rok má 2 semestry, v každém semestru student volí 4 předměty (110 hodin
výuky/předmět za semestr).
Nástupní termíny:
1.9.2015 (1. pololetí), 1.2.2016 (2. pololetí).
Termín podání přihlášky: do 30.5.2015 pro
nástup 2.9.2015, do 30.11.2015 pro 1.2.2016.
VÝLETY A AKTIVITY:
Můžete se zapojit do nejrůznějších klubů, kroužků,
sportovních týmů či hudebních skupin. Některé programy vyžadují pokrytí případných nákladů. V létě
se můžete věnovat výletům, vodáctví nebo raftingu,
v zimě pak hokeji, lyžování a bruslení. Celý rok můžete sportovat v hale (hokej, basketbal aj.).
Halifax
S KÝM BUDU STUDOVAT:
Většinu studentů tvoří kanadští studenti. Ve škole
studují také studenti ze Španělska, Kolumbie, Mexika, Brazílie, Japonska, Číny.
PŘÍPLATKY:
DOPRAVA:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 7 980 Kč.
2. Povinné kanadské zdravotní pojištění stojí 6 790 Kč na půl roku a 13 590 Kč na rok.
3. Rádi Vám poskytneme asistenci při vyřizování studijního víza (nutné pro pobyty v Kanadě delší jak
6 měsíců). Studijní vízum stojí 150 CAD (105 EUR).
4. Některé školy si na začátku roku účtují cca 40 - 70 CAD na agendu, zálohu na uzamykatelnou
skříňku apod., další náklady (kapesné a pomůcky) představují cca 250 CAD měsíčně.
5. Studenti, kteří nemají dostatečnou znalost angličtiny, mohou před začátkem studia na střední škole
absolvovat některý z jazykových kurzů angličtiny, které INTACT v Kanadě nabízí.
Rádi Vám zajistíme letenku (většinou s jedním přestupem) Praha - Halifax (Moncton, Sydney) - Praha
za nejnižší možnou cenu.
34
JAK SE DOSTANU Z LETIŠTĚ:
Odvoz z nejbližšího letiště (Halifax, Moncton
nebo Sydney) po příletu do hostitelské rodiny
je zahrnut v ceně programu.
Střední škola
• pro mládež od 15 do 18 let
Pembina Trails School Division Winnipeg
POPIS ŠKOLY:
ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:
Pembina Trails School Division tvoří řetězec 4 středních škol a dalších 29 školských zařízení na
jihovýchodním předměstí Winnipegu.
Všechny střední školy v Pembina Trails School Divisions mají knihovny, počítačové laboratoře, různá
sportoviště a samozřejmě velmi kvalitní vybavení v celém objektu.
Winnipeg je hlavní město provincie Manitoba, která je známá přátelskostí místních obyvatel
(Friendly Manitoba). Winnipeg má cca 730 tisíc obyvatel a bohatý kulturní život. Winnipeg je bezpečné město s nízkými životními náklady. Pro většinu místních je angličtina rodný jazyk, protože Manitoba má nízké procento imigrantů - necelých 6%.
CENÍK KURZŮ:
Kurz/měsíce
International Student Program
Kanada
5
10
109 780
219 550
Cena v Kč zahrnuje středoškolskou výuku, jednodenní orientační program (den před zahájením oficiální výuky), učební materiály,
odvoz z letiště a na letiště a pojištění CK proti úpadku.
CENÍK UBYTOVÁNÍ:
Škola doporučuje příjezd 2 - 3 dny před začátkem semestru.
cena týdně
3 660
Rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze, plná penze o víkendu
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
• 1 lekce trvá 60 minut
• počet lekcí týdně je 20 - 25
• ve třídě je nejvíce 20 - 35 studentů
• minimální znalost anglického jazyka je low intermediate
• Pro středoškolské studenty s nadprůměrnými výsledky a solidní znalostí angličtiny, kteří chtějí poznat
krásný, přívětivý Winnipeg, hlavní město provincie Manitoba, která je známá jako „Friendly Manitoba“.
Ve středoškolském studiu International Student Program můžete studovat jeden semestr či celý
školní rok. Jeden semestr trvá 5 měsíců. V jednom semestru studenti obvykle studují 4 - 5 předmětů.
Využijte možnosti důkladně poznat obor, kterému se chcete věnovat po maturitě.
Získejte cenné body v přijímacím řízení na českou vysokou školu!
• Možnost studovat ve Winnipegu mají i studenti s nižší jazykovou úrovní angličtiny, studenti dostanou od učitelů a všech zaměstnanců školy veškerou možnou podporu a pomoc se studiem.
• Povinné předměty: Studenti mají povinnou matematiku, angličtinu, tělesnou výchovu, společenské
vědy a přírodní vědy.
Jestliže nechcete ve Winnipegu maturovat (3 roky studia), můžete si vybrat předměty, jaké chcete!
• Volitelné předměty: tanec, výpočetní technika, různé druhy umění, hudba, ekonomika, účetnictví,
mezinárodní obchod, IT a programování, konstruktérství, dějepis, zeměpis, psychologie, tesařství a
práce se dřevem, vaření, pohostinství a turismus, elektrotechnika a robotika, přírodní vědy, rodinná
výchova a mnohé další.
•Jazyky: francouzština, španělština, jedna ze škol nabízí japonštinu.
• Požadované dokumenty: Neměli byste mít horší známky než 3. Budeme od Vás potřebovat poslední 4 vysvědčení v angličtině potvrzené od školy (ověřené kopie) a doporučení z Vaší školy.
Dále pak kopii pasu a vyplněnou přihlášku školy.
• Ve všech školách se můžete zapojit do různých školních klubů a aktivit. Pokud preferujete některou
aktivitu (herectví, kreativní psaní atd.) nebo sport - školy mají kvalitní sportovní zázemí, dejte nám vědět, pomůžeme Vám vybrat vhodnou školu.
PŘÍPLATKY:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 3 990 Kč.
2. Rádi Vám poskytneme asistenci při vyřizování studijního víza (nutné pro pobyty delší jak 6 měsíců).
Studijní vízum stojí 150 CAD (105 EUR).
3. Povinné kanadské zdravotní pojištění stojí 3 140 Kč na půl roku a 6 270 Kč na rok.
4. Kapesné + další náklady jsou minimálně 700 CAD na rok.
---
Organizace školního roku a prázdnin:
školní rok 2015 - 2016:
1. pololetí začíná 9.9.2015 a končí 29.1.2016.
2. pololetí začíná 1.2.2016 a končí 30.6.2016.
8.9.2015 proběhne jednodenní orientační program
pro zahraniční studenty, který je seznámí s fungováním výuky ve Winnipegu.
Nevyučuje se: Během státních svátků a školních
prázdnin.
Výuka probíhá: Výuka začíná většinou v 8.30
a končí v 15.30 hod.
Časy výuky se mohou lišit podle jednotlivých škol.
Nástupní termíny:
9.9.2015 (1. pololetí) a 1.2.2016 (2. pololetí).
Termín podání přihlášky: 30.4.2015 pro nástup
9.9.2015 a 2.10.2015 pro nástup 1.2.2016.
VÝLETY A AKTIVITY:
Studenti International Student Program v Pembina
Trails School Division se můžou ve školách zapojit do různých druhů aktivit a kroužků. Máte-li specifické požadavky, prosím, sdělte nám je. Škola
také průběžně organizuje pro své studenty výlety
mimo Winnipeg.
Winnipeg
S KÝM BUDU STUDOVAT:
Škola má studenty z Číny, Jižní Koree, Brazílie, Itálie, Hong Kongu, Japonska, Švýcarska, Španělska
a dalších zemí.
DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku (většinou se dvěma přestupy) Praha - Winnipeg - Praha za nejnižší možnou cenu.
JAK SE DOSTANU Z LETIŠTĚ:
Odvoz organizovaný školou z letiště Winnipeg
do ubytování a zpět na letiště je zdarma!
Střední škola
Kanada
• pro mládež od 14 do 18 let
Red Deer Public Schools Red Deer
POPIS ŠKOLY:
ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:
Školy v okrsku Red Deer Public Schools zahrnují 2 vysoké školy, 5 středních škol a 13 škol základních. Red Deer Public Schools je členem asociací RDIEA, CAPS - I, Imagine - Education in Canada,
Study in Alberta.
Red Deer je město v Albertě, která je jednou z nejrychleji rostoucích provincií v Kanadě. Město má
cca 97 tisíc obyvatel a leží mezi Edmontonem a Calgary, je zároveň 3 největším městem Alberty.
CENÍK KURZŮ:
Kurz/měsíce
International Student Program
5
10
107 920
215 850
Cena v Kč zahrnuje středoškolskou výuku, odvoz z letiště a zpět na letiště v uvedená data a pojištění CK proti úpadku.
CENÍK UBYTOVÁNÍ:
Ubytovací poplatek účtovaný školou je 9 930 Kč.
Organizace školního roku a prázdnin:
•2015 - 2016: 1. pololetí: 3.9.2015 - 29.1.2016.
2. pololetí: 1.2.2016 - 29.6.2016.
Nástupní termíny 1. pololetí: 25.8., 26.8.2015.
2. pololetí: 1.2., 2.2.2016.
Termín podání přihlášky: 1. pololetí: 15.5.2015.
2. pololetí 13.10.2015.
Během státních svátků a školních prázdnin se
nevyučuje.
Výuka většinou probíhá od 8.30 do 15.30 hod.
VÝLETY A AKTIVITY:
cena týdně
noc navíc
3 920
520
Rodina, jednolůžkový pokoj, plná penze, od pondělí do pátku je oběd v balíčku
Data pro příjezdy: 22.8., 23.8.2015, 30.1., 31.1.2016. Data pro odjezdy: 30.1., 31.1.2016, 25.6., 26.6.2016.
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
• 1 lekce trvá 80 minut, počet lekcí týdně je 20
• ve třídě je nejvíce 30 studentů
• International Student Program je určen pro středoškolské studenty s nadprůměrnými výsledky a solidní znalostí angličtiny, kteří chtějí poznat krásnou provincii Alberta a studovat předměty, které česká
střední škola nenabízí. Získejte náskok v oboru, který chcete studovat na VŠ!
Ve středoškolském studiu International Student Program můžete studovat jeden semestr (půl roku)
či celý školní rok. Jeden semestr trvá 5 měsíců. Každý semestr se student věnuje 4 předmětům. Jednomu předmětu budete za pololetí věnovat 110 hodin, každý týden budete mít 6,5 hodiny každého z vybraných předmětů. Využijte možnosti důkladně poznat obor, kterému se chcete věnovat po maturitě.
Získejte cenné body v přijímacím řízení na českou vysokou školu!
• Povinné předměty: věda, matematika, angličtina a sociální studia, tedy 4 předměty za semestr.
• Nepovinné předměty - japonština, čínština, francouzština, němčina, španělština, herectví, informatika, obchod, design, zpěv a hudba, biologie, tělesná výchova, fyzika, chemie atd.
Studenti se mohou věnovat wrestlingu, badmintonu, fotbalu, golfu, basketbalu, tenisu, boxu, volejbalu, přespolnímu běhu.
• Jazyky: většina škol v okrsku Red Deer nabízí výuku čínštiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny
a japonštiny.
• Dále se studenti mohou angažovat ve Special Interest Club a International Student‘s Association.
• Pozor, jestliže chcete více francouzského jazyka, škola nabízí program French Immersion se
speciální podporou výuky francouzského jazyka!
• Jestliže nechcete v Kanadě maturovat (3 roky studia), můžete si vybrat předměty, jaké chcete!
Požadované dokumenty: Neměli byste mít horší známky než 3.
Budeme od Vás potřebovat poslední 4 vysvědčení v angličtině potvrzené od školy (ověřené kopie)
a doporučení z Vaší školy. Dále pak kopii pasu a vyplněnou přihlášku školy.
Zapojte se do školních klubů - International Students Association nebo do sportovních klubů.
Pokud jste sportovně zaměření, tak je pro Vás Red
Deer ideální místo. Pokud preferujete jakýkoliv
sport nebo máte jiný požadavek na volnočasové
aktivity, napište nám!
Red Deer
S KÝM BUDU STUDOVAT:
Škola má studenty z Německa, Číny, Japonska,
Vietnamu, Mexica, Brazíle, Portugalska a další.
DOPRAVA:
PŘÍPLATKY:
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Calgary (Edmonton) - Praha za nejnižší možnou cenu (zpravidla se
dvěma přestupy).
Zajistíme Vám i let Calgary (Edmonton) - Red Deer
- Calgary (Edmonton).
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 3 970 Kč. Ubytovací poplatek je 9 930 Kč.
2. Odvoz z letiště a zpět na letiště je zdarma.
3. Rádi Vám poskytneme asistenci při vyřizování studijního víza (nutné pro pobyty delší jak 6 měsíců).
Studijní vízum stojí 150 CAD (105 EUR).
4. Povinné kanadské zdravotní pojištění stojí 8 150 Kč na půl roku a 13 380 Kč na rok.
5. Počítejte s dalšími náklady (kapesné a pomůcky), minimálně 600 CAD na rok.
6. Učební materiály stojí cca 200 CAD, platí se ve škole.
7. Studenti, kteří nemají dostatečnou znalost angličtiny, mohou před začátkem studia na střední škole
absolvovat některý z jazykových kurzů angličtiny, které INTACT v Kanadě nabízí.
8. Poplatek za zaslání dokumentů nutných pro vyřízení víza je 25 - 50 CAD.
Odvoz organizovaný školou je zdarma v případě,
že student přiletí a odletí v tato data:
Data pro příjezdy: 22.8., 23.8.2015, 30.1.,
31.1.2016. Data pro odjezdy: 30.1., 31.1.2016,
25.6., 26.6.2016
V případě, že by student přiletěl a odletěl mimo
tato data, cena jednoho odvozu se pohybuje okolo 3 960 Kč.
---
JAK SE DOSTANU Z LETIŠTĚ:
Střední škola
• pro mládež od 14 do 17 let
DID Berlín, Frankfurt, další města
POPIS ŠKOLY:
ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:
DID nabízí studium na středních školách v Německu ve spolkových zemích Bavorsko, Brandenbursko,
Hessensko, Dolní Sasko a Severní Porýní - Vestfálsko.
Hostitelské rodiny bydlí 20 - 30 minut městskou dopravou od školy. Místní koordinátor se pravidelně
setkává se studentem a pomáhá mu začlenit se do středoškolského života.
Při hledání vhodné školy se bere ohled na požadavky týkající se místa školy a studia.
Přihlášky podejte nejpozději 3 měsíce před zahájením studia.
CENÍK KURZŮ:
Kurz/měsíce
High School Germany
Německo
2
3
6
celý školní rok
49 420
69 940
123 550
216 890
Cena v Kč zahrnuje výuku, ubytování, stravování, nalezení vhodné školy, průběžný kontakt s koordinátorem DID, závěrečný
certifikát a pojištění CK proti úpadku.
CENÍK UBYTOVÁNÍ:
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, plná penze, od neděle před začátkem studia do soboty
po ukončení studia.
Od studenta se očekává, že bude uklízet svůj pokoj a bude rodině pomáhat podobně jako to dělá
ve své vlastní rodině.
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
• 1 lekce trvá 45 minut, počet lekcí týdně je 25 - 30
• ve třídě je 20 - 30 studentů
• Pro středoškolské studenty ve věku 14 - 17 let s velmi dobrými výsledky a solidní znalostí němčiny, kteří
chtějí okusit německý vzdělávací systém a poznat život u našich západních sousedů. Neměli byste
mít nižší úroveň němčiny než low intermediate.
• Na německých státních středních školách mohou čeští studenti strávit maximálně 1 školní rok,
nemohou studovat poslední ročník střední školy a složit v Německu maturitu. Toto by šlo pouze za
podmínky, že by student navštěvoval soukromou střední školu.
• V den zahájení studia musí být student mladší 18 let.
• Povinné předměty: němčina, cizí jazyk, matematika, fyzika, zeměpis, dějepis, chemie, tělocvik.
• Volitelné předměty: etika, hudba, výtvarné umění, obchod a ekonomie, matematika - algebra,
životní prostředí, statistika, geometrie, světová historie atd.
• Jazyky: na většině škol se vyučuje angličtina, španělština, francouzština, někde dokonce i latina
nebo řečtina!
• Vysvědčení: Za rok studia dostanete vysvědčení, za kratší dobu obdržíte certifikát o účasti.
• Požadavky: Studijní průměr lepší než 2,5, solidní znalost NJ a doporučující dopisy z české školy.
• Většina škol je buď přímo ve městech Augsburg, Norimberk, Berlín, Postdam, Wiesbaden,
Frankfurt, Bonn, Kolín nad Rýnem, Oldenburg nebo v jejich okolí.
• Pokud nebudete něčemu rozumět nebo budete mít problém, vždy se obraťte na místního koordinátora.
• Na školách je kladen důraz na samostatnou práci, schopnost zjistit si potřebné informace, umět
správně prezentovat své myšlenky a práci.
• Některé školy mají speciální zaměření - technické, sociální atd.
PŘÍPLATKY:
1. Příplatek za studium v Berlíně a Frankfurtu je 2 060 Kč měsíčně.
2. Státní školy většinou poskytují učební materiály studentům zdarma, za fotokopie se platí zpravidla
50 EUR ročně. Náklady na místní dopravu představují cca 40 - 60 EUR měsíčně.
3. Povinná německá zdravotní pojistka pro zahraniční studenty stojí 1 385 Kč měsíčně.
4. Doporučujeme kapesné ve výši 180 až 220 EUR měsíčně, podle nároků a zálib studenta.
5. Studenti, kteří nemají dostatečnou znalost němčiny, mohou před začátkem studia na střední škole absolvovat některý z jazykových kurzů němčiny, které INTACT nabízí.
6. Po podání přihlášky Vám vystavíme zálohovou fakturu na 15 000 Kč. Po úhradě této částky začne
škola DID vyhledávat vhodnou střední školu.
138
Organizace školního roku a prázdnin: 1. pololetí začíná v každé zemi jinak, 2. pololetí začíná 1.2.
nebo 15.2.2016. Prázdniny jsou v každé zemi jiné.
Bavorsko: 15.9.2015 - 29.7.2016, prázdniny:
2.11. - 6.11., 24.12.2015 - 5.1.2016, 8.2 - 12.2.,
21.3. - 1.4., 17.5. - 28.5.2016.
Berlín: 31.8.2015 - 19.7.2016, prázdniny: 19.10.
- 30.10., 23.12.2015 - 2.1.2016, 1.2. - 5.2., 21.3.
- 1.4., 6.5., 17.5.2016.
Brandenbursko: 31.8.2015 - 20.7.2016, prázdniny: 19.10. - 30.10., 23.12.2015 - 2.1.2016, 1.2.
- 5.2., 23.3. - 2.4., 6.5., 17.5.2016.
Frankfrut, Hessensko: 7.9.2015 - 15.7.2016,
prázdniny: 19.10. - 30.10., 23.12.2015 - 8.1.2016,
29.3. - 8.4.2016.
Dolní Sasko: 3.9.2015 - 22.6.2016, prázdniny:
19.10. - 30.10., 23.12.2015 - 6.1.2016, 28.1.,
29.1., 18.3. - 1.4., 6.5., 17.5.2016.
Severní Porýní - Vestfálsko: 12.8.2015 8.7.2016, prázdniny: 5.10. - 16.10., 23.12.2015
- 6.1.2016, 21.3. - 2.4., 17.5.2016.
Výuka probíhá: většinou od 8.15 do 16.00 hod.
Zahájení výuky pro českého studenta: nejlépe
na začátku školního roku nebo 1.2.2016.
VÝLETY A AKTIVITY:
Jestliže se chcete věnovat během studia nějakým
sportům nebo koníčkům, uveďte je, prosím, do
přihlášky. Na Vánoce a Velikonoce jezdí studenti domů.
Dolní Sasko
Berlín
Severní Porýní-Vestfálsko
Brandenbursko
Hessensko
Frankfurt
Bavorsko
S KÝM BUDU STUDOVAT:
Drtivou většinu vždy tvoří němečtí studenti, mezi
90 - 99 %. Zbytek jsou děti imigrantů a evropští studenti v rámci těchto programů.
DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme vlakové jízdenky, do menších
měst jsou většinou s 1 - 2 přestupy.
JAK SE DOSTANU Z LETIŠTĚ:
Odvoz z nejbližšího vlakového nádraží po příjezdu do hostitelské rodiny je zdarma.
Střední škola
• pro mládež od 16 do 18 let
Nový Zéland
Burnside High School Christchurch
POPIS ŠKOLY:
ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:
Burnside High School sídlí v Christchurchi, druhém největším novozélandském městě. Burnside má
2 400 studentů, 16 hektarový kampus, bazén, řadu hřišť, mnoho specializovaných učeben, které jsou
velmi dobře vybaveny. Škola má 15 počítačů a přes 100 notebooků.
Škola má Student Zone, kde studenti mohou pracovat na úkolech, používat kopírku nebo tiskárnu,
používat a vyhledávat studijní materiály nebo relaxovat. Study Zone je otevřena od 7.45 a zavírá se
hodinu po ukončení veškeré výuky.
Burnside patří mezi nejlepší státní střední školy na Novém Zélandu.
Vyniká v matematice, ve výtvarném umění a hudbě. Škola nabízí každoročně minimálně 3 stipendia pro zahraniční studenty, kteří se rozhodnou studovat ve škole delší dobu než 1 rok.
V Burnside studovaly v roce 2002 dcery ředitele CK INTACT.
Christchurch, „Zahradní Město“ je největší město Jižního ostrova, má 380 000 obyvatel. Leží u moře,
má anglickou atmosféru, mírné podnebí a spoustu parků a golfových hřišť.
CENÍK KURZŮ:
Kurz/pololetí
1 pololetí
Academic Semester
128 580
---
---
256 980
Academic Year
školní rok
Cena v Kč zahrnuje výuku, odvoz z letiště do rodiny, základní učební materiály, závěrečný certifikát, pojištění CK proti úpadku.
CENÍK UBYTOVÁNÍ:
Ubytování je od soboty před zahájením studia do soboty po ukončení studia.
cena týdně
noc navíc
4 340
620
Rodina, jednolůžkový pokoj, plná penze
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
• 1 lekce trvá 55 minut, počet lekcí týdně je 25
• ve třídě je nejvíce 30 studentů
• Year 12, 13 je pro studenty ve věku 16 - 18 let
• minimální znalost anglického jazyka je low intermediate - mírně pokročilá
• Povinné předměty: angličtina, matematika
• Jazyky: japonština, němčina, francouzština, maorština
• Volitelné předměty: účetnictví, design, fotografování, stavebnictví, biologie, ekonomika, chemie, tanec, digitální média, herectví, elektrotechnika, jídlo a výživa, zeměpis, dějepis, právo, maorské umění,
hudba a komponování, outdoor education, tělesná výchova, fyzika, textilní technologie, pohostinství a
turismus, matematika - výpočty a statistika, matematika, příprava pro budoucí sportovní trenéry, grafika,
péče o dítě, IT a programování, infrastruktura, atd.
• Sporty: Burnside High School nabízí přes 45 různých sportů. Můžete si například vybrat fotbal, basketbal, netbal, hokej, tenis, stolní tenis, jízdu na kole, plavání, atletiku, jízdu na koni, lyžování a mnoho dalších.
• International Student Club: studenti se mohou přihlásit do International Student Club, který nabízí
spoustu aktivit a výletů, kromě jiného i jízdu na koni nebo fotografovací výlet, který je mezi studenty
hodně populární. International Student Club sídlí přímo v Christchurchi a setkávají se v něm studenti i z
jiných škol, což je obrovská výhoda!
• Hudba a kluby: pokud máte zkušenosti se hrou na hudební nástroj, můžete se přihlásit do Junior Jazz
Band, Guitar Group, Symphonic Band, Rock Bands. Mana Voice Choir je skvělý pěvecký sbor.
Kluby: Amnesty International Club, Project Christian Group, Computer Club, Film Club, Chess Club, Debating Club, Electronic Club a mnoho dalších.
Organizace školního roku a prázdnin: Školní rok začíná koncem ledna, končí v polovině prosince, je rozdělen do 4 čtvrtletí, která oddělují 2týdenní prázdniny. Můžete začít 1. nebo 3. čtvrtletím
a absolvovat celý rok nebo jen třetí a čtvrté čtvrtletí.
Výuka probíhá: 8.15 - 8.30 (úvodní, třídní hodina);
samotná výuka probíhá většinou 8.30 - 14.40 hod.
Nevyučuje se: Během státních svátků a v době
prázdnin.
Termíny čtvrtletí:
26.1. - 2.4.2015 (10 týdnů),
20.4. - 3.7.2015 (11 týdnů),
20.7. - 25.9.2015 (10 týdnů),
12.10. - 10.12.2015 (9 týdnů).
Pokud nechcete skládat zkoušky, můžete skončit
s výukou 1.12.2015. Nebo můžete využít 2 týdenní program pro mezinárodní studenty, který je plný
aktivit a výletů - škola ho poskytuje zdarma. Připlácí se pouze za rafting atd.
Termín podání přihlášky: vždy nejméně 3 měsíce
před nástupním termínem.
VÝLETY A AKTIVITY:
Burnside High School pořádá představení, sportovní utkání a večery pro zahraniční studenty. V červenci a srpnu můžete blízko Christchurch lyžovat.
Město je také ideální pro cyklistiku. Před začátkem
studia můžete absolvovat jazykový kurz a po skončení školy cestovat po Novém Zélandu.
Christchurch
S KÝM BUDU STUDOVAT:
Většinu tvoří novozélandští studenti, 5% jsou
studenti například z Číny, Německa, Thajska, Brazílie, Japonska, Itálie, Francie, Vietmanu atd.
DOPRAVA:
PŘÍPLATKY:
Rádi Vám zajistíme letenku (většinou se dvěma přestupy) Praha - Christchurch - Praha za nejnižší možnou cenu.
1.
2.
3.
4.
Odvoz z letiště v Christchurch po příletu do
hostitelské rodiny je zdarma, odvoz zpět je
individuální.
Registrační poplatek účtovaný školou je 10 480 Kč. Školní uniforma stojí 600 - 700 NZD.
Novozélandské pojištění léčebných nákladů je 4 930 Kč na půl roku a 9 860 Kč na rok.
Novozélandské studijní vízum Vám rádi zajistíme, stojí 5 690 Kč + kurýrní poštovné.
Počítejte s dalšími náklady (kapesné a pomůcky) cca 9 500 - 10 500 Kč měsíčně.
---
JAK SE DOSTANU Z LETIŠTĚ:
Střední škola
• pro mládež od 14 do 18 let
Nový Zéland
Mount Maunganui College Mount Maunganui
POPIS ŠKOLY:
Mount Maunganui College patří mezi nejlepší koedukované státní střední školy na Novém Zélandu.
Sídlí v krásném letovisku Mount Maunganui, má 1 350 studentů, z toho 60 mezinárodních studentů.
Mount Maunganui má 14 000 obyvatel a leží na východním pobřeží Severního ostrova, 220 km od
Aucklandu. Mount Maunganui je nejznámější novozélandské letovisko, jmenuje se podle hory tyčící se
na konci dlouhé písečné kosy, na níž město stojí. Město má krásné pláže a termální mořské lázně.
Mount Maunganui má také skvělé 18 jamkové golfové hřiště! Členství v golfovém klubu pro studenty od
16 do 19 let stojí cca 150 NZD na půl roku a zahrnuje trénink jednou týdně. Můžete studovat i jen jedno čtvrtletí, nepotřebujete pak vízum. Studujte o prázdninách na střední škole na Novém Zélandu!
CENÍK KURZŮ:
Kurz/čtvrtletí
1 čtvrtletí
1 pololetí
školní rok
56 940
---
---
Academic Semester
---
113 940
---
Academic Year
---
---
227 890
Academic Term
Cena v Kč zahrnuje výuku, základní učební materiály, závěrečný certifikát, pojištění CK proti úpadku.
CENÍK UBYTOVÁNÍ:
Ubytování je od neděle před začátkem kurzu do soboty po ukončení kurzu.
cena týdně
4 530
Rodina, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze, blízko školy a pláže
ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:
Organizace školního roku a prázdnin:
Školní rok začíná v únoru, končí v polovině prosince, je rozdělen do 4 čtvrtletí, která oddělují
2týdenní prázdniny.
Můžete začít 1. čtvrtletím a absolvovat celý rok nebo
jen 3. a 4. čtvrtletí, nebo jen 1. nebo 3. čtvrtletí.
Výuka probíhá: 8.45 -15.10 hod.
Nevyučuje se: Během prázdnin a státních svátků.
Termíny čtvrtletí:
2.2 - 2.4.2015 (9 týdnů),
20.4. - 3.7.2015 (11 týdnů),
20.7. - 25.9.2015 (10 týdnů),
12.10. - 13.11.2015 (5 týdnů - pokud nechcete skládat zkoušky), konec se liší podle ročníků.
Jestliže budete chtít zůstat ve škole i po 13.11.2015,
můžete využít program IELTS, který oficiálně končí 27.11.2015, nebo se věnovat golfu a surfingu.
Termín podání přihlášky: vždy nejméně 3 měsíce
před nástupním termínem.
VÝLETY A AKTIVITY:
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
• 1 lekce trvá 60 minut, počet lekcí týdně je 24 - 25
• ve třídě je nejvíce 26 studentů
• Year 10, 11 je pro studenty ve věku 14, 15 let
• Year 12, 13 je pro studenty ve věku 16, 17 (18) let
• pokud budete studovat pouze jedno čtvrtletí, nepotřebujete vízum
• minimální znalost anglického jazyka je low intermediate, tedy mírně pokročilá
• Povinné předměty: angličtina, matematika a přírodní vědy, ostatní předměty jsou volitelné, jestliže
nechcete na NZ maturovat
• Jazyky: francouzština, maorština
• Volitelné předměty:
- účetnictví, digitální média, ekonomika, herectví, hudební výchova, tanec, umění a výtvarná výchova,
technologie potravin, programování, zahradnictví (Year 11, 12), chemie (Year 12, 13), biologie (Year
12, 13), tělesná výchova, grafika, zpracování kovů, technologie textilu a další
• Outdoor Education:
- pro studenty Year 11, 12 má škola Mount Maunganui College připraven program Sport Leisure and
Recreation: Tento program se skládá ze 70% sportů a aktivit a z 30% teorie
- pro studenty Year 12, 13 má škola připravený program Outdoor Education, kde si sportovně zaměření studenti můžou vyzkoušet spoustu sportů a různých aktivit. Tento program je vhodný pro studenty,
kteří se v budoucnu plánují věnovat profesionálním pohybovým aktivitám. Můžete si vyzkoušet surfing,
kayaking, horolezectví, jízdu na horském kole, zúčastnit se akcí jako je Eco-Challange Training Camp,
Multisport Journey, Adventure Leadership nebo Bushcraft Camp
• Některé volitelné předměty se platí zvlášť: např. lekce námořní plavby 750 NZD, lekce ve volné přírodě 500 NZD, lekce golfu 250 NZD, exkurze stojí od 100 NZD.
PŘÍPLATKY:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 17 740 Kč. Pokud absolvujete druhé pololetí jednoho
ročníku a první pololetí dalšího ročníku, platíte registrační poplatek za každé pololetí.
2. Školní uniforma stojí cca 300 - 350 NZD, další pomůcky od 100 NZD.
3. Povinné NZ pojištění léčeb. nákladů je 3 230 Kč na čtvrtletí, 7 530 Kč na pololetí, 9 320 Kč na rok.
4. Novozél. studijní vízum pro pobyty nad 90 dnů Vám rádi zajistíme, stojí 5 690 Kč + kurýrní poštovné.
5. Počítejte s dalšími náklady (kapesné a pomůcky) cca 9 500 - 10 500 Kč měsíčně.
6. Program IELTS stojí cca 400 NZD.
----
Město je ideální pro surfování, golf a trekking. Škola
nabízí celodenní i vícedenní výlety do okolí White
Island, Hobbiton, Waitomo Caves, Rotorua, Coromandel a další za cenu 60 - 200 NZD.
Můžete se zapojit i do různých školních klubů. Před
začátkem studia můžete absolvovat jazykový kurz
a po skončení školy se věnovat surfování nebo golfu nebo procestovat Jižní ostrov.
Mt. Maunganui
S KÝM BUDU STUDOVAT:
Většinu studentů tvoří novozélandští studenti. Ve škole studuje také 5% studentů z Francie, Itálie, Španělska, Německa. V loňském roce měla škola zastoupeny české studenty jen jedním procentem.
DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku (většinou se dvěma přestupy) Praha - Auckland (Tauranga) - Praha za nejnižší možnou cenu.
JAK SE DOSTANU Z LETIŠTĚ:
Odvoz z letiště v Tauranga do Mount Maunganui a zpět je zdarma.
Odvoz „shuttlebusem“ z letiště Auckland do
Mount Maunganui a zpět stojí cca 3 970 Kč.
Střední škola
• pro studenty od 14 do 18 let
Nayland College Nelson
POPIS ŠKOLY:
ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:
Nayland College sídlí cca 7 km od centra Nelsonu, kousek od nádherné pláže Tahuna Beach, v moderně vybaveném areálu. Tato koedukovaná škola má 700 počítačů, 2 velké tělocvičny, venkovní bazén, tenisové kurty, ragbyové hřiště, herecké a hudební zkušebny, specializované učebny a dílny.
Nelson má 60 000 obyvatel, leží na severním pobřeží Jižního ostrova, blízko národního parku Abela Tasmana. Novozélanďané považují Nelson za nejlepší místo k životu na Novém Zélandu.
Nelson je bezpečné, kosmopolitní a živé město s řadou festivalů a hlavně s krásnými plážemi a slunečným počasím. V okolí Nelsonu jsou sady a vinice!
CENÍK KURZŮ:
Kurz/čtvrtletí
1 čtvrtletí
1 pololetí
školní rok
57 540
---
---
Academic Semester
---
114 370
---
Academic Year
---
---
227 880
Academic Term
Nový Zéland
Cena v Kč zahrnuje výuku, základní učební materiály, odvoz z letiště Nelson do ubytování a zpět, poplatek Government Levy,
závěrečný certifikát, pojištění CK proti úpadku.
CENÍK UBYTOVÁNÍ:
Ubytování je většinou od neděle před začátkem kurzu do soboty po ukončení kurzu.
cena týdně
4 430
Rodina, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
• 1 lekce trvá 45 - 55 minut, počet lekcí týdně je 24 - 26
• ve třídě je nejvíce 30 studentů
• Year 11 je pro studenty ve věku 14, 15 let
• Year 12, 13 je pro studenty ve věku 16, 17 (18) let
• studenti nemusí nosit uniformy
• pokud budete studovat pouze jedno čtvrtletí, nepotřebujete vízum
• minimální znalost anglického jazyka je low intermediate - mírně pokročilá. Škola připravuje zahraniční studenty k mezinárodně uznávané zkoušce IELTS!
• Povinné předměty: pouze angličtina, ale škola doporučuje matematiku a přírodní vědy, ostatní předměty jsou volitelné, jestliže nechcete na NZ maturovat
• Jazyky: francouzština, španělština, japonština, maorština
• Volitelné předměty: matematika a statistika, fyzika, biologie, chemie, průmysl, sociologie, zeměpis,
dějepis, psychologie, pohostinství a turistika, ekonomika a obchod, právo, účetnictví, malování, tiskařství, design, fotografování, hudba, tanec, herectví, technologie textilu, móda a oděvnictví, grafika, stavebnictví, tělesná výchova, automobilový průmysl, námořnictví a další
• Sporty: Studenti Naylandu se pravidelně účastní různých sportovních soutěží
- basketbal, fotbal, netbal, volejbal, rugby, kriket, běh, tenis, atletika, badminton, jízda na horském kole,
golf, lyžování, plachtění, plavání, stolní tenis a mnoho dalších
• Outdoor Education: pro sportovně založené studenty nabízí škola po celý rok tzv. Outdoor Education, kde si můžete vyzkoušet táboření v přírodě, jízdu na horském kole, výlety do jeskyní, nebo třeba i
několikadenní výlety do přírody spojené se soutěžemi a sporty
• Hudba, umění a školní kluby: šachy, náboženství, tanec, debatní kroužek, Jazz Band, jazykový klub,
hra na hudební nástroj ve školním orchestru, sborový zpěv, Shakespeare Team, různé sportovní kluby:
gymnastický, moderní tanec, atletický, rugby tým a další
PŘÍPLATKY:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 5 320 Kč na čtvrtletí a pololetí a 10 640 Kč na celý rok.
2. Zvláštní administrativní poplatek účtovaný školou je 8 870 Kč, platí se pouze v případě, že student
studuje méně než 12 týdnů.
3. Povinné NZ pojištění léčeb. nákladů je cca 3 660 Kč na čtvrtletí a pololetí a cca 10 460 Kč na rok.
4. Novozél. studijní vízum pro pobyty nad 90 dnů Vám rádi zajistíme, stojí 5 690 Kč + kurýrní poštovné.
5. Počítejte s dalšími náklady (kapesné a pomůcky) cca 9 500 - 10 500 Kč měsíčně.
----
Nevyučuje se: Během prázdnin a státních svátků.
Výuka probíhá: většinou od 8.50 - 15.10 hod.
Organizace školního roku a prázdnin:
Školní rok začíná v únoru, končí v polovině prosince
a má 4 čtvrtletí, která oddělují 2týdenní prázdniny.
Můžete začít 1. čtvrtletím a absolvovat celý rok
nebo jen 3. a 4. čtvrtletí, nebo 1. nebo 3. čtvrtletí.
Termíny čtvrtletí:
2.2 - 2.4. (9 týdnů),
20.4. - 3.7. (11 týdnů),
20.7. - 25.9. (10 týdnů),
12.10. - 11.12.2015 (9 týdnů), pokud nebudete chtít
skládat zkoušky NCEA, tak škola nabízí speciální
program složený z lekcí angličtiny a různých aktivit a výletů. Tento program je zdarma a studenti ho
mohou využít nebo 11.12.2015 odletět zpět domů.
VÝLETY A AKTIVITY:
Nayland College nabízí středoškolákům spoustu
výletů a aktivit pro volný čas. Můžete využít letní a
zimní kempy, zúčastnit se výletů do Wellingtonu a
výletů souvisejících s výukou zeměpisu a dalších.
Před začátkem studia můžete absolvovat jazykový
kurz a po skončení školy se zaměřit na složení zkoušky IELTS nebo se vydat na školou organizovaný výlet po Jižním nebo Severním ostrově.
Nelson
S KÝM BUDU STUDOVAT:
Většinu studentů tvoří novozélandští studenti. Ve škole studuje cca 5% studentů z Norska, Švýcarska,
Německa, Rakouska, Francie, Španělska, Japonska, Thajska, Brazílie, Chile, Vietnamu.
DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku (většinou se dvěma přestupy) Praha - Auckland - Praha za nejnižší možnou cenu. A následnou letenku Auckland - Nelson - Auckland.
JAK SE DOSTANU Z LETIŠTĚ:
Odvoz z letiště v Nelsonu do ubytování a zpět
je zdarma. Studenty většinou vyzvedávají přímo
hostitelské rodiny.
Střední škola
• pro chlapce od 15 do 18 let
Nelson College Nelson
Nový Zéland
POPIS ŠKOLY:
ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:
Nelson College byla založena v roce 1856 a je nejstarší střední chlapeckou školou na Novém Zélandu. Sídlí v nádherném areálu, na 22 hektarovém pozemku, kde studenti najdou různá sportoviště
(například tenisové kurty), 2 tělocvičny, bazén, prostory pro výuku herectví a jiných umění.
Nelson má 60 000 obyvatel, leží na severním pobřeží Jižního ostrova, blízko národního parku Abela Tasmana. Novozélanďané považují Nelson za nejlepší místo k životu na Novém Zélandu.
Nelson je bezpečné, kosmopolitní a živé město s řadou festivalů a hlavně s krásnými plážemi a slunečným počasím. V okolí Nelsonu jsou sady a vinice, a když jste na pláži, vidíte v dálce zasněžené hory.
Organizace školního roku a prázdnin:
Školní rok začíná v únoru, končí začátkem prosince
a má 4 čtvrtletí, oddělená 2 týdny prázdnin.
Můžete začít 1., 2. nebo 3. čtvrtletím a absolvovat
rok, 2. čtvrtletí nebo jen 1. nebo 3. čtvrtletí.
Výuka probíhá: 8.45 - 15.15 hod.
Nevyučuje se: Během prázdnin a státních svátků.
Termíny čtvrtletí:
3.2 - 2.4.2015 (9 týdnů),
20.4. - 3.7.2015 (11 týdnů),
20.7. - 25.9.2015 (10 týdnů),
12.10. - 3.12.2015 (9 týdnů). 3.12.2015 je posledním dnem pro všechny studenty.
V průběhu závěrečných zkoušek NCEA se studenti, kteří je nebudou chtít skládat, mohou zúčastnit různých outdoorových aktivit, lekcí angličtiny,
fotografování atd.
CENÍK KURZŮ:
Kurz/čtvrtletí
1 čtvrtletí
1 pololetí
školní rok
69 990
---
---
Academic Semester
---
137 850
---
Academic Year
---
---
267 740
Academic Term
Cena v Kč zahrnuje výuku, základní učební materiály, odvoz z letiště Nelson do ubytování, dvoudenní orientační program,
NZ Government Levy, závěrečný certifikát, pojištění CK proti úpadku.
CENÍK UBYTOVÁNÍ:
Ubytovací poplatek účtovaný školou je 3 620 Kč. Ubytování je od neděle před
začátkem kurzu do soboty po ukončení kurzu.
cena týdně
1. Rodina, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze
4 890
2. Kolej, 2 - 4 lůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze
6 460
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
• 1 lekce trvá 60 minut, počet lekcí týdně je 25
• ve třídě je nejvíce 25 chlapců
• Year 11 je pro chlapce ve věku 15, 16 let
• Year 12, 13 je pro chlapce ve věku 16, 17, 18 let
• pokud budete studovat pouze jedno čtvrtletí, nepotřebujete novozélandské vízum
• minimální znalost anglického jazyka je low intermediate
• Povinné předměty: angličtina, matematika, přírodní vědy, ostatní předměty jsou volitelné, jestliže nechcete na NZ maturovat
• Jazyky: francouzština, japonština, maorština
• Volitelné předměty:
- účetnictví, biologie, ekonomika, chemie, tanec, design, zeměpis, zdravověda, dějepis, dějiny umění, matematika - aritmetika a statistika, mediální studia, hudba, malování, fotografování, věda, fyzika,
tiskařství, sochařství, technologie, pohostinství a turismus, IT a programování, automobilový průmysl,
mechanika, elektrotechnika, průmysl a další
• Sporty: Škola má skvělý rugbyový tým. Mimo to nabízí cca 30 dalších sportů, například lukostřelbu,
atletiku, badminton, basketbal, plážový volejbal, kriket, box, fotbal, judo, karate, horolezectví, plachtění, střelbu, snowboarding, lyžování, plavání, tenis a další
• Hudba, umění a školní kluby: možnost hry na hudební nástroj ve školním orchestru, kroužky Pacific
Island a Kapa Haka, soutěž Manu Korero, Jazz Band, různé koncerty, Shakespeare Festival, Stage
Challange, Theatre Sport a další
Školní kluby: šachový, debatní, náboženský, Senior Leadership Program a další
PŘÍPLATKY:
1.
2.
3.
4.
5.
Registrační poplatek účtovaný školou je 4 530 Kč, ubytovací poplatek je 3 620 Kč.
Povinné NZ pojištění léčebných nákladů je 4 250 Kč na čtvrtletí a pololetí, 8 510 Kč na rok.
Novozél. studijní vízum pro pobyty nad 90 dnů Vám rádi zajistíme, stojí 5 690 Kč + kurýrní poštovné.
Počítejte s dalšími náklady (kapesné a pomůcky) cca 9 500 - 10 500 Kč měsíčně.
Uniforma stojí cca 750 NZD, některé kroužky např. kempování jsou za příplatek cca 1 500 NZD
za rok.
6. Jestliže budete chtít skládat zkoušky NCEA, zkušební poplatek je 384 NZD.
----
VÝLETY A AKTIVITY:
Nelson College nabízí spoustu výletů a aktivit pro
volný čas. Velmi oblíbené je víkendové kempování v horách.
Po skončení studia se můžete věnovat sportům, například golfu nebo vyrazit se školou na výlet po
Severním nebo Jižním ostrově. Z Nelsonu se nabízí řada možností, kam vycestovat.
Nelson
S KÝM BUDU STUDOVAT:
95% studentů tvoří novozélandští studenti. Ve škole studují také studenti z Hong Kongu, Číny, Tajwanu, Thajska, Koreje, Japonska, Německa, Francie,
Tahiti atd.
DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku (většinou se dvěma přestupy) Praha - Auckland - Praha za nejnižší možnou cenu. A následnou letenku Auckland - Nelson - Auckland.
JAK SE DOSTANU Z LETIŠTĚ:
Odvoz z letiště v Nelsonu po příletu do ubytování je zdarma. Cesta zpět na letiště je individuální. Škola je cca 10 minut jízdy od letiště.
Střední škola
• pro mládež od 15 do 18 let
Nový Zéland
Pompallier Catholic College Mount Whangarei
POPIS ŠKOLY:
ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:
Pompallier Catholic College sídlí na prostorných pozemních v Maunu, cca 5 minut od centra města
Whangarei a cca 150 km severně od Aucklandu. Škola je kvalitně vybavená, studenti mají k dispozici
knihovnu, různá sportoviště, venkovní bazén, tělocvičnu, počítačovou laboratoř, moderně vybavené třídy, aulu, školní kapli a jídelnu. Škola má maximálně 5% zahraničních studentů.
Asistentka ředitele školy mluví česky, takže adaptace na nové prostředí bude pro Vás určitě snadná!
Škola je katolická, jmenuje se po biskupovi Jean Baptistu Francois Pompallier, který v roce 1837 přivedl francouzské katolické misionáře z Lyonu do oblasti Northland Region.
Whangarei je hlavní město nejteplejší oblasti Nového Zélandu Northland Region. Město má cca 53
tisíc obyvatel, má subtropické až oceánské klima a je obklopené plážemi. Můžete se věnovat surfování, golfu (jedna lekce golfu stojí 270 Kč!) nebo potápění.
Organizace školního roku a prázdnin:
Školní rok začíná v únoru a končí v polovině prosince a má 4 čtvrtletí oddělená 2 týdny prázdnin.
Můžete začít 1. čtvrtletím a absolvovat celý rok
nebo jen 3. a 4. čtvrtletí, nebo jen 1. či 3. čtvrtletí.
Výuka probíhá: 8.45 -15.10 hod.
Nevyučuje se: Během prázdnin a státních svátků.
Termíny čtvrtletí:
2.2 - 2.4. (9 týdnů),
20.4. - 3.7. (11 týdnů),
20.7. - 25.9. (10 týdnů),
12.10. - 13.11.2015 (5 týdnů - pokud nechcete skládat zkoušky), konec se liší podle jednotlivých ročníků. Poté se můžete zúčastnit 2 týdenního programu Aktivity a výlety. Studenti by měli odjet nejpozději 16.12.2015.
CENÍK KURZŮ:
Kurz/čtvrtletí
1 čtvrtletí
1 pololetí
školní rok
61 260
---
---
Academic Semester
---
113 890
---
Academic Year
---
---
209 920
Academic Term
Cena v Kč zahrnuje výuku, základní učební materiály, školní uniformu, transfer z letiště do ubytování, studentskou kartu a internet ve
škole, závěrečný certifikát, pojištění CK proti úpadku.
CENÍK UBYTOVÁNÍ:
Ubytování je od neděle před začátkem kurzu do soboty po ukončení kurzu.
cena týdně
4 160
Rodina, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
• 1 lekce trvá 60 minut, počet lekcí týdně je 25
• ve třídě je nejvíce 20 - 22 studentů
• Year 11 je pro studenty ve věku 15 let
• Year 12, 13 je pro studenty ve věku 16 - 18 let
• pokud budete studovat pouze jedno čtvrtletí, nepotřebujete vízum
• minimální znalost anglického jazyka je low intermediate - mírně pokročilá
• Povinné předměty: angličtina, matematika, přírodní vědy, studium náboženství a tělocvik v Year 11
jsou povinné, ostatní předměty jsou volitelné, jestliže nechcete na NZ maturovat
• Jazyky: francouzština, maorština
• Volitelné předměty:
biologie, chemie, fyzika, matematika, statistika a výpočty, ekonomika, finance, účetnictví, zeměpis, dějepis, management, herectví, umění, hudba, vizuální média, IT a programování, technologie textilu a potravin, tělocvik, digitální technologie, elektronika a další.
• Sporty: atletika, basketbal, criket, jízda na kole, golf, netball, plachtění, rugby, fotbal, surfing, volejbal, tenis, stolní tenis, squash, plavání a další. Ve školních osnovách jsou také zahrnuty různé sportovní kempy a Outdoor Education.
• Hudba, výtvarné umění a školní kluby: Jste hudebně nadaní? Škola nabízí širokou paletu hudebních
lekcí a lekcí zpěvu, můžete se přihlásit do školního sboru. Každoročně probíhají hudební, pěvecké, taneční a herecké soutěže.
Pro studenty, kteří preferují herectví, zase škola nabízí Shakespeare Festival nebo Stage Challange. Můžete se přihlásit i do debatního kroužku, Hip Hop Group, Maori Culture Group, Textiles Group nebo můžete přispívat do školního magazínu, případně se můžete přihlásit do školního kabaretu.
PŘÍPLATKY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Registrační poplatek účtovaný školou je 5 260 Kč.
Povinné NZ pojištění léčeb. nákladů je 3 620 Kč na jedno čtvrtletí, 7 240 Kč na pololetí a na rok.
Novozél. studijní vízum pro pobyty nad 90 dnů Vám rádi zajistíme, stojí 5 690 Kč + kurýrní poštovné.
Počítejte s dalšími náklady (kapesné a pomůcky) cca 9 500 - 10 500 Kč měsíčně.
Cena programu Aktivity a výlety se pohybuje okolo 1 930 NZD na týden.
Cena aktivit a výletů se pohybuje od 15 NZD do 1 600 NZD.
----
VÝLETY A AKTIVITY:
Můžete se zapsat do různých klubů - jezdecký,
golfový atd., o prázdninách můžete jet na výlet do
Aucklandu nebo South Island (10 dní), škola pořádá barbecue, diskotéky aj. Některé aktivity se platí
zvlášť, např. denní výlet s paintballem a návštěvou
ptačího centra Kiwi North stojí 45 NZD.
Po skončení studia se můžete věnovat golfu, surfování nebo vyrazit se školou na výlet na Jižní ostrov.
Whangarei
S KÝM BUDU STUDOVAT:
Většinu studentů tvoří novozélandští studenti. Ve
škole studuje cca 5% zahraničních studentů z
Japonska, Německa, Chile, Thajska, Itálie, Belgie,
Filipín, Koree, Číny a pacifických ostrovů.
DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku (většinou se dvěma přestupy) Praha - Auckland - Praha za nejnižší možnou cenu.
JAK SE DOSTANU Z LETIŠTĚ:
Odvoz z i na letiště v Aucklandu po příletu do
Whangarei je zdarma.
Střední škola
• pro mládež od 14 do 18 let
Nový Zéland
Rangitoto College Mairangi Bay - Auckland
POPIS ŠKOLY:
ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:
Rangitoto College sídlí v Mairangi Bay, středostavovském severním předměstí Aucklandu, na 31 hektarovém pozemku. Škola byla založena v roce 1956, je moderně vybavená, má velkou knihovnu, informační centrum, multimediální učebny, speciální učebny pro nejrůznější předměty, přednáškový sál
s 1 500 místy, kvalitní zázemí pro sport (atletickou dráhu, sportovní hřiště a bazén). Škola má rovněž
kvalitní mezinárodní mix studentů ze 62 různých zemí. 95% studentů jsou Novozélanďané.
Auckland, známý jako „City of Sails“, je největší novozélandské město. Ze všech stran ho obklopují
moře a pláže. Auckland má 1,4 milionu obyvatel, rozlohou je větší než Paříž. Dominantou města je věž
Sky Tower, která je o metr vyšší než Eiffelovka. Určitě navštivte Auckland War Memorial Museum s nádhernou expozicí polynéského umění a expozici Podmořský svět Kellyho Tarltona.
Organizace školního roku a prázdnin: Školní rok začíná v únoru a končí v polovině prosince. Školní rok má 4 čtvrtletí, oddělená 2týdenními prázdninami.
Můžete začít 1. čtvrtletím a absolvovat celý rok nebo
jen 3. a 4. čtvrtletí, nebo jen 1. nebo 3. čtvrtletí.
Výuka probíhá: 8.45 -15.15 hod.
Nevyučuje se: Během státních svátků a v době
školních prázdnin.
Termíny čtvrtletí:
30.1. je orientační den,
2.2. - 2.4. (10 týdnů),
20.4. - 3.7. (11 týdnů),
20.7. - 25.9. (10 týdnů),
12.10. - 11.12.2015 (10 týdnů).
Studenti Year 11, 12 a 13 skládají povinně od
10. listopadu do 5. prosince 2015 zkoušky NCEA.
Termín podání přihlášky: vždy nejméně 3 měsíce
před nástupním termínem.
CENÍK KURZŮ:
Kurz/čtvrtletí
1 čtvrtletí
1 pololetí
školní rok
65 840
---
---
Academic Semester
---
130 180
---
Academic Year
---
---
260 370
Academic Term
Cena v Kč zahrnuje výuku, odvoz z letiště do rodiny, základní učební materiály, poplatek za závěrečné srovnávací zkoušky NCEA
exam, certifikát, pojištění CK proti úpadku.
CENÍK UBYTOVÁNÍ:
Ubytovací poplatek je 6 140 Kč. Ubytování je od soboty do soboty.
cena týdně
4 710
Rodina, jednolůžkový pokoj, plná penze
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
• 1 lekce trvá 45 minut, počet lekcí týdně je zpravidla 30
• ve třídě je nejvíce 32 studentů
• Year 10, 11 je pro studenty ve věku 14, 15 let
• Year 12, 13 je pro studenty ve věku 16 - 18 let
• minimální znalost anglického jazyka je low intermediate - mírně pokročilá
• Povinné předměty: angličtina, matematika a věda + zvolíte si 3 volitelné předměty. Předměty se liší
podle ročníku, který budete studovat.
• Jazyky: francouzština, španělština, japonština, maorština.
• Volitelné předměty:
účetnictví, obchod a ekonomika, IT a programování, zeměpis, dějepis, statistika, fyzika, chemie, biologie, sociologie, tělesná výchova, technologie textilu, technologie potravin, zdravotní vzdělávání, design, herectví, tanec, hudební výchova, fotografování, multimediální studia, historie umění, malování atd.
Rangitoto má obrovský výběr předmětů.
• Rugby program for International students: pro rok 2015 se škola Rangitoto rozhodla do své nabídky zařadit volitelné ragby pro mezinárodní studenty. Tento program je jak pro dívky, tak i pro chlapce.
•Škola nabízí přes 40 různých sportů: lukostřelba, atletika, badminton, plážový volejbal, curling, fotbal,
golf, judo, karate, přespolní běh, petanque, plavání, surfing, tenis, jachting, windsurfing, stolní tenis, softball a spoustu dalších. Pozor, některé sporty probíhají pouze v určitých obdobích!
•Pro humanitně založené studenty nabízí škola různé kulturní, pěvecké a dramatické kroužky. Mezi nejoblíbenější patří například hra na klavír a jiné hudební nástroje, zpěv - můžete si vybrat ze smíšeného
sboru, nebo můžete navštěvovat chlapecký nebo dívčí sbor, tanec - taneční skupiny (jazzbalet, hiphop
atd.), herectví a divadelní produkci, knihovnictví, kreativní psaní a další.
•Studenti se také mohou zúčastnit různých představení a akcí: Shakespeare Day, Korean Day atd.
PŘÍPLATKY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Registrační poplatek účtovaný školou je 10 970 Kč za čtvrtletí a pololetí, 21 950 Kč za školní rok.
Ubytovací poplatek účtovaný školou je 6 140 Kč.
Školní uniforma stojí 300 - 400 NZD.
Novozélandské pojištění léčebných nákladů je cca 4 530 Kč na čtvrt a půl roku a 9 050 Kč na rok.
Novozél. studentské vízum (pro pobyt nad 90 dnů) Vám rádi zajistíme, stojí 5 690 Kč + kurýrní poštovné.
Počítejte s dalšími náklady (kapesné a pomůcky) cca 9 500 - 10 500 Kč měsíčně.
39
VÝLETY A AKTIVITY:
Rangitoto College pořádá představení, sportovní utkání, večery pro zahraniční studenty. Kromě
toho se studenti mohou stát členy různých školních klubů, např. Greenpeace, Enviromental Club,
World Vison, FairTrade School, Robotics, RFM
Radio, Orchestra, Chess Club a další. Před nástupem na Rangitoto College můžete navštěvovat jazykovou školu a zlepšit si angličtinu, po skončení kurzu
můžete vyrazit na školní výlet po Novém Zélandu.
Mairangi Bay - Auckland
S KÝM BUDU STUDOVAT:
Více než 90% vždy tvoří novozélandští studenti.
Zbytek jsou studenti z Číny, Koreje, Německa, Japonska, Itálie, Chile, Thajska a další.
DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku (většinou se dvěma přestupy) Praha - Auckland - Praha za nejnižší možnou cenu.
JAK SE DOSTANU Z LETIŠTĚ:
Odvoz z letiště v Aucklandu po příletu do hostitelské rodiny je zdarma.
Odvoz zpět je individuální.
Střední škola
• pro mládež od 15 do 18 let
Nový Zéland
Wellington High School Wellington
POPIS ŠKOLY:
ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:
Wellington High School je výborně vybavená státní škola, má dvě tělocvičny, moderní knihovnu, nahrávací studio, cvičebny pro hru na hudební nástroje, hereckou zkušebnu, moderně vybavenou kuchyni, 7 přírodovědných laboratoří, fotokomory pro výuku fotografování a prostory pro výuku herectví.
Ve třídách jsou interaktivní tabule. Škola nabízí širokou paletu předmětů a sportů (například kurzy tenisu, ragby, fotbalu).
Wellington je hlavní město a významný přístav Nového Zélandu. Má cca 450 000 obyvatel, slunečné,
mírné klima, spoustu muzeí, divadel, butiků, galerií a kaváren. Zajděte se podívat na parlament, úžasné muzeum Te Papa, lanovou dráhu, botanickou a zoologickou zahradu.
Organizace školního roku a prázdnin: Školní rok začíná v únoru a končí v polovině prosince.
Je rozdělen do 4 čtvrtletí, mezi nimi jsou dvoutýdenní prázdniny.
Můžete začít 1. nebo 3. čtvrtletím a absolvovat celý
rok nebo jen třetí a čtvrté čtvrtletí.
Výuka probíhá: Většinou výuka probíhá od 8.45
do 15.20 hod.
Nevyučuje se: Během školních prázdnin a státních svátků.
Termíny čtvrtletí:
2.2. - 2.4. (9 týdnů),
20.4. - 3.7. (11 týdnů),
20.7. - 25.9. (10 týdnů),
12.10. - 15.12.2015 (10 týdnů).
Pokud nechcete skládat zkoušky, výuka končí kolem
25.11.2015. Datum je orientační!
CENÍK KURZŮ:
Kurz/pololetí
1 pololetí
Academic Semester
128 950
---
---
239 920
Academic Year
školní rok
Cena v Kč zahrnuje výuku, odvozy z a na letiště, základní učební materiály, závěrečný certifikát a pojištění CK proti úpadku.
CENÍK UBYTOVÁNÍ:
Ubytovací poplatek je 7 240 Kč, ubytování je od soboty do soboty.
cena týdně
noc navíc
4 620
660
Rodina, jednolůžkový pokoj, plná penze
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
• 1 lekce trvá 60 minut, počet lekcí týdně je 20 - 25
• ve třídě je nejvíce 20 - 25 studentů
• Year 11 je pro studenty ve věku 15, 16 let
• Year 12, 13 je pro studenty ve věku 16, 17, 18 let
• minimální znalost anglického jazyka je low intermediate, pokud ale máte nižší znalost angličtiny,
učitelé a pracovníci školy Vám rádi pomohou s veškerými aspekty Vašeho studia
• Povinné předměty: angličtina, matematika a tělocvik, společenské vědy a přírodní vědy, nebudete-li
dělat závěrečné zkoušky, můžete si vybrat předměty podle své chuti
• Jazyky: španělština, japonština, maorština
• Volitelné předměty:
- herectví, hudba, malování, biologie, chemie, fyzika, zahradnictví, agronomie, obchod a ekonomika,
zeměpis, dějepis, právo, žurnalistika, mediální studia, IT a programování, digitální média, oděvnictví,
pohostinství, vaření, móda, fotografování, design, digitální média, elektrotechnika, technologie potravin, sociologie, tiskařství, grafika, filmová a televizní věda, aplikovaná matematika, statistika a výpočty,
tesařství a mnoho dalších
•POZOR - studenti mohou na závěr studia složit národní srovnávací zkoušky NCEA! Jestliže je ale skládat nechcete, můžete využít 2 týdenní program, který je naplněn různými aktivitami ve Wellingtonu a
jeho okolí.
•Sporty: Škola nabízí přes 30 sportů. Podle délky Vašeho pobytu mohou být zpoplatněny od 20 do
110 NZD.
Celoročně se můžete věnovat horolezectví, stolnímu tenisu, skatebordingu, trampingu, parkuru a dalším.
V létě se nabízí atletika, bowling, kriket, florbal, tenis, softbal, volejbal, jachting a další.
V zimě můžete hrát badminton, basketbal, fotbal, rugby, hokej, netbal, handbal a jiné.
•Pro studenty, kteří jsou obzvláště motivovaní, nabízí škola program The Virtual Learning. Pokud student
splní podmínky školy, může se ještě navíc věnovat předmětům jako je strojírenství, letectví, psychologie.
PŘÍPLATKY:
1.
2.
3.
4.
5.
Registrační poplatek účtovaný školou je 10 520 Kč, ubytovací poplatek je 7 240 Kč.
Pojištění léčebných nákladů pro zahraniční studenty je 5 380 Kč na půl roku a 8 170 Kč na rok.
Novozélandské studijní vízum Vám rádi zajistíme, stojí 5 690 Kč + kurýrní poštovné.
Počítejte s dalšími náklady (kapesné a pomůcky) cca 9 500 - 10 500 Kč měsíčně.
V případě, že budete chtít skládat národní srovnávací zkoušky, je zde poplatek 450 NZD.
---
VÝLETY A AKTIVITY:
Wellington High School pořádá představení, sportovní utkání, večery pro zahraniční studenty. Nejoblíbenější jsou kayaking na Whanganui River,
výlety na North Island, kamping v přírodě atd.
Škola také organizuje výlety mimo Nový Zéland,
nejčastěji do Japonska, Samoi, Indonésie nebo do
Nepálu. Samozřejmostí jsou mezinárodní večery
pro studenty a jejich hostitelské rodiny. Promyslete
si datum odletu z ČR a z NZ. Před začátkem školy můžete navštěvovat jazykový kurz a po skončení
školy se můžete věnovat oblíbeným sportům nebo
cestovat se školou po Novém Zélandu.
Wellington
S KÝM BUDU STUDOVAT:
95% studentů vždy tvoří novozélandští studenti. Zbývajících 5% představují studenti z Číny, Německa,
Portugalska, Itálie a další.
DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku (většinou se dvěma přestupy) Praha - Wellington - Praha za nejnižší možnou cenu.
JAK SE DOSTANU Z LETIŠTĚ:
Odvoz z letiště a na letiště ve Wellingtonu do
hostitelské rodiny je zdarma.
Přihláška
odešlete, prosím, na adresu:
INTACT, Hornoměstská 357, 594 01 Velké Meziříčí
tel.: 800 555 700 nebo 566 521 442
e-mail: [email protected]
[email protected]
OSOBNÍ ÚDAJE (Příjmení a jméno vyplňte podle údajů v cestovním dokladu)
Příjmení
Datum narození
Jméno
Titul
Místo narození
Národnost
Pohlaví
St. příslušnost
Poštovní adresa včetně PSČ
Mobil
e-mail
Jméno, adresa a tel. nejbližšího příbuzného
Jste kuřák?
ano
ne
Držíte dietu?
ano
Trpíte alergií?
ano
ne
Jestliže ano, jakou:
ne
Jestliže ano, jakou:
Vaše znalost cizího jazyka (viz stupnice 1 - 10 na str. 4 v katalogu)
Stálý zákazník
ano
ne
Jestliže ano, uveďte školu a rok:
Dokumenty ke kurzu pošlete na tuto adresu:
Souhlasím s poskytnutím svého telefonního čísla a emailové adresy škole:
ano
ne
Požadujete zdravotní a cestovní pojištění UNIQA (cena 40 Kč za den)
ano
ne
Požadujete pojištění na storno (cena 80 Kč za den, pojištění UNIQA v ceně)
ano
ne
POJIŠTĚNÍ UNIQA
ÚDAJE O KURZU
Název školy
Město
Země
Název kurzu
Počet lekcí týdně
Jazyk
Začátek (pondělí)
Konec (pátek)
Počet týdnů
Typ ubytování
Typ pokoje
Typ stravování
Začátek
Konec
Počet týdnů
UBYTOVÁNÍ
SLUŽBY ZA PŘÍPLATKY A ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
(noci navíc, víza, vlastní koupelna, výlety aj.)
DOPRAVA
Zajistěte mi dopravu
ano
ne
Dopravu si zajistím sám
ano
ne
Jestliže ano, tak
autobusovou
Datum odjezdu na kurz
Datum odjezdu z kurzu
Místo odjezdu
Město školy
Požaduji odvoz: Při příjezdu
ano
ne
Při odjezdu
Druh návazné dopravy
autobus
školní autobus
ano
leteckou
ne
taxi organizované školou
PLATBA (vyplňujte, jestliže plátce kurzu není totožný s účastníkem)
Jméno/název plátce
Adresa včetně PSČ
Telefon/fax
e-mail
IČ
DIČ
Fakturu zašlete na adresu
účastníka kurzu
plátce
jinou adresu (vypište ji níže)
Jiná adresa
Kde jste se o nás dozvěděli?
veletrh
tisk
TV
rozhlas
internet
od známých
jiné:
Údaje uvedené v této přihlášce budou sloužit pouze pro účely CK INTACT - studium v zahraničí, s.r.o., a to pro zajištění požadovaného kurzu v zahraničí a marketingové účely CK INTACT.
Všeobecné podmínky
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smluvní vztah mezi INTACT - studium v zahraničí, s.r.o. a zákazníkem při sjednávání a čerpání služeb se řídí smlouvou
o zájezdu, v případech neobsažených ve smlouvě o zájezdu se řídí ust. § 2521 a násl. zákona 89/2012.
II. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
Účastníky smluvního vztahu při poskytování služeb na kurzech INTACTu jsou:
1. INTACT - studium v zahraničí, s.r.o., dále jen INTACT.
2. Zákazníci, kterými mohou být všechny fyzické a právnické osoby, jež mají způsobilost k právním úkonům. U jednotlivců mladších 18ti let jejich zákonní zástupci.
III. ÚČASTNÍCI PROGRAMU
Účastníky kurzu mohou být všechny fyzické osoby od
4 let, osoby od 4 do 18 let jen se souhlasem zákonného zástupce.
IV. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi INTACTem a zákazníkem vzniká podepsáním cestovní smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou tyto
Všeobecné podmínky nebo uhrazením faktury. Smlouva
a faktura bude zákazníkovi zaslána až po potvrzení jeho
účasti na kurzu zahraniční školou (s výjimkou požadavku
hlava V bod 5, 6, 7, 8, 9, 10).
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Smluvní ceny kurzů jsou uvedeny v katalogu v popisu
jednotlivých kurzů, INTACT podle požadavků zákazníků
připočítá ceny za zvláštní služby.
2. INTACT si vyhrazuje právo měnit ceny kurzů, jestliže
některá měna v den fakturace vybočí z limitů kurzovního
rozpětí ČNB, které jsou uvedeny v tabulce na str. 5 katalogu INTACTu a na www.intact.cz, nebo jestliže některá
škola změní ceny.
3. Zákazník je povinen uhradit fakturovanou částku do
doby splatnosti.
4. Částku je možné uhradit bankovním převodem, složením
částky v hotovosti v kterékoliv pobočce banky GE Money
Bank přímo na účet INTACTu, nebo hotově. Při úhradě ze
zahraničního účtu je zákazník povinen zadat platbu tak,
aby na účet INTACTu přišla celá fakturovaná částka (platba v CZK a poplatky typu OUR).
5. Při vyřizování kurzu do USA účtuje INTACT nevratnou odčitatelnou zálohu 2 000 Kč, teprve po její úhradě
začne zajišťovat kurz u zahraniční školy.
6. Při vyřizování kurzu typu „Jako v bavlnce - Homestay“
účtuje INTACT nevratnou odčitatelnou zálohu 10 000 Kč
na rezervaci kurzu.
7. Při vyřizování některých dalších kurzů účtuje INTACT
nevratnou odčitatelnou zálohu 5 000 - 15 000 Kč.
8. Při obdržení přihlášky v době kratší než 1 měsíc před
plánovaným odjezdem účtuje INTACT nevratnou odčitatelnou zálohu 10 000 Kč na objednání kurzu.
9. Při obdržení přihlášky v době kratší než 2 týdny před
plánovaným odjezdem účtuje INTACT zálohu na objednání ve výši 100 % celkové předpokládané ceny zájezdu.
10. INTACT má právo fakturovat zálohu na letenky nebo
jízdenky, kterou zákazníkovi vyúčtuje po jejich zakoupení.
VI. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Účastník kurzu, který během cesty nebo pobytu poruší zákonné předpisy navštíveného státu, nebo nerespektuje náplň a pravidla kurzu, může být vyloučen bez nároku na
náhradu nevyčerpaných služeb podle specifických podmínek té které země nebo školy.
VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
- ZÁKAZNÍK:
1. K právům zákazníka patří zejména:
a) vyžadovat poskytnutí služeb zahrnutých do kurzu
a jeho ceny
b) být seznámen se všemi případnými změnami v kurzu,
rozsahu služeb a ceny
c) právo být pojištěn a být informován o rozsahu pojištění
d) kdykoliv před započetím kurzu od smlouvy odstoupit za
splnění stornovacích podmínek
e) právo na reklamaci případných vad služeb
f) právo vyžadovat od INTACTu potřebné informace o okolnostech a náležitostech služeb.
2. K základním povinnostem zákazníka patří:
a) zaplatit INTACTu sjednanou cenu kurzu ve sjednané
výši a lhůtě
b) poskytnout INTACTu nezbytnou součinnost, které je třeba k řádnému zajištění služeb
c) pravdivě a úplně vyplnit přihlášku a předložit doklady
potřebné k zajištění požadovaných služeb
d) sdělovat INTACTu včas své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu kurzu
e) obstarat si a mít u sebe v průběhu kurzu platný cestovní
doklad (pas, občanský průkaz, případně vízum)
f) případné storno účasti na kurzu provést písemnou formou. Jestliže telefonická nebo e-mailová zpráva o stornu
dorazí v den pracovního volna nebo v den státního svátku nebo dorazí v pracovní den po 16.00 hod., pak je za
den podání storna považován následující pracovní den.
- INTACT:
3. INTACT je oprávněn ze závažných důvodů nebo
za mimořádných okolností kurz odložit nebo zrušit, případně změnit kurz nebo cenu. V takových případech je
INTACT povinen předem zákazníky informovat a vyžádat si jejich souhlas s těmito změnami s tím, že INTACT
určí lhůtu k tomuto vyjádření. Jestliže zákazník se změnou
nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit bez povinnosti jakékoliv náhrady INTACTu, který mu vrátí již zaplacenou cenu služeb. Nesouhlas se změnou musí zákazník vyjádřit písemně ve stanovené lhůtě, jinak se má za to, že se
změnou souhlasí.
4. Za každou změnu oproti původní přihlášce je INTACT
oprávněn si účtovat manipulační poplatek 200 Kč.
5. INTACT je povinen řádně poskytnout služby, výslovně
zahrnuté do kurzu a ceny zájezdu, bez zbytečného odkladu seznámit zákazníky s případnými změnami.
6. INTACT na žádost zákazníka zakoupí letenku nebo autobusovou jízdenku. V tomto případě vzniká smluvní vztah
přímo mezi dopravní společností a zákazníkem.
7. INTACT nenese zodpovědnost za případné změny odletů či zrušení letů nebo zpoždění autobusů.
8. INTACT je oprávněn využívat osobní údaje o zákazníkovi pro vlastní marketingové účely. Tyto údaje nebudou
poskytnuty třetím osobám.
VIII. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA ZÁJEZDU
Stornovací podmínky a platby:
1. Jestliže zákazník odstoupí od smlouvy (storno), vyúčtuje mu INTACT skutečně vynaložené náklady, a to:
manipulační poplatek 3 000 Kč +
a) náklady na vyřízení víza a letenky (viz hlava X) + nevratnou zálohu (viz hlava V), dojde-li ke stornu déle než
30 dnů před plánovaným termínem odjezdu.
b) až 25 % z celkové ceny kurzu a ubytování + náklady na
víza a letenky + nevratnou zálohu (viz hlava V.), dojde-li ke
stornu 29 až15 dnů před plánovaným termínem odjezdu.
c) až 50 % z celkové ceny kurzu a ubytování + náklady na
víza a letenky + nevratnou zálohu (viz hlava V., dojde-li ke
stornu 14 až 8 dnů před plánovaným termínem odjezdu.
d) až 100 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke stornu
7 nebo méně dnů před plánovaným termínem odjezdu.
Toto ustanovení platí i v případě, že účastník kurzu z jakýchkoliv důvodů na kurz nenastoupí.
2. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy (storno)
kdykoliv. Smluvní vztah zaniká a účast na kurzu je stornována
k prvnímu pracovnímu dni, kdy zákazníkovo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zaslané doporučenou poštou nebo e-mailem, viz hlava VII, odst. 2, pís. f, bude doručeno do kanceláře INTACTu. Doručení takového odstoupení od smlouvy (storna) je neúčinné a vyloučené, pokud
bude provedeno pouze telefonicky.
3. Stornovací poplatek musí být uhrazen i v případě, kdy
k účasti nedojde z důvodu nenastoupení na kurz, v důsledku nesprávných nebo neúplných údajů na přihlášce, při nepředložení cestovních dokladů účastníka ve stanovených
lhůtách a dále v případech, kdy je účastník ze zájezdu vyloučen pro nedodržení pasových, celních, devizových nebo
jiných obecně závazných právních předpisů.
4. Viz hlava X. VÍZA.
IX. REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
1. V případě, že rozsah nebo kvalita služeb je nižší, než
byla dohodnuta a stanovena INTACTem a jeho cenou,
Platné od 1.12.2014
vzniká účastníkovi kurzu právo na reklamaci. Reklamace
musí být uplatněna ihned, jakmile účastník kurzu zjistí skutečnost, která by mohla být předmětem reklamace tak, aby
závadný stav byl neodkladně napraven na místě konání
kurzu nebo služby. Účastník kurzu nebo jeho zákonný zástupce je povinen případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného prodlení u ředitele školy, kde studuje, ústně nebo
písemně a oznámit tuto skutečnost telefonicky nebo e-mailem do kanceláře INTACTu.
2. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek
není závislý na činnosti a postupu INTACTu (vis maior) nebo
které jsou na straně účastníka kurzu, na základě kterých
účastník kurzu zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a INTACTem podle smlouvy zabezpečené služby
(např. vyučovací, dopravní a ubytovací nebo případné výlety, aktivity ve volném čase apod.), nevzniká účastníkovi
kurzu nebo zákazníkovi, který pro účastníka kurz objednal,
pokud není písemně dohodnuto jinak, nárok na náhradu
ceny takovýchto služeb ani na slevu z ceny kurzu INTACTu.
3. Reklamace obchodní povahy a reklamace týkající se rozsahu a kvality poskytovaných služeb je nutno, po předchozím neprodleném oznámení řediteli školy a do kanceláře
INTACTu, zaslat písemně doporučeným dopisem do 10
dnů od konce kurzu, na adresu: INTACT - studium v zahraničí s. r. o, Hornoměstská 357, 594 01 Velké Meziříčí.
X. VÍZA
INTACT zašle zákazníkovi formulář žádosti o vízum (bude-li to vyžadovat) k vyplnění. Dále zašle zákazníkovi seznam dokumentů, které jsou potřeba k vyřízení potřebného víza. Za nutné součinnosti zákazníka podá INTACT žádost o vízum (s výjimkou USA, Číny, kanadského studijního
víza a australského turistického víza). INTACT však nemůže
zaručit udělení víza (to je výhradně v kompetenci příslušných zastupitelstev). V případě neudělení víza je zákazník
povinen uhradit náklady spojené s vyřizováním víza, dále
manipulační poplatek INTACTu 3 000 Kč, případné stornopoplatky ve škole a další prokazatelné náklady.
XI. POJIŠTĚNÍ
1. Všichni účastníci kurzů se mohou prostřednictvím INTACTu
pojistit zdravotním a cestovním pojištěním a pojištěním na
storno. Výše plnění a podmínky viz str. 5 katalogu INTACT
na rok 2015 nebo na www.intact.cz.
2. Sjednáním pojištění vzniká právní vztah přímo mezi pojišťovací institucí a pojištěným účastníkem kurzu. INTACT
odpovídá pojištěnému pouze za součinnost a za předání
informace o podmínkách a rozsahu pojištění.
XII. DOPLŇKOVÉ INFORMACE
1. INTACT nemůže po podpisu smlouvy se zákazníkem měnit cenu kurzu. INTACT si vyhrazuje právo změnit ceny dalších služeb po podpisu smlouvy pouze v souladu se změnami zákonných ustanovení nebo změnami předpisů třetích stran (změny cen jízdenek, vízových a jiných poplatků, letenek, letištních tax apod.).
2. Zákazník je zodpovědný za to, že uvedl správné jméno,
příjmení, adresu a popřípadě tel. číslo účastníka kurzu na
přihlášce, na kterou mu mohou být zaslány důležité zprávy INTACTu. Zákazník je povinen včas písemně oznámit
INTACTu případné změny jména, příjmení, adresy či telefonního čísla účastníka kurzu.
3. Uvedené ceny a podmínky platí v době tisku. INTACT
si vyhrazuje právo na případné změny, které bude nucen
provést po vytištění výše uvedených tiskopisů.
4. Slevy nelze kombinovat.
5. Zákazník nemá nárok na peněžní či jinou náhradu za
dny, ve které se podle nabídky INTACTu nevyučuje.
6. Ve výjimečných případech může škola změnit typ kurzu, případně návazné dopravy, za adekvátní náhradu,
jestliže se kurz, případně školní autobus objednaný zákazníkem, nenaplní.
XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto Všeobecné podmínky jsou součástí smlouvy o zájezdu. Podpisem smlouvy zákazník potvrzuje, že tyto podmínky jsou mu známy, souhlasí s nimi a přijímá je v plném rozsahu.
Tyto Všeobecné podmínky jsou platné od 1.12.2014 až
do odvolání a platí pro účast na kurzech, které zajišťuje cestovní kancelář INTACT - studium v zahraničí, s. r. o.
Download

Střední škola Anglie/Skotsko