OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’NİN
“GENİŞ YETKİLİ ARACI KURUM”
OLMASI NEDENİYLE KURUL ONAYI İLE İPTAL EDİLEN YETKİ BELGELERİ
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca faaliyet izinlerinin yenilenmesi kapsamında
Şirketimizin “Geniş Yetkili Aracı Kurum” olarak yetkilendirilmiş olması nedeniyle mülga 2499 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca verilmiş olan ve detayı aşağıdaki tabloda belirtilen Şirketimiz Yetki
Belgeleri 31.12.2014 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu onayı ile iptal edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu Onayı İle İptal Edilen Yetki
Belgeleri
Veriliş Tarihi
Numarası
Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi
04/07/2002
ARK/HAA-254
Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi
04/07/2002
ARK/PY-215
Alım Satıma Aracılık Yetki Belgesi
04/07/2002
ARK/ASA-330
Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi
04/07/2002
ARK/YD-189
Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi
04/07/2013
ARK/TAASA-220
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve
Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Belgesi
04/07/2002
ARK/KRD -213
Kaldıraçlı Alım Satım işlemleri Yetki Belgesi
20/09/2012
ARK/KAS-15
Download

nin "GENİŞ YETKİLİ ARACI KURUM" olması