Fotoğraf: Jessica Lindegren
E-hizmetler
Evde bakım ödeneği [vårdnadsbidrag] veya okul öncesi eğitim,
pedagojik bakım ve boş zaman değerlendirme yuvalarında
[fritidshem] yer için başvurularınızı internet üzerinden yapın
Evde bakım ödeneği [vårdnadsbidrag] için ya da okul öncesi eğitim, pedagojik bakım [pedagogisk omsorg] ve boş
zaman değerlendirme yuvalarında [fritidshem] yer edinmek için online hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Online
hizmetlerimiz İngilizce ve İsveççe olarak mevcuttur.
Okul öncesi eğitim, pedagojik bakım
ve boş zaman değerlendirme yuvaları
için online hizmetler
Okul öncesi eğitim, pedagojik bakım ve boş zaman değerlendirme yuvalarında yer için velayet sahibi olanlar online
hizmetlerimizden yararlanarak belediyelere ait ya da özel
eğitim veren okul öncesi eğitim, pedagojik bakım ve boş
zaman değerlendirme yuvalarına başvuruda bulunabilirler.
İki istisna, Örsundsbro’daki Montessoriförskola [Montessoriokul öncesi eğitim] ve Enköpings-Näs’deki Uppnäsan okul
öncesi eğitim yuvasıdır. Bu okullara doğrudan başvuruda
bulunmanız gerekir.
Online hizmetler arasında ayrıca şunlar vardır
•
•
•
•
•
•
kardeş ya da kardeşler için de başvuru
ödemeniz gereken ücret tutarını hesaplama
gelir bildiriminde bulunma ve gelir bildirimini değiştirme
şema kaydetme
okul öncesi eğitim okulunu değiştirme istemini kaydetme
edinilmiş yer hakkından vazgeçme.
E-kimlik
Online hizmetten tam olarak yararlanabilmek için bir e-kimlik
gerekir. E-kimlik sahibi olmadan online okul öncesi eğitim,
pedagojik bakım ve boş zaman değerlendirme yuvalarında
yer için başvurulabilir. Ancak bir yer çıktığı size bildirildiğinde
bundan yararlanabilmek için bir e-kimliğinizin olması gerekir.
Size yer için öneri geldiğinde e-kimliğiniz ile online hizmete
girip öneriye evet ya da hayır demelisiniz. E-kimliği ayrıca,
iletişim bilgilerini değiştirmek istediğinizde, çizelge doldurmanız gerektiğinde, gelir bildiriminde değişiklik yapmak
istediğinizde ya da sahip olduğunuz yerden vazgeçtiğinizi
bildirmekte kullanırsınız.
E-kimlik elektronik bir kimlik olup internet üzerinden
kullanılır. Bu kimlik kartı ya da ehliyet yerine geçer. Bilgi
İşlem Müfettişliği [Datainspektionen] online hizmetlere
güvenli giriş için e-kimliği gerekli görür.
E-kimlik alabilmek için bankanıza başvurabileceğiniz gibi
Telia’ya da başvurabilirsiniz. E-kimliğe ilişkin daha fazla
bilgiyi www.e-legitimation.se adresinde bulabilirsiniz.
Başvuru ve yer için teklif
Başvuru dijital bir formdur ve internet üzerinden doldurulur.
Bu formu www.enkoping.se sayfasında “E-tjänster” [online
hizmet] alt başlığı altında bulabilirsiniz.
Size bir yer garanti edilebilmesi için, en geç okul ya da
yuva için arzu ettiğiniz başlangıç tarihinden dört ay önce
başvurunuzun gelmiş olması gerekir.
Çocuğunuzun şeması
Çocuğunuzun şemasını online hizmet aracılığı ile kaydetmeden önce okul öncesi eğitim, pedagojik bakım ya da
boş zaman değerlendirme yuvası çalışanları ile iletişime
geçmelisiniz. Şema saatlerinin uygun olup olmadığını
kontrol etmeniz gerekir. Onay aldıktan sonra şemayı online
hizmet aracılığı ile kaydedersiniz.
Yanlış gelir bildirimi, yanlış ücretlendirmeye neden olur
Okullar Müdürlüğüne [Skolförvaltningen] doğru gelir bildiriminin yapılmış olması velayet sahibinin sorumluluğudur. Okul öncesi eğitim, pedagojik bakım ya da boş zaman değerlendirme
yuvasının ücretlendirilmesi bildirilen bu gelir üzerinden yapılır.
Okullar Müdürlüğü [Skolförvaltningen] vermiş olduğunuz
bu bilgileri Vergi Dairesinden edinilen bilgilerle kıyaslar.
Bu karşılaştırmada yüksek ya da düşük bir ücret ödemiş
olduğunuz anlaşılırsa, gerekli düzeltmeler yapılır.
Bu broşür 9 dile çevrilmiştir. Bu diller: Arapça, İngilizce, Fince,
Menkieli [Tornedal Fincesi], Farsça, Somali dili, İsveççe ve
Türkçe’dir.
Broşürü www.enkoping.se adresinden indirebileceğiniz gibi,
Belediye binasındaki Eğitim Müdürlüğünden (Skolkontoret), okul
öncesi eğitim veren ve pedagojik bakım sunan okullardan ya da
boş zaman değerlendirme yuvalarından edinebilirsiniz.
Online hizmet yoluyla evde bakım
ödeneği [vårdnadsbidrag]
Evde bakım ödeneği, belediye tarafından ödenen, çocuk
başına ayda 3.000 kron tutarında vergisiz bir ödenektir.
Velayet sahibinin işi ya da kazancı ile bağlantılı değildir.
Sadece tam evde bakım ödeneği almak için başvuru
yapılabilir. Süresi ise en az üç ay olmalıdır.
Evde bakım ödeneği için kimler başvurabilir?
Evde bakım ödeneği başvurusu sadece, çocuk ile aynı
adreste kayıtlı olan velayet sahibi tarafından yapılabilir.
Dönüşümlü ikamet [växelvis boende] için de bu geçerlidir.
Hasta çocuğa bakım nedeni ile evde kalan anne ya da
babaya verilen ebeveyn ödeneğinin [föräldrapenning]
çocuk için en az 250 gün kullanılmış olması gerekir.
Evde bakım ödeneği hakkı, özel atanmış velayet
sahibi ve evlat edinmek amacı ile Sosyal Kurumun
[socialnämndens] onayı ile bir çocuğun velayetini almış
olanlar için de geçerlidir. Evde bakım ödeneği, aile
yuvasında bakılan ya da aile yuvasında yerleştirilmiş
çocuklar için geçerli değildir.
Evde bakım ödeneğini hangi çocuklar için
alabilirsiniz?
• Çocuk bir yaşını doldurmuş üç yaşını geçmemiş
olmalıdır.
• Çocuğun ikameti, Enköping Belediyesi sınırları
içinde olmalıdır.
• Çocuğun belediyeye ait ya da özel okul öncesi
yuva ve okullarda bir yer sahibi olmaması gerekir.
Başvuru
Başvuru dijital bir form olup internet üzerinden
doldurulur. Başvuru formunu www.enkoping.se
adresinde “E-hizmetler” başlığı altında bulabilirsiniz.
Kişisel bilgilerinin gizli tutulması
gerektiği ya da bir İsveç kimliğinin
olmadığı durumlarda
Eğer kimlik bilgilerinizin gizli tutulması gerekiyorsa
ya da İsveç kimlik numarasına sahip değilseniz,
online hizmetlerimizi kullanmayacaksınız.
Okullar Şube Müdürlüğü [Skolkontoret] ile
[email protected] adresinden
e-posta yolu ile iletişime geçin.
Kişisel bilgilerin kullanımı
Belediye, kişisel bilgileri bir veri tabanına kaydeder.
Kişisel bilgiler idari nedenlerle kullanılır. Bu bilgiler
İsveç’te Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamına
gelen PuL’a (SFS1998:204) uygun olarak işlem görür.
Daha fazla bilgi için
Daha fazla bilgiye gereksinim duyarsanız,
Okullar Şube Müdürlüğü [Skolkontoret] ile
[email protected] adresinden
e-posta yolu ile iletişime geçebilirsiniz.
Download

Evde bakım ödeneği [vårdnadsbidrag] veya okul öncesi