Download

şirket yönetim kurulu üyelerinin, genel kurul iznine aykırı faaliyetleri