şirket yönetim kurulu üyelerinin, genel kurul iznine aykırı faaliyetleri yoktur.
2)YöNETLM ORGANI üvetrniirc üsr oüzry vörııericitrnt seĞuueu
MAL| HALKAR,
a
Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine 827.699,} TL. net ücret ödemesi yapılmıştır.
Şirket tarafından verilen ödenek, yolluk, konaklama, ve temsil giderleri ile ayni yada nakdi yardımlar
yoktur.
Şirketin sigorta ve benzeri teminatları da olmamıştır.
3 ) şi R KET1 N
A RAşT t RMA vE
G E Li
şTi RM
E
çALtşMALAR ı,
Şirket araştırma ve geiiştirme faa liyetlerinde bulunmamıştır.
4)şi RKET FAALIvETLERI
vE
FAALIıETLE RE i LişKi N ö urrvıü G EL!şM ELER,
şirket 2013 yılı hesap döneminde herhangi bir yatırımda bulunmamıştır.
iÇ kontrol sistemi imkönlar ölçüsünde yapılmaktadır. Daha
etkin ha|e getirilmesi
planlanmaktadır.
Şirketin
Şirketin doğrudan yada dolaylı iştiraki yoktur.
d) Şirketin iktisap ettiği kendi pavlarına iliskin bilqiler,
Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur.
Şirket 2013 Yılı hesaP dönemi içinde özel ya da kamu denetimine tabi tutulmamıştır.
Şirket tarafından hazıdalln_
bulunmaktadır. Tutarı 68.581,
9[Tertiz
1
6 Tldir.
rapor görüşüne karşı ilgili banka tarafından açılmış bir dava
Söz konusu dava Yargıtay aşamasındadır.
Download

şirket yönetim kurulu üyelerinin, genel kurul iznine aykırı faaliyetleri