EK-1
.Yaşar
Begümhan Doğan Faralyalı
Şirket
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
Doğan Yayın Holding A.Ş.
Adilbey Holding A.Ş.
Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.
Doğan Gazetecilik A.Ş.
DD Konut Finansman A.Ş.
D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret
A.Ş.
Doğan Portal ve Elektronik Ticaret A.Ş.
Ortadoğu Gayrimenkul Yatırımları Ticaret
A.Ş.
Bimaş Birleşik Medya Reklam Pazarlama
A.Ş.
D Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri
Danışmanlık ve Yayıncılık A.Ş.
İnteraktif Medya Hizmetleri Geliştirme
Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
Doğan Elektronik Turizm Satış Pazarlama
Hizmetleri A.Ş.
Doğan TV Digital Platform İşletmeciliği
A.Ş.
Hür Servis Sosyal Hizmetler ve Ticaret A.Ş.
Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve
Ticaret A.Ş.
Doğan Platform Yatırımları A.Ş.
Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş.
DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.
Dogan Media International S.A.
Bilgel Danışmanlık Pazarlama Ticaret Ltd.
Şti.
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve
Pazarlama A.Ş.
Görevi
(Başkan/Başkan
Vekili/Üye..vb.)
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Üyesi
-
Görevi Devam
Ediyor mu?
(Evet/Hayır)
Evet
İlgili Şahsın
Ortaklık
Dönemine Ait
En Son
Sermaye Payı
(TL)
25.474.617,77
İlgili
Şahsın
Ortaklı
k
dönemi
ne Ait
En Son
Sermay
e Payı
(%)
Ortaklığı
Devam
Ediyor
mu?
(Evet/Hayı
r)
1,04
Evet
Evet
662.635,76
0,03
Evet
Evet
-
66.381.839
2,40
65.043,56
544.000,00
10,82
0,00
0,06
1,00
Evet
Evet
Evet
Evet
-
-
473.007,00
13.750.000,00
12,55
24,55
Evet
Evet
-
-
116.569.593,00
12,06
Evet
-
-
416,67
165.000,00
8,33
15,00
Evet
Evet
-
-
1,00
0,00
Hayır
-
-
1,00
0,00
Hayır
-
-
27,00
0,00
Hayır
-
-
1,00
1,00
0,00
0,00
Hayır
Hayır
-
30,00
1.600,00
1,00
0,00
0,00
0,00
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkanı
Ortaklar Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
Hayır
Hayır
1
1,00
-
0,00
-
Hayır
-
EK-1
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner
Şirket
Doğan Yayın Holding A.Ş.
Doğan Gazetecilik A.Ş.
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
DD Konut Finansman A.Ş.
D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret
A.Ş.
Doğan Portal ve Elektronik Ticaret A.Ş.
Adilbey Holding A.Ş.
D Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ortadoğu Gayrimenkul Yatırımları Ticaret
A.Ş.
Bimaş Birleşik Medya Reklam Pazarlama
A.Ş.
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama
A.Ş.
Hürriyet A.Ş. Zweignniederlassung
Falcon Purchasing Services Limited
Ultra Kablolu Televizyon ve
Telekomunikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.
Kaliteli Ürünler Elektronik Hizmetler ve
Ticaret A.Ş.
Doğan Elektronik Turizm Satış Pazarlama
Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş.
D Elektronik Şans Oyunları Ve Yayıncılık
A.Ş.
Delüks Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.
Hürriyet Gazetecilik A.Ş.
Görevi
(Başkan/Başkan
Vekili/Üye..vb.)
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Yönetim Kurulu
Onursal Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Yönetim Kurulu
Başkan
Yönetim Kurulu
Başkan
Yönetim Kurulu
Üye
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Murahhas Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
2
Görevi
Devam
Ediyor mu?
(Evet/Hayır
)
Hayır
İlgili Şahsın
Ortaklık
Dönemine Ait
En Son
Sermaye Payı
(TL)
İlgili
Şahsın
Ortaklık
dönemine
Ait En
Son
Sermaye
Payı (%)
Ortaklığı
Devam
Ediyor
mu?
(Evet/Ha
yır)
662.635,76
0,03
Evet
65.043,56
0,06
Evet
Evet
-
24.500.000,18
544.000,00
1,00
1,00
Evet
Evet
Evet
473.008,00
12,55
Evet
Evet
13.750.000,00
24,55
Evet
Evet
-
66.381.839,00
165.000,00
10,82
15,00
Evet
Evet
-
116.569.593,00
12,06
Evet
-
416,67
8,33
Evet
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
EK-1
Arzuhan Yalçındağ
Şirket
Doğan Yayın Holding A.Ş.
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve
Pazarlama A.Ş.
Doğan Gazetecilik A.Ş.
Doğan TV Holding A.Ş.
Bimaş Birleşik Medya Reklam Pazarlama
A.Ş.
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
DD Konut Finansman A.Ş.
D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret
A.Ş.
Doğan Portal ve Elektronik Ticaret A.Ş.
Adilbey Holding A.Ş.
D Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ortadoğu Gayrimenkul Yatırımları Ticaret
A.Ş.
Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.
TV2000 Televizyon Yay. Yap. San. ve Tic.
A.Ş.
Trend Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.
Stil Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.
Kutup Televizyon ve Radyo Yayıncılık
A.Ş.
Kanalspor Televizyon ve Radyo Yayıncılık
A.Ş.
Galaksi Radyo Televiz. Yay. Yap. San. Tic.
A.Ş.
Fleks Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.
Ekinoks Televizyon ve Radyo Yayıncılık
A.Ş.
Bravo Televizyon Yay.Yap.San.ve Tic.A.Ş.
Altın Kanal Televizyon ve Radyo
Yayıncılık A.Ş.
Milenyum Televizyon Yayıncılık ve
Yapımcılık A.Ş.
Popüler Televizyon ve Radyo Yayıncılık
A.Ş.
Doğa Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.
Doğan Dağıtım Satış Pazarlama
Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat
Sistemleri A.Ş.
Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve
Pazarlama A.Ş.
Milta Turizm İşletmeleri A.Ş.
İnteraktif Medya Hizmetleri Geliştirme
Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
Doğan Elektronik Turizm Satış Pazarlama
Hizmetleri A.Ş.
Görevi
Devam
Ediyor
mu?
(Evet/Hayı
r)
-
Görevi
(Başkan/Başka
n
Vekili/Üye..vb.)
Yönetim Kurulu
Başkanı
İlgili Şahsın
Ortaklık
Dönemine Ait
En Son
Sermaye Payı
(TL)
673.992,63
İlgili Şahsın
Ortaklık
dönemine
Ait En Son
Sermaye
Payı (%)
0,03
53.489,69
65.043,56
0,27
0,06
Evet
Evet
Evet
720,00
0,00
Evet
-
208,33
4,17
Evet
Evet
-
25.396.215,53
544.000,00
1,04
1,00
Evet
Evet
-
Yönetim Kurulu
Üyesi
-
Ortaklığı
Devam
Ediyor mu?
(Evet/Hayır
)
Evet
Yönetim Kurulu
Üyesi
-
-
366.005,00
13.749.999,00
9,71
24,55
Evet
Evet
Evet
-
66.381.839,00
165.000,00
10,82
15,00
Evet
Evet
-
-
116.569.593,00
1.145,00
12,06
0,02
Evet
Hayır
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
-
6.740,00
0,51
Hayır
Hayır
6.400,00
0,47
Hayır
Hayır
6.400,00
0,49
Hayır
Hayır
6.400,00
0,17
Hayır
-
-
6.461,00
0,13
Hayır
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
-
-
72.000,00
1,00
Hayır
Hayır
6.400,00
0,97
Hayır
Hayır
-
6.400,00
72.000,00
0,11
1,00
Hayır
Hayır
-
-
4.001,00
0,20
Hayır
-
-
718,00
0,06
Hayır
-
-
4.001,00
4.001,00
1,33
0,63
Hayır
Hayır
-
-
1,00
0,00
Hayır
Yönetim Kurulu
Başkanı
-
1,00
0,00
Hayır
Hayır
414.960,00
0,27
Hayır
-
-
1,00
0,00
Hayır
-
-
27,00
0,00
Hayır
3
EK-1
Arzuhan Yalçındağ (Bir önceki sayfanın devamı)
Şirket
Rapsodi Radyo ve Televizyon Yayıncılık
A.Ş.
Tematik Televizyon ve Radyo Yayıncılık
A.Ş.
Fun Televizyon Yayıncılık Yapımcılık
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Doğan TV Digital Platform İşletmeciliği
A.Ş.
Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.
Hür Servis Sosyal Hizmetler ve Ticaret A.Ş.
Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve
Ticaret A.Ş.
Doğan Platform Yatırımları A.Ş.
Kanal D Yapımcılık Reklamcılık ve
Dağıtım A.Ş.
D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş.
Tempo Televizyon Yayıncılık Yapımcılık
San. ve Tic. A.Ş.
DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.
Eko TV Televizyon Yayıncılık A.Ş.
Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.
DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.
NetD Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş.
Selenit Televizyon ve Radyo Yayıncılık
A.Ş.
Atılgan Televizyon ve Radyo Yayıncılık
A.Ş.
İlgili Şahsın
Ortaklık
Dönemine Ait
En Son
Sermaye Payı
(TL)
İlgili Şahsın
Ortaklık
dönemine
Ait En Son
Sermaye
Payı (%)
-
28.012,00
0,34
Hayır
-
10.000,00
3,33
Hayır
Hayır
8.643,00
2,14
Hayır
Hayır
7.975,00
0,00
Hayır
Hayır
-
401.369,00
1,00
0,07
0,00
Hayır
Hayır
30,00
1.600,00
0,00
0,00
Hayır
Hayır
Evet
1,00
1,00
Hayır
Evet
420,00
0,00
Hayır
-
34.978,00
5.746,00
0,42
0,01
Hayır
Hayır
Evet
-
3.404,00
10.373,00
0,02
0,03
Hayır
Hayır
Görevi
(Başkan/Başka
n
Vekili/Üye..vb.)
Görevi
Devam
Ediyor mu?
(Evet/Hayır)
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkanı
-
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
4
Ortaklığı
Devam
Ediyor mu?
(Evet/Hayır)
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
EK-1
Yahya Üzdiyen
Şirket
Galata Wind Enerji A.Ş.
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
Gümüştaş Madencilik ve Ticaret A.Ş.
Gümüştaş Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş.
Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık
Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.
Bolkar Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Doğan Yayın Holding A.Ş.
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
Hürriyet A.Ş. Zweignniederlassung
Dogan Media International S.A.
Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama
A.Ş.
Doğan ve Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık
Ticaret A.Ş.
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama
A.Ş.
Doğan Gazetecilik A.Ş.
Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret
A.Ş.
Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.
İsedaş İstanbul Elektrik Dağıtım Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
SC D Yapı Real Estate Investment and
Construction S.A.
Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş.
Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik
A.Ş.
Doğan Portal ve Elektronik Ticaret A.Ş.
Doğan Organik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.
D Elektronik Şans Oyunları Ve Yayıncılık A.Ş.
Doğan Elektronik Turizm Satış Pazarlama
Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş.
Milta Turizm İşletmeleri A.Ş.
Görevi
(Başkan/Başkan
Vekili/Üye..vb.)
Yönetim Kurulu
Murahhas Üye
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Murahhas Üye
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkan
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Direktör
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkanı
5
-
İlgili
Şahsın
Ortaklık
Dönemine
Ait En
Son
Sermaye
Payı (TL)
1,00
İlgili
Şahsın
Ortaklık
dönemine
Ait En
Son
Sermaye
Payı (%)
0,00
Evet
36.838,00
0,00
Evet
Evet
505.000,00
2,5
Evet
Evet
1,00
0,00
Hayır
-
1,00
0,00
Hayır
6.000,00
1,00
Hayır
Görevi Devam
Ediyor mu?
(Evet/Hayır)
Evet
Ortaklığı
Devam
Ediyor mu?
(Evet/Hayır)
Hayır
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
EK-1
Yahya Üzdiyen (Bir önceki sayfanın devamı)
Şirket
Aslancık Elektrik Üretim A.Ş.
Dtv Haber Görsel Yayıncılık A.Ş.
Nakkaştepe Elektrik Üretim ve Yatırımları
Sanayi Ticaret A.Ş.
Görevi
(Başkan/Başkan
Vekili/Üye..vb.)
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
6
Görevi Devam
Ediyor mu?
(Evet/Hayır)
İlgili
Şahsın
Ortaklık
Dönemine
Ait En
Son
Sermaye
Payı (TL)
İlgili
Şahsın
Ortaklık
dönemine
Ait En
Son
Sermaye
Payı (%)
Ortaklığı
Devam
Ediyor mu?
(Evet/Hayır)
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
EK-1
İmre Barmanbek
Şirket
Doğan TV Holding A.Ş.
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
DHI Investment BV
İsedaş İstanbul Elektrik Dağıtım Sanayi
ve Ticaret A.Ş.
Adilbey Holding A.Ş.
Etkin Gayrimenkul Geliştirme Yönetim
ve Danışmanlık A.Ş.
Ortadoğu Gayrimenkul Yatırımları
Ticaret A.Ş.
D Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İstinye Petrol Ticaret A.Ş.
Etkin Gayrimenkul Geliştirme Yönetim
ve Danışmanlık A.Ş.
Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
Ultra Kablolu Televizyon ve
Telekomunikasyon Sanayi ve Ticaret
A.Ş.
İrfanibey Enerji ve Turizm Ticaret A.Ş.
Milta Turizm İşletmeleri A.Ş.
Orta Anadolu Otomotiv Sanayi Ticaret
A.Ş.
Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.
Doğan Faktoring A.Ş.
Görevi
(Başkan/Başkan
Vekili/Üye..vb.)
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Yönetim Kurulu
Murahhas Üyesi
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkanı
Görevi
Devam
Ediyor mu?
(Evet/Hayır
)
İlgili Şahsın
Ortaklık
Dönemine
Ait En Son
Sermaye
Payı (TL)
İlgili Şahsın
Ortaklık
dönemine
Ait En Son
Sermaye
Payı (%)
Ortaklığı
Devam
Ediyor mu?
(Evet/Hayır
)
Evet
Evet
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
-
2.527,02
1,00
0,00
0,00
Evet
Hayır
1,00
0,00
Hayır
1.000,00
0,00
Hayır
Evet
-
-
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Hayır
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
7
EK-1
Soner Gedik
Şirket
Doğan Media International GmbH
Doğan Yayın Holding A.Ş.
Katalog Yayın ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş.
DD Konut Finansman A.Ş.
Nakkaştepe Gayrimenkul Yatırımları İnşaat
Yönetim ve Ticaret A.Ş.
Kandilli Gayrimenkul Yatırımları Yönetim
İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Doğan TV Holding A.Ş.
Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.
Altın Kanal Televizyon ve Radyo Yayıncılık
A.Ş.
Doğa Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.
Ekinoks Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.
Fleks Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.
Kutup Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.
Popüler Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.
Selenit Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.
Stil Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.
Trend Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.
Uydu İletişim Basın Yayın A.Ş.
Yörünge Televizyon ve Radyo Yayıncılık
A.Ş.
Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık
Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.
Doğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş.
Tematik Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.
Atılgan Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.
Doğan TV Digital Platform İşletmeciliği A.Ş.
Doğan ve Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık
Ticaret A.Ş.
Koloni Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.
D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş.
DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.
Süper Kanal Televizyon ve Radyo Yayıncılık
A.Ş.
Eko TV Televizyon Yayıncılık A.Ş.
Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.
Dergi Pazarlama Planlama ve Ticaret A.Ş.
Doğan Organik Ürünler Sanayi ve Ticaret
A.Ş.
Doğan Platform Yatırımları A.Ş.
Görevi
(Başkan/Başkan
Vekili/Üye..vb.)
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
-
Görevi
Devam
Ediyor mu?
(Evet/Hayır
)
İlgili
Şahsın
Ortaklık
Dönemine
Ait En Son
Sermaye
Payı (TL)
İlgili
Şahsın
Ortaklık
dönemine
Ait En Son
Sermaye
Payı (%)
Ortaklığı
Devam
Ediyor mu?
(Evet/Hayır
)
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
Evet
1,00
-
Evet
0,00
-
1,00
Evet
-
0,00
Evet
-
Hayır
-
720,00
227.542,00
0,00
0,04
Evet
Hayır
-
-
4.001,00
4.001,00
4.001,00
4.001,00
4.001,00
4.001,00
4.001,00
4.001,00
4.001,00
18.000,00
0,22
0,63
0,07
0,61
0,10
1,33
0,06
0,31
0,29
6,00
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
-
-
10.000,00
0,40
Hayır
-
1,00
0,00
Hayır
Hayır
-
1.559,00
10.000,00
10.000,00
4.986,00
0,01
3,33
3,33
0,00
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
1,00
10.000,00
0,00
3,33
Hayır
Hayır
Hayır
4,00
0,00
Hayır
Hayır
5.746,00
0,01
Hayır
-
2.438,00
54,00
5.372,00
0,03
0,00
0,02
Hayır
Hayır
Hayır
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
8
-
Hayır
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
EK-1
Soner Gedik (Bir önceki sayfanın devamı)
Şirket
Doğan Ofset A.Ş.
Doğan Faktoring A.Ş.
Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve
Pazarlama A.Ş.
Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.
Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık
Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama
A.Ş.
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
Doğan Gazetecilik A.Ş.
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
Görevi
(Başkan/Başkan
Vekili/Üye..vb.)
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
9
Görevi
Devam
Ediyor mu?
(Evet/Hayır
)
İlgili
Şahsın
Ortaklık
Dönemine
Ait En Son
Sermaye
Payı (TL)
İlgili
Şahsın
Ortaklık
dönemine
Ait En Son
Sermaye
Payı (%)
Ortaklığı
Devam
Ediyor mu?
(Evet/Hayır
)
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
EK-1
Ahmet Toksoy
Şirket
Doğan Yayın Holding A.Ş.
Dogan Media International S.A.
Nakkaştepe Gayrimenkul Yatırımları İnşaat Yönetim
ve Ticaret A.Ş.
Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık
ve Yayıncılık A.Ş.
Galata Wind Enerji A.Ş.
Milta Turizm İşletmeleri A.Ş.
Doğan Organik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Doğan Gazetecilik A.Ş.
Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.
Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş.
Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.
Kandilli Gayrimenkul Yatırımları Yönetim İnşaat ve
Ticaret A.Ş.
Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme
Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.
Görevi
(Başkan/Başkan
Vekili/Üye..vb.)
Yönetim Kurulu
Mali ve İdari
İşlerden Sorumlu
Üye
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Başkanı
10
Görevi
Devam
Ediyor
mu?
(Evet/Hayı
r)
İlgili
Şahsın
Ortaklık
Dönemin
e Ait En
Son
Sermaye
Payı
(TL)
İlgili
Şahsın
Ortaklık
dönemin
e Ait En
Son
Sermaye
Payı (%)
Ortaklığı
Devam
Ediyor
mu?
(Evet/Hayı
r)
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
-
1,00
0,00
Hayır
-
440
1
0,00
0,00
Hayır
Hayır
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
EK-1
Ertuğrul Feyzi Tuncer
Şirket
Tuncer Danışmanlık Hizm.
ve Tic. A.Ş.
Case Danışmanlık Hizm.
Ve Tic. Ltd.
Doğan Şirketler Grubu
Holding A.Ş.
Doğan Yayın Holding A.Ş.
Görevi
Devam
Ediyor mu?
(Evet/Hayır)
İlgili Şahsın
Ortaklık
Dönemine
Ait En Son
Sermaye
Payı (TL)
İlgili Şahsın
Ortaklık
Dönemine
Ait En Son
Sermaye
Payı (%)
Ortaklığı
Devam
Ediyor mu?
(Evet/Hayır)
Yönetici Ortak
Hayır
8.750
%35
Hayır
Yönetici Ortak
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
Hayır
10.000
%50
Hayır
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Görevi (Başkan/Başk
an Vekili/Üye..vb.)
11
EK-1
Ali Aydın Pandır
Şirket
Ereğli Demir ve Çelik Fab.
T.A.Ş.
TOFAŞ Türk Otomobil
Fabrikası A.Ş.
Türk Traktör ve Ziraat
Makineleri A.Ş.
Türk Prysmian Kablo ve
Sistemleri A.Ş.
İskenderun Demir Çelik
A.Ş.
Erdemir Mühendislik
Yönetim ve Danışmanlık
Hizmetleri A.Ş.
Erdemir Romania
Görevi
Devam
Ediyor mu?
(Evet/Hayır)
İlgili Şahsın
Ortaklık
Dönemine
Ait En Son
Sermaye
Payı (TL)
İlgili Şahsın
Ortaklık
Dönemine
Ait En Son
Sermaye
Payı (%)
Ortaklığı
Devam
Ediyor mu?
(Evet/Hayır)
Yönetim Kurulu
Başkanı ve Murahhas
Aza
Evet
-
-
-
Yönetim Kurulu Üyesi
Evet
-
-
-
Yönetim Kurulu Üyesi
BağımsızYönetim
Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu
Başkanı ve Murahhas
Aza
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Görevi (Başkan/Başk
an Vekili/Üye..vb.)
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkanı
12
EK-1
Tayfun Bayazıt
Şirket
Bayazıt Yönetim Danışmanlık Hizmetleri
Ltd. Şti.
Primist Gayrimenkul Geliştirme ve
Yatırım A.Ş.
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
Tav Havalimanları Holding A.Ş.
Migros Ticaret A.Ş.
Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları
A.Ş.
Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.
Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş.
MB Advisory Kurumsal Danışmanlık
Hizmetleri A.Ş.
Tam Faktoring A.Ş.
Marsh Italia SpA, İtalya
Marsh Sigorta ve Reasürans Brokerliği
A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Görevi
Devam
Ediyor mu?
(Evet/Hayır
)
İlgili
Şahsın
Ortaklık
Dönemine
Ait En Son
Sermaye
Payı (TL)
İlgili
Şahsın
Ortaklık
dönemine
Ait En Son
Sermaye
Payı (%)
Ortaklığı
Devam
Ediyor mu?
(Evet/Hayır
)
Kurucu
Evet
400.000
100
Evet
Kurucu Ortak
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Üyesi
Yönetim Kurulu
Başkanı
Murahhas Üye ve
Genel Müdür
Evet
30.000
25
Evet
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Hayır
-
-
-
Hayır
-
-
-
Görevi
(Başkan/Başkan
Vekili/Üye..vb.)
13
EK-1
Hacı Ahmet Kılıçoğlu
Görevi
Devam
Ediyor mu?
(Evet/Hayır)
İlgili Şahsın
Ortaklık
Dönemine
Ait En Son
Sermaye
Payı (TL)
İlgili Şahsın
Ortaklık
Dönemine
Ait En Son
Sermaye
Payı (%)
Ortaklığı
Devam
Ediyor mu?
(Evet/Hayır)
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Evet
1,89
0,00
Evet
Evet
3,64
0,00
Evet
Yönetim Kurulu Üyesi
Evet
-
-
-
Şeker Kıbrıs Ltd.
Yönetim Kurulu Üyesi
Evet
-
-
-
Şeker Mortgage Fin. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
Evet
-
-
-
Evet
-
-
-
Şirket
Vestel Elektronik A.Ş.
Vestel Beyaz Eşya A.Ş.
Zorlu Enerji Elektrik
Üretim A.Ş.
Doğan Yayın Holding A.Ş.
Görevi (Başkan/Başk
an Vekili/Üye..vb.)
14
Download

Birleşme Duyuru Metni Ek 1