7- Kuru Kontak (Dijital Input)Girişleri
GM310 GSM/GPRS MODEM’IN 2 adet röle kumanda, 3 adette Dijital input
(Kuru kontak) girişi mevcuttur. Dijital Girişler iletkenlik algılama girişleridir. Şekil6’da görüleceği gibi Röle-1 ve Röle-2’nin kontakları, Dijital Girişlerin Ortak GND pini
ve diğer kontakların pinleri bulunmaktadır. Kuru kontak çıkışı veren bir cihazın
Dijital çıkışları GM310 GSM/GPRS MODEM’e bağlanmak istenirse öncelikle
bağlantısı yapılacak cihazın çıkışları
tespit edilir. Daha sonra tespit edilen bu
çıkısın iki pininden bir tanesi modemin
Dijital Giriş pinine, yani 8,9 veya 10
numaralı pinlerine, daha sonra harici
cihazın kuru kontak çıkışının 2. pini de
GM310 GSM/GPRS MODEM’IN Ortak
GND pinine bağlanmalıdır. GM310
GSM/GPRS MODEM’IN Dijital Girişlerine
kuru kontak çıkışı dışında kesinlikle farklı
bir bağlantı yapılmamalıdır. Voltaj çıkışı
bulunan herhangi bir bağlantı yapılması
durumunda cihaza zarar verebilir.
Şekil-6
8- Modemin Röle Çıkışları
GM310 GSM/GPRS MODEM’IN birbirinden bağımsız iki adet röle çıkışı
vardır. 1,2 ve 3(RLY1) pinleri 1. röle çıkış pinleridir. 4,5 ve 6 (RLY2) pinleri ise
2.röle çıkış pinleridir. Şekil-6’da bu pinlerin sıralaması ve röle kontaklarının
açıklaması mevcuttur. Modemin röle çıkışları ile maksimum 220 VAC – 10A
gücünde bir cihaz sürülebilir.
9- Cihaza Enerji Verilmesi
GM310 GSM/GPRS MODEM’e enerji verme işlemi, cihaz sabitlendikten,
ihtiyaç duyulan diğer bağlantılar yapıldıktan ve SIM kart takıldıktan sonra cihazın
besleme klemens girişine yapılmalıdır. Cihaz, 220V AC ile beslenmektedir ve
besleme girişi Şekil-7’de görülmektedir. İhtiyaç duyulan noktalarda cihaz 100 VAC
gerilim ile de beslenebilir.
Şekil-7
Cihaza enerji verildikten sonra üzerindeki klemenslere kesinlikle
dokunulmamalıdır. Montaj tamamlandıktan sonra klemens kapağı takılıp mühür
vidası yerine sabitlenmeli ve isteniyorsa mühüt teli ile mühürlenmelidir.
Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.
Çilehane Yolu Cd. Çamlıca Evleri Sitesi No:13/3
Küçük Çamlıca 34696 Üsküdar / İSTANBUL
Telefon: +90 216 547 67 00
Fax: +90 216 546 11 76
E-mail: [email protected]
GM310 GSM/GPRS Modem
Kolay Kurulum Kılavuzu
1- Cihazın Montajı
GM310 GSM/GPRS Modem’in montajını, anten konnektörü, besleme
kablo bağlantısı ve diğer girişlerinin kullanılmasına engel oluşturmayacak şekilde
yapınız. Montaj, cihazın arkasında bulunan ray yuvası kullanılarak DIN ray üzerine
yapılır. Cihazın montajı yapılmadan, cihazın monte edileceği yerde GSM şebeke
durumunun ve sinyal seviyesinin yeterli olup olmadığının kontrolünün yapılması
ileride yaşanabilecek olumsuzlukları önleme açısından önemlidir. Cihaza enerji
verme işlemi cihazın ihtiyaç duyulan diğer tüm bağlantıları yapıldıktan ve SIM kart
takıldıktan sonra yapılmalıdır. Cihaz üzerinde mühür vidası kullanılarak sabitlenen,
cihazın alt kısmında bulunan klemens kapağı bulunmaktadır. Montaj sırasında bu
klemens kapağı çıkartılarak ilgili bağlantılara ulaşılır. Bu kapak dışında cihazın geri
kalan kapak ve vidalarının sökülmesine gerek yoktur.
Şekil-1 DIN ray yuvası
Şekil-2 SMA Anten yuvası
2- Antenin Takılması ve Konumlandırılması
GM310 GSM/GPRS Modem ile SMA tipi konnektöre sahip GSM antenler
kullanılabilir. Antenin, kullanılacak GSM operatörün frekans bantları ile uyumlu
olduğundan emin olunmalıdır. Anten, cihaz klamens kapağı çıkarılıp anten
konnektörü cihaz üzerindeki SMA konnektöre sıkı bir şekilde takılmalıdır, anten
kablolu ise, anten sinyali olabildiğince iyi çeken bir yere konulmalı ve doğrudan
yağmur veya diğer sıvı temasına maruz kalmamalıdır. Anten, metal yüzeye
doğrudan yaslanmamalı, diğer anten ve elektronik cihazlardan en az 20cm
uzaklıkta bulunmalıdır. Bu direktiflere uyulmaması cihazın sinyal alımında veya
diğer cihazlar üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Cihazla birlikte verilen anten
birden fazla parçadan oluşabilir. Bu durumda antenin parçalarının birbirine sıkıca
geçtiğinden/vidalandığından emin olunmalıdır.
3- SIM Kartın Takılması ve Çıkarılması
SIM kart cihaza takılmadan önce (varsa) kartın pin kodu sorgulanmasının
kaldırılması gereklidir. SIM kart bir cep telefonuna takılmak sureti ile Güvenlik
bölümünden “Pin kodunun sorulması” ayarı “Hayır” yapılarak kartın pin kodu
sorgulaması kaldırılabilir. Yeni tip M2M hatlarda pin kodu sorgulaması
bulunmamaktadır. SIM kart cihazın enerjisi tamamen kesikken ve üzerinde bulunan
kırmızı ikaz ledi tamamen sönük durumda iken takılmalı veya sökülmelidir. Cihazda
enerji mevcutken ilgili sökme/takma işleminin yapılması SIM kart arızalarına
sebebiyet verebilir. Cihaz enerjisi kesildikten sonra kısa bir süre daha
Süperkapasitör özelliğine bağlı olarak üzerinde enerji barındırmaktadır.
SAYFA 1
7- Kuru Kontak (Dijital Input)Girişleri
GM310 GSM/GPRS MODEM’IN 2 adet röle kumanda, 3 adette Dijital input
(Kuru kontak) girişi mevcuttur. Dijital Girişler iletkenlik algılama girişleridir. Şekil6’da görüleceği gibi Röle-1 ve Röle-2’nin kontakları, Dijital Girişlerin Ortak GND pini
ve diğer kontakların pinleri bulunmaktadır. Kuru kontak çıkışı veren bir cihazın
Dijital çıkışları GM310 GSM/GPRS MODEM’e bağlanmak istenirse öncelikle
bağlantısı yapılacak cihazın çıkışları
tespit edilir. Daha sonra tespit edilen bu
çıkısın iki pininden bir tanesi modemin
Dijital Giriş pinine, yani 8,9 veya 10
numaralı pinlerine, daha sonra harici
cihazın kuru kontak çıkışının 2. pini de
GM310 GSM/GPRS MODEM’IN Ortak
GND pinine bağlanmalıdır. GM310
GSM/GPRS MODEM’IN Dijital Girişlerine
kuru kontak çıkışı dışında kesinlikle farklı
bir bağlantı yapılmamalıdır. Voltaj çıkışı
bulunan herhangi bir bağlantı yapılması
durumunda cihaza zarar verebilir.
Şekil-6
8- Modemin Röle Çıkışları
GM310 GSM/GPRS MODEM’IN birbirinden bağımsız iki adet röle çıkışı
vardır. 1,2 ve 3(RLY1) pinleri 1. röle çıkış pinleridir. 4,5 ve 6 (RLY2) pinleri ise
2.röle çıkış pinleridir. Şekil-6’da bu pinlerin sıralaması ve röle kontaklarının
açıklaması mevcuttur. Modemin röle çıkışları ile maksimum 220 VAC – 10A
gücünde bir cihaz sürülebilir.
9- Cihaza Enerji Verilmesi
GM310 GSM/GPRS MODEM’e enerji verme işlemi, cihaz sabitlendikten,
ihtiyaç duyulan diğer bağlantılar yapıldıktan ve SIM kart takıldıktan sonra cihazın
besleme klemens girişine yapılmalıdır. Cihaz, 220V AC ile beslenmektedir ve
besleme girişi Şekil-7’de görülmektedir. İhtiyaç duyulan noktalarda cihaz 100 VAC
gerilim ile de beslenebilir.
Şekil-7
Cihaza enerji verildikten sonra üzerindeki klemenslere kesinlikle
dokunulmamalıdır. Montaj tamamlandıktan sonra klemens kapağı takılıp mühür
vidası yerine sabitlenmeli ve isteniyorsa mühüt teli ile mühürlenmelidir.
Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.
Çilehane Yolu Cd. Çamlıca Evleri Sitesi No:13/3
Küçük Çamlıca 34696 Üsküdar / İSTANBUL
Telefon: +90 216 547 67 00
Fax: +90 216 546 11 76
E-mail: [email protected]
GM310 GSM/GPRS Modem
Kolay Kurulum Kılavuzu
1- Cihazın Montajı
GM310 GSM/GPRS Modem’in montajını, anten konnektörü, besleme
kablo bağlantısı ve diğer girişlerinin kullanılmasına engel oluşturmayacak şekilde
yapınız. Montaj, cihazın arkasında bulunan ray yuvası kullanılarak DIN ray üzerine
yapılır. Cihazın montajı yapılmadan, cihazın monte edileceği yerde GSM şebeke
durumunun ve sinyal seviyesinin yeterli olup olmadığının kontrolünün yapılması
ileride yaşanabilecek olumsuzlukları önleme açısından önemlidir. Cihaza enerji
verme işlemi cihazın ihtiyaç duyulan diğer tüm bağlantıları yapıldıktan ve SIM kart
takıldıktan sonra yapılmalıdır. Cihaz üzerinde mühür vidası kullanılarak sabitlenen,
cihazın alt kısmında bulunan klemens kapağı bulunmaktadır. Montaj sırasında bu
klemens kapağı çıkartılarak ilgili bağlantılara ulaşılır. Bu kapak dışında cihazın geri
kalan kapak ve vidalarının sökülmesine gerek yoktur.
Şekil-1 DIN ray yuvası
Şekil-2 SMA Anten yuvası
2- Antenin Takılması ve Konumlandırılması
GM310 GSM/GPRS Modem ile SMA tipi konnektöre sahip GSM antenler
kullanılabilir. Antenin, kullanılacak GSM operatörün frekans bantları ile uyumlu
olduğundan emin olunmalıdır. Anten, cihaz klamens kapağı çıkarılıp anten
konnektörü cihaz üzerindeki SMA konnektöre sıkı bir şekilde takılmalıdır, anten
kablolu ise, anten sinyali olabildiğince iyi çeken bir yere konulmalı ve doğrudan
yağmur veya diğer sıvı temasına maruz kalmamalıdır. Anten, metal yüzeye
doğrudan yaslanmamalı, diğer anten ve elektronik cihazlardan en az 20cm
uzaklıkta bulunmalıdır. Bu direktiflere uyulmaması cihazın sinyal alımında veya
diğer cihazlar üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Cihazla birlikte verilen anten
birden fazla parçadan oluşabilir. Bu durumda antenin parçalarının birbirine sıkıca
geçtiğinden/vidalandığından emin olunmalıdır.
3- SIM Kartın Takılması ve Çıkarılması
SIM kart cihaza takılmadan önce (varsa) kartın pin kodu sorgulanmasının
kaldırılması gereklidir. SIM kart bir cep telefonuna takılmak sureti ile Güvenlik
bölümünden “Pin kodunun sorulması” ayarı “Hayır” yapılarak kartın pin kodu
sorgulaması kaldırılabilir. Yeni tip M2M hatlarda pin kodu sorgulaması
bulunmamaktadır. SIM kart cihazın enerjisi tamamen kesikken ve üzerinde bulunan
kırmızı ikaz ledi tamamen sönük durumda iken takılmalı veya sökülmelidir. Cihazda
enerji mevcutken ilgili sökme/takma işleminin yapılması SIM kart arızalarına
sebebiyet verebilir. Cihaz enerjisi kesildikten sonra kısa bir süre daha
Süperkapasitör özelliğine bağlı olarak üzerinde enerji barındırmaktadır.
SAYFA 1
Sökme/takma işlemi sırasında kırmızı ikaz ledi sönük ise işleme devam
edilmelidir. SIM kart cihaza Şekil-3’de görüldüğü şekliyle takılır. SIM kart yuvanın
içine doğru çıt sesi gelene kadar itilerek yuvaya oturması sağlanır. SIM kartı
çıkarmak gerektiğinde ise SIM kartı tekrar yuvanın içine doğru çıt sesi gelene kadar
itilerek serbest kalması sağlanır ve tutulabilecek kadar kısmının kendiliğinden dışarı
çıkması beklenir. Çıkan kısmından tutularak yuvadan tamamen çıkartılır. SIM kart
yuva içerisindeyken cihaz enerjilendiğinde şebekeye girip girmediği üzerinde yanıp
sönen kırmızı renkli GSM Durum ledinin durumundan anlaşılabilir. Ayrıca cihaza
takılmış olan SIM kartın numarasına arama yapmak sureti ile de şebekeye girme
durumunu anlaşılabilir.
Şekil-3 SIM kart takılma şekli ve takıldıktan sonraki görünüm
SIM kart ve şebeke durumu ile alakalı karşılaşılacak muhtemel
durumlar aşağıda belirtilmiştir;
Şebeke dışı durumunda;

Aradığınız kişiye şuan ulaşılamıyor... (Hat görüşmeye açık,
ama cihaz şebekede değil)

Aradığınız numara geçici olarak servis dışıdır. (Hat görüşmeye
kapalı, operatör ile temas kurulmalı)

Aradığınız numara kullanılmamaktadır. (Hat görüşmeye kapalı,
operatör ile temas kurulmalı)
Şebeke durumunda;

Arama yapıldığında sinyal uyarısı seklinde ses gelebilir. (Cihaz
şebekede)

Arama yapıldığında normal çalabilir ve çaldıktan sonra
meşgule düşer. (Cihaz şebekede)
4- Işık Durumları
Cihaz üzerinde 4 adet LED bulunmaktadır. Bu Led’lerin cihaz üzerindeki konumları
Şekil-4’te görülmektedir. Bunlardan soldan 1. yeşil olanı enerji (watcdog) ledi, 2.
Kırmızı olan led GSM durum led’i, kalan 2 led ise opsiyonel özellik ledleridir. GSM
durum Led’i modemin şebekede olup olmadığını anlamamızda yardımcı
olmaktadır.
Şekil-4 LED konumları
GSM durum Led’inin yanma-sönme
düzenleri ile ilgili farklı durumlar yanda
açıklanmaktadır.
Kırmızı LED Durumu
Sürekli sönük
600ms yanık
600ms sönük
75ms yanık
3sn sönük
75ms yanık / 75ms
sönük
75ms yanık / 3sn sönük
500ms yanık
50ms sönük
Cihaz GSM şebekesine girmiş durumda ve GPRS’e bağlı.
Sürekli yanık
Cihaz GSM şebekesine girmiş durumda ve sürmekte
olan aktif bir CSD (GSM Data) bağlantısı mevcut.
Cihaz GSM şebekesine girmiş durumda ve GPRS’e bağlı ve
GPRS üzerinden aktif olarak veri transferi gerçekleştiriyor.
5- RS232 portu (Opsiyoneldir, her cihazda bulunmayabilir)
GM310 GSM/GPRS MODEM üzerinde 5 pinli klemens bulunmaktadır. Bu klemens
üzerinden 3 pin RS232 haberleşme için kullanılabilir ve harici cihazlar ile iletişim kurulabilir.
Haberleşme için kullanılabilecek pinlerin açıklamaları Şekil-5’te gösterilmiştir. Bunun için 5’li
soketin 3, 4 ve 5 numaralı pinleri kullanılmaktadır.
Bu pinler: 3 numaralı pin: GND (-), 4 numaralı pin: RS232 TXD (Modemden Veri Çıkısı), 5
numaralı pin: RS232 RXD (Modeme Veri Girişi)
Modeme elektrik sayacı gibi harici bir cihaz bağlanmak istenirse;
Sayacın, RX (alma) pini modemin 4.pinine, TX (gönderme) pini modemin 5.pinine, GND(-) çıkışı
da modemin 3. pinine bağlanmalıdır.
Önemli Uyarılar: GM310 GSM/GPRS MODEM ile RS232 portu üzerinden sağlıklı
haberleşme sağlayabilmek için RS232 standartlarına uygun kablo kullanılmalı, ekranlı (shielded)
olmalı ve en fazla 15m uzunlukta olmalıdır. RS232 bağlantısı yapılırken bağlantı kurulacak
cihazın portunun düz veya çapraz kablo kullanma ihtiyacı gibi durumlar göz önünde
bulundurulmalıdır.
6- RS485 Portu
GM310 GSM/GPRS MODEM’DE
RS485 portu mevcut olup, bu port
vasıtasıyla birden fazla elektrik sayacı ve
röle gibi cihazların okuması yapılabilir.
Şekil-5’te de görüleceği gibi RS485 portu
için 2 pin kullanılmaktadır. Bunlar A+ (pin 1)
B- (pin2) şeklindedir. A ve B şeklindeki
isimlendirme değişik markalı elektronik
cihazlar arasında farklılık gösterebilmekte ve bazı üreticiler A, B çıkışlarını ters
isimlendirmektedir. A ve B’den ziyade + ve – polarizasyonu daha kesinlik
taşımaktadır. RS485 hattındaki tüm cihazların A+ ve B- pinleri esleşmiyorsa sağlıklı
haberleşme olmayacaktır. Hat üzerindeki tek bir cihazın A+, B- bağlantısının ters
yapılmış olması bile, diğer tüm cihazların haberleşmesini olumsuz etkileyebilir veya
tamamen engelleyebilir.
Bu pinler: 1 numaralı pin: RS485 A+ ve 2 numaralı pin: RS485 B-
SAYFA 2
SAYFA 3
Sökme/takma işlemi sırasında kırmızı ikaz ledi sönük ise işleme devam
edilmelidir. SIM kart cihaza Şekil-3’de görüldüğü şekliyle takılır. SIM kart yuvanın
içine doğru çıt sesi gelene kadar itilerek yuvaya oturması sağlanır. SIM kartı
çıkarmak gerektiğinde ise SIM kartı tekrar yuvanın içine doğru çıt sesi gelene kadar
itilerek serbest kalması sağlanır ve tutulabilecek kadar kısmının kendiliğinden dışarı
çıkması beklenir. Çıkan kısmından tutularak yuvadan tamamen çıkartılır. SIM kart
yuva içerisindeyken cihaz enerjilendiğinde şebekeye girip girmediği üzerinde yanıp
sönen kırmızı renkli GSM Durum ledinin durumundan anlaşılabilir. Ayrıca cihaza
takılmış olan SIM kartın numarasına arama yapmak sureti ile de şebekeye girme
durumunu anlaşılabilir.
Şekil-3 SIM kart takılma şekli ve takıldıktan sonraki görünüm
SIM kart ve şebeke durumu ile alakalı karşılaşılacak muhtemel
durumlar aşağıda belirtilmiştir;
Şebeke dışı durumunda;

Aradığınız kişiye şuan ulaşılamıyor... (Hat görüşmeye açık,
ama cihaz şebekede değil)

Aradığınız numara geçici olarak servis dışıdır. (Hat görüşmeye
kapalı, operatör ile temas kurulmalı)

Aradığınız numara kullanılmamaktadır. (Hat görüşmeye kapalı,
operatör ile temas kurulmalı)
Şebeke durumunda;

Arama yapıldığında sinyal uyarısı seklinde ses gelebilir. (Cihaz
şebekede)

Arama yapıldığında normal çalabilir ve çaldıktan sonra
meşgule düşer. (Cihaz şebekede)
4- Işık Durumları
Cihaz üzerinde 4 adet LED bulunmaktadır. Bu Led’lerin cihaz üzerindeki konumları
Şekil-4’te görülmektedir. Bunlardan soldan 1. yeşil olanı enerji (watcdog) ledi, 2.
Kırmızı olan led GSM durum led’i, kalan 2 led ise opsiyonel özellik ledleridir. GSM
durum Led’i modemin şebekede olup olmadığını anlamamızda yardımcı
olmaktadır.
Şekil-4 LED konumları
GSM durum Led’inin yanma-sönme
düzenleri ile ilgili farklı durumlar yanda
açıklanmaktadır.
SAYFA 2
Açıklama
Cihazın içindeki modülü çalışmıyor veya üzerinde herhangi bir
yazılım yüklü değil
Cihaz GSM şebekesine girmemiş durumda, olası sebepler:
Cihaz çalışmaya yeni başladı ve henüz şebeke
aranıyor SIM kart takılı değil
SIM kart takılı ama PIN kodu sorgulama devre dışı
bırakılmamış durumda
Cihaz yeterince sinyal alamıyor, bölgede sinyal
zayıf, antenin konumu kötü veya anten takılı değil
Cihaz GSM şebekesine girmiş durumda
Kırmızı LED Durumu
Sürekli sönük
600ms yanık
600ms sönük
75ms yanık
3sn sönük
Açıklama
Cihazın içindeki modülü çalışmıyor veya üzerinde herhangi bir
yazılım yüklü değil
Cihaz GSM şebekesine girmemiş durumda, olası sebepler:
Cihaz çalışmaya yeni başladı ve henüz şebeke
aranıyor SIM kart takılı değil
SIM kart takılı ama PIN kodu sorgulama devre dışı
bırakılmamış durumda
Cihaz yeterince sinyal alamıyor, bölgede sinyal
zayıf, antenin konumu kötü veya anten takılı değil
Cihaz GSM şebekesine girmiş durumda
75ms yanık / 75ms
sönük
75ms yanık / 3sn sönük
500ms yanık
50ms sönük
Cihaz GSM şebekesine girmiş durumda ve GPRS’e bağlı.
Sürekli yanık
Cihaz GSM şebekesine girmiş durumda ve sürmekte
olan aktif bir CSD (GSM Data) bağlantısı mevcut.
Cihaz GSM şebekesine girmiş durumda ve GPRS’e bağlı ve
GPRS üzerinden aktif olarak veri transferi gerçekleştiriyor.
5- RS232 portu (Opsiyoneldir, her cihazda bulunmayabilir)
GM310 GSM/GPRS MODEM üzerinde 5 pinli klemens bulunmaktadır. Bu klemens
üzerinden 3 pin RS232 haberleşme için kullanılabilir ve harici cihazlar ile iletişim kurulabilir.
Haberleşme için kullanılabilecek pinlerin açıklamaları Şekil-5’te gösterilmiştir. Bunun için 5’li
soketin 3, 4 ve 5 numaralı pinleri kullanılmaktadır.
Bu pinler: 3 numaralı pin: GND (-), 4 numaralı pin: RS232 TXD (Modemden Veri Çıkısı), 5
numaralı pin: RS232 RXD (Modeme Veri Girişi)
Modeme elektrik sayacı gibi harici bir cihaz bağlanmak istenirse;
Sayacın, RX (alma) pini modemin 4.pinine, TX (gönderme) pini modemin 5.pinine, GND(-) çıkışı
da modemin 3. pinine bağlanmalıdır.
Önemli Uyarılar: GM310 GSM/GPRS MODEM ile RS232 portu üzerinden sağlıklı
haberleşme sağlayabilmek için RS232 standartlarına uygun kablo kullanılmalı, ekranlı (shielded)
olmalı ve en fazla 15m uzunlukta olmalıdır. RS232 bağlantısı yapılırken bağlantı kurulacak
cihazın portunun düz veya çapraz kablo kullanma ihtiyacı gibi durumlar göz önünde
bulundurulmalıdır.
6- RS485 Portu
GM310 GSM/GPRS MODEM’DE
RS485 portu mevcut olup, bu port
vasıtasıyla birden fazla elektrik sayacı ve
röle gibi cihazların okuması yapılabilir.
Şekil-5’te de görüleceği gibi RS485 portu
için 2 pin kullanılmaktadır. Bunlar A+ (pin 1)
B- (pin2) şeklindedir. A ve B şeklindeki
isimlendirme değişik markalı elektronik
cihazlar arasında farklılık gösterebilmekte ve bazı üreticiler A, B çıkışlarını ters
isimlendirmektedir. A ve B’den ziyade + ve – polarizasyonu daha kesinlik
taşımaktadır. RS485 hattındaki tüm cihazların A+ ve B- pinleri esleşmiyorsa sağlıklı
haberleşme olmayacaktır. Hat üzerindeki tek bir cihazın A+, B- bağlantısının ters
yapılmış olması bile, diğer tüm cihazların haberleşmesini olumsuz etkileyebilir veya
tamamen engelleyebilir.
Bu pinler: 1 numaralı pin: RS485 A+ ve 2 numaralı pin: RS485 BSAYFA 3
Download

GM310 GSM/GPRS Modem Kolay Kurulum - TBI