o
FIRST QUALITY CERTIFICATI
3
SERTIFIKA
Bu Sertifika,
GUNEY DOGALGAZ SANAYI VE TICARET
ANONiM §iRKETi
Kurtuiu§ Mahallesi Ziyapa§a Bulvan Q.Sokak Bu§ra Apartmani No: 1/1
Seyhan / Adana / Turkiye
kurulu§unun,
KARBONDIOKSiT URETIMi, SATI^Z VE DAGITIMI
kapsammda,
G M P
(Good Manufacturing Practice)
§artlarina uyan bir sistem kurdugunu ve uyguladigini onaylamak uzere
verilmi§tir.
ilk Verili$ Tarihi : 18.02.2014
Beige Tarihi
: 18.02.2014
Beige Periyodu
: 3 Yil
Biti? Tarihi
: 17.02.2015
Sertifika No
: 01.14.1510.9159
First QuaHty/Qi ifjcation
n Onayi
Sistem fierlnf
:02.18
istanbbu
FQC Uluslar Arasi Belgelftidfrniarvef Eoftim Hizmetleri Anonim Sirketi
Hanimeli Caddesi Pres^U^kezMoAOYAaZflmrutevler - Maltepe / ISTANBUL/TURKiYE T : +90 216 444 21 41 / +90 216 457 69 08 F: +90 216 457 98 69
Bu beige, mu§teri»fin FQC'nin / u r a M r i n a ve soziejnne jartlarina uydugu surece gegerlidir. Sertifll<a gegerliiik durumu FQC internet sitesinden takip edilebilir.
www.fqc.com.ff [email protected]
Download

FOC - GMP