lezzetin
Vazgeçilmez
Yeni Adresi...
Merkez Mah. fiehit Mithat Y›lmaz Cad. No:58/B Sar›yer
Siparifl Tel: 242 85 00
KAAN
7/24
Kalite ve
güvenli
hizmet
EMLAK & OTO K‹RALAMA
Gencay ÇINAR
EN YEN‹ ARAÇLAR EN UYGUN
F‹YATLAR ‹LE H‹ZMET‹N‹ZDEY‹Z
Merkez Mah. Yeni Mah.
No:3/A (Akbank Karfl›s›)
Sar›yer
[email protected]
Karakütük Cad. No:21/A Yeni Mahalle - Sar›yer
T: 242 54 44 - Gsm: 0535 662 34 41 - www.gencayrentacar.com
MA
Y›ll›k F‹LO K‹RALA
Günlük • Ayl›k •
• Y›l: 5 • Say›: 72 /MAYIS 2014 • www.sariyerposta.com • AYLIK GAZETE / ÜCRETS‹ZD‹R
tesiz
Formali LE
‹T
S
K
A
T
12
Araç
Kiralay›n
Merkez Mah. Sefir Sk. No:15 Sar›yer
[email protected]
Tel: 0212 242 77 13 - 0532 782 94 20
Yeni dizayn›m›z
ve dekorumuzla
siz müflterilerimize
hizmet vermekten
onur duyar›z
Akçam Sk. No: 3
D:19 4.Levent
(Metro Ç›k›fl› Ziraat
Bank. Üstü)
(0212) 283 63 36
(0555) 801 49 35
(0532) 783 04 47
fiehit Mithat Y›lmaz Cd.
Sar›hüseyin Sk. No: 8 Sar›yer
(0212) 218 22 58
BAfiIMIZ
SA⁄OLSUN
Yüre¤imizi yakan ve
milletimizi yasa bo¤an
SOMA’daki
elim kazada yaflam›n›
yitiren vatandafllar›m›za
Allah’tan rahmet,
aileleri baflta
olmak üzere,
tüm Türkiye’ye baflsa¤l›¤›
ve yaral›lara
acil flifalar diliyoruz.
Ülkemizin ac›s›n› derinden
pafllafl›yoruz.
HÜSEY‹N OTOMOT‹V
OTO
OTO
OTO
ALIM
ALIM
SATIM
SATIM
OTO
OTO
OTO ALIM
ALIM
ALIM
ALIM &
&&
&&
& SATIM
SATIM
SATIM
SATIM
Hüseyin NACAKGED‹⁄‹
0533 710 66 09
DO⁄AL LEZZET‹ ÖZLEYENLERE...
Haydar Aliyev Cad. No: 48 Kireçburnu
Tel: 0212 262 10 59 Faks: 0212 262 54 03
SENTEZ
H‹DROFOR
Yetkili Bayii & Servis
Bülent DÜZCÜ
Motor Bobinaj
Servis Sorumlusu
Havuz Pompa Onar›m›
0532 346 38 36
Hidrofor Tamir ve Bak›m›
0541 346 38 36
Viflne 2 Mah. Kapal›çarfl› Blok
No:46 Zekeriyaköy
Tel: 0212 202 64 20
Fax: 0212 202 64 21
www.sentezhidrofor.com
[email protected]
ORN‹SS
Çiçekçilik & Organizasyon
Hatice Karaman
Merkez Mah.
Yenimahalle Cad.
No: 77/A Sar›yer
Tel: 0212 218 06 02 - Fax: 0212 218 06 03
fiehit Mithat Y›lmaz Cd.
Kekik Sk. No: 9/1 Sar›yer
(0212) 218 00 22
Adnan Menderes Cad.
No: 49/A Bahçeköy - Sar›yer
[email protected]
Tel: 0212 226 21 20
Fax: 0212 226 20 23
Gsm: 0542 787 10 10
Orhan KÜÇÜK
Tüm özel günlerinizde
toplu sipariflleriniz al›n›r.
Cumhuriyet Mah.
Arabayoyu Cd. No:60/A
Tarabya üstü
0212 262 38 98
0535 569 78 79
Download

BAfiIMIZ SA⁄OLSUN