29. ULUSLARARASI
KINESIO TAPING SEMPOZYUMU
1-2 KASIM 2014
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL, TÜRKİYE
BİLİMSEL SEKRETERYA
Gul Baltaci, PT, Prof, CKTI
Türkiye
Kamil Yazicioglu, MD, Prof, CKTI
Türkiye
KONUŞMACILAR (Alfabetik sırayla)
Afsun Nodehi Moghaddam, PT, PhD
Iran
Murat Zinnuroglu, MD, PhD, CKTI
Türkiye
Baris Kafa, MD
Türkiye
Neslihan Coskun, PT
Türkiye
Ceren Gursen, PT, MS
Türkiye
Nevin Ergun, PT, Prof.
Türkiye
Christine Chien-Ting Hung, PT, CKTI
Tayvan
Nihan Kafa, PT, PhD
Türkiye
David Saorin Morote, PT, Osteopath, AMP, CKTI
İspanya
Nihan Ozunlu Pekyavas, PT, PhD, CKTI
Türkiye
Diego Cerro Torre,
İspanya
Ozgun Kaya Kara, PT, MS, CKTP
Türkiye
Dragan Dmitrovic, PT, CKTI
Sırbistan
Pınar Borman MD, Prof.
Türkiye
Elisha Vered, CKTI
İsrail
Razie Joghatin Alibazi, PT
Iran
Francisco Garcia-Muro San Jose, PT, MSc, CKTI
İspanya
Richard Cheung, DC, ATC, CKTI
USA
Frank Tore Jacobsen, PT, CKTI
Norveç
Sabrina Collins, CLT, CKTI
İngiltere
Gema Rosa Quintana Portilla,
İspanya
Sehnaz Yuce, PT
Türkiye
Ghazi Sarhan, PT, CKTI
Bahreyn
Serap Kaya, PT, PhD
Türkiye
Gudrun Collins, CLT, CKTI
İngiltere
Seyda Diker PT
Türkiye
Gul Baltaci, PT, Prof, CKTI
Türkiye
Seyit Citaker, PT, PHD
Türkiye
Hans-Michael Klein, MD, Prof.
Almanya
Stefano Frassine, PT, CKTI
Italya
Joanna Po-Chin Chou, PT, CKTI
Tayvan
Suna Omeroglu, PT
Türkiye
José María González Ruiz, PT, CKTI
İspanya
Sylvia Shih-Yung Chen, PT, CKTP
Tayvan
Kamil Yazicioglu, MD, Prof, CKTI
Türkiye
Thiago Vilela Lemos, PT, Prof, CKTI
Iran
Kenzo Kase,
Japonya
Troy Lavigne, CMT, CKTI
USA
Lee Clark, BSc, MCSP, SRP, ACPAT, CatA, CKTI İngiltere
Tuncay Peker, PT
Türkiye
Luis Mesones Revuelta,
İspanya
Turkan Akbayrak, PT, Prof
Türkiye
Mintaze Kerem Gunel, PT, Prof
Türkiye
29. Uluslararası Kinesio Taping Sempozyumu Programı
1 Kasım 2014 Cumartesi
7:50 - 8:20
8:20 - 8:25
Kayıt
Açılış Konuşması
8:25 - 8:40
Vaka Sunumları
8:40 - 8:55
8:55 - 9:40
Kinesio and KTAI’nın Tarihçesi
Sunum
9:40 - 9:55
Üst Trapez kası Myofasyal Ağrı Sendromunda José María González Ruiz, PT, CKTI; Diego
Kinezyo Bantlama Yönteminin orta dönem
Cerro Torre, Luis Mesones Revuelta y Gema
etkileri: Randomize ve Çift Kör Klinik Çalışma Rosa Quintana Portilla
9:55 - 10:10
Skapular Diskinezide Kinezyo Bantlamanın
etkisi
Razie Joghatin Alibazi, PT; Thiago Vilela
Lemos, PT, Prof, CKTI; Afsun Nodehi
Moghaddam, PhD, PT
Skapular Diskinezide Sanal Gerçeklik
10:10 - 10:25 Egzersiz Programı ve Kinezyo bantlamanın
Etkisi
Nihan Ozunlu Pekyavas, PT, PhD, CKTI;
Nevin Ergun, PT, PhD, Prof.
10:25 - 10:45 Kısa Sözel Sunumlar
Pınar Borman, Seher Kocaoğlu et al.; Nilgun
Ustun, Ayhan Mansuroğlu et al.; Thiago Vilela
Lemos; Aydan Aytar, Nihan Ozunlu Pekyavas
Gul Baltaci, PhD, PT, CKTI
Dragan Dmitrijevic,PT, CKTI; Ghazi Sarhan,
DPT, MSc, CKTI; Sehnaz Yuce, PT
KTAI Personeli
Dr. Kenzo Kase
10:45 - 11:15 ARA
Periventriküler Lökomalazili çocukta Kinezyo
11:15 - 11:30 Bantalmanın ambulasyon performansını
arttırmada kullanımı
11:30 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 12:45
12:45 - 13:45
13:45 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 17:00
Sylvia Shih-Yung Chen, PT, CKTP; Christine
Chien-Ting Hung, PT, CKTI; Joanna Po-Chin
Chou, PT, CKTI
Nihan Kafa, Seyit Citaker, Suna Omeroglu,
Kinezyo Bantlama gerçekten EpidermalTuncay Peker, Neslihan Coskun, Baris Kafa,
Dermal mesafeyi arttırır mı? Histolojik Çalışma
Seyda Diker
Araştırmaların İncelenmesi
Soru/Cevap
Canlı Klinik Gösterim
Dr Kenzo Kase
ÖĞLE ARASI
Workshop: Sakroiliak eklem instabilitelerinde
Elisha Vered, CKTI
Kinezyo Bantlama
Workshop: Cerrahi sonrası Ağrıda Kinezyo
David Saorin Morote, PT, Osteopath, AMP,
Bantlama
CKTI
Workshop: Lenfödem ve Mastektomi sonrası
Sabrina Collins, CLT, CKTI; Gudrun Collins,
Ödemde Kinezyo Bantlama
CLT, CKTI
ARA
Workshop: Hamstringlerim gerçekten gergin
Richard Cheung, DC, ATC, CKTI
mi? Değerlendirme ve tedavi
Workshop: Nörolojik durumlarda Kinezyo
Kamil Yazicioglu, MD, CKTI & Murat
Bantlama
Zinnuroglu, MD, CKTI
Workshop: Spor Yaralanmalarında ve
toparlanmada Kinezyo Bantlama
Stefano Frassine, PT, CKTI
29. Uluslararası Kinesio Taping Sempozyumu Programı
2 Kasım 2014 Pazar
7:50 - 8:20
8:20 - 8:25
8:25 - 8:55
8:55 - 9:10
9:10 - 9:25
9:25 - 9:45
Kayıt
Açılış
Poster Sunumları
Kinezyo Bantlama araştırmalarının temel
standartları
Atla ilgili güncel çalışmalar ve Kinezyo
Bantlama
Kısa Sözel Sunumlar
Kardiak Cerrahi sonrası Ağrı ve Yara
bakımında Kinezyo Bantlamanın etkisi
10:30 - 11:00 ARA
9:45 - 10:30
11:00 - 11:15 Literatür inceleme
11:15 - 11:30 Çoklu araştırma projelerinin incelenmesi
Serebral Palsili çocuklarda Kinezyo
11:30 - 11:45 Bantlamanın kronik konstipasyon üzerine
etkisi: Pilot çalışma
11:45 - 12:00 Soru/Cevap
Panel: Cerrahi sonrası Tedavi ve
12:00 - 12:30
Rehabilitasyon
12:30 - 12:45 Teşekkür ve toplu fotoğraf çekimi
12:45 - 13:45 ÖĞLE ARASI
Workshop: Sakroiliak eklem instabilitelerinde
Kinezyo Bantlama
Workshop: Cerrahi sonrası Ağrıda Kinezyo
13:45 - 15:15
Bantlama
Workshop: Lenfödem ve Mastektomi sonrası
Ödemde Kinezyo Bantlama
15:15 - 15:30 ARA
Workshop: Hamstringlerim gerçekten gergin
mi? Değerlendirme ve tedavi
15:30 - 17:00 Workshop: Nörolojik durumlarda Kinezyo
Bantlama
Workshop: Spor Yaralanmalarında ve
toparlanmada Kinezyo Bantlama
* Programda değişiklik yapma hakkı saklıdır *
Frank Tore Jacobsen, PT, CKTI
Lee Clark, BSc, MCSP, SRP, ACPAT, CatA,
CKTI
Ceren Gursen, Deniz Inanoglu et al; Dario
Villa; Gulcan Harput, Burak Ulusoy et al.;
Demet Tekin, Gul Baltacı
Prof. Hans-Michael Klein, MD
Francisco Garcia-Muro San Jose, PT, MSc,
CKTI
Troy Lavigne, CMT, CKTI
Ozgun Kaya Kara, PT, MS, CKTP; Ceren
Gursen, PT, MS; Serap Kaya, PT, PhD;
Turkan Akbayrak, PT, PhD; Mintaze Kerem
Gunel, PT, PhD; Gul Baltaci, PT, PhD, CKTI
Elisha Vered, CKTI
David Saorin Morote, PT, Osteopath, AMP,
CKTI
Sabrina Collins, CLT, CKTI; Gudrun Collins,
CLT, CKTI
Richard Cheung, DC, ATC, CKTI
Kamil Yazicioglu, MD, CKTI & Murat
Zinnuroglu, MD, CKTI
Stefano Frassine, PT, CKTI
Download

Sempozyum Programını indir (452 KB)