MACRO AQUA
PCD-222 KULLANIM KILAVUZU
Mod tuşu: 4 modu vardır. Modlar birbirinden bağımsız ayarlanabilir.
Mod 1: 2 ayrı pompayı 6 ayrı hıza sahip olabilecek şekilde bağımsız ayarlayabilirsiniz.
Mod 2: Gel-git modu. Her iki pompanın hızları da 12 saatte bir değişecek şekilde
ayarlanır. Pompa 1, birinci seviyede başlatılırken pompa iki, altıncı seviyeden başlatılır.
12 saat sonra pompa bir altıncı seviyeye gelirken, pompa iki birinci seviyeye gelir.
Mod 3: Her iki pompanın da güçlü dalga oluşturma zamanı ayrı ayarlanır. Pompanın
birisi birinci seviyede çalışmaya başlar ve beş saniye sonra altıncı seviyeye gelir; bu
durum 10-60 saniye arasında sürecek şekilde ayarlanabilir. Bu tip ayarlama işlemine bir
döngü denir. Fabrika ayarı 10 saniyedir.
Kullanım: Seçim için 1/2'ye basınız.



Pompa 1 için zaman ayarı (tek bir ışık yanar)
Pompa 2 için zaman ayarı (tek bir ışık yanar)
Normal mod
Ayarlama: 1/2'ye basarak pompayı seçiniz. Seçilen pompanın ışığı yanacaktır. Yalnızca ışığı yanan pompanın zamanı ayarlanabilir; öteki pompanın ışığı
kapalı olmasına rağmen pompalar normal çalışmalarına devam eder. Aşağı ve yukarı tuşlarına basarak dalganın gücü ayarlanır; her bir basışta bir ışık
daha yanar, her bir ışık 10 saniyedir; 10'dan 60 saniyeye kadar seçim yapılabilir. Tekrar 1/2'ye bastığınızda diğer pompanın ayarına geçersiniz. Bir kez
daha 1/2'ye bastığınızda ayar modundan çıkıp normal moda geri döner. Normal moda döndüğünde her iki pompanın ayarı sıfırlanır.
Mod 4: Pompalardan birisi güçlü dalga moduna ayarlıyken diğer ise 6 seviyeden birisine ayarlanabilir. Pompa birin güçlü dalga modunun zamanı
ayarlanabilir. Seviye birden başlayarak seviye seviye yükselir ve altı saniye içinde altıncı seviyeye ulaşır. Altıncı seviye 10-60 saniye arasında sürer,
sonra seviye bire düşer ve dört saniye bu seviyede kalır. Böylece bir döngü tamamlanır. Fabrika ayarı 10 saniyedir. Pompa iki de altı seviye şeklinde
ayarlanabilir.
Durum göstergesi:
1. Durum ışıkları: Normal çalışma-Turuncu; Durma modu-Kırmızı; Gece modu-Yeşil; Ayar modu-Kırmızı ve yeşil yanıp söner.
2. Birinci motor durum ışığı: Hız göstergesi. Tek bir ışık bir seviyeyi göstermektedir, yanıp sönerken zaman ayarlaması yapılmaktadır.
3. İkinci motorun durum ışığı: Hız göstergesi. Tek bir ışık bir seviyeyi göstermektedir, yanıp sönerken zaman ayarlaması yapılmaktadır.
Kullanım düğmesi:
1. AYAR DÜĞMESİ: İşlevi için pompanın seçilmesini ya da normal çalışma
moduna dönülmesini sağlar. Bir pompaya ait ışık yanarken hız seviyesi
ayarlanabilir.
2. Yukarı düğmesi: Güçlü dalganın süresi ya da dalganın seviyesi
ayarlanırken yükseltmek için kullanılır. Altıncı seviyeye kadar
yükseltilebilir ve her bir ışık bir seviyeye denk gelmektedir. Ayar
otomatik olarak kaydedilir. Güçlü dalga zamanı ayarlanırken pompaya
ait ışıklar yanıp söner.
Aşağı düğmesi:
Güçlü dalganın süresi ya da dalganın seviyesi
ayarlanırken azaltmak için kullanılır. Birinci seviyeye kadar düşürülebilir
ve her bir ışık bir seviyeye denk gelmektedir. Ayar otomatik olarak
kaydedilir. Güçlü dalga zamanı ayarlanırken pompaya ait ışıklar yanıp söner.
3.Besleme (Duraklama) düğmesi: Normal çalışma için kullanılır. Bastıktan sonraki yarım saat boyunca, eski hızlarına dönene kadar en düşük hız
seviyesini ayarlar. Bu otuz dakika içinde yapılan bir işlem motorların eski hız seviyelerine dönmesine neden olacaktır. (Kırmızı bir ışık ve hız
göstergesinin ışıkları duraklama modunda olduğunu belirtmek için yanıp söner.) Güçlü dalga modunda, bu düğme ayar ve süre bilgisinin kaydedilmesi
için kullanılır. Pompa hızı ve süreyi kaydetmek için bu düğmeye basınız-seçili pompanın ışıklarının hepsi, ayar yapılmadan önce, iki kez yanıp söner.
Ayardan sonra pompa normal işleyişine devam eder.
GECE MODU:
Kutu içeriğinde bir ışık sensörü vardır. İki pompa da gün ışığında çalışacak şekilde ayarlanır ve geceleyin pompanın ikisi de birinci seviyeye otomatik
olarak düşer.
Duraklama düğmesi ve gece modu, bütün modalara uygulanabilir. Bu ayarda eğer bir çalışma düğmesine 60 saniye içinde basılmazsa pompalar
normal çalışma moduna geri döner.
Download

MacroAqua PCD-222