FC 330
FAN COİL ODA TERMOSTATI
www.generallife.com.tr
KULLANIM KILAVUZU
Saat ve Tarih Ayarlama
tuşuna 3 saniye basılı tutunuz. İlk önce dakika kısmını “+”, “-” tuşları ile ayarlayınız.
tuşuna tekrar basarak “+”, “-” tuşları ile saat kısmını ayarlayınız.
tuşuna tekrar basarak “+”, “-” ile günleri ayarlayınız.
Bu menüde 1'den 7'ye kadar rakam olmaktadır. Rakam açıklamaları aşağıda yazdığı gibidir.
1- Pazartesi
2- Salı
3- Çarşamba
4- Perşembe
5- Cuma
6- Cumartesi
7- Pazar
Mod Sıcaklığı Set Etme (Tatil, Ekonomi, Konfor Modları)
tuşuna 3 saniye basılı tutunuz. Çıkan ekranda
tatil modunun ısı değerini “+”, “-” tuşlarıyla ayarlayınız.
tuşuna tekrar basarak “+”, “-” tuşları ile
ekonomi modu ısı değerini ayarlayınız.
tuşuna tekrar basarak “+”, “-” tuşları ile
konfor modu ısı değerini ayarlayınız.
tuşuna tekrar basarak menüden çıkınız.
Mod Değiştirme
www.generallife.com.tr
(M) butonu ile istediğiniz mod da çalıştırabilirsiniz. (M) butonuna her basışta sırayla
konfor modu ve
haftalık program modu olarak değiştirebilirsiniz.
tatil modu,
ekonomi modu,
Haftalık Program Ayarlama
Örnek Programlama
Salı
00:00
Ekonomi
Ekonomi
01:00
Ekonomi
Ekonomi
02:00
Ekonomi
Ekonomi
03:00
Ekonomi
Ekonomi
04:00
Ekonomi
Ekonomi
05:00
Ekonomi
Ekonomi
06:00
Ekonomi
Ekonomi
07:00
Konfor
Konfor
08:00
Konfor
Konfor
09:00
Ekonomi
Ekonomi
10:00
Ekonomi
Ekonomi
11:00
Ekonomi
Ekonomi
12:00
Ekonomi
Ekonomi
13:00
Ekonomi
Ekonomi
14:00
Ekonomi
Ekonomi
15:00
Ekonomi
Ekonomi
16:00
Ekonomi
Ekonomi
17:00
Konfor
Konfor
18:00
Konfor
Konfor
19:00
Konfor
Konfor
20:00
Konfor
Konfor
21:00
Konfor
Konfor
22:00
Konfor
Konfor
23:00
Ekonomi
Ekonomi
butonuna 3 saniye basılı tutunuz.
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
butonu ile ekranın sol üst köşesinde günleri seçiniz. Ekranın altında 1'den 24'e kadar
rakamlar görünmektedir. Bu rakamlar saatleri temsil eder. “+”, “-” butonları ile saatleri
modda olacağını ayarlayınız. Ayarlarınız bittiğinde
butonuna basarak menüden çıkınız.
butonu ile o saatlerde hangi
www.generallife.com.tr
Pazartesi
Isı Kalibrasyon ve Sensör Ayarı
(M) butonuna 3 saniye basılı tutunuz. Karşınıza ısı kalibrasyon, sensör seçimi, oda sıcaklığı, zemin maks. değer sıcaklığı, ürün
kod numarası gelecektir. Menü arasında dolaşabilmek için (M) butonuna basarak ilerleyiniz. Bulunduğunuz menüde “+”, “-”
butonları ile işlem yapabilirsiniz.
Isı Kalibrasyon ve Sensör Menü Görünümü
Menü
Fonksiyon
1
Isı Kalibrasyon Ayarı
Tanım
(-8oC & 8oC) arası ısı kalibrasyonu yapabilirsiniz.
r5 Oda Sensörünü Temsil Eder.
2
Sensör Seçimi
F5 Zemin Sensörünü Temsil Eder.
www.generallife.com.tr
rF5 Oda Sensörü ve Zemin Sensörünü Temsil Eder.
Ayar Yapılamaz.
3
Oda Sıcaklığını Gösterir
4
Zemin Sınır Sıcaklığı
Zemin Üst Limit Sıcaklığını Ayarlama Menüsü
5
Ürün Kod Numarası
Ayar Yapılamaz.
GARANTİ ŞARTLARI
www.generallife.com.tr
www.generallife.com.tr
1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş
gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı,
bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza
bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde
ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı;
malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçıüretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan
yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği
ithalatçısı veya imalatçı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi,
bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
5- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
6- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.
Download

Kullanım Kılavuzu